Ministrul Aurescu a spus, la un eveniment organizat la implinirea a 25 de ani de existenta a FDGR, ca, "pentru romani, minoritatea germana a reprezentat intotdeauna un reper si un partener de incredere" si ca modelul convietuirii romano-germane este un exemplu de integrare deplina a unei minoritati, scrie Mediafax.

Bogdan Aurescu a participat, luni, la Sibiu, în contextul vizitei în România a ministrului german al afacerilor externe, Frank-Walter Steinmeier, la evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 25 de ani de existenţă a Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR).

Potrivit unui comunicat al MAE, şeful diplomaţiei române a evidenţiat, în cuvântul său de deschidere, faptul că reprezentanţii FDGR au contribuit, timp de un sfert de secol, la consolidarea şi nuanţarea relaţiilor româno-germane.

“Modelul convieţuirii româno-germane reprezintă un exemplu de integrare deplină a unei minorităţi în societatea în care trăieşte, inclusiv prin participarea plenară la viaţa publică şi luarea deciziilor în ce priveşte societatea românească în întregul său, protejând şi promovând în acelaşi timp, în mod eficient, propria identitate etnică, culturală, lingvistică şi religioasă”, a spus ministrul român de Externe.

“Pentru România minoritatea germană are o însemnătate aparte, atât datorită multitudinii expresiilor culturale cu care aceasta îmbogăţeşte patrimoniul spiritual şi material al comunităţii şi al ţării, cât şi datorită rolului de punte de legătură între ţările noastre. Pentru români, minoritatea germană a reprezentat întotdeauna un reper şi un partener de încredere”, a declarat Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe a arătat că România a dezvoltat de-a lungul timpului, cu importanta contribuţie a membrilor minorităţilor naţionale ce locuiesc pe teritoriul său, un sistem de protecţie a drepturilor acestora, care depăşeşte standardele internaţionale în domeniu.

“Eficienţa sistemului de protejare şi promovare a identităţii culturale, lingvistice sau religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale care trăiesc pe teritoriul României reiese pe deplin atât din analizele diferitelor mecanisme de monitorizare, stabilite în baza convenţiilor relevante ale Consiliului Europei, cât şi din exemplul pe care ni-l oferă oraşul Sibiu, centrul convieţuirii românilor şi a germanilor”, a spus Aurescu.

“Acest sistem este astăzi considerat un veritabil model european şi internaţional în materie de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor şi de participare la viaţa publică, la procesul de luare a deciziilor pentru societatea în ansamblul său, nu doar pentru minoritatea în cauză”, a continuat şeful diplomaţiei. "Acest model intercultural asigură diversitatea culturală şi, în egală măsură, integrarea - în opoziţie cu segregarea sau izolarea - acestora în societate. Diversitatea culturală separată poate fi un concept teoretic interesant, dar este practic imposibilă şi social indezirabilă. Culturile care se izolează nu pot progresa", a subliniat Bogdan Aurescu.

În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a evocat faptul că în 2015 se împlinesc 20 de ani de la adoptarea şi ratificarea de către România a Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, principalul instrument european în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, adoptat sub egida Consiliului Europei, care orientează politicile în materie ale statelor părţi în vederea asigurării unei reglementări şi aplicări eficiente şi de substanţă a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Ca parte la acest instrument de drept internaţional, România, prin politicile promovate în materie, a demonstrat că este fidelă dezideratului de a asigura un nivel de protecţie cât mai ridicat pentru membrii minorităţilor naţionale de pe teritoriul său, iar România va rămâne consecventă acestui deziderat, în particular, şi celui al respectării drepturilor fundamentale, în general, a asigurat ministrul Aurescu.

“Integrarea membrilor minorităţii germane în societatea românească şi dialogul stabilit la nivelul societăţii între membrii etniei majoritare şi cei ai etniei minoritare nu au făcut decât să contribuie la avansarea şi perfecţionarea politicilor României în materie de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. (…). România se bazează pe acest tip de dialog între majoritate şi minoritate, politicile sale în materie de protecţie a minorităţilor naţionale urmărind, necondiţionat, conservarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a acestora”, a conchis ministrul Bogdan Aurescu, citat în comunicat.