Unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional acreditat vor primi finantare de baza alocata de la bugetul de stat, prin bugetele locale, la un nivel similar celei acordate pentru invatamantul preuniversitar de stat, a hotarat miercuri Guvernul. Finantarea de baza in limitele costului standard per elev/prescolar va fi asigurata de la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA prin bugetele locale, si pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional.

Potrivit Guvernului, costurile standard per elev/prescolar alocate invatamantului preuniversitar particular si confesional acreditat sunt similare celor aprobate pentru invatamantul preuniversitar de stat. Costul standard per elev/prescolar se determina pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, in functie de marimea si tipul unitatilor de invatamant, mediul urban/rural si coeficientii de temperatura din zone geografice.

Ce se aloca in baza costului standard per elev/prescolar

  • Finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si a contributiilor aferente acestora pentru unitatile de invatamant. Nu sunt incluse in aceasta categorie cheltuielile pentru alocatii pentru transportul la si de la locul de munca, precum si cheltuielile salariale in natura. De exemplu, costul standard per elev din invatamantul gimnazial din mediul urban va fi in 2016 de 3.043 lei/an, iar cel din mediul rural va fi de 3.499 lei/an. Pentru invatamantul liceal teoretic, costul standard din mediul rural va fi egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3.043 lei/an. Unitatilor de invatamant care au clase cu elevi ce studiaza in limba materna a minoritatilor li se aloca suplimentar fonduri, in functie de coeficientii care au fost stabiliti avand in vedere nivelul/filiera/profilul, mediul urban/rural.
  • Finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala, a cheltuielilor cu evaluarea periodica a elevilor, precum si a celor pentru bunuri si servicii. Cheltuielile cu pregatirea profesionala includ si cheltuielile legate de formarea continua si evaluarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional acreditat. Concret, costul standard per elev din invatamantul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) in 2016 este stabilit la 321 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienti de diferentiere la valoarea coeficientului 1, de baza (costul standard per elev din invatamantul gimnazial din mediul urban in 2016, care este stabilit la 321 lei/an). Coeficientii de diferentiere sunt stabiliti in functie de tipul unitatii de invatamant (gradinita, scoala gimnaziala, liceu teoretic, scoala profesionala, colegiu), numarul de elevi inscrisi,zone de temperatura (sunt sase zone de temperatura identificate), precum si mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judetele Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu pana la 300 de elevi inscrisi, coeficientul aplicat va fi 1,1386, in timp ce pentru aceeasi categorie de unitate de invatamant situata in zona 6 (judetele Bistrita-Nasaud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramures, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,2752.

Unitatile de invatamant vor transmite pana la 20 noiembrie a fiecarui an calendaristic unitatilor administrativ-teritoriale in raza carora isi au sediul si inspectoratelor scolare numarul de elevi/prescolar pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu. Datele vor fi transmite administratiilor judetene a Finantelor Publice, respective a municipiului Bucuresti, in vederea repartizarii sumelor defalcate din TVA.

Unitatile de invatamant particular si confessional acreditat care beneficiaza de finantare de baza au obligatia sa faca publice informatii cu privire la sumele primite, numarul de elevi/prescolari si forma de studiu pentru invatamantul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din TVA primite de la bugetul local.

Incepand cu anul 2016 statul asigura finantarea de baza unitatilor de invatamant preuniversitar obligatoriu particular si confesional acreditat, de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, potrivit prevederilor Legii educatiei nationale si legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.