Guvernul a aprobat miercuri, 13 aprilie, doua proiecte de Legea si 20 de proiecte de Hotarari.

  • Proiecte de lege

PROIECT DE LEGE pentru aderarea Romaniei la cel de al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile si imunitatile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti, la 05 iunie 2015 si la Chisinau, la 21 iulie 2015

  • Hotarari

HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar

HOTARARE privind aprobarea valorii cotizatiilor si plafonul in limita caruia se deconteaza serviciile lingvistice, precum si procedura de acordare, verificare si control pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar

HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod km 47+128, Linia C.F. 418A Beclean-Saratel, intre statiile Magherus si Saratel"

HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod km 197+557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, intre Statiile Slatina si Piatra Olt"

HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea liniei C.F. Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada-Simeria"

HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit in cadrul Facilitatii de cofinantare CSNR dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2008

HOTARARE privind aprobarea obiectivului de investitii "Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiu Roman, judetul Timis", precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

HOTARARE privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militara 0901 Botosani, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii

HOTARARE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil aflat in domeniul public al statului

HOTARARE privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Camerei Deputatilor

HOTARARE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-IV

HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Bilbor, judetul Harghita

HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Tulghes, judetul Harghita

HOTARARE privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

HOTARARE privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2016-2017

HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii 'C.N.I'-S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, precum si a altor acte normative

HOTARARI privind numiri/eliberari de prefecti si/sau subprefecti

  • Memorandumuri

MEMORANDUM cu tema: Aplicarea in Romania a principiilor Small Business Actᅡ. Masuri pentru eficientizarea aplicarii 'Testului IMM'

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului National de Reforma 2016

MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale si Serviciul de Stat de Arhiva din Ucraina

MEMORANDUM cu tema: Incheierea unui acord cu partea egipteana, prin schimb de note verbale, privind interpretarea unui acord bilateral si privind confirmarea scutirii reciproce de TVA si taxe asimilabile a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale celor doua parti, inclusiv in cazul tranzactiilor privind bunuri imobiliare.