Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a demarat campania de recrutare a operatorilor de calculator pentru sistemul informatic de monitorizare a alegerilor ce se vor afla in sectiile de votare la viitoarele alegeri locale si parlamentare.

La votFoto: Agerpres

Persoanele interesate sa devina operatori de calculator se pot adresa in acest sens birourilor judetene ale Autoritatii, ale caror coordonate se gasesc la adresa de web http://www.roaep.ro/prezentare/filiala.

AEP precizeaza ca activitatea de operator de calculator este remunerata sub forma de indemnizatie stabilita prin Hotarare a Guvernului si ca persoanele care doresc sa participe la selectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

- Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

- Sa aiba minimum 18 ani impliniti;

- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

- Sa fi absolvit invatamantul general obligatoriu;

- Sa aiba cunostinte de baza in tehnologia informatiei.

Mai multe informatii privind modalitatea de selectare si desemnare a operatorilor de calculator si formalitatile de inscriere la sesiunea de examinare practica a competentelor se regasesc la urmatoarea adresa web .

Operatorii de calculator exercita urmatoarele atributii:

- preiau si predau, pe baza de proces-verbal, terminalele informatice din sectiile de votare si echipamentele conexe, de la reprezentantii Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

- sunt prezenti in sectia de votare de la ora 06.00 a zilei votarii pana la momentul incheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votarii;

- inscriu, in SIMPV, codurile numerice personale ale alegatorilor care se prezinta la vot, prin preluarea automata a acestora, prin intermediul mecanismului integrat in terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzatoare in sectiunea destinata acestui scop in interfata SIMPV;

- controleaza corectitudinea preluarii codurilor numerice personale ale alegatorilor;

- valideaza preluarea codurilor numerice personale ale alegatorilor in SIMPV;

- comunica, de indata, presedintelui biroului electoral al sectiei de votare mesajele si semnalarile returnate de SIMPV;

- asigura introducerea si transmiterea electronica a datelor din procesele-verbale privind consemnarea si centralizarea rezultatelor votarii, conform procedurii stabilite de catre Biroul Electoral Central;

- asigura indeplinirea dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, in cazurile mentionate de normele metodologice.

Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) si Aplicatia informatica pentru verificarea dreptului de vot (ADV)

SIMPV are un rol instrumental in asigurarea integritatii procesului electoral si are urmatoarele functionalitati:

a) faciliteaza verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;

b) semnaleaza tentativele de vot ilegal;

c) faciliteaza exercitarea dreptului de vot;

d) asigura unicitatea inscrierii in listele electorale;

e) agrega date statistice privind prezenta alegatorilor la vot.

ADV reprezinta un program informatic, realizat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care asigura prelucrarea datelor de identificare ale alegatorilor culese de catre operatorii de calculator si compararea acestora cu datele deja inregistrate.