In jur de 50 de familii de romani afectate de cutremurul din Italia urmeaza sa beneficieze de ajutoare de urgenta de la statul roman, a anuntat Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale, potrivit News.ro. In cazul copiilor ramasi orfani, ajutorul de 6.000 de euro anuntat de Guvern va fi impartit in doua transe egale, una catre persoana sau familia pentru care s-a dispus masura de protectie speciala a copilului si una direct catre copil, dar care va putea fi accesata doar cand acesta implineste 18 ani. Bilantul seismului indica, luni, 11 cetateni romani morti, 6 raniti si aproximativ 30 de persoane aflate in taberele de ingrijire a sinistratilor.

Guvernul a aprobat, luni, masuri suplimentare de sprijin pentru cetatenii romani afectati de seism, complementare celor acordate deja de statul italian.

Sunt vizate familiile celor care si-au pierdut viata in seism, dar si copiii acestora, ranitii, persoanele ale caror locuinte au fost distruse sau cele care nu au avut o locuinta proprie si nici nu mai au unde sa locuiasca dupa cutremur, dar si romanii care doresc sa se intoarca in Romania.

Lista ajutoarelor de urgenta acordate de statul roman, la cerere:

a) 10.000 euro pentru familiile sau persoanele singure ale caror locuinte proprietate personala au fost distruse in proportie de peste 50 la suta si isi mentin resedinta in Italia iar cuantumul cumulat al formelor de sprijin primite din partea statului roman si italian nu depaseste valoarea estimata a locuintei; ajutorul se acorda si familiilor sau persoanelor singure care decid sa se intoarca in Romania;.

b) 1.000 euro pentru fiecare persoana decedata din familie acordata membrului supravietuitor al familiei sau rudei pana la gradul 2;

c) 1.000 euro pentru o ruda pana la gradul 2 care se deplaseaza in Italia pentru sprijinirea membrilor supravietuitori ai familiilor afectate;

d) 6.000 euro pentru copiii ramasi orfani in urma decesului parintilor si se acorda rudelor pana la gradul 4 sau altor persoane cetateni romani la care se dispune masura de protectie speciala a copilului/copiilor pentru crestere si ingrijire;

e) 3.000 euro pentru familiile sau persoanele singure care nu au locuinta proprie, dar care nu mai au unde locui prin distrugerea imobilului unde locuiau, indiferent daca acestia decid sa isi mentina resedinta in Italia sau sa se intoarca in Romania;

f) 3.000 euro pentru persoanele adulte apte de munca care se intorc in Romania in vederea sprijinului acestora pentru reintegrare;

g) acoperirea cheltuielilor de spitalizare si recuperare pentru cei care nu sunt inclusi in sistemul de asigurari si a caror cheltuieli nu sunt acoperite de statul italian.

  • Ce acte sunt necesare pentru primirea ajutoarelor si unde se depun cererile

Ajutoarele de urgenta se acorda, la cerere, dupa caz, catre:

- familiile sau persoanele singure afectate de calamitate;

- un membru supravietuitor al familiei sau rudei pana la gradul 2;

- o ruda pana la gradul 2 care se deplaseaza in Italia pentru sprijinirea membrilor supravietuitori ai familiilor afectate;

- o ruda pana la gradul 4 sau altor persoane cetateni romani la care se dispune masura de protectie speciala a copilului/copiilor pentru crestere si ingrijire.

Cererea, model tip, disponibila la misiunile diplomatice si oficiile consulare sau la agentia agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, este insotita, obligatoriu, la depunere, de copia actului de identitate al persoanei indreptatite si de documente doveditoare care sa ateste situatia in care se afla aceasta, precizeaza MMFPSPV.

Persoanele care si-au pierdut actele de identitate in urma seismului pot prezenta copii ale documentelor eliberate de autoritatile italiene prin care le este atestata identitatea si, in acelasi timp, se confirma ca cele originale au fost pierdute, potrivit Ministerului Muncii.

Care sunt documentele doveditoare care se prezinta in copie

- actul constatator al gradului de distrugere a locuintei;

- actul constatator al decesului persoanei;

- actele de identitate/stare civila care sa ateste ca persoana solicitanta este membru al familiei afectate;

- acte care dovedesc proprietatea personala a locuintei;

- actele de identitate ale rudelor sau persoanelor care solicita ajutorul prevazut la art. 2 alin.(1) lit. d) si e) din Hotararea de Guvern, precum si documentele care sa ateste calitatea acestora, inclusiv incredintarea copiilor.

Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza astfel:

- la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pentru ajutorul prevazut la art. 2 alin.(1) lit.a),b), e) si g) din Hotararea de Guvern; misiunile diplomatice sau oficiile consulare transmit la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala documentele inregistrate in termen de maximum 7 zile lucratoare.

Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei colaboreaza cu atasatul pe probleme sociale al MMFPSPV din Italia in vederea efectuarii unui referat social care sa contina identitatea membrilor familiei afectate, membrii supravietuitori, situatia financiara a acestora, prejudiciul inregistrat si intentia familiei de a ramane in Italia sau de a se intoarce in Romania. Referatul se transmite Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si insoteste obligatoriu cererile si documentele depuse de catre solicitanti, mai precizeaza MMFPSPV.

- la agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita pentru ajutorul prevazut la art. 2 alin.(1) lit.a), b), c), d) f) din Hotararea de Guvern.

In cazul in care este necesara acoperirea cheltuielilor de spitalizare si recuperare pentru cei care nu sunt inclusi in sistemul de asigurari si a caror cheltuieli nu sunt acoperite de statul Italian, oficiile consulare si misiunile diplomatice ale Romaniei vor comunica in scris Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, suma reprezentand contravaloarea serviciilor medicale pe care trebuie sa le suporte cetateanul roman, conform documentelor eliberate de furnizorul de servicii medicale unde a fost efectuat tratamentul/spitalizarea, arata Ministerul Muncii.

In acest caz, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala vireaza suma comunicata de oficiile consulare/misiunile diplomatice ale Romaniei in contul acestora, urmand ca oficiile consulare/misiunile diplomatice ale Romaniei sa o plateasca furnizorului de servicii medicale unde a fost efectuat tratamentul / spitalizarea.

In cazul copiilor ramasi orfani se acorda suma de 6.000 euro rudelor pana la gradul 4 sau altor persoane, cetateni romani, la care se dispune masura de protectie speciala a copilului/copiilor pentru crestere si ingrijire. Suma se acorda numai dupa stabilirea masurii de protectie speciala a copiilor, astfel:

a) contravaloarea in lei a sumei de 3.000 euro pentru cheltuielile curente de crestere, ingrijire si educare a copiilor se acorda direct persoanei/familiei la care s-a dispus masura de protectie speciala a copilului;

b) contravaloarea in lei a sumei de 3.000 euro intr-un cont bancar deschis de persoana la care s-a dispus masura de protectie speciala a copilului, pe numele copilului, si care va putea fi accesata de acesta numai dupa implinirea varstei de 18 ani. In acest caz, plata se face numai dupa prezentarea, de catre persoana la care s-a dispus masura de protectie speciala a copilului, a copiei dupa extrasul de cont care sa confirme deschiderea acestuia in numele copilului.

Pentru detalii cu privire la procedura de urmat si pentru aplicarea masurilor prevazute de Hotararea de Guvern, potentialii beneficiari se pot adresa Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Roma la adresa de email roma.consul@mae.ro, Biroul Atasatului cu Probleme de Munca si Sociale (roma.social@mae.ro), Consulatului General al Romaniei la Bologna (bologna@mae.ro) si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (secretariat@mmanpis.ro).