Guvernul aprobat miercuri o Hotarare privind actualizarea Cadrului national al calificarilor cu opt niveluri, pe baza cerintelor impuse de piata muncii si de oferta de formare profesionala. Actul normativ include modificari care fac posibil accesul persoanelor care au finalizat invatamantul primar, dar nu au finalizat invatamantul gimnazial, la obtinerea unei calificari de nivelul 1. De asemenea, se introduc actele de calificare eliberate ca urmare a absolvirii programelor de ucenicie la locul de munca, la nivelul 4 de calificare, pentru adultii care incheie un contract de ucenicie pentru o calificare de acest nivel si care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesionala.

In practica, implementarea modificarilor adoptate va permite persoanelor care provin din grupuri vulnerabile precum someri pe termen lung, persoane de etnie roma fara studii minime finalizate, detinuti, persoane din comunitati izolate, sa urmeze cursuri de formare profesionala derulate prin organizatii care acceseaza programe finantate din fonduri europene, informeaza Guvernul.

Potrivit acestuia, se urmareste sprijinirea reintegrarii unor categorii de persoane¬ in sistemul de educatie si formare profesionala, pentru a le oferi acces la pregatirea de baza pentru o viitoare meserie. Aceste grupuri tinta sunt constituite din aproximativ 800.000-1.000.000 de fermieri, someri pe termen scurt si lung, adulti cu varsta de peste 40 de ani, cu nivel scazut de calificare, populatia din comunitati izolate si tineri in tranzitia de la sistemul de invatamant la piata muncii, care nu au absolvit invatamantul general si nu pot detine o calificare, precum si aproximativ 400.000 de persoane de etnie roma, fara studii minime finalizate si care nu detin o calificare.

De asemenea, implementarea modificarilor legislatiei privind Cadrul national al calificarilor asigura o mai mare transparenta a modului de dobandire a calificarilor profesionale, cu efecte asupra liberei circulatii a persoanelor, prin facilitarea recunoasterii in statele membre UE a calificarilor dobandite in Romania.

Actul normativ modifica Hotararea Guvernului nr. 918/2013, prin care a fost aprobat Cadrul national al calificarilor. Exista concordonanta intre acesta si Cadrul european de referinta, corelandu-se astfel sistemele nationale de calificari din spatiul european.

Practic, Cadrul European al Calificarilor Profesionale (EQF) ofera institutiilor de educatie/formare si angajatorilor posibilitatea de a intelege mai usor calificarile obtinute intr-o alta tara europeana si de a le transpune in propriul sistem de calificari. EQF isi propune sa faciliteze mobilitatea si invatarea pe tot parcursul vietii. EQF, preluat si adaptat legislatiei nationale, reprezinta un cadru care se aplica calificarilor obtinute in toate sectoarele si la toate nivelurile de educatie, incluzand educatia primara, educatia superioara si educatia vocationala. Centrul sistemului EQF il reprezinta cele opt niveluri de calificare - de la educatia primara (nivelul 1) pana la educatia post-universitara (nivelul 8: doctoratul sau echivalentul acestuia).