Casa Nationala de Pensii Publice a facut plati eronate din bugetul de stat, in perioada 2009 - 2013, de peste 27 de milioane de lei, iar in 2013 a platit ilegal peste 5,7 milioane de lei, potrivit Curtii de Conturi.

In raportul Curtii de Conturi pe anul 2013, citat de Mediafax, se arata ca, dupa verificarea situatiei privind evolutia sistemului de pensii in perioada 2009-2013, s-a constatat ca au fost platite eronat din bugetul de stat unele drepturi, in suma estimativa de 27.594.000 de lei, in principal acordate in baza unor acte normative abrogate incepand cu anul 2011, cand a intrat in vigoare Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru care baza legala de acordare a acestora era bugetul asigurarilor sociale de stat. De asemenea, s-a constatat raportarea eronata a acestora prin conturile de executie incheiate de Casa Nationala de Pensii Pubice (CNPP) pentru exercitiile bugetare ale anilor 2011 - 2013.

In observatiile Curtii de Conturi se mai arata ca au fost platite nelegal din bugetul de stat unele drepturi in suma estimativa de 4.056.000 de lei, in conditiile in care intervenise decesul beneficiarilor, iar plata drepturilor nu a incetat in luna urmatoare decesului pentru urmatoarele categorii: pensii agricultori - 1.504.000 lei, indemnizatii sociale pentru pensionari - 1.085.000 de lei, indemnizatii pentru insotitor - 655.000 de lei.

De asemenea, s-au mai platit nelegal alte indemnizatii de insotitor in suma de 403.000 de lei, acordate pensionarilor de invaliditate gradul I care au beneficiat in perioada 2011-2013 si de asistent personal/indemnizatii de insotitor de la bugetele locale.

Prin situatiile financiare intocmite la sfarsitului lui 2013, de catre CNPP, au fost raportate unele creante care apartin unor persoane decedate (1.289.000 de lei) pentru care dreptul entitatii la actiune in vederea recuperarii acestora s-a prescris.

Curtea de Conturi a mai constatat ca nu a fost verificata realitatea serviciilor prestate de catre furnizori, reprezentand facilitatile acordate unor persoane pentru decontarea calatoriile de cale ferata si metrou in suma estimativa de 59.635.000 de lei.

In raport se mai precizeaza ca au fost constatate nereguli in bazele de date privind evidenta beneficiarilor de drepturi din bugetul de stat, intrucat in unele cazuri lipsesc elementele obligatorii de identificare a beneficiarilor.

Curtea de Conturi mai noteaza ca a fost utilizat eronat contul "decontari intre institutiile subordonate" pentru operatiunile de decontari efectuate intre casele teritoriale de pensii, astfel ca la sfarsitul anului 2013 acesta prezinta un sold de 1.384.000 de lei.