ANI, despre propriul raspuns referitor la eventuale incompatibilitati in Academia lui Oprea: am emis un punct de vedere si nu un raport de evaluare, pentru care este nevoie de sesizarea sau autosesizarea Agentiei

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Vineri, 1 aprilie 2016, 14:25 Actualitate | Esenţial


Agentia Nationala de Integritate si-a bazat raspunsul Mihalache, Dincu si Curaj nu sunt incompatibili, ca ministri sau consilieri prezidentiali si membri ai Academiei lui Oprea exclusiv pe informatiile transmise prin solicitarea HotNews.ro, anunta Agentia. ANI spune ca a comunicat doar "un punct de vedere", si nu un "raport de evaluare" pe care inspectorii il pot efectua in urma "unei sesizari sau la sesizarea din oficiu a Agentiei". Raspunsul Agentiei vine la intrebarea HotNews.ro daca institutia a verificat daca Sorin Mihalache, Vasile Dincu si Adrian Curaj detin sau nu functii de conducere in Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), inainte de a comunica faptul ca acestia nu sunt in incompatibilitate.

In acelasi raspuns, ANI precizeaza ca activitatea sa "se desfasoara respectand principiul legal al confidentialitatii", astfel incat nu poate comunica daca exista vreo ancheta in curs pe un posibil conflict de interese in ce-l priveste pe ministrul Educatiei, Adrian Curaj.

Solicitarea HotNews.ro

HotNews.ro a trimis o solicitare oficiala Agentiei Nationale de Integritate, pe 11 februarie 2016, in care a cerut lamuriri suplimentare dupa ce institutia comunicase, la o solicitare anterioara a HotNews.ro, ca nu poate "emite un punct de vedere temeinic documentat cu privire la posibilitatea existentei unui conflict de interese" in ce il priveste pe ministrul Educatiei, Adrian Curaj - ca membru care primeste indemnizatie de la Academia lui Oprea si ca ministru ordonator de credite pentru aceeasi Academie.

Tot in raspunsul anterior, ANI spunea ca Dan Mihalache, Vasile Dincu si Adrian Curaj nu sunt in incompatibilitate, argumentand ca "detinerea simultana a functiei de ministru in Guvernul Romaniei sau consilier prezidential si a calitatii de membru al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale nu genereaza o situatie de incompatibilitate".

Iata intrebarile cu care HotNews.ro a revenit, pe 11 februarie 2016:

1. Ati verificat ca Sorin-Dan Mihalache, Vasile Dincu si Adrian Curaj nu detin functii de conducere in Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), inainte de a comunica faptul ca acestia nu sunt in incompatibilitate? - Daca da, atunci ei nu detin functii de conducere, conform organigramei ASSN?
- Daca nu, de unde stiti ca nu sunt in incompatibilitate?

2. Exista un dosar deschis la ANI in ceea ce priveste posibilitatea existentei unui conflict de interese in ce-l priveste pe Adrian Curaj?
Mi-ati spus, in raspunsul anterior, ca "avand in vedere ca situatia de conflict de interese nu rezulta in mod automat din detinerea simultana a functiei de ministru al educatiei si membru al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, nu putem emite un punct de vedere temeinic documentat cu privire la posibilitatea existentei unui conflict de interese". Nu puteti emite un punct de vedere acum, incercati sa va lamuriti printr-o ancheta in derulare sau nu puteti emite un punct de vedere pe aceasta speta niciodata?

Raspunsul Agentiei Nationale de Integritate, la solicitarea HotNews.ro:

Nr. 4460/09.03.2016

Doamnei Raluca PANTAZI,
Reporter HotNews.ro

Stimata Doamna,

Urmare adresei dumneavoastra, inregistrata la Agentia Nationala de Integritate cu nr. 2609/12.02.2016, va comunicam urmatoarele:

1. Situatia de fapt analizata:
Solicitarea de informatii, in baza Legii nr. 544/2001, referitoare la situatia domnilor Sorin - Dan Mihalache, Vasile Dincu si Adrian Curaj.

2. Dispozitii legale aplicabile:
Activitatea de evaluare demarata de Agentia Nationala de Integritate se desfasoara doar in conformitate cu procedura legala prevazuta prin Legea nr. 176/2010, cu respectarea conditiilor legale, si nu poate avea, ca baza legala, prevederile Legii nr. 544/2001, nici nu se poate supune termenelor impuse de aceasta lege.

Avand in vedere prevederile legale incidente, subliniem faptul ca inspectorii de integritate demareaza procedurile de evaluare in baza normelor din art. 12 si urm. din Legea nr. 176/2010, unde se mentioneaza expres faptul ca procedura de evaluare debuteaza urmare unei sesizari sau la sesizarea din oficiu a Agentiei.

Solicitarile formulate de dumneavoastra au fost elaborate avand in vedere prevederile Legii nr. 544/2001, si nu au imbracat forma unor sesizari, conform Legii nr. 176/2010.

Din acest considerent, raspunsul formulat si transmis de catre Agentia Nationala reprezinta un punct de vedere (formulat de Directia juridica) si nu poate fi asimilat, nici din perspectiva continutului, si nici din perspectiva efectelor juridice pe care le produce, unui raport de evaluare emis de inspectia de integritate.

Punctul de vedere anterior transmis a fost formulat in raspuns la o solicitare a dumneavoastra punctual formulata in baza Legii nr. 544/2001.

Aducem in atentie urmatoarele dispozitii legale:

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative:

"Art. 11:
(1) Activitatea de evaluare a declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, precum si cea de evaluare a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, cat si in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora."
(2) Activitatea ce se efectueaza pe durata prevazuta la alin. (1) consta in evaluarea declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilitatilor, exclusiv pentru perioada exercitarii functiilor sau demnitatilor publice."

"Art. 12:
(1) Agentia indeplineste activitatea de evaluare prevazuta la art. 8 din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.

"Art. 15:
(1) Pe parcursul desfasurarii evaluarii, inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum si persoanelor fizice, documentele si informatiile necesare desfasurarii activitatii de evaluare, cu obligatia pastrarii confidentialitatii." 

"Art. 20:
(1) Daca, in urma evaluarii declaratiei de interese, precum si a altor date si informatii, inspectorul de integritate identifica elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitati, informeaza despre aceasta persoana in cauza si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere."
(2) Persoana informata potrivit prevederilor alin. (1) este invitata sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
(3) Informarea si invitarea se vor face prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat si are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care le considera necesare.
(5) Prevederile art. 13 si 15 se aplica in mod corespunzator.

Art. 21 (1) Daca, dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau in scris, ori, in lipsa acestuia, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluarii, inspectorul de integritate considera in continuare ca sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitati, intocmeste un raport de evaluare.

Din cele expuse de dumneavoastra, si din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale incidente, precizam faptul ca evaluarea starii de incompatibilitate sau de conflict de interese nu poate fi realizata decat in baza Legii nr. 176/2010, lege speciala in materie.

In emiterea acestui punct de vedere, Agentia Nationala de Integritate nu a efectuat activitate de evaluare, in sensul Legii nr. 176/2010, ci a efectuat o analiza a situatiei de fapt, prin raportare exclusiva la informatiile transmise prin solicitare, expusa de petent (in speta, intrebarea dumneavoastra viza calitatea de membru, si nu o alta functie de conducere, in cadrul ASSN) prin raportare la dispozitiile legale aplicabile in materia incompatibilitatilor, formuland un raspuns prin raportare la dispozitiile Legii nr. 544/2001, lege in baza careia a fost formulata si solicitarea.

Astfel, din perspectiva dispozitiilor legale aplicabile in materia incompatibilitatilor, raspunsul formulat la intrebarea dumneavoastra - daca detinerea simultana a calitatii de membru al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale si a unei functii de demnitate publica este de natura sa genereze o situatie de incompatibilitate - a vizat strict analiza acestei situatii, prin raportare la art. 84 din Legea nr. 161/2003.

Reiteram, in acest sens, dispozitiile art. 84 din Legea nr. 161/2003, text de lege in cuprinsul caruia nu se regaseste incompatibilitatea privind detinerea functiei de membru al Guvernului si aceea de membru al unei academii, institutie publica:

Art. 84:
(1) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:
a) orice alta functie publica de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator ori a altor situatii prevazute de Constitutie;
b) o functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;
c) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
d) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. c);
e) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. c);
f) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
g) calitatea de comerciant persoana fizica;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
(2) Functia de secretar de stat, functia de subsecretar de stat si functiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei functii publice de autoritate, precum si cu exercitarea functiilor prevazute la alin. (1) lit. b) - i).
(3) In mod exceptional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) ca reprezentanti ai statului in adunarea generala a actionarilor ori ca membri in consiliul de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, de interes strategic sau in cazul in care un interes public impune aceasta.
(4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si persoanele care indeplinesc functii asimilate acestora pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice." 

Reiteram faptul ca evaluarea unei situatii de incompatibilitate nu se finalizeaza printr-un punct de vedere emis, ci printr-un raport de evaluare, emis ca urmare a unei proceduri legale, demarate printr-o sesizare, aceasta din urma reprezentand forma de investire a inspectorului cu demararea activitatii de evaluare, urmata fiind de desfasurarea celorlalte proceduri legale instituite de Legea nr. 176/2010.


In ceea ce priveste solicitarea privind transmiterea, de catre Agentia Nationala de Integritate, a informatiei referitoare la existenta, la nivelul Agentiei, a unui dosar de evaluare a activitatii, pe parcursul detinerii functiei publice, pentru domnul Adrian Curaj, va comunicam faptul ca, in conformitate cu art. 8 din Legea nr. 176/2010, activitatea ANI se desfasoara respectand principiul legal al confidentialitatii, astfel incat nu va putem comunica aceste date si informatii.

Subliniem faptul ca starea de conflict de interese nu rezulta de lege lata, prin simpla detinere simultana a doua calitati sau functii, asa cum se intampla in situatia incompatibilitatilor, existenta sau inexistenta conflictelor de interese putand fi stabilita doar prin analiza, in cadrul procedurii de evaluare, a actelor si inscrisurilor emise de persoana evaluata, astfel incat, in cazul conflictelor de interese exercitarea efectiva a unei singure functii sau calitati fiind determinanta pentru retinerea unei asemenea situatii.

Astfel, stabilirea unei stari de conflict de interese se va face exclusiv prin procedura evaluarii prevazute de Legea nr. 176/2010, prin analizarea datelor, informatiilor si documentelor solicitate si instrumentate de inspectorii de integritate.

Agentia Nationala de Integritate

Citeste si: 


Citeste mai multe despre   


2147 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version