Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Lege privind unele masuri pentru facilitatea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera. Proiecul prevede ca prin exceptie de la regula potrivit careia in toate situatiile se declanseaza procedura de informare, dupa obtinerea datelor necesare, autoritatile romane nu declanseaza procedurile de informare a autoritatilor din statele UE in anumite situatii. Vezi in text care sunt acestea.

Situatiile in care autoritatile nu declanseaza procedurile de informare

  • In cazul in care, in urma uneia sau mai multor informari anterioare adresate aceleiasi persoane, nu a fost primit raspuns;
  • In situatia in care datele furnizate de sistemul de evidenta sunt incomplete si nu au permis la o solicitare anterioara contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului;

In aceste situatii, datele obtinute cu privire la proprietarii sau detinatorii vehiculelor cu care au fost savarsite incalcarile se sterg.

Proiectul transpune in legislatia nationala Directiva Europeana revizuita in acest domeniu. Legea in vigoare (5/2014) are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informatii intre autoritatile competente din Romania si cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, atunci cand incalcarea a fost savarsita cu un vehicul inmatriculat intr-un stat membru sau stat participant, altul decat statul in care a fost savarsita fapta, precum si facilitarea executarii de catre autoritatile romane a sanctiunilor aplicate pentru incalcari savarsite pe teritoriul Romaniei cu vehicule inmatriculate in alte state membre si in statele participante.

Procedura propusa prin proiectul de lege aprobat miercuri de Guvern este reglementata ca atare in textul Directivei (UE) 2015/413 si reprezinta o modalitate de evitare a suportarii unor costuri nejustificate prin continuarea procedurilor de informare in situatia in care subiectul nu raspunde autoritatii solicitante.

De asemenea, proiectul de act normativ stipuleaza ca prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentei legi de catre autoritatile romane competente si de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) se realizeaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directiva UE 2015/413 reprezinta revizuirea Directivei 2011/82/UE si urmareste asigurarea unui nivel ridicat de protectie pentru toti utilizatorii drumurilor UE, prin facilitatea schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si prin executarea sanctiunilor, atunci cand incalcarile respective sunt savarsite cu un vehicul inmatriculat in alt stat membru decat statul membru in care s-a savarsit incalcarea.

Conform directivelor europene, fiecare stat membru este obligat sa desemneze un Punct national de contact privind vehiculele, certificatele de inmatriculare si permisele de conducere. In cazul Romaniei, aceste activitati sunt realizate in mod centralizat la nivelul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul MAI.