Guvernul va discuta in sedinta de marti trei proiecte de lege, trei proiecte de ordonanta de urgenta, 18 proiecte de Hotarari si un memorandum. Vezi in text care sunt actele normative care ar putea fi aprobate in sedinta de marti.

  • PROIECTE DE LEGE

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo, la 27 aprilie 2015

PROIECT DE LEGE pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de fundaţia Romanian Angel Appeal

  • PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontieră a unui aflux masiv de imigranţi

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri cu privire la desfăşurarea activităţilor economice în spaţiile publice sau private prestate de persoane fizice sau juridice precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

  • PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru victimele accidentului de la clubul "Colectiv"

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.462/2015 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea EUROTEST S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2012

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei, în vederea desfăşurării activităţilor specifice

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof.dr.G.K. Constantinescu''

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea României la Programul Internaţional PIAAC "Programul pentru Evaluarea Internaţională a Competenţelor Adulţilor", 2015-2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "CONPET" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani

  • MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: - Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 175 milioane euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere, destinate închirierii; - Aprobarea semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut; - Aprobarea împuternicirii de semnare a Acordului-cadru de împrumut Ministrului Finanţelor Publice