Examenul de definitivat 2015 se desfasoara joi, 9 iulie, incepand cu ora 10:00. La acest examen scris, obligatoriu pentru cine vrea sa faca o cariera la catedra in invatamantul preuniversitar, au fost admisi 9.385 de profesori. Proba de definitivat dureaza 4 ore, timp in care candidatii vor avea de rezolvat subiecte de specialitate, din metodica predarii, pedagogie si elemente de psihologia educatiei. Nota minima de promovare a examenului este 8. Cei care nu iau examenul NU pot fi angajati in invatamant pe perioada nedeterminata.

Examen de definitivatFoto: Agerpres

Ministerul Educatiei anunta ca 9.385 de candidati au fost admisi, dupa inspectiile la clasa efectuate pana in urma cu o luna, sa participe la examenul national de Definitivare in invatamant 2015. La inceputul anului scolar, 10.297 de candidati s-au inscris la Definitivat, dar nu toti au indeplinit cele trei conditii prevazute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin 1 an, calificativul pentru anul scolar in curs 'Bine' sau 'Foarte bine' si minimum media 8 la cele doua inspectii speciale la clasa desfasurate pe perioada anului scolar.

Proba se va desfasura joi, 9 iulie, incepand cu ora 10:00, si va dura 4 ore. Examenul va avea loc in 42 de centre de examen - cate unul in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.

Cei mai multi candidati la Definitivat 2015 sunt cadre didactice in invatamantul prescolar (1.801 candidati) si primar (1.433 de candidati). In sesiunea 2015, examenul national pentru definitivare in invatamant se organizeaza la 127 de discipline. Proba scrisa contine subiecte de specialitate, metodica predarii, pedagogie si elemente de psihologia educatiei.

Ministerul Educatiei precizeaza ca in judetele Arges, Constanta, Dambovita si Suceava, dar si in municipiul Bucuresti, durata probei scrise se va prelungi cu maximum 2 ore pentru 5 candidati cu nevoi speciale.

Nota obtinuta la proba scrisa a Definitivatului este nota la examen. Nota minima de promovare a examenului este 8.

 • Profesorii sustin examenul de Definitivat pentru a dobandi dreptul de practica in invatamantul preuniversitar.
 • Candidatii se pot prezenta la Definitivat doar in maximum 3 sesiuni, sustinute in cel mult 5 ani.
 • Cei care pica Definitivatul pot fi angajati in invatamant doar pe perioada determinata, ca profesori debutanti.
 • In cazul in care un profesor care a luat titularizarea pica definitivatul in aceasta perioada de maximum 3 sesiuni, el pierde calitatea de titular, pentru ca i se desface contractul de munca incheiat pe perioada nedeterminata.
 • Spre deosebire de Definitivat, Titularizarea inseamna angajarea profesorului intr-o scoala pe perioada nedeterminata. Sursa si detalii
 • Dupa definitivat, evolutia in cariera se realizeaza prin gradul didactic II si gradul didactic I.

Rezultatele de la examenul de Definitivat 2015 vor fi afisate pe 14 iulie. Candidatii nemultumiti de note pot sa depuna contestatii pe 14 si 15 iulie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 18 iulie.

Pentru corectarea lucrarilor si pentru solutionarea contestatiilor, Ministerul Educatiei a constituit 6 centre de evaluare/contestatii la nivel national.

Calendarul examenului de Definitivat 2015

 • pana la 5 iunie 2015: Efectuarea inspectiilor la clasa
 • 8 - 30 iunie 2015: Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia electronica
 • 9 iulie 2015: Sustinerea probei scrise - Examenul de Definitivat
 • 14 iulie 2015: Afisarea rezultatelor
 • 14 - 15 iulie 2015: Inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare/ contestatii
 • 16 - 17 iulie 2015: Solutionarea contestatiilor
 • 18 iulie 2015: Afisarea rezultatelor finale
 • 20 - 31 iulie 2015: Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelelor nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei nationale
 • pana la 1 septembrie 2015: Eliberarea de catre inspectoratele scolare a certificatelor de acordare a definitivarii in invatamant

Descarca de aici Ordinul Nr. 4801 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2014 - 2015

Ministerul Educatiei precizeaza ca subiectele de examen si baremele de evaluare au fost elaborate, pentru fiecare disciplina in parte, de catre Centrul National de Evaluare si Examinare si vor fi publicate, dupa sustinerea examenului, la ora 15.00, pe pagina: http://subiecte2015.edu.ro/2015/definitivare/Subiecte_si_bareme/

Coordonarea metodologica a examenului national de Definitivare 2015 revine Ministerului Educatiei, iar organizarea si desfasurarea probei scrise sunt asigurate de inspectoratele scolare judetene.

Cum se desfasoara examenul scris de Definitivat 2015

Examenul scris de Definitivat 2015 incepe la 10:00 si are o durata de 4 ore. Candidatii intra in centrele de examen in intervalul orar 8:00 - 8:45, pe baza actului de identitate sau, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului.

Nici profesorii care participa la examen, si nici asistentii supraveghetori NU au voie sa intre in sala de examen cu genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Toate aceste materiale vor fi depozitate intr-o sala special pregatita in centrul de examen.

Candidatii vor fi supravegheati, in fiecare sala de examen, de catre 2 - 3 asistenti. De la ora 10:00, cand subiectele sunt desfacute, niciun candidat nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistentii supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen, fara a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvarii subiectelor. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine examenul in aceasta sesiune.

Pentru rezolvarea subiectelor de examen, candidatii trebuie sa foloseasca cerneala sau pix de culoare albastra, iar desenele/graficele se realizeaza cu creion negru. Candidatii pot avea, in sala de examen, dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planuri de conturi pentru disciplinele economice.

Metodologia prevede ca asistentii supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor ori manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cu art. 280 - 282 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau penal, dupa caz.

Candidatii care vor sa corecteze o greseala trebuie sa taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele, cu o linie oblica.

Candidatii care in timpul desfasurarii probei scrise sunt surprinsi copiind, primind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din examen, incheindu-se un proces-verbal in acest sens de catre asistentii supraveghetori ori membrii comisiei de examen. Candidatii eliminati pierd dreptul de inscriere la examen in sesiunea imediat urmatoare. Aceeasi masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda, potrivit metodoligiei.

Candidatul care se retrage din proprie initiativa poate solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii, preda lucrarea si foaia cu subiecte si paraseste sala dupa cel putin o ora, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, lucrarea scrisa nu este evaluata, iar in statistici candidatul respectiv se considera retras, cu dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare, conform prevederilor legale.

Dupa incheierea lucrarii, candidatii numeroteaza foile de examen cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete, si se vor aplica etichetele cu codurile de bare, in spatiile rezervate.

La finalizarea lucrarii, candidatii predau responsabilului de sala lucrarile si semneaza in borderoul de predare, mentionand numarul de pagini scrise in borderou si pe teza, in spatiul rezervat. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza de catre unul dintre asistentii supraveghetori cu linie franta in forma literei "Z", in fata candidatului. Pana la predarea ultimei lucrari, in sala raman cel putin 3 candidati.

Ciornele si foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sala, odata cu lucrarea; ciornele nu sunt luate in considerare in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii.

Drepturile salariale se acorda profesorilor care au promovat examenul de definitivat 2015, incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul.

Sursa si detalii

Informatii de background

Rata de promovare a examenului de Definitivat 2014 a fost de 63,35%: au promovat examenul 4.953 de candidati din cei 7.819 care au obtinut note la proba scrisa. Comparativ cu rezultatele inregistrate inainte de depunerea contestatiilor (60,62%), s-a inregistrat o crestere cu 2,72 puncte procentuale a promovabilitatii. 57 de candidati au obtinut nota 10. Detalii aici cu privire la rezultatele definitivatului 2014. 40 de profesori au fost eliminati din examenul de definitivat 2014 pentru frauda sau tentative de frauda.

Tot la sesiunea trecuta a examenului, dintre cei 10.764 candidati inscrisi la inceputul anului scolar, au fost admisi sa participe la proba scrisa doar cei care au indeplinit cumulativ conditiile prevazute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare in specialitatea postului de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs "bine" sau "foarte bine" si minimum media 8 la cele doua inspectii speciale la clasa desfasurate pe perioada anului scolar. Astfel, dintr-un lot de 9.917 candidati eligibili, la proba scrisa s-au prezentat 9.196 (92,73%).

In 2013, rata de promovare a examenului de definitivat a fost de 51,26%. Au promovat asadar examenul 3.409 candidati, dintre cei 6.651 care au finalizat proba scrisa. Fata de rezultatele anuntate inainte de contestatii, s-a inregistrat o crestere de 3,43 puncte procentuale a ratei de promovare. 32 de profesori au obtinut note de 10. Detalii aici cu privire la rezultatele definitivatului 2013

In 2012, rata de promovare a examenului de definitivat a fost de 62,23%. Dintre profesorii prezenti la examen, 25 au obtinut nota 10. La examen s-au prezentat 5.765 (95.64%) de candidati din cei 6.028 care au obtinut media minima (de 7, in acel an) la inspectiile la clasa. 17 profesori au fost dati afara din examenul de definitivat in 2012 pentru ca au incercat sa copieze, iar alti 293 s-au retras. (Sursa) Detalii aici despre rezultatele examenului de definitivat 2012

Citeste si: