Guvernul a aprobat, prin doua Hotarari de Guvern, unele masuri privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/programele de studii universitare de licenta organizate de acestea, domeniile si programele de studii universitare de masterat, precum si domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul acestora. Astfel au fost introduse completari privind noi specializari/ programe de studii universitare de licenta si de master, modificarea capacitatii maxime de scolarizare, precum si actualizarea structurilor unor institutii de invatamant superior. Printre noile programe de studiu se afla ingineria energetica si dreptul medical. Vezi care sunt modificarile si completarile.

Aceste modificari si completari au fost facute ca urmare a propunerilor Senatelor universitatilor, ca parte a procesului de reforma a sistemului educational, in vederea indeplinirii obiectivelor strategice pentru educatie si formare profesionala stabilite de Comisia Europeana in cadrul Consiliului European ¬ Barcelona 2002.

Aceste modificari vor contribui la adaptarea retelei universitare la cerintele pietei muncii si la compatibilizarea sistemului romanesc de educatie si formare profesionala cu cel european, precum si la buna desfasurare a procesului educational in anul universitar 2015- 2016.

De asemenea, au fost completate programele de studii universitare de master pentru anul universitar 2015 - 2016, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 595/2015, cu 36 de noi programe, in 86 de institutii de invatamant superior, ajungandu-se, dupa aceasta completare, la un total de peste 4000 de programe de studii universitare de master.

Care sunt noile programe de studii universitare de master introduse la institutiile de invatamant superior de stat si particulare acreditate

  • Aplicatii ale chimiei in expertize juridice
  • Inginerie energetica/ Energy engineering
  • Inginerie hidraulica si protectia mediului
  • Business services
  • Dreptul colectivitatilor locale
  • Drept medical
  • Antreprenoriat si management strategic
  • Managementul programelor si investitiilor/ Programs and investments management
  • Finantarea, guvernanta si gestiunea riscurilor in organizatiile publice

O specializare este acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu in cadrul unei institutii de invatamant superior numai printr-o Hotarare de Guvern. De asemenea, un domeniu de studii universitare de masterat este acreditat in cadrul unei institutii de invatamant superior numai prin Hotarare, aprobata anual la nivelul Guvernului. Pe cale de consecinta, o institutie de invatamant superior de stat si particulara poate organiza admiterea numai in domeniile si la programele de studii universitare aprobate printr-o Hotarare de Guvern.

De asemenea, au fost actualizate domeniile de doctorat, prin introducerea celor evaluate in baza OMECS nr. 5125/ 2015 privind aprobarea de noi domenii in cadrul scolilor doctorale organizate in institutiile de invatamant superior, organizatoare de studii universitare de doctorat.

Actele normative aprobate astazi sunt in concordanta cu Nomenclatorul domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2015 -2016.