Tribunalul Calarasi a respins joi seara contestatia depusa de Ioana Basescu impotriva masurii asiguratorii dispuse de procurori asupra terenului din comuna Nana. Procurorii au dispus sechestru pe 147 de titluri de proprietate, printre care si terenul fiicei fostului presedinte Traian Basescu, anunta TVR 2. Procurorii sustin ca s-au comis ilegalitati in momentul comasarii a peste 200 de ha de teren.

"Respinge contestatia formulata de petenta Basescu Ioana impotriva Ordonantei nr.236/P/2014 emisa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la data de 16.02.2015 in dosarul nr.236/P/2014- Obliga contestatoarea la 300 lei cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva. Data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica", se arata in solutia pe scurt publicata deTribunalul Calarasi.

Ce presupune sechestrul asigurator:

  • Ioana Basescu nu are drept de dispozitie asupra terenurilor si nu le poate vinde
  • Proprietarul are insa posibilitate sa-l cultive si sa obtina in continuare beneficii de pe urma terenului (uzufructul)

In cazul in care Instanta va constata ca acea comasare s-a facut in mod ilegal, terenurile vor reveni la situatia juridica din acel moment, familia Basescu va pierde proprietatea, dar se va putea intoarce cu pretentii in Instanta impotriva vanzatorilor pentru a-si recupera suma platita.

  • Istoria terenurilor

Suprafetele de teren agricol situate in zona comunei Nana, judetul Calarasi, respectiv cele din tarlaua 28 si tarlaua 22, au intrat in proprietatea statului in baza Legii 187/1945 privind reforma agrara, fiind administrate de catre Intreprinderea Agricola de stat Buciumeni. Prin intrarea in vigoare a HG 266/1991 privind infiintarea de societati comerciale prin reorganizarea unor intreprinderi agricole de stat, Intreprinderea Agricola de stat Buciumeni a fost reorganizata sub forma societatii Agromixt Buciumeni.

Ulterior, in baza OUG 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole, suprafetele de teren au fost preluate de Agentia Domeniilor Statului.

Prin contractul de concesionare 78/06.12.2000, terenul agricol a revenit in exploatarea societatii Agromixt Buciumeni, fiind concesionat in schimbul unei redevente. Tarlalele 28 si 33 s-au aflat in exploatarea societatii Agromixt Buciumeni pana la data de 5 aprilie 2004, data la care contractul de concesionare a fost reziliat de ADS. Tarlaua 28 din planul cadastral al comunei Nana, intocmit in perioada 1989-1990, a rezultat din comsasarea tarlalelor 28 si 29. Cele doua tarlale reprezinta echivalentul tarlalelor 9 si 15 din planul de inventariere al societatii Agromixt Buciumeni. De asemenea, tarlaua 33 a rezultat din comasarea tarlalelor 33 si 34 reprezentand echivalentul tarlalei 11 din planul de inventariere.

Din protocoalele de predare-preluare a terenurilor din domeniul privat al statului, ADS a predat comisiei locale de fond funciar o suprafata agricola de 985,8912 hectare, prentru reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor indreptatite. Din suprafata totala, suprafata de 535,395 hectare a reprezentat tarlaua 28, iar suprafata de 147,3462 a reprezentat tarlaua 33.

Din procesele verbale de punere in posesie a persoanelor indreptatite, s-a constatat ca din totalul suprafetei tarlalei 28, au fost atribuite 533,0881 hectare. Ulterior, 33 de parcele, in suprafata totala de 277,9101 hectare din perimetrul tarlalei 28 au fost "comasate" prin achizitionarea lor, in perioada 2009-2010, de catre o singura persoana juridica, societatea Berfige SRL. Societatea a achizitionat si parcelele 23 si 24 aflate in perimetrul tarlalei 33 cu suprafata totala de 12,5 hectare.

Potrivit contractelor de vanzare-cumparare, societatea Berfige a platit pentru cele 35 de parcele de 290,41 hectare achizitionate in perioada 2009-2010 suma de 3,43 milioane lei. In 2013, terenul in suprafata de 290,41 hectare a fost vandut de catre societatea Berfige SRL unei persoane fizice, pentru suma de 5,84 milioane lei.

  • Corpul de Control al premierului Ponta a fost trimis la mijlocul lui 2014 sa ancheteze retrocedarile d ela NANA. Ce a constatat echipa de control

Dupa reconstituirea dreptului de proprietatea asupra terenurilor agricole, realuzata cu incalcarea dispozitiilor legale, in perioada 2009-2010, aceste suprafete au fost instrainate de catre societatea Berfige SRL prin incheierea a 8 contracte de vanzare-cumparare. Prin aceste contracte, societatea Berfige a achizitionat un numar de 35 de parcele de teren agricol din extravilanul comunei Nana, din care 33 de aprcele situate in tarlaua 28 si 2 parcele in tarlaua 33, in suprafata totata de 290,41 hectare. Suma totala platita de catre societatea Berfige SRL, in perioada 2009-2010, pentru cumpararea celor 35 de parcele de teren agricol, in suprafata totala de 290,41 hectare, a fost de 3,43 milioane de lei.

Pentru 29 din cele 33 de parcele situate in tarlaua 28, de 277,91 ha, contractele de vanzare-cumparare au fost incheiate, pentru vanzator, de catre Simona-Alina Preda, referent in cadrul Primariei Comunei Nana si fiica secretarului primariei, Tudorita Niculae, care a fost imputernicita, in acest sens, de catre proprietarii terenurilor respective. Simona Preda este casatorita cu Daniel Preda, fiul contabilei primariei.

Societatea Berfige a fost infiintata la data de 23.07.2009, avand ca asociat unic pe Mara Bertola, cetatean italian, iar de la infiintare si pana la data de 03.12.2012, societatea a avut sediul provizoriu declarat la cabinetul de avocat "Toma Gabriel".

In perioada 2009-2013, societatea a avut ca asociat unic pe Mara Bertola si administratori pe cetatenii italieni Fioravante Bertola, Gemma Retiagliata si Mara Bertola. Acestia nu figureaza cu domiciliul sau resedinta inregistrate pe teritoriul Romaniei.

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de catre Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, datele de identificare si documentele de legitimare ale administratorilor societatii Berfige, depuse la autoritatile statului roman, corespund cu informatiile inregistrate in bazele de date ale autoritatilor judiciare italiene.

Obiectul principal de activitate al societatii 1-a reprezentat "Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii", insa, potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia Sector 5 a Finantelor Publice, in perioada 2009-30.06.2013, societatea nu a inregistrat venituri din activitatea principala.

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti-Administratia Sector 5 a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul ca societatea a fost declarata inactiva incepand cu data de 24.08.2012 ca urmare a neindeplinirii obligatiilor declarative, precum si faptul ca, in urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat.

La data de 09.09.2013, societatea a vandut suprafata de 290,41 ha de teren agricol, achizitionata in perioada 2009-2010, catre o persoana fizica, pentru suma de 5.844.864,26 RON.

Potrivit documentelor si informatiilor transmise de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti-Adm Sector 5, pe 20 februarie si 27 februarie, societatea nu depusese insa pana atunci bilantul semestrial pentru activitatea desfasurata in perioada 31.06.2013-31.12.2013 si nici declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului 2013, in vederea stabilirii valorii impozitului datorat statului pentru profitul obtinut in urma vanzarii terenurilor.

Conform prevederilor legale referitoare la introducerea si depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate, termenul de depunere a acestora, pentru societati, este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la data de 30.05.2014.