Guvernul a aprobat un proiect de Hotarare privind reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Vezi ce alte acte normative a aprobat Guvernul in ultima sedinta din acest an

de CP     HotNews.ro
Luni, 29 decembrie 2014, 16:14 Actualitate | Esenţial

Guvernul a aprobat in ultima sedinta din 2014 doua proiecte de Ordonante de urgenta. Cu cele doua, numarul total de ordonante de urgenta din acest an a ajuns la 95, fata de 117 cate au fost aprobate in 2013. In ultima sedinta de Guvern au fost aprobate si 31 de proiecte de Hotarari, una dintre ele vizand instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Vezi ce alte acte normative a mai aprobat Guvernul.

Ordonante de Urgenta

 • ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. Guvernul a aprobat aceasta Ordonanta de Urgenta.
 • ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative (pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de Procedura Fiscala). Guvernul a aprobat aceasta Ordonanta de Urgenta.
Hotarari de Guvern
 • HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu". Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind organizarea si functionarea Agentiei Zonei Montane. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Fitosanitare. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 751/2010 privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind instituirea unor scheme de ajutor de stat  pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se propune instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei, utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare. Ajutorul de stat se acord trimestrial pentru cantitatile de motorina utilizate pentru lucrarile mecanizate in agricultura, sub forma de rambursare, iar valoarea acestuia se determina in lei, pe baza cursului de schimb valutar euro/leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii. Rata accizei reduse pentru motorina utilizata le efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este prevazuta in Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 28 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii, respectiv de 21 euro/1000 litri.
 • HOTARARE pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se stabileste pentru anul 2014 un cuantum al ajutoarelor nationale tranzitorii de 19,81 euro/hectar.
 • HOTARARE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare care prevede ca ajutorul de stat sa acopere partial sau integral costurile administrative aferente intocmirii si mentinerii registrului genealogic precum si costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al septelului.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al Companiei Nationale ¬Administratia Porturilor Maritime¬  SA Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Nationala a Sarii SA, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE pentru modificarea anexei la HG nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ¬CONVERSMIN¬ SA, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE pentru modificarea anexei la HG nr. 362/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune "CNCIR"- SA, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea desfiintarii Stadionului "Ion Oblemenco", situat in Municipiul Craiova, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal". Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Primaria Municipiului Craiova intentioneaza modernizarea obiectivului Stadion ¬Ion Oblemenco¬ prin construirea a doua stadioane, unul cu destinatia principala de stadion de atletism, cu o capacitate de peste 5.000 de locuri, din fonduri exclusiv de la bugetul local al Municipiului Craiova, si un al doilea stadion cu o capacitate de 30.000 de locuri cu destinatia de stadion de fotbal si rugby, construit de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii, cu o cofinantare din bugetul local al Muncipiului Craiova de 10% din valoarea investitiei.
 • HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului National pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor si a finantarii acestuia. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care este permisa rectificarea alocatiilor de la bugetul de stat pe anul 2014 si desfasurarea in bune conditii a activitatii de monitorizare si constatare a respectarii prevederilor legale referitoare la rovinieta.
 • HOTARARE privind aprobarea platii contributiei voluntare, in lei, a Romaniei la Organizatia Internationala a Francofiniei pentru derularea Planului multianual de formare in limba franceza a functionarilor din administratia publica romana, pe anul 2014. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se aloca suma de 719 mii lei din fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru judetul Constanta, avand in vedere situatia grava cu care se confrunta persoanele afectate de inundatii din aceasta zona.
 • HOTARARE privind nominalizarea autoritatilor implicate in sistemul de management si control al Fondurilor Europene Structurale si de Investitii 2014-2020. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind desfiintarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare si modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE pentru modificare anexei la Hotararea Guvernului nr. 1065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatiii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11- Sprijin pentru autoritatile de sanatate din Romania pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind bancile de sange ¬ unitatile de transfuzie- din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Electrocentrale Constanta SA, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Oil Terminal SA, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA- IFN. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul de Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parterneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut de bugetul de stat pe anul 2014. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind adoptarea unor masuri de siguranta si securitate in functionarea sistemului electroenergetic national pe perioada 1 ianuarie ¬ 28 februarie 2015. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se suplimenteaza cu 22.500 mii lei bugetul MDRAP pentru sprijinirea procesului educational din Republica Moldova prin repararea unor unitati de invatament prescolar din Republica Moldova. Sumele aferente acestor reparatii vor fi transmise autoritatilor publice din Republica Moldova.
 • HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ¬CFR Marfa SA¬ aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
Memorandumuri
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea suplimentarii sumei alocate Programului de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova pentru anul 2014. Guvernul a aprobat acest Memorandum.
Note
 • NOTA privind aspecte generale pentru Programele Operationale aferente perioanelor de programare 2007-2013 si 2014-2020. Guvernul a luat act de aceasta nota.


Citeste mai multe despre   Material sustinut de Julius Meinl

Ce-am pierdut? Fericirea. Cantările unei lumi dispărute vin de la formația Trei Parale. Vezi partea a doua și țitera

Am pierdut totul, Fericirea, mai ales. Cred cei de la "Trei parale". O spun ei, cei care sunt în preajma fericirii mereu. Ce-ți trebuie altceva mai mult decât să știi să cânți, de la țițeră la fluier. Să culegi cântece de la țărani. Cu care te împrietenești, fluierând, culegând mere, cosind fân. Poate doar să ai chef, la nunți și botezuri. VIDEOinterviu cu formația Trei Parale.

3268 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSSBuchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version