Noul regulament de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare - CNATDCU - for abilitat prin ordonanta promovata in martie de Guvernul Ciolos sa se pronunta pe sesizarile de plagiat, a fost aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Adrian Curaj. Pot fi membri cadre didactice universitare si cercetatori avand cel putin titlul de conferentiar sau de CS II ori titluri echivalente obtinute in strainatate, membri ai Academiei Romane si ai unor institutii de cultura, iar manadatul unui membru va fi de maxim 4 ani.

Acordarea unui titlu academicFoto: Agerpres

Potrivit regulamentului, una dintre atributiile CNATDCU este de a analiza si a decide "asupra sesizarilor nerespectarii standardelor de etica profesionala, inclusiv existenta plagiatului".

Deciziile "structurilor CNATDCU sunt aprobate prin votul membrilor acestuia. Pentru a adopta o decizie, membrii structurilor CNATDCU pot vota atat in cadrul sedintelor cat si de la distanta exprimandu-si dreptul la vot prin mijloace electronice", stipuleaza documentul.

Pentru luarea unei decizii in cadrul structurilor CNATDCU, este necesar un cvorum de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot.

Regulamentul precizeaza ca participarea la sedintele CNATDCU poate fi asigurata si prin videoconferinta iar in vederea asigurarii posibilitatii de vot electronic, documentele supuse aprobarii sunt transmise membrilor, de regula, cu cel putin 3 zile inaintea termenului limita pentru exprimarea votului.

Structura si componenta

CNATDCU va fi format din:

 • Consiliu general;
 • comisii de specialitate si comisii de contestatie;
 • comisii de lucru numite de presedintele CNATDCU sau de presedintele comisiei de specialitate pentru sarcini specifice pe durata determinata.

Atat membrii Consiliului general, cat si membrii comisiilor de specialitate sunt membri ai CNATDCU.

In ceea ce priveste constituirea CNATDCU, "pot fi membri cadre didactice universitare si cercetatori avand cel putin titlul de conferentiar sau de CS II ori titluri echivalente obtinute in strainatate, membri ai Academiei Romane si ai unor institutii de cultura".

"Membrii CNATDCU sunt personalitati de prestigiu academic si stiintific, cultural si moral, recunoscute pe plan national/international, numite prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice pentru un mandat de maximum 4 ani", se arata in regulament.

Consiliul general al CNATDCU:

 • Va fi format din  maximum 47 de membri, dintre care maxim 35 sunt presedintii comisiilor de specialitate;
 • Este condus de un presedinte si 3 vicepresedinti si un secretar general, alesi de catre membrii acestuia in prima sedinta.
 • Presedintele Consiliului general este si presedinte al CNATDCU, iar vicepresedintii Consiliului general sunt si vicepresedinti ai CNATDCU.

Printre atributiile si competentele Consiliului General al CNATDCU se numara:

 • primeste sesizarile de nerespectarea standardelor de etica profesionala, inclusiv existenta plagiatului, in cadrul tezelor de doctorat si analizeaza responsabilitatea conducatorului de doctorat sau a scoli doctorale
 • solicita Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) punctul de vedere privind nerespectarea standardelor de etica profesionala, inclusiv existenta plagiatului, in cadrul tezelor de doctorat
 • valideaza propunerile comisiilor de specialitate si/sau a comisiilor de lucru, formulate in urma procesului de evaluare a respectarii standardelor de calitate si de etica profesionala, inclusiv de existenta a plagiatului;
 • analizeaza contestatiile si decide privind nerespectarea standardelor calitate si de etica profesionala, inclusiv existenta plagiatului, in cadrul tezelor de doctorat;
 • propune MENCS, in conditiile legii si a prezentului regulament, una sau mai multe masuri precum retragerea calitatii de conducator de doctorat, retragerea titlului de doctor sau retragerea acreditarii scolii doctorale.

Solutionarea sesizarilor privind plagiatele

In ceea ce priveste plagiatele, regulamentul prevede ca orice persoana fizica sau juridica, inclusiv membrii CNATDCU si ai Institutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), poate sesiza in scris Consiliul General al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data sustinerii acesteia si indiferent de data acordarii titlului de doctor, prin intermediul Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).

Sesizarea trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

Contine date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formuleaza sesizarea, respectiv: numele si prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondenta electronica, pentru persoanele fizice si date de identificare si adresele oficiale ale institutiei, asociatiei, organizatiei etc. pentru persoanele juridice;

 • Contine date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul tezei, institutia care a eliberat diploma de doctor in baza respectivei teze de doctorat;
 • Prezinta, anexat, copii ale documentelor consultate in baza carora persoana fizica sau juridica formuleaza sesizarea, cu indicarea surselor de documentare si datele de identificare ale acestora (ex. biblioteci, reviste, carti publicate etc.)
 • Contine o motivare argumentata a sesizarii, cu exemple concrete privind nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala ori cu privire la existenta plagiatului in cadrul tezei de doctorat in cauza.

Potrivit regulamentului, sesizarea si anexele sale se depun si se inregistreaza oficial la UEFISCDI, care verifica in termen de 3 zile daca sesizarea respecta conditiile prezentate anterior. In cazul in care nu le respecta, UEFISCDI notifica in termen de 30 de zile persoana care a depus sesizarea asupra elementelor care trebuie completate si claseaza forma initiala a sesizarii.

Daca sesizarea este admisa, UEFISCDI notifica de Ministerul Educatiei si presedintele Consiliului general al CNATDCU, pentru a demara procesul de analizare si solutionare a sesizarii.

Decizia de clasare sau de admitere spre analiza a sesizarii se publica pe site-ul www.cnatdcu.ro.

MENCS transmite sesizarea in forma anonimizata catre institutia de invatamant superior sau, dupa caz, Academiei Romane, si solicita un punct de vedere, care trebuie formulat si transmis in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea sesizarii.

Totodata, IOSUD (Institutia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat) analizeaza teza de doctorat existenta in biblioteca institutiei, pe baza careia s-a acordat titlul de doctor, in raport cu sesizarea, in conformitate cu procedurile interne, si informeaza oficial titularul diplomei de doctor despre existenta unei sesizari care il vizeaza.

In termen de 30 de zile de la data inregistrarii sesizarii, IOSUD transmite catre CNATDCU, prin adresa inregistrata oficial la MENCS, punctul de vedere cu privire la solutionarea sesizarii, in care propune mentinerea sau retragerea titlului de doctor, semnata de rector sau, dupa caz, de preedintele Academiei Romane.

Sesizarea este analizata independent la nivelul CNATDCU, in comisia de lucru, care va inainta un raport comun care va cuprinde si o propunere motivata de mentinere sau retragere a titlului de doctor. Presedintele CNATDCU convoaca Consiliul general al CNATDCU pentru aprobarea/ respingerea propunerii comisiei de lucru. In urma votului in consiliu, CNATDCU decide mentinerea sau retragerea titlului (caz in care propunerea de masuri care se impun referitor la conducatorul tezei de doctorat si membrii comisiei de sustinere a tezei de doctorat, in baza prevederilor legale in vigoare).

Decizia Consiliului general al CNATDCU se transmite oficial, de catre UEFISCDI autorului sesizarii si de catre MENCS, IOSUD si autorului tezei de doctorat. Totodata, ea este publicata pe site-ul www.cnatdcu.ro, impreuna cu raportul comisiei de lucru.

Oricare dintre partile implicate poate solicita acces la documentele care au fundamentat decizia Consiliului General al CNATDCU si depune contestatie cu privire la procesul de analiza a sesizarii, in termen de maximum 10 zile de la data comunicarii si publicarii deciziei Consiliului general al CNATDCU.

In cazul in care decizia finala a Consiliului general al CNATDCU confirma nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, Consiliul general al CNATDCU va propune ministrului Educatiei luarea urmatoarelor masuri, alternativ sau simultan:

 • retragerea calitatii de conducator de doctorat/ atestatului de abilitare;
 • retragerea titlului de doctor;
 • retragerea acreditarii scolii doctorale, ceea ce implica retragerea dreptului scolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenti-doctoranzi.

Regulamentul de organizare si funct￯onare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor s...