Ministerul Justitiei a publicat marti spre dezbatere publica, pe pagina sa de internet, proiectul de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, astfel cum a fost acesta transmis de catre Agentia Nationala de Integritate.

"In esenta, proiectul de Lege prevede instituirea obligativitatii fiecarei autoritati contractante de a intocmi, respectiv actualiza, formulare de integritate, pentru fiecare procedura de achizitie publica derulata, dupa publicarea in sistemul electronic de achizitii publice - SEAP, a anuntului sau invitatiei de participare si pana la finalizarea procedurii de atribuire", explica ministerul, intr-un comunicat.

Sistemul informatic "Preventie" face analiza informatiilor colectate in mod automat si determina emiterea unor avertismente de integritate privind potentiale conflicte de interese, pe care inspectorii de integritate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate le analizeaza, prin raportare la toate reglementarile specifice aplicabile fiecarei proceduri, potrivit sursei citate.

Avertismentul de integritate se comunica autoritatii contractante care instiinteaza persoana vizata de potentialul conflict de interese. Conducatorul autoritatii contractante care primeste avertismentul de integritate, este obligat sa dispuna toate masurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prin dispunerea de masuri specifice precum eliminarea persoanei potrivit reglementarii specifice procedurii respective sau eliminarea ofertantului.

Proiectul de Lege prevede ca neluarea de masuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate declanseaza din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, potrivit Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Trimestrial, pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Integritate, urmeaza sa fie publicate analize si statistici privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Proiectul poate fi consultat aici.