Guvernul a adoptat un proiect de lege privind venitul minim de incluziune, act normativ care integreaza ajutoarele sociale acordate familiilor si persoanelor singure aflate in dificultate. Noile reglementari incurajeaza parintii sa-i trimita pe copii la scoala, stimuleaza incadrarea persoanelor apte pe piata muncii, creste cuantumul sprijinului acordat si asigura atingerea obiectivului Romaniei de reducere a numarului de persoane sarace cu 580.000 pana in 2020, conform Strategiei Europa 2020. Sprijinul se focalizeaza catre persoanele apartinand celor mai saraci 20% din cetateni informeaza Guvernul.

Noul program al venitului minim de incluziune va fi aplicat incepand cu 1 aprilie 2018. Efortul bugetar pentru 2018, atat pentru aplicarea noului program, cat si pentru implementarea ajutoarelor sociale conform legii aflate acum in vigoare, este estimat la 2,087 miliarde lei. Pentru 2019 si 2020 efortul bugetar este estimat la 2,412 miliarde lei anual, cu 1,012 miliarde lei mai mult comparativ cu un an de plati in conditiile legislatiei actuale.

Potrivit proiectului de lege, venitul minim garantat, alocatiile pentru sustinerea familiilor sarace si ajutoarele pentru incalzire, cele trei tipuri de programe de asistenta sociala care se aplica acum, vor fi unificate in venitul minim de incluziune. Noul mecanism instituie notiunea de venit net lunar ajustat, care reprezinta suma ce revine fiecarui membru al familiei din venitul lunar total al acesteia, care presupune ponderarea cu un anumit indice, atunci cand se calculeaza plafonul maxim al ajutorului. El este 1 pentru persoane singure sau pentru capul familiei si 0,5 pentru orice alt membru al familiei.

Primul tip de sprijin, denumit ajutor de incluziune, presupune un sprijin financiar variabil, in functie de venitul familiei. Acesta se va acorda persoanelor sau familiilor care au un venit ajustat pe membru de familie de pana la 260 de lei. In acest caz se va plati, sub forma de ajutor de incluziune, diferenta dintre suma de 260 de lei pe membru de familie si venitul realizat de familia respectiva, in fiecare luna.

Pentru a stimula incadrarea persoanelor apte pe piata muncii, acordarea ajutorului de incluziune se acorda acestora conditionat si de inscrierea la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca ca persoane in cautarea unui loc de munca si care nu au refuzat un loc de munca ori de participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii. Fac exceptie de la aceasta conditionalitate persoanele care asigura cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani sau a unui copil in varsta de pana la 18 ani daca au un handicap grav sau accentuat, ingrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grava sau accentuata, a uneia sau mai multe persoane varstnice dependente, urmeaza o forma de invatamant, participa la programe de pregatire profesionala, este incadrata in munca.

Pentru stimularea vietii active si a participarii pe piata muncii, in situatia in care unul sau mai multi membri ai familiei realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, sau membrii familiei desfasoara activitati indepenedente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 400 lei/familie, nu se iau in calcul la stabilirea veniturilor lunare ale familiei.

Potrivit estimarilor Ministerului Muncii, numarul de beneficiari ai ajutorului de incluziune va creste cu 34% fata de numarul de beneficiari actuali ai ajutorului social, respectiv de la 257.000 la 344.600 familii si persoane singure. Ajutorul mediu va creste cu 58% fata de cel actual, respectiv de la 221 lei lunar la 349 lei lunar. De asemenea, se estimeaza ca pentru aproximativ 230.000 de familii si persoane singure se va plati ca sprijin complementar contributia de asigurari sociale de sanatate (o alta forma de sprijin care face parte din ajutorul de incluziune), iar pentru 70.000 de familii si persoane singure se va plati asigurarea obligatorie pentru locuinta (si aceasta inclusa in ajutorul de incluziune).

Al doilea tip de ajutor se refera la sprijinul acordat familiilor cu copii. Pentru familiile cu venit net lunar ajustat de pana la 260 de lei, pentru fiecare copil se va acorda cate 107 lei (maximum 428 de lei pentru familiile cu patru sau mai multi copii), in cazul familiei biparentale, si cate 120 de lei (maximum 480 de lei pentru familiile cu 4 sau mai multi copii) in cazul familiilor monoparentale. Pentru venituri cuprinse intre 260 si 600 de lei, ajutorul va fi de 85 de lei pentru fiecare copil (maximum 340 de lei pentru familiile cu patru sau mai multi copii), in cazul familiilor biparentale, si cate 100 de lei pentru fiecare copil (maximum 400 de lei pentru familiile cu 4 sau mai multi copii) in cazul familiilor monoparentale. Pentru a incuraja participarea scolara, in cazul copiilor de varsta scolara, acordarea acestui tip de sprijin va fi conditionata de frecventarea cursurilor. In caz contrar, ajutorul se va reduce proportional cu numarul de absente.

Potrivit estimarilor Ministerului Muncii, pentru aceasta forma de sprijin vor fi aproximativ 281.000 de beneficiari, iar alocatia medie va creste in medie cu 30% fata de cea actuala, respectiv de la 142 lei la 185 lei.

Al treilea tip de ajutor care face parte din venitul minim de incluziune este suplimentul pentru locuire - ajutorul pentru incalzirea locuintei. Acesta se va acorda diferentiat, in functie de tipul de combustibil utilizat: energie termica furnizata in sistem centralizat, gaze, energie electrica, combustibili solizi sau petrolieri. Vor primi acest ajutor familiile care au venit net ajustat de pana la 600 de lei pe luna. In medie, cei care se incalzesc cu lemne vor primi cate 64 de lei pe luna, in perioada rece, cei care se incalzesc cu gaze 182 de lei pe luna, cei care folosesc energia electrica 156 de lei, iar cei care sunt racordati la sistemul centralizat de distributie a energiei termice 178 de lei. Sumele sunt unele medii, fiecare beneficiar urmand sa fie ajutat in functie de venit si de pretul energiei din zona sa.

Estimarile Ministerului Muncii arata ca vor beneficia de acest tip de ajutor circa 650.000 de familii si persoane singure, iar ajutorul mediu va creste cu 96% fata de cel actual, de la 56 lei la 106 lei.

Pentru acordarea venitului minim de incluziune, cererile, declaratiile, documentele se vor depune la primaria pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul titularii acestui drept. Analiza, verificarea, calcularea drepturilor se fac la nivelul agentiei judetene de protectie si inspectie sociala, iar monitorizarea procesului de stabilire si plata a dreptului, a cazurilor de suspiciuni, control, la nivelul Agentiei nationale de plati si inspectie sociala.