Ministerul Educatiei organizeaza pentru al doilea an simulari nationale ale examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat. Elevii de clasa a VIII-a vor sustine simulari ale examenului in zilele de 23, 24 si 25 februarie. Vor sustine astfel de testari si liceenii de clasele a XI-a si a XII-a, care vor simula probe din cadrul Bacalaureatului in luna martie.Ministerul Educatiei precizeaza ca aceste simulari au ca scop sa ii obisnuiasca pe elevi cu rigoarea unui examen si sa optimizeze rezultatele copiilor.

Evaluarea elevilorFoto: Agerpres

Calendarul simularilor de Evaluare Nationala 2015

23 februarie 2015: Simulare Limba si literatura romana

24 februarie 2015: Simulare Matematica

25 februarie 2015: Simulare Limba si literatura materna - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna

6 martie 2015: Afisarea rezultatelor

Calendarul simularilor de Bacalaureat 2015 - elevii claselor a XI-a

2 martie 2015: Simulare Limba si literatura romana - scris

3 martie 2015: Simulare Limba si literatura materna - scris

4 martie 2015: Simulare proba obligatorie a profilului (Matematica, Istorie)

12 martie 2015: Afisarea rezultatelor

Calendarul simularilor de Bacalaureat 2015 - elevii claselor a XII-a

2 martie 2015: Simulare Limba si literatura romana - scris

3 martie 2015: Simulare Limba si literatura materna - scris

4 martie 2015: Simulare proba obligatorie a profilului (Matematica, Istorie)

6 martie 2015: Doar pentru elevii claselor a XII-a - Simulare proba la alegere a profilului si specializarii (Fizica, Chimie, Biologie, Informatica, Geografie, Logica, Argumentare si comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie)

12 martie 2015: Afisarea rezultatelor

Rezultatele de la simulari vor fi analizate la nivelul fiecarei scoli prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, potrivit Ministerului.

Materia de simulare - ce capitole intra la simulare pe fiecare disciplina in parte - este aceeasi cu cea de anul trecut.

Potrivit Ordinului privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014 - 2015, modul in care vor fi organizate simularile in 2015 "se realizeaza in baza unei proceduri separate, care va fi comunicata ulterior".

Descarca de aici Ordinul de ministru si Anexa cu calendarul simularilor din 2015

Evaluarea Nationala - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a VIII-a (Sursa)

Limba si literatura romana

Elevii trebuie sa stie, pana la finalul lunii februarie, programa valabila pentru examenul de Evaluare Nationala, cu unele exceptii. Concret, pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria)
 • complementul direct si propozitia subordonata completiva directa; complementul indirect si propozitia subordonata completiva indirecta; complementele circumstantiale si propozitiile subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop)

Matematica

Si la matematica, elevii care termina gimnaziul trebuie sa cunoasca la simulare programa prevazuta pentru examen, fara urmatoarele teme:

 • din capitolul Calcul algebric - Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Simplificare. Operatii cu rapoarte (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere cu exponent numar intreg)
 • capitolul Functii
 • din capitolul Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii: - Rezolvarea in RxR a sistemelor de ecuatii de forma:

 • Probleme cu caracter aplicativ care se rezolva cu ajutorul sistemelor de ecuatii
 • din capitolul Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreapta, unghiul - calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate
 • din capitolul Corpuri geometrice. Paralelipipedul dreptunghic, cubul; prisma dreapta cu baza triunghi echilateral, patrat sau dreptunghi; piramida triunghiulara regulata, tetraedrul regulat, piramida patrulatera regulata: - desfasurari si - aria laterala, aria totala, volumul

Descarca de aici continuturile integrale pentru simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, care sunt aceleasi cu cele de anul trecut

Bacalaureat - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a XI-a

Limba si literatura romana

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica, curente culturale/literare romanesti in context european
 • interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
 • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

MATEMATICA programa M_mate-info

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
 • Studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
 • capitolul Derivabilitate
 • capitolul Reprezentarea grafica a functiilor

MATEMATICA programa M_st-nat

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICA programa M_tehnologic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICA programa M_pedagogic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • Structuri algebrice: inel, corp din capitolul Structuri algebrice

ISTORIE

Popoare si spatii istorice

 • Europa si lumea in secolul XX - Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate, integrare); Cultura romana - cultura europeana; Romania si Europa in secolul al XX-lea

Oamenii, societatea si lumea ideilor

 • Economie si societate in lumea postbelica - Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale; Viata privata si viata publica; Economie rurala - economie urbana in Romania.
 • Stiinta si societatea - Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.

Statul si politica

 • Statele in perioada contemporana - Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idei si regimuri politice.

Descarca de aici continuturile integrale pentru simularea Bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a, care sunt aceleasi cu cele de anul trecut

Bacalaureat - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a XII-a

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • perioada postbelica
 • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

MATEMATICA programa M_mate-info

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

MATEMATICA programa M_st-nat

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

MATEMATICA programa M_tehnologic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

MATEMATICA programa M_pedagogic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • Sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss
 • Aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan din capitolul Sisteme de ecuatii liniare

ISTORIE

Domenii de continut /continuturi (clasa a XII-a)

A. POPOARE SI SPATII ISTORICE - 1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor.

B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR - 1. Secolul XX - intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa. 2. Constitutiile din Romania.

C. STATUL SI POLITICA - 1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari. (secolele XVIII-XX)

BIOLOGIE

varianta B1. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA - clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat;

varianta B2. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA - clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

FIZICA

Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

CHIMIE

Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

INFORMATICA

Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

GEOGRAFIE

A. EUROPA SI ROMANIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA

1. Spatiul romanesc si spatiul european

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:

- relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)

- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)

- hidrografia - aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra

- invelisul biopedogeografic

- resursele naturale

3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei

- harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei

- populatia si caracteristicile ei geodemografice

- sistemul de orase al Europei

- activitatile economice - caracteristici generale

- sisteme de transport

4. Mediu inconjurator si peisaje

5. Regiuni geografice in Europa si in Romania:

- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa si din Romania

- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpatii

6. Tarile vecine Romaniei

LOGICA, COMUNICARE SI ARGUMENTARE

Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

PSIHOLOGIE

Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

SOCIOLOGIE

Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

ECONOMIE

Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

FILOSOFIE

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

Teorii politice moderne si contemporane; Drepturile omului

4. Cunoasterea

5. Filosofia

Descarca de aici continuturile integrale pentru simularea Bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a, care sunt aceleasi cu cele de anul trecut

2015 este al doilea an in care elevii sustin simulari la nivel national pentru Bacalaureat si Evaluarea Nationala. Asta inseamna ca simularile se desfasoara la aceeasi data pentru toate scolile, iar elevii din toate scolile au de rezolvat aceleasi subiecte. Tot pentru al doilea an consecutiv, simularile sunt sustinute si de elevii de clasa a XI-a.

Citeste si: