Guvernul a aprobat miercuri printr-o hotărâre Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020, care da directiile majore de dezvoltare a domeniului cercetarii si reprezinta unul dintre instrumentele principale de implementare a Strategiei naționale în acest domeniu. Bugetul total al Planului cei cinci ani va fi de maximum 15 miliarde de lei (bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor la proiecte).

Aprobarea Planului Național 2015-2020 permite lansarea noilor competiţii de proiecte şi cofinanţarea programelor și proiectelor internaţionale la care România, sau entități de cercetare din România sunt parte, inclusiv în cadrul programului Orizont 2020.

Prin Strategia Națională pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare 2015-2020 au fost stabilite domeniile prioritare de specializare inteligentă și de prioritate publică, care stau și la baza Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III, respectiv:

- Domeniile de specializare inteligentă sunt domeniile în care se anticipează un interes mai mare al investițiilor în CDI din partea industriei:

  • Biochimie
  • Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
  • Energie, mediu, schimbări climatice,
  • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

- Domenii de prioritate publică sunt cele care corespund atribuțiilor generale ale statului și care necesită o susținere substanțială din partea acestuia:

  • Sănătate
  • Patrimoniu și identitate culturală,
  • Tehnologii noi și emergente.

Unul dintre obiectivele planului adoptat de Guvern este creșterea finanțării publice pentru cercetare pana la 1% din PIB până în 2020.

De asemenea, Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III susține dezvoltarea, în România, a infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni, integrate în infrastructurile pan-europene de cercetare, considerate cele mai importante la nivel european și cu relevanță la nivel mondial:

- Infrastructura de cercetare pentru Lumină cu Strălucire Extremă (Extreme Light Infrastructure – ELI), inclusă pe lista de priorități a European Strategy Forum on Research Infrastructures. Din infrastructura ELI face parte instalația de cercetare ELI-NP, în curs de construcție la Măgurele (componenta ELI din România).

- Centrul internațional pentru cercetări avansate Fluvii-Delte-Mări Danubius, care va fi situat în Delta Dunării. Acesta este considerat proiect-pilot al Strategiei Dunării a Uniunii Europene și urmează să intre anul viitor în competiție pentru înscriere în lista Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare.

Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020 include cinci programe:

- Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare (principalele tipuri de proiecte care vor fi implementate sunt proiecte de cercetare pentru doctorat/post-doctorat, pentru stimularea tinerelor echipe independente, premierea rezultatelor cercetarilor, proiecte complexe pentru reintegrarea cercetătorilor din diaspora, proiecte de investiții în infrastructura de cercetare-dezvoltare de interes regional, național sau pan-european, proiecte de specializare pe domenii științifice și tehnologice etc.).

- Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare (vor fi avute în vedere proiecte prin care se acordă sprijin pentru realizarea de modele/soluții pentru produse, tehnologii, metode, sisteme, servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, pentru execuția de prototipuri/instalații pilot, sprijin pentru cercetare externalizată, în parteneriat cu organizații de cercetare publice, pentru punerea în fabricație/aplicare/operare a produselor, tehnologiilor/sistemelor noi la operatorul economic sau altă categorie de beneficiar al proiectului etc).

- Cooperarea europeană și internațională, program prin care se susține participarea la proiecte internaționale de cercetare în scopul facilitării mobilității cercetătorilor și accesului lor la programe și instituții de cercetare care nu sunt disponibile în România.

- Cercetare fundamentală și de frontieră, care are ca obiectiv menținerea și dezvoltarea domeniilor de nișă, în care cercetarea fundamentală românească are avantaj competitiv și masă critică de cercetători.

- Cercetare în domenii de interes strategic, program suport condus de instituții cu rol de coordonare științifică în domenii de interes strategic pentru formarea și dezvoltarea instituțiilor de cercetare și a componentelor naționale în domenii de interes strategic pentru România.