Proiect: Examen de admitere la unele licee si trei probe in plus la evaluarea de la clasa a VIII-a. Ce schimbari va aduce noua Lege a educatiei

de Alina Neagu     HotNews.ro
Luni, 1 iunie 2015, 21:55 Actualitate | Esenţial

Examen de admitere la liceele cu numar de candidati mai mare decat locurile oferite, trei probe in plus la evaluarea de la clasa a VIII-a si invatamant profesional redus de la 3 la 2 ani sunt cuprinse in initiativa legislativa de la care vor incepe dezbaterile pentru modificarea Legii educatiei. Proiectul Legii educatiei a fost realizat in martie de un grup de parlamentari, iar ulterior au mai fost si alte variante, una in aprilie, iar o ultima la sfarsitul lunii mai. Initiativa legislativa, aflata pe agenda Parlamentului, este punctul de plecare al dezbaterilor pentru noua Lege a educatiei, potrivit Mediafax.

Prin proiect sunt propuse mai multe modificari, unele fiind o revenire la sistemul existent cu mai multi ani ani in urma, cum ar fi grupa pregatitoare la gradinita, dar si evaluarea la finalul clasei a VIII-a la mai multe materii, cu unele probe sustinute in timpul anului scolar.

Astfel, potrivit proiectului initiat de un grup de parlamentari, sistemul national de invatamant preuniversitar cuprinde: educatia timpurie (0-6 ani), formata din nivelul anteprescolar (0-3 ani) si invatamantul prescolar (3-6 ani), ce include grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare pregatitoare; invatamantul primar, cu clasele I-IV; invatamantul secundar, cu invatamantul secundar inferior sau gimnazial (clasele V-VIII) si invatamantul secundar superior sau liceal (clasele IX-XII), ce include filierele teoretica, vocationala si tehnologica; invatamantul profesional, cu anii I si II. Urmeaza invatamantul tertiar non-universitar, care cuprinde invatamantul postliceal, cu durata intre unu si doi ani.

Invatamantul liceal vocational si tehnologic, invatamantul profesional si invatamantul postliceal se va organiza pentru specializari si calificari stabilite de Ministerul Educatiei, in conformitate cu Registrul National al Calificarilor.


Evaluare cu calificative in gimnaziu si trei probe in plus la Evaluarea Nationala de la finalul clasei a VIII-a


Proiectul prevede ca rezultatele evaluarii elevilor se exprima, dupa caz, prin calificative, in invatamantul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, in invatamantul secundar si in invatamantul tertiar non-universitar sau prin punctaje, in mod similar testelor internationale.

In invatamantul secundar se acorda calificative la disciplinele educatie fizica si sport, religie, muzica si desen. Prin exceptie, aceste discipline vor fi notate, dupa caz, cu note de la 1 la 10, in cadrul invatamantului vocational.

La finalul clasei a VIII-a, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, se realizeaza o evaluare nationala obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluarii se exprima printr-un punctaj, similar testelor internationale, au scris initiatorii proiectului de modificare a Legii educatiei.

La Evaluarea Nationala vor fi probe scrise la limba si literatura romana si la limba materna, precum si o proba scrisa transdisciplinara la matematica si stiinte. La acestea se adauga o proba orala la o limba straina, o proba practica de utilizare a calculatorului si o proba orala transdisciplinara de evaluare a competentelor civice si sociale, toate trei sustinute in timpul anului scolar.

Rezultatele testelor de la Evaluarea Nationala se inscriu in portofoliul educational al elevului.

 
Examen de admitere la liceele cu numar de candidati mai mare decat locurile oferite


Proiectul prevede ca pentru admiterea in invatamantul liceal este necesara promovarea evaluarii de la finalul clasei a VIII-a.

Admiterea la liceu sau la scoala profesionala se realizeaza prin concurs, in baza fiselor de optiuni individuale depuse de candidati la inscriere. Fisa cuprinde optiuni din oferta educationala nationala exprimate in ordinea preferintelor, conform acestei variante de proiect.
In document se mai arata ca, in cazul in care, la un liceu, numarul candidatilor la un profil, potrivit primei optiuni, este mai mare decat numarul locurilor oferite, liceul organizeaza, pentru acel profil, o proba de admitere.

Admiterea la acel profil se face luand in calcul portofoliul educational, cu o pondere de 20%, media probelor scrise ale evaluarii nationale de la finalul gimnaziului, cu o pondere de 30% si nota obtinuta la proba de admitere, cu o pondere de 50%, conform proiectului.

In cazul in care, la un liceu, numarul candidatilor la un profil, potrivit primei optiuni, nu depaseste numarul locurilor, admiterea la acel profil se realizeaza luand in calcul portofoliul educational, cu o pondere de 40% si media probelor scrise ale evaluarii nationale de la finalul gimnaziului, cu o pondere de 60%, se mai arata in documentul citat.

In aceasta varianta de proiect de modificare a Legii educatiei este prevazut ca admiterea la scolile profesionale se face prin concurs, in baza portofoliului educational.

Procedura de admitere are doua etape: in prima etapa se organizeaza admiterea potrivit primei optiuni, la profilurile liceale cu proba de admitere si la scolile profesionale; in a doua etapa se organizeaza admiterea prin repartitie computerizata la liceele si scolile profesionale cu locuri libere. In cazul profilurilor vocationale, sunt obligatorii si eliminatorii una sau mai multe probe de aptitudini.

Proiectul mai prevede ca metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii la liceu si scoala profesionala este elaborata de Ministerul Educatiei si este data publicitatii, pentru fiecare generatie, cel tarziu la inceputul clasei a VII-a.

Liceele au obligatia sa anunte public continutul probei de admitere si al probelor de aptitudini, procedurile de organizare ale acestora, precum si modul de utilizare a portofoliului educational, pana cel tarziu la inceputul clasei a VII-a, conform documentului citat.

De asemenea, admiterea in liceele si scolile profesionale particulare si confesionale se realizeaza pe baza metodologiilor cadru specifice si a regulamentelor proprii.

In prezent, admiterea in liceu se face prin repartizare computerizata, dupa ce elevii sustin, la finalul clasei a VIII-a, testele scrise de la Evaluarea Nationala, la limba romana, matematica si limba materna. Media de admitere in liceu se calculeaza ca medie ponderata intre media de la Evaluarea Nationala (75 la suta) si media notelor din gimnaziu (25 la suta). Pentru admiterea in liceu nu este necesara o medie minima.

Repartizarea computerizata in licee are loc in trei etape. In prima etapa de admitere se pot inscrie candidatii din seria curenta, precum si cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015. In a doua etapa se pot inscrie candidatii care nu au participat la prima repartizare si cei care au ramas nerepartizati. In etapa a treia se inscriu elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara mai tarziu.

 
Probele orale de la examenul de bacalaureat, sustinute in cursul anului scolar


Absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire si foaia matricola, care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces in invatamantul postliceal, precum si dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat. Cei care promoveaza examenul de bacalaureat dobandesc diploma care le da dreptul de acces in invatamantul superior.

La examenul de bacalaureat vor fi sustinute: proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana; proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; proba de evaluare a competentei lingvistice la una sau doua limbi de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal. Rezultatul evaluarii la aceste probe se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educatiei.

Si la proba de evaluare a competentelor digitale, sustinuta pentru diploma de bacalaureat, rezultatele evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si la echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educatiei.

Potrivit proiectului, toate cele patru probe se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general, in conditiile stabilite prin metodologie specifica.

In prezent, probele sunt sustinute dupa finalizarea cursurilor la clasa a XII-a.

Initiatorii proiectului mai propun ca probele scrise de la examenul de bacalaureat sa se sustina dupa incheierea cursurilor, in fata unei comisii stabilite de catre inspectoratul scolar. Probe scrise vor fi sustinute la: Limba si literatura romana - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile; Limba si literatura materna - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale. Alte doua probe scrise vor fi diferentiate, astfel: pentru profilul real din filiera teoretica, respectiv profilul militar din filiera vocationala - matematica si o proba la alegerea candidatului dintre fizica, chimie, biologie si informatica; pentru profilul umanist din filiera teoretica, respectiv profilele pedagogic, teologic, artistic si sportiv din filiera vocationala - istorie si o proba la alegerea candidatului dintre geografie, economie, sociologie, filozofie, psihologie si pedagogie; pentru filiera tehnologica - matematica si o proba la alegerea candidatului dintre fizica, chimie, biologie, informatica pentru profilurile tehnic si resurse naturale si protectia mediului, respectiv din geografie, economie, sociologie, filozofie, psihologie pentru profilul servicii.


Contract educational incheiat de unitatile de invatamant cu parintii


Potrivit proiectului initiat de un grup de parlamentari, unitatile de invatamant incheie cu parintii, in momentul inscrierii anteprescolarilor, respectiv a prescolarilor sau a elevilor, in Registrul Matricol Unic, un contract educational, in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor. Contractul educational-tip va fi elaborat cu consultarea structurilor asociative nationale ale parintilor si aprobat prin ordin al ministrului Educatiei, fiind particularizat la nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin decizia Consiliului de administratie.

Nerespectarea prevederilor contractului educational-tip de catre unitatea de invatamant va fi sanctionata de inspectoratul scolar, in conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educatiei.

Parintele sau tutorele legal este obligat sa ia masuri pentru scolarizarea elevului, pe perioada invatamantului obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi, din culpa parintelui sau a tutorelui legal, va reprezenta contraventie si se va sanctiona cu amenda intre 100 si 1.000 de lei sau cu munca in folosul comunitatii, prestata de parinte sau de tutorele legal. In mod similar se va proceda si in situatia distrugerilor materiale din patrimoniul scolii, se mai arata in proiect.

In acest caz, aplicarea contraventiei se va face de catre primarie, la sesizarea Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Banii astfel obtinuti vor fi utilizati exclusiv in folosul unitatii de invatamant respective.

Proiectul mai prevede ca unitatile de invatamant pot primi donatii din tara si din strainatate, in conformitate cu legea, daca servesc politicii educationale a sistemului national de invatamant si daca nu sunt contrare intereselor statului roman si legislatiei in vigoare.

Contactat de Mediafax, ministrul Educatiei, Sorin Cimpenu, a declarat ca institutia pe care o conduce va avea un punct de vedere fata de proiectul initiat de parlamentari. "Vom avea un punct de vedere. Vom transmite propunerile noastre. Este un proiect de la care au plecat dezbaterile publice. Am spus ca dezbaterile vor dura cat va fi necesar", a aratat ministrul Educatiei.

Anterior, ministrul Sorin Cimpeanu a declarat ca proiectul final de modificare a Legii educatiei trebuie sa fie rezultatul unei dezbateri profunde, profesioniste si transparente, fiind asteptate opiniile asociatiilor de parinti, Consiliului Elevilor, asociatiilor studentesti, sindicatelor si societatii civile in legatura cu acest proiect.

Ministrul Educatiei a precizat ca in varianta de proiect a Legii educatiei sunt idei lansate in dezbatere, fiind un proiect care are "o oarecare vechime, intrucat este pe agenda Parlamentului, singurul care putea fi luat in discutie si cu bune si cu rele, un proiect ce va putea sa ramana pana la final intr-o proportie de 90, 80, 70, 60, 50, 40 la suta". Cimpeanu a adaugat ca, in acest context, nu doreste sa se antepronunte in privinta variantei de proiect lansate in dezbatere publica.

"Sunt foarte multe lucruri care trebuie sa ramana la fel pentru a nu bulversa sistemul de educatie, precum si foarte multe lucruri cerute de sistem cu titlu de schimbare, de imbunatatire. Toate aceste idei sunt lansate in dezbatere si se asteapta opinii si idei de la asociatiile de parinti, de la Consiliul Elevilor, de la asociatiile de studenti, de la sindicate si de la toti cei implicati. Nu este normal sa avem si evaluare nationala la clasa a VIII-a/ capacitate, si examen de admitere in liceu. O sa vedem care este varianta cea mai potrivita asteptata de sistem", a mai spus ministrul Sorin Cimpeanu.

Intrebat cand estimeaza ca va fi gata proiectul prin care se vor aduce modificari Legii educatiei, Cimpeanu a spus ca ar putea fi definitivat pana la sfarsitul acestui an.

[P] Afla cum poti sa-ti imbunatatesti aerul din locuinta

Stiati ca umiditatea mare poate provoca probleme de respiratie si de adaptare la temperaturi mari?

5569 vizualizari

 • +7 (7 voturi)    
  25 (Luni, 1 iunie 2015, 22:13)

  Anonim [anonim]

  ....
  Saracul invatamanat romanesc. De 25 de ani tot inovam.
  • 0 (0 voturi)    
   raspuns (Marţi, 2 iunie 2015, 10:38)

   arth [utilizator] i-a raspuns lui Anonim

   Nu inovatie ci bajbaiala. Intrebare: e intamplatoare sau face parte din planul de distrugere a invatamantului? Si la ce bun educatia cand vor lucra capsunari, baby sitter sau asistenti...
   Astia care conduc ce examene au dat ca toti sunt somitati! Plagiatori!
 • +7 (7 voturi)    
  Nenorocire (Luni, 1 iunie 2015, 22:40)

  MBA [utilizator]

  Cu cat sunt mai ras-testati copiii nostri, cu atat mai slabe cunostintele lor, generatie dupa generatie. Nu vede nimeni sau asta se si doreste, de fapt? De ce sa dea 5 examene in clasa a 8-a? Plus inca doua daca la acel liceu se organizeaza concurs de admitere. De ce sa conteze 40% media generala pe clasele 5-8 cand se stie ca in special baietii incep mai tarziu sa aiba rezultate mai serioase la invatatura? Ne nenorocim copiii cu acest sistem "de invatamant". Cel de pe vremuri ,dadea copii mult mai echilibrati si cu mai multe cunostinte si mai putine costuri. Nu erau necesare atat de multe si radicale schimbari la el. Era un sistem care dadea rezultate. Avea doar nevoie de cateva schimbari cosmetice. Si ne costa mai nimic comparativ cu cat am investit in schimbarile propuse de gloata de ministri si secretari de stat care au mutilat in ultimii 25 de ani educatia. Propun intoarcerea la examenele de admitere de Treapta 1 la 2 materii si sa conteze doar acea medie la admiterea in liceu. Simplu. Eficient. Corect. Nu e normal sa sufere cariera unui copil bun la matematici si stiinte pentru ca a fost un dezastru la istorie si geografie. Daca vrea sa afle unde e varful Chomolungma si cum i se mai spune, afla tot de pe Google.
 • +7 (7 voturi)    
  :( (Luni, 1 iunie 2015, 22:54)

  owl [anonim]

  ce sa testeze la examene? capacitatea de a memora? capacitatea de a reproduce rezolvari asemanatoare?

  inepeti cu ce trebuie invataticopii, aflati cine trebuie sa-i invete ( si daca va da tot profesor cu salariul spre minim pe economie, insemna ca ati gresit solutia) si apoi aveti si ce sa testati.

  tovarasi parlamentari, tot va trimiteti copii sa invete in afara tarii... nu-i intrebati ce e pe acolo? sau va trebuie armata de prosti, ce trebuie manipulati in tara?
  • +3 (3 voturi)    
   Cine (Marţi, 2 iunie 2015, 9:16)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui owl

   Cine sa-i invete? Ponta, un plagiator, Androneasca, complocea la furt, PSD, partidul acesta de hoti? Cine? Invatamintul romanesc e bun doar la a-i invata pe copii ca Romania nu e tara de trait aici. Sa scuipe, sa plece, si sa uite de aceasta tara de hoti si incompetenti.
 • +5 (5 voturi)    
  codul fiscal si legea educatiei (Luni, 1 iunie 2015, 23:54)

  doru001 [utilizator]

  trebuie schimbate. cit mai des. intre ele.
 • +2 (4 voturi)    
  :((( (Marţi, 2 iunie 2015, 8:36)

  adi [anonim]

  iar bulverseaza totul?! Pregatitoare inapoi la gradi? In general parintii(de fapt toti parintii pe care ii stiu eu) sunt de acord ca pana la urma a fost o idee buna sa fie la scoala, copiii se obisnuiesc cu atmosfera fara presiunea notelor, fara teme.
  Si cu admiterea... hmm... ce se intampla daca un copil bun alege sa dea la un liceu si fara cateva sutimi nu ia? Ajunge dupa aia la grup scolar nr X avand media 9.50 pentru ca la celalalte s-au ocupat locurile? Distrugem copiii pe viata?
 • +4 (4 voturi)    
  La ce bun? (Marţi, 2 iunie 2015, 9:14)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  La ce bun de vreme ce singurul gand al sutelor de absolventi e sa termine scoala ca sa poata sa scape din aceasta tara, cu un Parlament plin de hori, un premier plagiator, un guvern de penali, tara criminalului Iliescu nepedepsit, a hortului de voturi Dragnea? La ce bun? Singurul gand: sa scuipi pe Romnia ajunsa la cheremul mafiei rosii si a neosecuristilor. Invatamintul ingropat de Androneasca, complicea la plagiatul lui Ponta si la furt sevreste doar la atit: sa le arate copiilor calea cum sa scape dintr-o tara care trebuie sa dispara de pe harta Europei. E tara hotilor si a securistiolor, a mafiilor de diverse culori.
 • +5 (5 voturi)    
  Eliminare contributie note 5-8 (Marţi, 2 iunie 2015, 9:29)

  Andra [anonim]

  Eu propun revizuirea sistemului de admitere la liceu prin eliminarea totala a ponderii notelor din clasele 5-8. Din cauza acestei ponderii s-a ajuns la o paranoia a notelor, nici nu mai stii daca un copil e de 7 sau de 10, pentru ca profesorii nu se indura sa le dea note pe drept, ca sa nu le strice mediile si implicit, sansa de a intra la un liceu mai bun, parintii nu se mai axeaza pe ceea ce stiu copiii lor, ci ii innebunesc "ce nota ai luat? de ce ai luat 8/ 9? trebuie sa iti indrepti media!" , iar copiii ajung niste vinatori de note, dar nu de cunostinte.
 • +2 (2 voturi)    
  Idiotenie (Marţi, 2 iunie 2015, 9:38)

  M [anonim]

  De ce se iau mereu de examenele finale, cand si cate materi, cat la suta nu stiu ce medie dar, nu vad si nu incearca sa schimbe de fapt cuprinsul materiilor predate, metodica de predare? Asta trebuie schimbat si nu calendarul si materiile care trebuie date la un examen, fie el de capacitate sau bacalaureat. Construiesc "sisteme de invatamant" pe acelasi schelet , ca si cum fac mereu si mereu un castel de carti de joc care in permanenta se darama. De ce nu-si pun acesti domni din cadrul a nu stiu ce comisii si para comisii , intrebarea, totusi de ce asa putina promovabilitate la bacalaureat, de exemplu? La scoala generala copii mai pot fi sa zicem pacaliti sa invete fel si fel de materii, memorand, nu ma refer la matematica unde acolo ar trebui sa se puna accent pe gandirea logica foarte mult si nu doar sa memoreze niste formule, ci invatati sa deduca aplicarea acelei formule prin demonstrea ei.La liceu lucrurile se schimba si copii astia care au acces la tehnologie vor sa faca altfel orele, bazate mai mult pe experimentare , pe exemple reale pe demonstratii pe viu acolo unde se preteaza acest tip de demostrare (chimie, fizica, biologie etc). Limba romana adaptati-o la ce-i intereseaza pe ei deschdeti-le apetitul de a citi facand un sondaj prin randul lor si o sa aveti surpriza sa aflati ca nu vor sa mai studieze la nesfarsit opera eminesciana, sau arhaismele din Amintiri din copilarie, vor si literatura internationala mai aproape de generatia lor. Modificarea invatamantului nu ar trebui sa constea in schimbarea calendarului sau a materiilor , a procedurilor de admitere sau absolvire, ci in modul cum le sunt predate materiile, adaptati asta la nevoile de cunostere , sunt copii inteligenti si creativi , iar sistemul asta vine si le indeasa pe gat mereu si mereu lucruri care nu vor sa le stie si ajung sa le invete in sila.Ar trebui incurajata creativitatea, originalitatea si nu conformarea cu programa, cel mult programa ar trebui sa fie un ghid nu o impunere.
 • +4 (4 voturi)    
  Probabil (Marţi, 2 iunie 2015, 10:11)

  Casargoz [utilizator]

  Cel mai probabil invatamantul se reformeaza astfel:
  Cineva din Minister are un copil in clasa VIII a catastrofal la mate si romana vrea sa intre la Sf. Sava.
  Modifica legea: ponderea mediilor si examen de cpacitate.
  Trec anii si un alt functionar are copilul in clasa VIIIa , de data asta copilul e bun la cateva materii dar are medii catastrofale, se modifica legea in consecinta.
  Ideea ponderii mediilor si a examenului de capacitate a fost una proasta.

  Ideea de a combina mate +biologie a fost si mai proasta.

  Ideea "Portofoliului" va duce la disparitia unor locuri de munca pentru mamici care vor enunta la service pentru a lucra full time la "portofoliul educational"

  Ideea de a reveni brusc la vechiul sistem care functiona este si mai cretina pentru ca bilverseaza inca o data sistemul

  Din experienta stiu ca un concurs in care ponderea este de 50% este unul aranjat in modul urmator:
  unii copii vor stii din timp subiectele pe care trebuie sa le pregateasca in timp ce altii se vor pregati ca boii dupa programa.

  testul integrat mathematica cu stiinte este unul bulversant si cretin, si propun societatii civile urmatorul test:
  Toti parlamentarii care propun acest test, sa fie testate cu un test de verificare a cunostiintelor de clasa VI-a integrat matematica biologie. Parlamentarii care nu trec testul de clasa VI-a de anul acest sa demisioneze din parlament deoarece conform criteriilor din legea data de ei nu sunt alfabetizati nici macar la nivel de clasa a VI-a
  • +2 (2 voturi)    
   Buna propunere (Marţi, 2 iunie 2015, 11:38)

   Nelman [anonim] i-a raspuns lui Casargoz

   Excelenta propunerea de a fi supusi la testul de maine pe care-l vor sustine elevii de clasa VI-a : matematica, fizica si biologie

   Ar fi o metoda sa reducem numarul de parlamentari care traiesc pe spinarea noastra si care nu fac nimic pentru noi
 • +1 (1 vot)    
  experimente (Marţi, 2 iunie 2015, 10:18)

  ioan [anonim]

  se preconizeaza noi experimente pentru copii nostrii pentru atingerea imediata a stadiului sublim si final de COBAI .
 • +2 (2 voturi)    
  admitere la facultate (Marţi, 2 iunie 2015, 10:22)

  jackalphonse [utilizator]

  se tot dau cu totii peste cap cu liceele astea, de [arca ar fi cel mai inalt grad de pregatire a unor oameni.
  daca tot este atat de important liceul, de ce la facultate mediocritatea este lasata la liber? pe cand si examene pe masura pentru admitere la facultate?
 • 0 (0 voturi)    
  apreciere (Marţi, 2 iunie 2015, 10:40)

  arth [utilizator]

  Tembelii fac legi...
 • +1 (1 vot)    
  prostie (Marţi, 2 iunie 2015, 10:52)

  hifi [utilizator]

  Apreciez ideea de reforma a educatiei din Romania intrucat este nevoie de asa ceva.
  Dar, inlocirea reformei cu prostia degajata de fiecare ministru al educatiei (unii din ei cu o activitate de maxim un an) si perpetuarea ei nu arata deloc a reforma. Actualul ministru doreste sa ramana in categoria reformatorilor dar rezultatele vor fi anulate de urmatorul ministru si asa mai departe.
 • +3 (3 voturi)    
  Teste de tip comunist! (Marţi, 2 iunie 2015, 11:09)

  Miky60 [utilizator]

  Doar comunistii testeaza copiii. De ce sa avem examene? Ca asa vrea ponta, iliescu si toata satra ciumei rosii? Eu nu vreau ca copilul meu sa fie testat, eu vreau sa fie lasat sa invete ce ii place si unde ii place. Un copil cu cat stie doar ce-i place, cu atat va fi mai fericit. Vreau ca copiii sa gaseasca fericire, nu stresare si domeniile pe care comunistii le vor (religie pentru popi, istoria modificata de ei sau limba rusa)
 • 0 (0 voturi)    
  Abramburica (Marţi, 2 iunie 2015, 11:26)

  Nelman [anonim]

  Ma intreb cand scapam de aceasta d-na Andronescu care de 15 ani , direct sau prin interpusii ei, batjocoreste invatamantul romanesc.
  Copiii care acum sunt in ultimele clase de gimnaziu au suportat toate "reformele" invatamantului destinate sa sporeasca veniturile profesorilor din meditatii sau "cadouri" legate de media anuala la materii complementare care ar trebui sa fie o placere pentru ei ( istoria, geografia, tehnologia in formatiei, desen, muzica, etc, ) daca ar fi predate astfel incat sa atraga elevul nu sa-l oblige sa memoreze date inutile .


Abonare la comentarii cu RSSBuchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version