Victor Ponta nu a trimis nici pana astazi solicitare catre Ministerul Educatiei pentru a renunta la titlul de doctor, a declarat pentru HotNews.ro ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Oficialul a anuntat pentru HotNews.ro si ca Ministerul nu a definitivat metodologia care stabileste procedura de renuntare la titlu. Au trecut 10 zile de cand in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta semnata de premierul Victor Ponta, care modifica Legea Educatiei astfel incat doctorul Ponta sa poata renunta fara explicatii si fara repercusiuni la titlul de doctor in drept.

Motivarea pentru Ordonanta de Urgenta care reglementeaza renuntarea la doctoratFoto: Monitorul Oficial

Executivul a adoptat in ultima sedinta de guvern din 2014, pe 29 decembrie, Ordonanta de Urgenta care stabileste, printre altele, ca persoanele cu titlul stiintific de doctor pot sa renunte fara sa dea explicatii la acest titlu. Ordonanta de Urgenta nr. 94/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial pe 30 decembrie 2014.

Premierul Victor Ponta a semnat aceasta ordonanta, prin care isi da posibilitatea sa renunte el singur la titlul de doctor, la 2 saptamani dupa ce a anuntat pe Facebook ca renunta la titlul de doctor in drept acordat in anul 2003 de catre Universitatea Bucuresti - fara a avea la acel moment, pe 16 decembrie 2014, cadrul legal sa renunte.

In ziua in care Guvernul a introdus in lege, in procedura de urgenta, posibilitatea ca oricine sa renunte la orice titlu stiintific, fara sa fie nevoit sa dea explicatii si fara repercusiuni, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat intr-o conferinta la Palatul Victoria ca a existat o singura solicitare de renuntare la un titlu stiintific si ca Victor Ponta "acum va trebui sa solicite de asemenea in baza acestui articol" renuntarea la titlu. "Sunt convins ca intelege ca prin aparitia acestei reglementari va reveni cu solicitarea bazata pe acest articol din ordonanta de urgenta", a intarit ministrul Educatiei. Sursa

HotNews.ro va prezinta mai jos intreaga Ordonanta de Urgenta nr. 94/2014 care modifica Legea Educatiei, care are si alte articole, pe langa cel referitor la retragerea unui titlu stiintific

Citeste mai jos textul Ordonantei de Urgenta si cum modifica ea Legea Educatiei, articol cu articol:

Art. I. - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 24, alineatul (2) se abroga.

Legea veche: Art. 24 - (2) (2) Invatamantul tehnic cuprinde clasele a XII-a si a XIII-a din invatamantul liceal, filiera tehnologica.

2. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Invatamantul profesional si tehnic este format din: invatamant profesional, invatamant liceal tehnologic si invatamant postliceal.

Legea veche: Art. 24 - (3) Invatamantul profesional si tehnic este format din: invatamant profesional, invatamant tehnic si invatamant postliceal.

3. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional, care se desfasoara pe baza de contract de munca si combina pregatirea profesionala ce se organizeaza de un operator economic, cu pregatirea organizata in cadrul unei unitati de invatamant. Responsabilitatea privind organizarea si functionarea este partajata intre operatorul economic si unitatea de invatamant.

4. La articolul 31, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(7) Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale elaborate si monitorizate de structurile parteneriale consultative: consortii regionale si comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare si functionare a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Legea veche: Art. 31 - (7) Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale.

5. La articolul 33, dupa alineatul (5) se introduc sase noi alineate, alineatele (5 1)-(5 6), cu urmatorul cuprins:

(5 1) La solicitarea operatorilor economici, invatamantul profesional se poate organiza in sistem dual, ca parte a sistemului national de invatamant, dupa invatamantul obligatoriu.

(5 2) Organizarea si functionarea invatamantului profesional in sistem dual, durata si continutul programelor de pregatire profesionala sunt reglementate prin metodologie specifica, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, prin consultare cu operatorii economici.

(5 3) Pregatirea prin invatamantul profesional in sistem dual se realizeaza pe baza standardelor de pregatire profesionala aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau pe baza standardelor ocupationale aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

(5 4) Absolventii invatamantului profesional in sistem dual, care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale, dobandesc certificat de calificare profesionala si suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(5 5) Modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale este reglementat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin metodologie specifica, prin consultare cu operatorii economici.

(5 6) Prin exceptie de la prevederile art. 61 alin. (5), fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul profesional in sistem dual, pentru anul scolar 2015-2016, se realizeaza conform unei metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

6. La articolul 33, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Absolventii invatamantului obligatoriu care intrerup studiile pot finaliza, pana la varsta de 18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala organizat in sistem dual in vederea dobandirii unei calificari profesionale.

Legea veche: Art. 33 - (6) (6) Absolventii invatamantului obligatoriu care intrerup studiile pot finaliza, pana la varsta de 18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala care permite dobandirea unei calificari corespunzatoare Cadrului national al calificarilor.

7. La articolul 33, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7 1), cu urmatorul cuprins:

(7 1) Unitatile de invatamant in care se organizeaza invatamant profesional sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale privind invatamantul profesional si tehnic.

8. La articolul 33, alineatele (8) si (9) se abroga.

Legea veche: Art. 33 - (8) Durata si continutul programelor de pregatire profesionala sunt stabilite de unitatea de invatamant, pe baza standardelor ocupationale, prin consultare cu angajatorii.

(9) Programele de pregatire profesionala se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii. Organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii sunt reglementate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

9. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Dupa absolvirea gimnaziului, elevii urmeaza invatamantul liceal sau invatamantul profesional.

Legea veche: (1) Dupa absolvirea gimnaziului, elevii urmeaza liceul sau scoala profesionala.

10. La articolul 76, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Admiterea in invatamantul liceal sau in invatamantul profesional se realizeaza dupa urmatoarea procedura:

Legea veche: Art. 76 - (2) Admiterea la liceu sau la scoala profesionala se realizeaza dupa urmatoarea procedura:

11. La articolul 94 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar si inainteaza Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant, a autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor economici, avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate de catre consortiile regionale si comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social si transmise de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

Legea veche: d) avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar si inainteaza Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant, a autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor economici, avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate si transmise de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

12. La articolul 168, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (7 1) si (7 2), cu urmatorul cuprins:

(7 1) Titularul unui titlu stiintific poate solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice renuntarea la titlul in cauza. In acest caz Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice ia act de renuntare printr-un ordin de revocare emis in acest scop.

(7 2) Actul administrativ constatator al titlului stiintific se anuleaza de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renuntare la titlu, precum si cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului stiintific se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

13. La articolul 217, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3 1), cu urmatorul cuprins:

(3 1) Prin exceptie de la includerea in bugetul aferent Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare - gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizeaza, dupa caz, de catre Senatul universitatii la propunerea consiliului de administratie, respectiv de catre prezidiul Academiei Romane. Incasarea acestei taxe se efectueaza, dupa caz, de catre institutiile de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau de catre Academia Romana.

14. La articolul 223, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(12) Prin contractele institutionale si contractele complementare se realizeaza distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru institutiile de invatamant superior. Finantarea suplimentara se aloca prin contractul institutional, iar finantarea complementara prevazuta la alin. (6) lit. a) si b) se aproba de catre ministrul educatiei si cercetarii stiintifice.

Legea veche: (12) Categoriile de cheltuieli eligibile si metodologia de distribuire a acestora din finantarea complementara si suplimentara se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

15. La articolul 300, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata IOSUD.

Legea veche: (4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata CNATDCU.

16. La articolul 300, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu urmatorul cuprins:

(4 1) Dosarul cu documentele originale aferente si teza de abilitare, in format tiparit si electronic, se inainteaza CNATDCU pentru validare.

17. La articolul 362, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Termenele prevazute la alin. (1)-(6) se proroga pana la incheierea anului universitar 2014-2015, respectiv 30 septembrie 2015.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs, de regula, a 1/3 din numarul de mandate de membru in Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei procedurile proprii, conform art. 19 1 alin (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele.

Forma anterioara a OUG: (8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 17 mandate de membru in Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19 1 alin. (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele.

2. La articolul 19 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

(1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 21 de membri, din care:

a) 17 sunt cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare.

b) 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar;

c) un reprezentant al patronatului;

d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai multi membri din invatamantul superior;

e) reprezentantii mentionati la lit. b)-d) sunt nominalizati pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS si publicate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

Forma anterioara a OUG: (1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar.

Art. III. - Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 30 decembrie 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. II - In cursul anului 2015, Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior functioneaza legal cu numarul de membri selectati in urma concursului organizat in anul 2013, pana la ocuparea, in conditiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirarii mandatelor membrilor numiti provizoriu.

Semneaza:

Prim-ministru Victor-Viorel Ponta

Contrasemneaza:

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu

Ministrul finantelor publice, Darius-Bogdan Valcov

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb

Citeste si: