Ce prevede Ordonanta care amnistiaza plagiatorii. Actul semnat de premierul Victor Ponta care-i acorda doctorului Victor Ponta dreptul sa renunte la titlul stiintific

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Vineri, 9 ianuarie 2015, 15:24 Actualitate | Esenţial


Motivarea pentru Ordonanta de Urgenta care reglementeaza renuntarea la doctorat
Foto: Monitorul Oficial
Victor Ponta nu a trimis nici pana astazi solicitare catre Ministerul Educatiei pentru a renunta la titlul de doctor, a declarat pentru HotNews.ro ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Oficialul a anuntat pentru HotNews.ro si ca Ministerul nu a definitivat metodologia care stabileste procedura de renuntare la titlu. Au trecut 10 zile de cand in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta semnata de premierul Victor Ponta, care modifica Legea Educatiei astfel incat doctorul Ponta sa poata renunta fara explicatii si fara repercusiuni la titlul de doctor in drept.

Executivul a adoptat in ultima sedinta de guvern din 2014, pe 29 decembrie, Ordonanta de Urgenta care stabileste, printre altele, ca persoanele cu titlul stiintific de doctor pot sa renunte fara sa dea explicatii la acest titlu. Ordonanta de Urgenta nr. 94/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial pe 30 decembrie 2014.

Premierul Victor Ponta a semnat aceasta ordonanta, prin care isi da posibilitatea sa renunte el singur la titlul de doctor, la 2 saptamani dupa ce a anuntat pe Facebook ca renunta la titlul de doctor in drept acordat in anul 2003 de catre Universitatea Bucuresti - fara a avea la acel moment, pe 16 decembrie 2014, cadrul legal sa renunte.

In ziua in care Guvernul a introdus in lege, in procedura de urgenta, posibilitatea ca oricine sa renunte la orice titlu stiintific, fara sa fie nevoit sa dea explicatii si fara repercusiuni, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat intr-o conferinta la Palatul Victoria ca a existat o singura solicitare de renuntare la un titlu stiintific si ca Victor Ponta "acum va trebui sa solicite de asemenea in baza acestui articol" renuntarea la titlu. "Sunt convins ca intelege ca prin aparitia acestei reglementari va reveni cu solicitarea bazata pe acest articol din ordonanta de urgenta", a intarit ministrul Educatiei. Sursa

HotNews.ro va prezinta mai jos intreaga Ordonanta de Urgenta nr. 94/2014 care modifica Legea Educatiei, care are si alte articole, pe langa cel referitor la retragerea unui titlu stiintific

Citeste mai jos textul Ordonantei de Urgenta si cum modifica ea Legea Educatiei, articol cu articol:

Art. I. - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 24, alineatul (2) se abroga.
Legea veche: Art. 24 - (2) (2) Invatamantul tehnic cuprinde clasele a XII-a si a XIII-a din invatamantul liceal, filiera tehnologica.

2. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Invatamantul profesional si tehnic este format din: invatamant profesional, invatamant liceal tehnologic si invatamant postliceal.
Legea veche: Art. 24 - (3) Invatamantul profesional si tehnic este format din: invatamant profesional, invatamant tehnic si invatamant postliceal.

3. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional, care se desfasoara pe baza de contract de munca si combina pregatirea profesionala ce se organizeaza de un operator economic, cu pregatirea organizata in cadrul unei unitati de invatamant. Responsabilitatea privind organizarea si functionarea este partajata intre operatorul economic si unitatea de invatamant.
4. La articolul 31, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale elaborate si monitorizate de structurile parteneriale consultative: consortii regionale si comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare si functionare a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
Legea veche: Art. 31 - (7) Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale.

5. La articolul 33, dupa alineatul (5) se introduc sase noi alineate, alineatele (5 1)-(5 6), cu urmatorul cuprins:
(5 1) La solicitarea operatorilor economici, invatamantul profesional se poate organiza in sistem dual, ca parte a sistemului national de invatamant, dupa invatamantul obligatoriu.
(5 2) Organizarea si functionarea invatamantului profesional in sistem dual, durata si continutul programelor de pregatire profesionala sunt reglementate prin metodologie specifica, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, prin consultare cu operatorii economici.
(5 3) Pregatirea prin invatamantul profesional in sistem dual se realizeaza pe baza standardelor de pregatire profesionala aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau pe baza standardelor ocupationale aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.
(5 4) Absolventii invatamantului profesional in sistem dual, care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale, dobandesc certificat de calificare profesionala si suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(5 5) Modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale este reglementat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin metodologie specifica, prin consultare cu operatorii economici.
(5 6) Prin exceptie de la prevederile art. 61 alin. (5), fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul profesional in sistem dual, pentru anul scolar 2015-2016, se realizeaza conform unei metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

6. La articolul 33, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Absolventii invatamantului obligatoriu care intrerup studiile pot finaliza, pana la varsta de 18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala organizat in sistem dual in vederea dobandirii unei calificari profesionale.
Legea veche: Art. 33 - (6) (6) Absolventii invatamantului obligatoriu care intrerup studiile pot finaliza, pana la varsta de 18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala care permite dobandirea unei calificari corespunzatoare Cadrului national al calificarilor.

7. La articolul 33, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7 1), cu urmatorul cuprins:
(7 1) Unitatile de invatamant in care se organizeaza invatamant profesional sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale privind invatamantul profesional si tehnic.

8. La articolul 33, alineatele (8) si (9) se abroga.
Legea veche: Art. 33 - (8) Durata si continutul programelor de pregatire profesionala sunt stabilite de unitatea de invatamant, pe baza standardelor ocupationale, prin consultare cu angajatorii.
(9) Programele de pregatire profesionala se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii. Organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii sunt reglementate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

9. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Dupa absolvirea gimnaziului, elevii urmeaza invatamantul liceal sau invatamantul profesional.
Legea veche: (1) Dupa absolvirea gimnaziului, elevii urmeaza liceul sau scoala profesionala.

10. La articolul 76, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Admiterea in invatamantul liceal sau in invatamantul profesional se realizeaza dupa urmatoarea procedura:
Legea veche: Art. 76 - (2) Admiterea la liceu sau la scoala profesionala se realizeaza dupa urmatoarea procedura:

11. La articolul 94 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar si inainteaza Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant, a autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor economici, avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate de catre consortiile regionale si comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social si transmise de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
Legea veche: d) avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar si inainteaza Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant, a autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor economici, avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate si transmise de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

12. La articolul 168, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (7 1) si (7 2), cu urmatorul cuprins:
(7 1) Titularul unui titlu stiintific poate solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice renuntarea la titlul in cauza. In acest caz Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice ia act de renuntare printr-un ordin de revocare emis in acest scop.
(7 2) Actul administrativ constatator al titlului stiintific se anuleaza de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renuntare la titlu, precum si cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului stiintific se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

 
13. La articolul 217, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3 1), cu urmatorul cuprins:
(3 1) Prin exceptie de la includerea in bugetul aferent Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare - gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizeaza, dupa caz, de catre Senatul universitatii la propunerea consiliului de administratie, respectiv de catre prezidiul Academiei Romane. Incasarea acestei taxe se efectueaza, dupa caz, de catre institutiile de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau de catre Academia Romana.

14. La articolul 223, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(12) Prin contractele institutionale si contractele complementare se realizeaza distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru institutiile de invatamant superior. Finantarea suplimentara se aloca prin contractul institutional, iar finantarea complementara prevazuta la alin. (6) lit. a) si b) se aproba de catre ministrul educatiei si cercetarii stiintifice.
Legea veche: (12) Categoriile de cheltuieli eligibile si metodologia de distribuire a acestora din finantarea complementara si suplimentara se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

15. La articolul 300, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata IOSUD.
Legea veche: (4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata CNATDCU.

16. La articolul 300, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu urmatorul cuprins:
(4 1) Dosarul cu documentele originale aferente si teza de abilitare, in format tiparit si electronic, se inainteaza CNATDCU pentru validare.

17. La articolul 362, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
(7) Termenele prevazute la alin. (1)-(6) se proroga pana la incheierea anului universitar 2014-2015, respectiv 30 septembrie 2015.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs, de regula, a 1/3 din numarul de mandate de membru in Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei procedurile proprii, conform art. 19 1 alin (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele.
Forma anterioara a OUG: (8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 17 mandate de membru in Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19 1 alin. (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele.

2. La articolul 19 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
(1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 21 de membri, din care:
a) 17 sunt cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare.
b) 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar;
c) un reprezentant al patronatului;
d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai multi membri din invatamantul superior;
e) reprezentantii mentionati la lit. b)-d) sunt nominalizati pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS si publicate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

Forma anterioara a OUG: (1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar.

Art. III. - Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 30 decembrie 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. II - In cursul anului 2015, Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior functioneaza legal cu numarul de membri selectati in urma concursului organizat in anul 2013, pana la ocuparea, in conditiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirarii mandatelor membrilor numiti provizoriu.

Semneaza:
Prim-ministru Victor-Viorel Ponta

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu
Ministrul finantelor publice, Darius-Bogdan Valcov
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb

Citeste si:


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

6710 vizualizari

 • +13 (15 voturi)    
  Greata (Vineri, 9 ianuarie 2015, 15:30)

  rochiri [utilizator]

  Acest om (V.P.) mai mult de greata, repulsie,scarba.. nu vad ce altceva poate sa mai provoace!
  Parca suntem in Africa...dai legi doar pentru tine !!!!!
  • -10 (12 voturi)    
   esti manipulat rau de tot (Vineri, 9 ianuarie 2015, 16:31)

   numaiamnume [utilizator] i-a raspuns lui rochiri

   amin
   • +4 (6 voturi)    
    Ordonanta cu secretizarea acoperitilor (Vineri, 9 ianuarie 2015, 18:56)

    ty [utilizator] i-a raspuns lui numaiamnume

    tot pentru el a fost.
    Cate mai trebuie sa dea?
   • +1 (3 voturi)    
    Speak for yourself. (Vineri, 9 ianuarie 2015, 21:19)

    Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui numaiamnume

    Ce face Pinguinul tau...nici prin Republica Malgasha sau Pigmeea nu se intampla.
   • +1 (1 vot)    
    Mani pulite (nn Microsoft-EADS )dr.-i PEPSI (Sâmbătă, 10 ianuarie 2015, 22:54)

    Plagarus [utilizator] i-a raspuns lui numaiamnume

    Reprezentanții Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) au discutat cu ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, printre subiectele abordate fiind și ordonanța de urgență pentru plagiat, ministrul recunoscând că urgența a fost dată de cererea premierului dr. Ponta Viorel
    "I-am spus că trebuia să fie dezbatere publică și comunitatea academică să decidă cine plătește banii cheltuiți de stat cu doctoratul. Noi propunem ca persoana căreia i se retrage titlul de doctor, indiferent dacă e la cerere sau nu, să plătească pentru aceste cheltuieli.!!!

    Ne-a spus că la urmatoarele modificări ne va consulta, dar că acum nu mai poate face nimic și ne-a sfătuit să ne adresăm Parlamentului, când va fi luată în discuție Legea de adoptare a ordonanței respective. Ne vom duce în Parlament, după ce se termină vacanța parlamentară", a mai precizat președintele ANOSR.
  • +8 (10 voturi)    
   Comment sters de user (Vineri, 9 ianuarie 2015, 16:38)

   polonyca [anonim] i-a raspuns lui rochiri

   • +1 (1 vot)    
    ar trebui ca toti elevii (Marţi, 13 ianuarie 2015, 13:23)

    misa2002_2006 [utilizator] i-a raspuns lui polonyca

    sa iasa in strada sa ceara demiterea acestui impostor.. cum sa ai pretentii de la elevi sa fie cinstiti, sa invete, sa nu mai copieze, cand insusi Primul Ministru tocmai asta a facut?
    si oare numai teza de doctorat o fi copiat-o?
    poate il verifica si la lucrarea de licenta.. sa vedem aia cum apare?
    si cati ministrii ca el? hai sa o cautam si pe Minciunica, sa vedem ea ce lucrare are?
 • +11 (13 voturi)    
  Hering roșu (Vineri, 9 ianuarie 2015, 15:44)

  aqualung [utilizator]

  E perfect adevărat că Ponta încearcă să se fofileze cu plagiatul prin această ordonanță. Dar în același timp face mult mai multe modificări în lege, ceea ce nu ar trebui să se facă prin ordonanță de urgență, fără dezbatere publică și fără dezbatere parlamentară. Iar măgăria cu renunțarea la doctorat doar distrage atenția de la alte modificări care se fac pe șestache.
 • +12 (14 voturi)    
  impostorul din psd (Vineri, 9 ianuarie 2015, 15:45)

  hopsinoi [utilizator]

  Cerem anularea ordonantei 94 2014.
  Cerem demisia lui viorel ponta psd.
  Cerem organelor abilitate pedepsirea vinovatiilor de frauda si abuz in aceasta cauza!
  • -10 (12 voturi)    
   cere tu (Vineri, 9 ianuarie 2015, 16:31)

   numaiamnume [utilizator] i-a raspuns lui hopsinoi

   eu nu cer
   • +2 (4 voturi)    
    Parca ai fi neam cu ponta (Vineri, 9 ianuarie 2015, 18:59)

    ty [utilizator] i-a raspuns lui numaiamnume

    Sau chiar esti?
   • +2 (4 voturi)    
    Tu esti Punta??? (Vineri, 9 ianuarie 2015, 21:19)

    Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui numaiamnume

    Borfash la borfash nu scoate ochii asa-i?
 • +10 (12 voturi)    
  Rusine (Vineri, 9 ianuarie 2015, 16:04)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  O tara guvernata de un hot e o rusine. Rusinea Europei
 • +6 (8 voturi)    
  tovarasi psd-isti (Vineri, 9 ianuarie 2015, 16:26)

  PSD-erbedeul [utilizator]

  propun infiintarea facultati psd-iste care sa dea fiecarui membru psd diploma de doctor
 • +6 (10 voturi)    
  cata rea-vointa!!! (Vineri, 9 ianuarie 2015, 16:27)

  hot news [utilizator]

  Ca articol tendentios!
  Nu degeaba zicea tovul ilici de "o anumita parte a presei" sau "presa ticaloshita"!
  Titlul este extrem de rauvoitor, premierul VV Ponta si-a facut datoria si a semna o ordonanta de urgenta, ce vreti?!
  In mod cu totul intamplator, una din persoanele asupra caroara are efect aceasta OUG este si doctorul in drept VV Ponta!
  Ce, daca semna o ordonanta confrom carieia "romanii au voie sa respire", mai spuneati ca este o lege partinitoare, data cu dedicatie?!
  Sau daca - ca sa ramanem in domeniul exemplelor aberante, fara legatura cu realitatea - ar fi semnat o ordionanta ca se reduce TVA la alimentele organice, santoare, putea cineva sa zica ca este exact in favoara firmei sotieie sale?!?
 • +9 (11 voturi)    
  Ponta se comporta ca un terorist. (Vineri, 9 ianuarie 2015, 16:42)

  vali47 [utilizator]

  Ponta aluat ostatec sistemul educational din Romania si ca un bandit impune conditii.Deci "elibereaza titlul de doctor"daca nu pateste nimic.Si pentru asta ,ascuns in spatele functiei de premier impune conditii.Mai ramane sa ceara o rascumparare si avion care sa-l duca in Venezuela.
 • +2 (4 voturi)    
  si acum VREAU SA STIU!!! (Vineri, 9 ianuarie 2015, 17:39)

  misa2002_2006 [utilizator]

  functia de prim-ministru prevede sau nu, ca la nivel educativ persoana sa aiba minim un doctorat?
  pentru ca daca functia de prim-minitru prevede si un doctorat, Ponta nu mai corespunde cerintelor postului...
  si-o fi dat singur la gioale.. ca sa scape de urmatoarea perioada in care ar trebui sa se tina de cuvant pt toate promisiunile facute si sa justifice toate cheltuielile sale?
  n-as crede ca sa lase osul prins..
  hai cutu cutu, in cusca de la Rahova...langa ceilalti
 • +4 (6 voturi)    
  intrebari... (Vineri, 9 ianuarie 2015, 17:47)

  ..13 [utilizator]

  Mai este undeva, in lumea asta larga, unde o comisie se poate juca cu titlurile de doctor???

  Cum mai pot sa fie acreditate si apreciate unitatile de invatamant universitar de care sororile lor din Europa daca unul din criteriile de evaluare - numarul de teze de doctorat - se poate modifica de o zi la alta???

  Domnilor de aceea Base s-a supus sa ii numeasca pe aia la Ministerul Educatiei - dar aia trebuiesc deferiti justitiei.

  Cine a initiat aceea Ordonanta de Urgenta?
  De aceea a dansat Plagiatorul relasat de ANul NOu si posta mesaje incurajatoare???

  Crede Primul Mincinos ca scapa asa de usor de funie?

  Ei bine, sa isi pregateasca capul alaturi de indrumatorul sau. This is the end!
 • +3 (5 voturi)    
  "Ochii_pe_voi" si "..13" (Vineri, 9 ianuarie 2015, 20:18)

  ofCAER [utilizator]

  au vazut si au judecat bine.
  eu vin cu inca ceva. mai grav.
  un "doctor" este un om de stiinta. "doctoratul" este un titlu stiintific (nu conteaza ca este cel mai inalt). romania este tara care a legiferat, prin guvernu' dr. ponta, jocul de-a alba-neagra cu titlurile stiintifice.
  ce fel de oameni de stiinta sunt aceia care presteaza astfel de jocuri?
 • +1 (3 voturi)    
  Viorele vezi ca ti-ai palmuit mentorul,pe Adelu (Sâmbătă, 10 ianuarie 2015, 0:32)

  Plagarus [utilizator]

  Comisia rusinii ce lau doftoricit pe Viorel Ponta :
  1. Augustin Fuerea este profesor universitar cu titlul de doctor şi specialist în probleme de drept internaţional.
  2. Raluca Miga-Beşteliu este profesor universitar cu titlul de doctor şi specilist în drept internaţional. Cea mai importantă lucrare a sa este "Drept internaţional - (autor unic), Ed. All, Bucureşti editia a 3-a 2003".
  3. Constantin Mitrache este profesor universitar specializat în Drept Penal General. A fost prodecan al Facultăţii de Drept timp de 16 ani.
  4. Ion Neagu este profesor universitar doctor, specializat în drept penal procesual. Din 2002 pînă în 2004 a fost preşedintele Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor.
  Teza de doctorat a fost susţinută în Catedra de Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti în data de 1.04.2003, în prezenţa unor profesori remarcabili: prof. dr. Ioan Muraru, prof. dr. Nicolae Popa, prof. dr. Emil Molcuţ, prof. dr. Antonie Iorgovan, prof. dr. Dan Drosu Saguna şi alţi specialişti de renume care au apreciat valoarea lucrării !!!

  Este absolut clar că "doctorul" Ponta este incompetent să scrie o lucrare în domeniul ştiinţe juridice, din moment ce a copiat 115 pagini din 297 (>30%). Ştiinţele juridice înseamnă plagiat şi omologarea lui in comisii doctorale?
  • +1 (1 vot)    
   "Comisarii rusinii" (Sâmbătă, 10 ianuarie 2015, 7:35)

   ofCAER [utilizator] i-a raspuns lui Plagarus

   stateau, in genunchi, in fata lu' Nastase. Pardon, in spatele.
   Chestia a' mai naspa si pe care fff putini o realizeaza la noi este ca doctoratu' lu' Pontacu le apartine in mai mare masura "comisarilor" decit lu' Ponta...
 • +1 (1 vot)    
  Bulibaselile =ordonantele guvernelor Ponta ! (Sâmbătă, 10 ianuarie 2015, 17:14)

  andreesanu [utilizator]

  Dovezi incontestabile de infantilism,incompetenta,iresponsabilitate,inconsienta in tot ce-a facut de cind l-a urcat strada pe scaunul de prim ministru.
  Lipsit de demnitate ,lipsit de onoare cu o educatie precara acest individ calca in picioare, terfeleste dupa cum are cheful orce, de-a valma.
  Cit il mai suporta natia asta pe acest nimeni s-o faca de ris !


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by