DOCUMENT Ministerul Educatiei si Biserica Catolica au semnat un protocol privind predarea Religiei in scoli: Reprezentantii Bisericii Catolice pot participa la inspectii scolare

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Marţi, 12 mai 2015, 10:16 Actualitate | Esenţial


Sorin Cimpeanu, IPS Ioan Robu si Victor Opaschi, asistati de Romeo Mosoiu si Gigel Paraschiv la semnarea protocolului
Foto: edu.ro
UPDATE Ministerul Educatiei, Biserica Catolica din Romania si Secretariatul de Stat pentru Culte au incheiat un protocol cu privire la predarea religiei in scoala. Documentul este similar celui semnat cu Biserica Ortodoxa Romana, anul trecut. Si aici, pentru a te angaja profesor de Religie ai nevoie de “avizul scris al episcopului diecezan”, iar refuzul acordarii avizului necesita doar “o motivare temeinica”. O alta prevedere mentinuta din acordul cu BOR si care a generat numeroase critici anul trecut este urmatoarea: reprezentantii Bisericii Catolice pot sa mearga, ca invitati, in inspectie scolara la religie.
 • La solicitarea HotNews.ro, Ministerul Educatiei ne-a transmis documentul si a precizat ca "mai sunt in pregatire inca patru astfel de parteneriate, respectiv cu Biserica Crestina dupa Evanghelie, Biserica Adventista, Biserica Baptista si Cultul Evanghelic (Biserica Luterana)"
Ministerul Educatiei, Biserica Catolica din Romania si Secretariatul de Stat pentru Culte au semnat luni, 11 mai 2015, la sediul Ministerului, un protocol cu privire la predarea religiei (cultul romano-catolic de limba romana, romano-catolic de limba maghiara si greco-catolic) in scoala si la organizarea invatamantului teologic catolic. Incheierea acestui acord a fost anuntata de Conferinta Episcopilor din Romania, precum si de Ministerul Educatiei. Conferinta Episcopilor din Romania sustine intr-un comunicat citat de Agerpres ca actul "are ca scop actualizarea si completarea Protocolului din 1993, precum si celelalte protocoale in vigoare".

Ministerul Educatiei a anuntat, fara a publica initial protocolul, ca "documentul a fost semnat de ministrul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu, IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti si Presedinte al Conferintei Episcopilor din Romania si Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi".

"Protocolul este similar in materie de prevederi, drepturi si obligatii cu cele semnate de Ministerul Educatiei si Biserica Ortodoxa Romana (2014), Sinodul Bisericii Reformate din Romania si Biserica Unitariana din Transilvania (2015). In spiritul deschiderii si al angajamentelor asumate public, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice va semna parteneriate de colaborare in domeniul invatamantului cu toti reprezentantii cultelor oficial recunoscute in Romania", se arata in comunicatul Ministerului Educatiei, trimis HotNews.ro.

Ce prevede protocolul transmis de Ministerul Educatiei la solicitarea HotNews.ro: Ca si la documentul incheiat cu BOR, profesorii de Religie au nevoie de avizul episcopului diecezan, reprezentantii Bisericii Catolice pot participa la inspectii scolare

La solicitarea HotNews.ro, Ministerul Educatiei ne-a transmis o copie a protocolului incheiat ieri cu Biserica Catolica si cu Secretariatul de Stat pentru Culte. De asemenea, Ministerul Educatiei a precizat pentru HotNews.ro "ca pe langa cele deja semnate, mai sunt in pregatire inca patru astfel de parteneriate, respectiv cu Biserica Crestina dupa Evanghelie, Biserica Adventista, Biserica Baptista si Cultul Evanghelic (Biserica Luterana)".

Protocolul respecta atat structura, cat si prevederile documentului incheiat anul trecut intre Ministerul Educatiei si Biserica Ortodoxa. Si aici, pentru a te angaja profesor de Religie ai nevoie de “avizul scris al episcopului diecezan”, iar refuzul acordarii avizului necesita doar “o motivare temeinica”. De avizul autoritatii bisericesti ai nevoie si daca vrei sa ocupi o functie de conducere in scolile catolice.

O alta prevedere pastrata din documentul cu BOR si care a generat numeroase critici anul trecut este urmatoarea: reprezentantii Bisericii Catolice pot sa mearga, ca invitati, in inspectie scolara pe religie.

Descarca de aici protocolul

Primul capitol al protocolului se refera la "Predarea disciplinei religie" si prevede urmatoarele:
 • Art. 1 Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia legala de a asigura respectarea convingerilor si a valorilor religioase.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia legala de a asigura respectarea convingerilor, a valorilor si a simbolurilor religioase.
 • Art. 2 Programele scolare pentru disciplina religie, cultul catolic, de ambele rituri, in limba romana sau limba maghiara, se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in colaborare cu comisia pentru invatamant din cadrul Bisericii Catolice si cu Secretariatul de Stat pentru Culte si sunt aprobate conform legii.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Programele scolare pentru disciplina religie - cultul ortodox se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Patriarhia Romana si cu Secretariatul de Stat pentru Culte si sunt aprobate conform legii.
 • Art. 3 Manualele de religie, cultul catolic, de limba romana sau maghiara, sunt avizate de Conferinta Episcopilor din Romania/Sinodul Bisericii Romane Unite si sunt aprobate conform legii.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Manualele de religie - cultul ortodox sunt avizate de Patriarhia Romana si se aproba conform legii
 • Art. 4 (1) Incadrarea personalului didactic pe catedre de religie, cultul catolic, in unitati de invatamant preuniversitar se face cu avizul scris al episcopului diecezan.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Incadrarea personalului didactic pe catedre de religie - cultul ortodox in unitati de invatamant preuniversitar se face cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • (2) Refuzul acordarii avizului de catre episcopul diecezan se comunica in scris solicitantului, cu o motivare temeinica.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Refuzul acordarii avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris solicitantului si trebuie sa fie motivat temeinic.
 • (3) Retragerea avizului scris de catre episcopul diecezan se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului catolic.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Retragerea avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului.
 • (4) Retragerea motivata a avizului de catre episcopul diecezan se comunica in scris atat cadrului didactic, cat si unitatii de invatamant preuniversitar unde acesta este incadrat, ducand la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor si Codului muncii (art 60-61). Angajatorul are obligatia ca in termenul legal sa emita decizia de incetare a contractului individual de munca.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Retragerea motivata a avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris unitatii de invatamant preuniversitar si duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor si Codului muncii. Angajatorul are obligatia ca in termenul legal sa emita decizia de incetare a contractului individual de munca.
 • Art. 5 In vederea perfectionarii actului educational si pentru o implementare eficienta a cooperarii in domeniul invatamantului religios si teologic catolic preuniversitar, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice/Inspectoratele Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Diecezele/Eparhiile catolice, pe de alta parte, isi vor comunica reciproc, ori de cate ori este nevoie, rapoarte de evaluare proprie asupra aspectelor reglementate, de prezentul protocol, cu propuneri de imbunatatire a invatamantului religios si teologic catolic preuniversitar.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: In vederea perfectionarii actului educational si pentru o implementare eficienta a cooperarii in domeniul invatamantului religios si teologic ortodox preuniversirar, Ministerul Educatiei Nationale/Inspectoratele Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, pe de o parte si Patriarhia Romana/centrele eparhiale, pe de alta parte, isi vor comunica reciproc, semestrial si ori de cate ori este nevoie, rapoarte de evaluare proprie asupra aspectelor reglementate de prezentul protocol, cu propuneri de imbunatatire a invatamantului religios si teologic ortodox preuniversitar.

 • Art. 6 Episcopul diecezan, in cadrul institutional propriu, numeste prin decret episcopal o persoana competenta, cu pregatire corespunzatoare, ca inspector diecezan pentru scoli. Acesta va colabora cu inspectorul de religie din Inspectoratul Scolar Judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB) in toate problemele legate de predarea religiei catolice in scoala.
 • Art. 7 La actiunile de inspectie scolara, care vizeaza activitati din domeniul reglementat de prezentul protocol, pot participa si reprezentantii Bisericii Catolice, cu statut de invitat.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara.
Capitolul II: Organizarea invatamantului teologic catolic (cultul greco-catolic si romano-catolic, de limba romana si maghiara), la nivel preuniversitar si universitar

A. Invatamantul preuniversitar teologic catolic
 • Art. 8 Invatamantul preuniversitar teologic catolic face parte din invatamantul liceal, filiera vocationala.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Invatamantul teologic ortodox preuniversitar este invatamant vocational, cu durata scolarizarii 4 ani.
 • Art.9 Unitatile de invatamant preuniversitar teologic catolic se infiinteaza la solicitarea cultului catolic, cu respectarea procedurilor legale.
 • Art. 10 Unitatile de invatamant preuniversitar teologic catolic pot functiona fie ca unitati de sine statatoare, fie ca parti componente ale unor unitati de invatamant mai mari, cu mai multe niveluri, filiere, profiluri si specializari.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: In cadrul unitatilor de invatamant teologic preuniversitar pot functiona mai multe profiluri si specializari, potrivit prevederilor legale.
 • Art. 11 Proiectul planului de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar teologic catolic se elaboreaza, anual, de catre unitatea de invatamant, conform legii, dupa consultarea prealabila a autoritatii bisericesti competente (episcopul diecezan sau, dupa caz, reprezentantul congregatiei/asociatiei catolice) si se aproba conform legislatiei in vigoare.
 •  Art. 12 Planurile-cadru si programele pentru invatamantul preuniversitar teologic se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in colaborare cu comisia pentru invatamant din cadrul Bisericii Catolice.
 • Art.13 Programul liturgic din zilele de sarbatoare (conform calendarului catolic/greco-catolic), precum si cel din ziua patronului spiritual al unitatii de invatamant face parte din pregatirea moral-spirituala a elevilor.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Programul liturgic din zilele de sarbatoare din calendarul crestin ortodox, precum si cel din ziua ocrotitorului scolii, este parte a pregatirii practice de specialitate a elevilor din invatamantul teologic ortodox preuniversitar.
 • Art.14 (a) Incadrarea personalului didactic din unitatile de invatamant preuniversitar teologic catolic se realizeaza potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris al autoritatii bisericesti competente (episcopul diecezan sau, dupa caz, reprezentantul congregatiei/asociatiei catolice).
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Incadrarea personalului didactic in unitatile de invatamant teologic ortodox preuniversitar se realizeaza potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • (b) Ocuparea functiilor de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar catolic se face in acord cu prevederile legale, cu avizul prealabil, acordat in scris, al autoritatii bisericesti competente.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Ocuparea functiilor de conducere in invatamantul teologic ortodox preuniversitar se face in acord cu prevederile legale si cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • (c) In unitatile de invatamant teologic preuniversitar catolic, poate exista un cadru didactic, de regula, preot, care indeplineste functia de indrumator spiritual.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: In statele de functii ale personalului didactic din facultatile sau departamentele de teologie ortodoxa pot fi prevazute si posturi pentru preoti duhovnici (indrumatori spirituali), cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 15 Structura examenului de certificare a competentelor profesionale pentru absolventii invatamantului teologic (indiferent de specializare) se stabileste prin ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, dupa consultarea, in prealabil, a autoritatii bisericesti competente.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Structura examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventului de invatamant teologic ortodox preuniversitar se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale, dupa consultarea Patriarhiei Romane.
 • Art. 16 Biserica si institutiile ei (congregatii, asociatii etc) isi pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, care sunt destinate procesului de invatamant si sunt proprietatea acestora.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Biserica isi pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile care sunt destinate procesului de invatamant si sunt in proprietatea Bisericii Ortodoxe Romane. Pentru administrarea acestora de catre universitati se incheie un contract de folosinta gratuita.
 • Art. 17 Regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor de invatamant catolic vor avea avizul episcopului diecezan sau al autoritatii bisericesti competente.
B. Invatamantul universitar teologic catolic
 • Art. 18 Din ratiuni de ordin social-misionar si pastoral-canonic, facultatile de teologie catolica si departamentele de teologie catolica (din cadrul altor facultati cu domenii inrudite) se infiinteaza, se restructureaza in alte forme de invatamant superior, isi restrang activitatea sau intra in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare, la solicitarea autoritatii bisericesti competente, cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, a Senatului Universitatii si cu respectarea autonomiei universitare.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Din ratiuni de ordin social-misionar si pastoral-canonic, facultatile de teologie ortodoxa si departamentele de teologie ortodoxa (din cadrul altor facultati cu domenii inrudite) se infiinteaza, se restructureaza in alte forme de invatamant superior, isi restrang activitatea sau intra in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare, la solicitarea chiriarhului aprobata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si de Senatul universitatii, cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 19 In cadrul institutiilor catolice de invatamant universitar, se infiinteaza si se organizeaza programe de studii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza avizului scris al autoritatii bisericesti competente. Programele de studii se organizeaza la nivel de licenta, master si doctorat, cu respectarea autonomiei universitare.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: In cadrul acestor institutii teologice de invatamant superior se infiinteaza si se organizeaza programe de studii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza avizului scris al Patriarhiei Romane. Programele de studii se organizeaza la nivel de licenta, master si doctorat, cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 20 (1) Cifra de scolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorala, se stabileste anual de catre autoritatea bisericeasca si universitate, comunicandu-se ulterior Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Planul de scolarizare pentru celelalte specializari este stabilit, de comun acord, intre autoritatea bisericeasca competenta si institutiile de invatamant superior, in limita cifrei de scolarizare aprobata de MECS, cu respectarea capacitatii de scolarizare, stabilita conform legii.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Necesarul de scolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorala, este stabilit anual de catre Patriarhia Romana si se comunica Ministerului Educatiei Nationale, iar necesarul de scolarizare pentru celelalte specializari este stabilit, de comun acord, de Patriarhia Romana si institutiile de invatamant superior, in limita cifrei de scolarizare aprobata de Guvern, cu respectarea capacitatii de scolarizare stabilita conform legii.
 • (2) Admiterea in facultatile de teologie catolice si durata studiilor vor respecta reglementarile din invatamantul superior de stat, cu pastrarea specificului bisericesc, care presupune ca durata specializarii Teologie Pastorala, pentru studii universitare de licenta, sa fie de patru ani.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Admiterea in aceste facultati si durata studiilor vor respecta reglementarile din invatamantul superior de stat, cu pastrarea specificului bisericesc, care presupune ca durata specializarii Teologie Pastorala, pentru studii universitare de licenta, sa fie de patru ani.
 • (3) Conform normelor Dreptului canonic al Bisericii  Romano-Catolice si Greco-Catolice, formarea integrala a viitorilor preoti presupune, pe langa formarea intelectuala, realizata in facultati de teologie, si o formare umana, spirituala si pastorala. Durata studiilor va respecta reglementarea invatamantului de stat, cu pastrarea specificului bisericesc.
 • (4) Inscrierea la facultatile de teologie catolica, la specializarea teologie romano-catolica pastorala si teologie greco-catolica, se face pe baza legislatiei in vigoare si cu avizul scris al autoritatii bisericesti competente.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Inscrierea la facultatile de teologie ortodoxa se face pe baza avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului.
 • (5) Retragerea avizului scris al autoritatii bisericesti competente se aplica studentilor care se fac vinovati de abateri grave de la morala si doctrina cultului, dupa consultarea consiliului facultatii de teologie. In aceste situatii, exmatricularea studentilor va fi pusa in aplicare de catre conducerea universitatii/institutului.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Retragerea avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se aplica studentilor care se fac vinovati de abateri grave de la morala si doctrina cultului, dupa consultarea consiliului facultatii de teologie. In aceste situatii, exmatricularea studentilor va fi pusa in aplicare de catre conducerea universitatii.
 • Art. 21 Ocuparea posturilor de conducere / a unui post didactic in cadrul facultatilor de teologie catolica, de limba romana sau maghiara, se face cu avizul scris al autoritatii bisericesti competente, cu respectarea cerintelor stabilite de MECS.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Ocuparea unui post didactic in cadrul unei facultati sau departament de teologie ortodoxa se face cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului.
 • Art. 22 In cazul retragerii avizului scris al autoritatii bisericesti competente, ca urmare a unor abateri doctrinare, liturgice, morale sau canonice, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a preda sau, dupa caz, de a ocupa o functie de conducere intr-o facultate de teologie catolica. Acest demers necesita consultarea Consiliului facultatii/ a Comisiei etice a facultatii.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: In cazul retragerii avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului, ca urmare a unor abateri doctrinare (dogmatice), liturgice, morale sau canonice, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a mai preda sau, dupa caz, de a mai ocupa o functie de conducere (decan si prodecan) intr-o facultate de teologie ortodoxa.
 • Art. 23 In statele de functii ale personalului didactic din facultatile sau departamentele de teologie catolica, pot fi prevazute si posturi pentru preoti duhovnici / indrumatori spirituali /personal formativ in domeniul educatiei spirituale si psihologice, cu respectarea autonomiei universitare.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: In statele de functii ale personalului didactic din facultatile sau departamentele de teologie ortodoxa pot fi prevazute si posturi pentru preoti duhovnici (indrumatori spirituali), cu respectarea autonomiei universitare.
 • Art. 24 Biserica isi pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile care sunt destinate procesului de invatamant si sunt proprietatea Bisericii Catolice. Pentru folosirea acestora de catre universitati se incheie contract de folosinta gratuita.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Biserica isi pastreaza dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile care sunt destinate procesului de invatamant si sunt in proprietatea Bisericii Ortodoxe Romane. Pentru administrarea acestora de catre universitati se incheie un contract de folosinta gratuita.
 • Art. 25 In virtutea principiului autonomiei universitare, institutiile de invatamant universitar catolic, facultatile si departamentele de teologie catolica isi intocmesc propriile regulamente, in baza Cartei Universitare si in conformitate cu Regulamentul-cadru intocmit de Conferinta Episcopilor din Romania.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: In virtutea principiului autonomiei universitare, facultatile si departamentele de teologie ortodoxa isi intocmesc propriile regulamente, in baza Cartei Universitare si in conformitate cu Regulamentul-cadru intocmit de Patriarhia Romana, care intra in vigoare dupa aprobarea de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.
 • Art. 26 Programele analitice se stabilesc de catre comisiile de specialitate (formate din profesori de la facultatile de teologie catolica, de limba romana sau maghiara) si se aproba de Conferinta Episcopilor din Romania. Planurile de Invatamant si programele analitice se elaboreaza la nivelul departamentelor, se avizeaza de catre consiliul facultatii, dupa consultarea reprezentantului cultului catolic, si se aproba de catre Senatul universitar.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Programele analitice se stabilesc de catre comisiile de specialitate (formate din profesori de la facultatile de teologie ortodoxa) si se aproba de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Planurile de invatamant se elaboreaza la nivelul departamentului, se avizeaza de catre consiliul facultatii si se aproba de Senatul universitar, dupa consultarea Patriarhiei Romane.
 • Art. 27 (a) Structura anului universitar este stabilita in conformitate cu prevederile legale ale Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Structura anului universitar este stabilita in conformitate cu prevederile legale ale Ministerului Educatiei Nationale.
 • (b) Participarea studentilor la programul liturgic fixat de Biserica pentru facultatile de teologie este obligatorie, fiind parte esentiala a formarii lor profesionale.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Participarea studentilor la programul liturgic fixat de Biserica pentru facultatile de teologie este obligatorie, fiind parte esentiala a formarii lor profesionale.
 • (c) Studentii facultatilor de teologie au obligatia participarii la stagiile de practica liturgica si misionara, prevazute de autoritatea bisericeasca.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: De asemenea, studentii facultatilor de teologie au obligatia participarii la stagiile de practica liturgica si misionara la parohie, prevazute de autoritatea bisericeasca.
 • Art. 28 Admiterea la studiile universitare de masterat/doctorat pentru specializarea Teologie Catolica este organizata in conformitate cu legislatia in vigoare si potrivit regulamentelor specifice stabilite de catre Arhiepiscopie/Episcopie.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Admiterea la studiile universitare de doctorat pentru specializarea Teologie Ortodoxa este organizata in conformitate cu legislatia in vigoare si potrivit conditiilor specifice stabilite de catre Sfantul Sinod.
 • Art. 29 Recunoasterea si/sau echivalarea diplomelor de licenta, masterat si doctorat in Teologie, obtinute in strainatate, se face potrivit normelor din legislatia privind invatamantul superior, in vigoare. Diplomele absolventilor institutelor teologice de grad universitar, care si-au finalizat studiile inainte de includerea acestora in universitatile de stat sau inainte de anul 1991, sunt echivalente cu diplomele de licenta si masterat in teologie.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Recunoasterea si/sau echivalarea diplomelor de licenta si doctorat in Teologie, obtinute in strainatate, se face potrivit normelor din legislatia privind invatamantul superior in vigoare. Diplomele absolventilor institutelor teologice de grad universitar, care si-au finalizat studiile inainte de anul 1991, an in care acestea au devenit facultati de teologie prin includerea in universitatile de stat, sunt echivalente cu diplomele de licenta.

Dispozitii finale
 • Art. 30 (1) Orice litigiu privind prezentul Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, executarea sau incetarea lui, se va solutiona pe cale amiabila.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Orice litigiu privind prezentul Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, executarea sau incetarea lui, se va solutiona pe cale amiabila.
 • (2) Modificarea sau completarea prezentului Protocol poate fi facuta, cu acordul partilor semnatare, prin act aditional, la initiativa scrisa a oricarei parti si va produce efectele la data semnarii lui de catre reprezentantii partilor.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Modificarea sau completarea prezentului Protocol poate fi facuta, cu acordul partilor semnatare, prin act aditional, la initiativa scrisa a oricarei parti si va produce efectele la data semnarii de catre reprezentantii partilor.
 • (3) Prezentul Protocol intra in vigoare incepand cu data semnarii acestuia de catre parti.
 • N.Red: Comparatie cu prevederea din acordul Ministerului cu BOR: Prezentul Protocol intra in vigoare incepand cu data semnarii acestuia de catre parti.

Protocolul Semnat de Ministerul Educatiei Cu Biserica Catolica Din Romania Referitor La Ora de ReligieProtocolul vine dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca este neconstitutional ca elevii care nu vor sa studieze religia in scoala sa fie cei obligati sa faca o cerere prin care sa se "dezinscrie". In consecinta, de aici inainte elevii care vor sa faca aceasta materie sunt cei care depun cerere la scoala pentru a se inscrie la optionalul Religie.

Amintim ca Patriarhia Romana, Ministerul Educatiei Nationale si Secretariatul de Stat pentru Culte au incheiat pe 29 mai 2014 un protocol cu privire la predarea disciplinei religie-cultul ortodox in invatamantul preuniversitar si la organizarea invatamantului teologic ortodox preuniversitar si universitar. Nici acel protocol nu a fost facut public imediat de vreuna dintre parti.

La solicitarea HotNews.ro, Ministerul Educatiei a facut public protocolul incheiat cu Patriarhia Romana. Printre prevederile protocolului cu BOR din 2014 - despre care Ministerul Educatiei spune acum ca este similar celui incheiat cu Biserica Catolica - se numara:
 • Incadrarea profesorilor pe catedre de religie - cultul ortodox in scoli si licee se face "cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului"
 • Refuzul acordarii binecuvantarii trebuie sa fie "motivat temeinic", retragerea binecuvantarii "se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului" si duce la incetarea de drept a contractului individual de munca
 • Procedura de acordare si de retragere a binecuvantarii se elaboreaza de catre Patriarhia Romana, se aproba prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, dupa care procedura se comunica Ministerului Educatiei si Secretariatului de Stat pentru Culte
 • "Reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara"
 • Tinerii care vor sa se inscrie la facultatile de teologie ortodoxa au nevoie si ei de binecuvantare pentru a putea participa la admitere
Gabriel Ispas, secretar general adjunct in cadrul Ministerului Educatiei in 2014, a declarat atunci ca "la acest protocol se lucreaza din 2012, deci nu este unul care s-a nascut intr-o dimineata. Sub diverse guverne s-au facut pasi inainte. Au fost discutiile intre partile semnatare. Sunt foarte multe elemente care tin de pozitionare. In momentul de fata este singurul protocol incheiat la nivel general dupa adoptarea legii educatiei. Ministerul Educatiei este deschis, nu avem nicio restrictie, nu cred ca vreun cult religios poate spune ca a intampinat vreo opozitie din partea MEN". Detalii aici

Citeste si:
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

6727 vizualizari

 • +5 (27 voturi)    
  Curand (Marţi, 12 mai 2015, 10:38)

  tudor74 [utilizator]

  In curand se va preda (sper sa ajungem si aici) si Islamul in scoli. In acel moment sper ca acest popor de boarfe si hoti va realiza ca religia nu are ce cauta in scoli.
  • +4 (4 voturi)    
   islamul (Marţi, 12 mai 2015, 13:23)

   kripton [utilizator] i-a raspuns lui tudor74

   se preda deja in scoli,in dobrogea
  • +1 (1 vot)    
   tu ce esti? (Marţi, 12 mai 2015, 22:30)

   cid [utilizator] i-a raspuns lui tudor74

   Banuiesc ca faci parte si tu din acest popor?
 • +11 (21 voturi)    
  hai ASUR (Marţi, 12 mai 2015, 10:46)

  gogu [anonim]

  exista precedente acum. faceti un acord sa se predea etica/educatie sexuala in scoli/regulament rutier, orice folositor comunitatii.
  • +2 (10 voturi)    
   Sa se predea...... (Marţi, 12 mai 2015, 12:18)

   Bka [anonim] i-a raspuns lui gogu

   Sa se predea tot ce ai insirat tu acolo, dar cu conditia ca parintii sa completeze o cerere de participare la acele cursuri la fel cum e in cazul religiei
 • -12 (16 voturi)    
  sunt curios ce contine (Marţi, 12 mai 2015, 11:02)

  fane [anonim]

  daca se aplica doar pt elevii catolici, sa faca ce vor. Daca vor sa aplice dogma catolica pentru elevii ortodocsi sau de alte confesiuni, guvernantii trebuie sa dea socoteala.
  • +12 (14 voturi)    
   cui sa se aplice? (Marţi, 12 mai 2015, 11:47)

   Marian [anonim] i-a raspuns lui fane

   In mod logic, ar trebui sa se aplice elevilor catolici, ortodocsi de orice confesiune care opteaza pt participarea la acest curs!

   Nu vad de ce ar trebui "sa dea socoteala" cineva pt optiunea liber exprimata a elevului sau a parintilor acestuia...

   Poti afla f usor ce contine; e atasat link-ul in articol.
 • +9 (23 voturi)    
  Religia e o alegere personală (Marţi, 12 mai 2015, 11:41)

  _CK_ [utilizator]

  NU ar trebui predată în școli sub nicio formă.
  Religia îi îndobitocește pe copii și le distruge gândirea logică și rațională.

  Mai degrabă le-ar aduce filosofi sau psihologi. Nu popi. Și tot ar fi mai bine. Cea mai bună soluție cred că ar fi introducerea unei materii de tipul "Etică, Morală, Simț Civic" sau ceva asemănător.


  În locul orei de religie, cred că ar fi util învețe să mănânce sănătos. Sau să facă mai mult sport.
  • -3 (23 voturi)    
   daca tu (Marţi, 12 mai 2015, 11:55)

   Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

   nu ai cel mai mic habar de Religie, de unde o scoti acu' chestia asta cu indobitocirea? Cine ti-a spus ca asta se intampla cu copiii?
   Filosofii isi dau cu parerea pana nu mai pot, iar psihologii ghicesc una-alta. Invatatura psihologiei spune ca se considera normal ceea ce face majoritatea. Asta e o tampenie. Dupa parerea mea, filosofia si psihologia sunt niste chestii complet inutile. Gaseste alte materii sa le predea copiilor, da' nu astea doua.
   • +5 (13 voturi)    
    răspuns la "dacă tu" (Marţi, 12 mai 2015, 12:36)

    _CK_ [utilizator] i-a raspuns lui Wildschwein_007

    1. Presupui greșit că: "nu ai cel mai mic habar de Religie".

    Mi-aș pune serioase semne de întrebare cu privire la care dintre noi doi nu a înțeles ce este Relgia, cum a apărut, cum s-a propagat și cum de încă mai există. Și care este rolul ei.

    2. "de unde o scoti acu' chestia asta cu indobitocirea".

    În momentul în care copilului îi sunt băgate în cap argumente ce țin de misticism, țin să cred că acelui copil îi este alterată gândirea logică. De asemenea, dacă luăm un manual de religie și vedem ce scrie prin el, s-ar putea să ajungem la aceeasi concluzie. Copilul trebuie să gândească liber, independent. Nu constrâns de zei, îngeri, iad, rai, popi, cruci, icoane, moaște, frici, porunci, pedepse, rugăciuni, minuni, scrieri de mii de ani.

    3. "Filosofii isi dau cu parerea pana nu mai pot, iar psihologii ghicesc una-alta. "

    Și popii ce crezi că fac? Măcar filosofii și psihologii nu le-ar băga atâtea prostii în cap. Am spus foarte clar mai sus că ar fi o varianta mai bună decât popii. Dar nu cea mai bună variantă. Vezi următorul răspuns.

    4. "Gaseste alte materii sa le predea copiilor, da' nu astea doua."

    Tocmai am scris mai sus că cea mai bună variantă (din punctul meu de vedere) ar fi " introducerea unei materii de tipul 'Etică, Morală, Simț Civic' sau ceva asemănător. "

    Sau

    "În locul orei de religie, cred că ar fi util învețe să mănânce sănătos. Sau să facă mai mult sport."
    • -5 (9 voturi)    
     da domnule (Marţi, 12 mai 2015, 13:30)

     Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

     dar aici ar fi mai multe chestii pe care noi le presupunem. De exemplu: cine stie cu adevarat cum si de ce a aparut Religia? In primul rand, eu nu cred ca oamenii din vechime erau prosti. De obicei, ca raspuns la intrebarea "de ce a aparut Religia" se ofera un raspuns de genul: dintotdeauna oamenii s-au temut de ceea ce nu puteau intelege (vezi furtunile, focul, animalele salbatice care ii atacau, etc.). Si treptat au ajuns sa creada ca toata lumea din jurul lor a fost creata sau era cel putin controlata de fiinte nevazute, foarte inteligente, pe care le-au numit "Zei". Si, pentru a-i imbuna, au inceput sa li se roage lor, sa le ofere ofrande, etc. Dupa care, niste oameni "mai smecheri", s-au erijat in reprezentanti ai acestor Zei, observand ca au in felul asta putere asupra celorlalti, putand sa-i controleze, amenintandu-i ca daca nu fac ce trebuie, vor ajunge in Iad, si pronitandu-le ca daca vor lua deciziile corecte, vor ajunge in Rai. Dar daca lumea descrisa de preoti nu e deloc imaginara? Nu s-a dovedit inca stiintific ca aceasta lume nu exista. In orice caz, daca se va demonstra stiintific ca lumea "de dincolo" exista, multe se vor schimba. Etc... Sunt multe de discutat aici, dar asta nu se poate pe site-ul HN.
     In legatura cu ceea ce invata copiii, eu cred ca nu este importanta doar logica, ci si sufletul, emotionalul, copiii trebuie sa aivba o viata emotionala calda, plina, sa se simta protejati si in siguranta. Nu stiu ce materii s-ar putea "preda" pentru a obtine lucrul asta...
     • -1 (3 voturi)    
      Stiinta nu se ocupa... (Marţi, 12 mai 2015, 21:59)

      mcris [utilizator] i-a raspuns lui Wildschwein_007

      ...sa demonstreze lucruri care nu exista. Ma bucur ca macar la sfarsit ai scris o propozitie cu "Nu stiu".
      • 0 (0 voturi)    
       da (Miercuri, 13 mai 2015, 9:33)

       Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui mcris

       Eu nu as fi asa de categoric. Ce exista si ce nu exista nu se poate decide usor. Daca se demonstra definitiv ca lumea de dincolo nu exista, nimeni nu ar mai fi vorbit despre asa ceva in ziua de astazi.
      • 0 (0 voturi)    
       oamenii de stiinta (Miercuri, 13 mai 2015, 12:02)

       kripton [utilizator] i-a raspuns lui mcris

       de la universitatea din padova au refuzat sa priveasca satelitii lui jupiter prin luneta lui galilei pt ca ''nu aveau cum sa existe''
       pe la 1880 ACADEMIA FRANCEZA a hotarat sa nu mai primeasca pt discutie proiecte de avion pt ca ''un aparat mai greu decat aerul nu poate zbura''
       atomul ''nu exista'' decat in mintea lui democrit pana in sec 19
       continuam?
    • +2 (8 voturi)    
     si totusi (Marţi, 12 mai 2015, 13:31)

     kripton [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

     ce intelegi dta prin cuvantul RELIGIE?
     vezi ca nu intreb CE ESTE religia ci ce anume INTELEGI dta ca este.
     nu e acelasi lucru,desi se pare ca dta pui semnul egal intre ce ai inteles ca este si ce este ea de fapt.
     • +1 (5 voturi)    
      Atunci dați-mi o lămurire (Marţi, 12 mai 2015, 14:01)

      _CK_ [utilizator] i-a raspuns lui kripton

      Luminați-mă atunci ! Bun, sunt eu un necredincios și un ignorant care " înțelege religia cum vrea, dar nu o înțelege cum este ea". Explicați-mi dvs: Ce este Religia ? Pot să presupun că răspunsul va fi tot după cum o înțelegeți și nu după cum este ?
      • -2 (4 voturi)    
       dta ai scris: (Marţi, 12 mai 2015, 18:05)

       kripton [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

       ''Religia îi îndobitocește pe copii și le distruge gândirea logică și rațională'' lasand sa se inteleaga nu CE ESTE religia ci ce efecte are.
       eu am dorit sa-mi explici ce intelegi dta prin cuvantul RELIGIE.
       Vad ca nu raspunzi. si da,exista definitii stiintifice ale religiei,le gasiti la mircea eliade si nu numai.
       evident,pt eliade religia nu era un produs cultural care '' îi îndobitocește pe copii și le distruge gândirea logică și rațională''
       dar nu te sperii dta de atata lucru
       in orice caz,daca ai sa-ti dai osteneala sa citesti macar ''istoria ideilor si credintelor religioase''ai sa vezi ca despre fenomenul cultural numit RELIGIE se pot spune lucruri infinit mai frumoase / complexe decat aiureala bolsevica pe care ai vomitat-o dta
   • -4 (12 voturi)    
    chestia cu indobitocirea (Marţi, 12 mai 2015, 13:28)

    kripton [utilizator] i-a raspuns lui Wildschwein_007

    a scos-o din ignoranta si rautate.
    omul e in afara problemei,crezand cu strasnicie ca este inlauntrul ei.
   • 0 (6 voturi)    
    religia doar indoctrineaza. (Marţi, 12 mai 2015, 20:07)

    kkciosuldelahamangia [utilizator] i-a raspuns lui Wildschwein_007

    Ev mediu in sec XXI.
    • -1 (3 voturi)    
     deci isus era un indoctrinat (Marţi, 12 mai 2015, 23:34)

     kripton [utilizator] i-a raspuns lui kkciosuldelahamangia

     eventual spalat pe creier.
     dta realizezi ce enormitate debitezi??
     • -1 (1 vot)    
      si Fat-Frumos era indoctrinat. (Miercuri, 13 mai 2015, 18:24)

      kkciosuldelahamangia [utilizator] i-a raspuns lui kripton

      Basme.
    • +1 (3 voturi)    
     in evul mediu (Miercuri, 13 mai 2015, 12:04)

     kripton [utilizator] i-a raspuns lui kkciosuldelahamangia

     au trait sf francisc din asisi sf anton din padova sf serghei din radonej daniil sihastrul si chiar blaise pacal,om de stiinta dar mistic catolic
     iata evul mediu.
     se pare ca dta ai in cap un alt ev mediu.
  • +3 (19 voturi)    
   Sigur ca da! (Marţi, 12 mai 2015, 12:09)

   Anna O. [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

   Sa manance sanatos, sa faca mult sport si sa fie la curent cu progresele stiintei. Ca azi-maine va fi fezabil transplantul de corp, deci am rezolvat-o si cu nemurirea! Si nu mai avem nevoie de Dumnezeu...nu?
   • +3 (13 voturi)    
    Da (Marţi, 12 mai 2015, 12:41)

    _CK_ [utilizator] i-a raspuns lui Anna O.

    Da, e mult mai bine să mănânce sănătos și să facă sport decât să creadă într-un zeu. Poate să creadă în bine, să creadă în oameni, să urmeze un cod etic / moral etc. dar nu să creadă în zei imaginari.

    Iar legat de transplantul de corp, de ce nu ? Dacă va permite tehnologia, ar fi un punct de cotitură interesant pentru omenire.

    " Si nu mai avem nevoie de Dumnezeu...nu?"

    De ce am avea NEAPĂRAT nevoie de să credem într-un zeu? Chiar nu se poate fără ? :-)
    • -1 (11 voturi)    
     Daca... (Marţi, 12 mai 2015, 13:16)

     Anna O. [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

     ... si doar daca v-ati fi preocupat cu adevarat de " ce este religia si ce vrea ea ", daca ati fi aprofundat ce spun filosofii ( aia adevarati ) si psihologii ( aia adevarati ), ati fi inceput sa intelegeti ca solutia transplantului de corp este o fantasma si relatia omului cu divinitatea este cu totul altceva decat credinta intr-un zeu. Mai cititi, mai traiti...
    • -2 (8 voturi)    
     transplantul de corp (Marţi, 12 mai 2015, 13:36)

     kripton [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

     va fi permis de tehnologie,pt oamenii cu BANI
     saracimea isi va dona corpurile,ca de,la transplant va fi nevoie de corpuri,de multe corpuri.
     sau bogatii isi vor lua singuri corpuri,organizand campanii de ''recoltare'' lucruri perfect posibile in china de exemplu
     Acest ''progres''va naste o avalansa de faradelegi si nenorociri de neinchipuit pt un om teafar la cap .
     cat priveste ''zeul imaginar'',daca ai avea habar de religie,ai sti ca Dumnezeu spune lui Moise: ''Eu sunt cel ce sunt''
     nu pare catusi de putin numele unui zeu ''imaginar''.
     asta desigur,daca intelegi ceva din aceste cuvinte
    • 0 (8 voturi)    
     omul face parte (Marţi, 12 mai 2015, 13:45)

     kripton [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

     dintr-un INTREG in care el se integreaza atat ca individ cat si ca sociatate
     Intregul este viu si constient de sine,asta postuleaza religiile vechi in orice parte a lumii,bazat pe experiente interioare avute de oamenii sfinti care au intrat in dialod cu EL.acestia s-au evidentiat in istorie prin moralitate ireprosabila si intelepciune profunda
     Dta te poti dispensa de credinta in zeu,nu e nici un deranj. Dzeu ti-a daruit libertatea,fa ce vrei cu ea. evident,vei suporta consecintele alegerii,ca fiecare dintre noi.
     pt ca dupa ce te-ai dispensat de zeu urmeaza intotdeuna sporul in lacomie si rautate
     Nu va mai exista motiv sa te dispensezi de vicii dupa ce ai renuntat la zeu
     Despre asta vorbim pana la urma.
     • +2 (4 voturi)    
      :-) (Marţi, 12 mai 2015, 14:11)

      _CK_ [utilizator] i-a raspuns lui kripton

      " urmeaza intotdeuna sporul in lacomie si rautate. Nu va mai exista motiv sa te dispensezi de vicii dupa ce ai renuntat la zeu
      Despre asta vorbim pana la urma."


      Înseamnă ca cei care cred în zei sunt niște oameni "slabi de înger" ? Cad ușor în păcat dacă nu mai cred în acest Dumnezeu? Nu vi se pare că tocmai ați arătat cât de limitată este credința în Dumnezeu? Oare este ea urmată doar de oameni slabi, care nu se pot abține de la păcat, altfel ? Care nu își pot gestiona propriile emoții sau intenții? Propria minte? Propria gândire ? Despre ce vorbim, oare?
      • -1 (5 voturi)    
       eu am scris exact contrariul (Marţi, 12 mai 2015, 18:10)

       kripton [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

       luati cazul ascetilor hindusi,capabili sa suporte privatiuni extreme,foame si frig.
       comparatii cu boierii din toate neamurile,cu doctorii din spitalele noastre,care isi trateaza pacientii ca pe vite pe care le tund le mulg si le taie cum le place lor si trageti o concluzie: de ce este in stare un om care crede ''in zei imaginari'' si de ce este in stare omul modern,logic si rational.
       ps. ar rebui sa explicati de ce ar fi ''limitata''credinta in Dzeu. ce ar limita-o??
  • 0 (10 voturi)    
   religia (Marţi, 12 mai 2015, 13:26)

   kripton [utilizator] i-a raspuns lui _CK_

   ''indobitoceste copii si le distruge gandirea logica''
   asta spui dta.
   altii sunt de alta parere. asta e!
  • 0 (0 voturi)    
   comentariu (Vineri, 29 mai 2015, 8:15)

   nae [anonim] i-a raspuns lui _CK_

   Din fericire 90% dintre elevi au fost inscrisi la ora de religie.
 • +6 (14 voturi)    
  De ce? (Marţi, 12 mai 2015, 12:11)

  Calin_file_de_dosar [utilizator]

  N-am văzut plăcere mai mare de-a distruge o nație pervertindu-i educația ca la socialiștii lui Ilici!...

  Ce caută religia in scoli?
  De ce nu se ostenesc bisericile sa organizeze cursuri si sa atragă copiii IN AFARA orelor de curs!?..
  De ce parazitati scoala, domnilor? De ce mutilati sufletele si mințile copiilor cu minciunile si logica strâmbă a popilor (de orice fel or fi ei)?!
  Cum va rabdă sufletul sa perorati despre independența României si mândria de a fi roman cand voi transformați generații dupa generații in habotnici incapabili sa înțeleagă o înșiruire de trei propoziții si ii transformați astfel in viitorii pălmași ai coloniei tehnologice Romania?!
  • -3 (11 voturi)    
   care scoala (Marţi, 12 mai 2015, 12:39)

   Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui Calin_file_de_dosar

   vere? Ti se pare ca in Ro se face scoala? Ei bine nu se mai face demult asta. Nimeni nu mai invata nimic, deci indobitocirea este garantata. Si asta se intampla si din cauza ca tinerii nu mai vad nici un fel de rost in viata. Si ei nu inteleg, si pe buna dreptate, la ce foloseste scoala, cand oameni cu facultate nu mai gasesc locuri de munca si nu-si pot asigura un minim nivel de trai. Chestiile-s mult mai grave decat crezi tu, cand dai vina pe Religia, care SI ASA ESTE OPTIONALA OMULE. Cine paraziteaza?? Nu cumva mult mai mult paraziteaza scolile tot felul proferosi universitari transformati in FIARE, care scot carti si manuale din ce in ce mai incalcite si mai "stiintifice" ca sa faca si ei un ban? Copilul nu mai este pregatit pentru viata, nu mai invata ce trebuie ci devine sclavul si experimentul profesorului pus pe facut bani. Ia zi, care sunt deci parazitii in scolile din Ro? Si din nou, ca si multi altii, nu intelegi nimic din Religie, NU te intereseaza, da' ai pretentia sa dai lectii tuturor pe tema asta.
 • +7 (13 voturi)    
  Mici probleme globale (Marţi, 12 mai 2015, 12:34)

  bulibasha [anonim]

  Dincolo de faptul ca povestile cu barbosi nu mai prind decat la prosti, o curiozitate legata de Codul Muncii si traznaia pe care am citit-o mai sus:

  "Retragerea motivata a avizului de catre episcopul diecezan se comunica in scris atat cadrului didactic, cat si unitatii de invatamant preuniversitar unde acesta este incadrat, ducand la incetarea de drept a contractului individual de munca (...). Angajatorul are obligatia ca in termenul legal sa emita decizia de incetare a contractului individual de munca."

  Parca altfel se inceteaza CIM :)
  • -3 (9 voturi)    
   mda (Marţi, 12 mai 2015, 12:43)

   Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui bulibasha

   Peste 80% dintre romani sunt credinciosi. Tu esti minoritar. Crezi ca poti schimba treaba asta? Asta inseamna ca peste 80% dintre romani sunt prosti si tu faci parte din "desteapta" minoritate? Hmmmm...
   • +3 (9 voturi)    
    afacere (Marţi, 12 mai 2015, 13:26)

    religia e afacere [anonim] i-a raspuns lui Wildschwein_007

    gicutza tot vad ca ai comentat peste tot aici, din ce am vazut esti un incuiat si jumaate, ca si peste 50% din tara asta, unde idiotii inca mai cred in religie, si din cauza asta murim pe capete ca nu avem spitale ,dar avem popi jegosi cu mercedesuri si catedrale de miliarde de euro si idioti ca tine care cotizeaza si le ridicati la mafioti aia de popi palate...ASA SA VA AJUTE DUMNEZEU va sapati singuri groapa credinciosilor
    • 0 (8 voturi)    
     sunt sigur ca tu (Marţi, 12 mai 2015, 14:19)

     Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui religia e afacere

     esti un geniu, imi cer iertare ca iti irit gandirea. Incuiat nu sunt, lucrez intr-o multinationala de peste 15 ani, si rau nu-mi merge. Daca eram incuiat, nu reuseam nimica. Si sunt credincios. Si cu procentul ala, zi-i mai degraba peste 80%. Si din nou: tu esti minoritar; de ce crezi neaparat ca ai dreptate si ca ai dreptul sa zici ca majoritatea sunt idioti? Si daca nu esti credincios, de unde pana unde "urarea" de la finalul comentariului tau minunat? Si nu cred ca problemele financiare ale Romaniei se datoreaza Religiei, IN NICI UN CAZ. De unde scoti omule nenorocirile astea??
     • +2 (4 voturi)    
      Pe bune (Marţi, 12 mai 2015, 17:27)

      tudor74 [utilizator] i-a raspuns lui Wildschwein_007

      Pe bune ? Chiar crezi ca 200 de milioane de euro nu ar fi putut fi folosite pe ceva mai bun decat pt rahatul ala de catedrala ?
      Desi, lasa milioanele ... si 100 de lei dati bisericii din bugetul de stat e o prostie.
      • +1 (7 voturi)    
       te intreb (Marţi, 12 mai 2015, 18:16)

       kripton [utilizator] i-a raspuns lui tudor74

       si astept un raspuns cinstit: cam cat crezi ca s-ar fi furat din cele 200 milioane daca se investea in proiecte de infrastructura?
    • +1 (7 voturi)    
     ba ai spitale (Marţi, 12 mai 2015, 18:14)

     kripton [utilizator] i-a raspuns lui religia e afacere

     numai ca sunt inchise saloane cu sute de paturi
     Nu spitalele lipsesc ci medicii si asistentii.
     iar acele seloane nu se deschid pt ca lipseste finantarea necesara.
     ma intreb de ce nu ne povestesti despre banii dusi aiurea la bechtel sau facuti cadou de guvernul ponta firmelor pe care le-a iertat de datorii la stat. BOR ar trebui sa fie ultima ta grija,banditii cei mari sunt in alta parte.
   • +1 (5 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Marţi, 12 mai 2015, 17:45)

    [anonim] i-a raspuns lui Wildschwein_007

    • +1 (1 vot)    
     aha (Miercuri, 13 mai 2015, 9:41)

     Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui

     Foarte interesant punctul tau de vedere. Cred ca ai dreptate intr-un fel. Credinta e un subiect foarte delicat totusi, si cand vine vorba de fenomene interioare, sufletesti sau zi-le si emotionale, e deja foarte greu sa discerni intre diversele fenomene. Poate ca nu e usor de decis daca un om este doar superstitios sau cu adevarat credincios.
 • +5 (5 voturi)    
  unde sunt ? (Marţi, 12 mai 2015, 13:09)

  luiz [anonim]

  ...reprezentantii bisericilor atunci cand zonele turistice, centrele marilor orase, parcarile hipermarketurilor sunt impanzite de minori care cersesc sau se dedau la talharii ? De ce nu se implica in procesul de reeducare al acestora ? Sau al familiilor din care provin? Inca nu am vazut un reprezentant al bisericii care sa ia atitudine impotriva fenomenului...in schimb am cunostinta de chiriile pe care le percep aceleasi biserici pentru imobilele destinate procesului de invatamant, imobile ce le-au fost retrocedate! Iar acum...nu mai au loc absolventii facultatilor de teologie in biserici si este nevoie sa-si gaseasca un loc caldut in scoli...Cati dintre slujitorii bisericii sunt voluntari in Nepal, sau in alte zone de pe mapamond unde este nevoie de voluntariat ? Haideti domnilor ce circulati in masini scumpe si detineti imobile de lux, dezbracati camasa ipocriziei si imbracati haina smereniei si a iubirii fata de aproapele dvs!
  • +4 (6 voturi)    
   si daca unii popi (Marţi, 12 mai 2015, 18:18)

   kripton [utilizator] i-a raspuns lui luiz

   umbla cu masini scumpe inseamna ca trebuie sa ne lepadam de Isus si de sfintele taine?
   dta realizezi ce enormitate sustii??
 • +7 (7 voturi)    
  cifra de şcolarizare, marea şopârlă (Marţi, 12 mai 2015, 13:20)

  VW_Bora [utilizator]

  o găsim în comparaţia art.20:

  -la catolici "Cifra de scolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorala, se stabileste anual de catre autoritatea bisericeasca SI UNIVERSITATE"

  -la ortodocşi "Necesarul de scolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorala, este stabilit anual de catre Patriarhia Romana"

  Adică de unde , până unde se numeşte la unii "cifră", la alţii "necesar"??? Necesar ca să ce?! Că aşa vrea BOR? Cine conduce ţara asta? Sau mai bine ne întrebăm întâi: avem o ţară laică, sau una dirijată de fundamentalişti?
 • 0 (2 voturi)    
  semnatura (Marţi, 12 mai 2015, 23:09)

  Andrei [anonim]

  In mod normal, bisericile nu ar trebui sa semneze nimic cu ministerul educatiei. Romania este un stat laic, cu tot cu ministere.
  Singura hartie unde ar trebui sa-si puna semnatura bisericile, ar fi declaratia fiscala, atat!
 • 0 (2 voturi)    
  Credo (Marţi, 12 mai 2015, 23:49)

  ipolitic [utilizator]

  Complexitatea enorma a Universului se reflecta în
  mintea umana ca un sir neîntrerupt de interogări
  cauzale și dimensionale: cum,cat,unde,de ce?
  Mințile simple, netede se mulțumesc cu un răspuns
  unic, universal, bun la toate, ca un prezervativ din cauciuc natural:ca asa vrea bunul Dumnezeu, fie numele Lui slăvit pentru ca ne apără de boala gândirii.Amin
  • 0 (2 voturi)    
   Sunteti sigur? (Miercuri, 13 mai 2015, 9:53)

   Anna O. [utilizator] i-a raspuns lui ipolitic

   Ca numai mintile netede se " multumesc " cu Dumnezeu?
   Mie imi pare ca cei care isi pun corect si autentic intrebarile amintite de Dvs. ajung exact la ...ceea ce multi critica furibund ( ca o rafuiala personala ) pe acest forum, pe acest subiect, adica la Dumnezeu.
   Vezi Augustin ( a propos de filosofi )... si nu numai.
  • +1 (3 voturi)    
   boala gandirii (Miercuri, 13 mai 2015, 12:13)

   kripton [utilizator] i-a raspuns lui ipolitic

   domnule,exista o patologie a gandirii,asta o spun psihiatri
   credinta in Dumnezeu nu este o boala a gandirii , dta faci confuzie catastrofalasper ca din ignoranta nu din rea credinta
   e destul sa vedem ca religiile crestina si buddhista cer adeptului sa-si iubeasca semenii si dau tehnici de meditatie prin care mintea poate fi educata pt a fi capabila de asa ceva.
   probabil despre asta nu stiti nimic.
   mai studiati,o sa aflati lucruri f frumoase. asta daca va intereseaza sa deveniti un om mai bun.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by