"Am obligat Ministerul Educatiei sa reevalueze ofertele" depuse de firme la licitatia pentru manuale, "pentru ca s-au gasit anumite nereguli". Acesta a fost anuntul care a prefatat scandalul manualelor scolare. Decizia din 10 septembrie a Consiliului de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a facut clar faptul ca elevii nu vor avea manuale la inceputul scolii, pe 15 septembrie, din cauza unei proaste planificari a calendarului licitatiei de catre Ministerul Educatiei. HotNews.ro a consultat motivarea integrala a CNSC si prezinta neregulile pe care institutia le-a identificat la licitatia de manuale scolare si in urma carora a decis ca ofertele trebuie reevaluate.

Motivarea CNSC in cazul licitatiei pentru manualeFoto: CNSC

Pe scurt, care sunt motivele pentru care CNSC a cerut reevaluarea ofertelor:

 • la elementele tehnice, Ministerul Educatiei nu le-a comunicat firmelor descalificate motivele concrete pentru care le-a respins ofertele de manuale
 • Ministerul Educatiei a respins o parte dintre oferte pe baza unui punctaj anuntat in Ordinul de  nr. 5559/2013, desi acest ordin nu apare "nicaieri in documentatia de atribuire si clarificarile publicate in SEAP"
 • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a constatat nereguli in stabilirea punctajelor la mai multe oferte de manuale - dupa ce doua comisii au acordat punctaje diferite acelorasi oferte, fara sa existe o explicitare clara a punctelor acordate
 • In ceea ce priveste pretul ofertat de asocierea Grup Media Litera SRL - Grup Editorial SRL - Siveco Romania SRL, considerat de catre contestatoare unul de "dumping", Consiliul constata ca Ministerul Educatiei "si-a indeplinit obligatiile ce-i revin doar din punct de vedere formal", lansand "la latitudinea asocierii modul de formulare a justificarii pretului ofertat", la fel cum a procedat si in cazul CD Press

Ce spune CNSC in motivare - care sunt contestatiile admise si neregulile identificate in desemnarea castigatorilor licitatiei

Contestatia depusa de SC Norand SRL

 • firma a participat la licitatie cu proiect de manual de Comunicare in limba romana pentru minoritati - Clasa I / Aici Ministerul nu a desemnat niciun castigator
 • de asemenea, firma a participat la licitatie si cu proiect de manual de Comunicare in limba materna maghiara - Clasa I / Ministerul Educatiei a desemnat castigatoare aici Editura Corvin Deva

In motivare, CNSC constata ca Ministerul Educatiei a respins oferta depusa pentru manualul de Comunicare in limba materna maghiara clasa I, declarand-o "neconforma (Peste dimensiuni: 12 mp3 din 423 ~ 2,84%, 4 mp4 din 69 ~ 5,8%) si inacceptabila".

Consiliul precizeaza ca autoritatea contractanta [Centrul National de Evaluare si Examinare - CNEE - organism aflat in subordinea Ministerului Educatiei - n.red.] nu i-a comunicat firmei, asa cum spune legea, "temeiul de drept si motivele concrete de respingere a ofertei sale ca neconforma, in sensul identificarii elementelor care, in opinia sa, depasesc limitele impuse, ci doar temeiul de drept al respingerii ofertei ca inacceptabila". "Este relevant faptul ca autoritatea contractanta nu i-a comunicat care sunt elementele care ar depasi limitele impuse", se arata in motivare.

De asemenea, CNSC retine ca Ministerul Educatiei a comunicat gresit faptul ca participantii pot depune contestatii la rezultatele licitatiei in termen de 10 zile, in loc de 5 zile, respectiv a unui termen in loc de data limita, asa cum spune legea achizitiilor publice. "Cu toate acestea, Consiliul constata ca autoarea contestatiei nu a fost vatamata de aceste erori de redactare a adresei privind rezultatul procedurii, contestatia fiind depusa in termen", precizeaza CNSC.

Fragmente din motivare:

"In ceea ce priveste respectarea cerintelor caietului de sarcini de catre contestatoare, Consiliul constata ca, la cap. IV - Specificatii tehnice pentru manualele in forma digitala, autoritatea contractanta a indicat urmatoarele: a. Mediul de lucru: Manualele digitale vor rula in cadrul platformei www.manuale.edu.ro. Din acest motiv, este necesara asigurarea accesarii in conditii optime a manualelor digitale de catre potentialii utilizatori ... c. Multimedia Elementele multimedia integrate in cadrul manualelor digitale vor fi optimizate pentru utilizare web, avand dimensiuni reduse si, implicit, un timp scazut de incarcare. Elementele de tip video respecta urmatoarele specificatii: format: mpeg-4; dimensiune: maximum 5 MB; mod: mono/stereo/surround; rezolutie: minimum 320x240 pixeli; Elementele de tip audio vor respecta urmatoarele specificatii: format: .mp3; dimensiune: maximum 1MB; rata biti: 16-48 kbps; Elementele de tip imagini vor respecta urmatoarele specificatii: format: .png, .jpg; dimensiune: maximum 500 kb; rezolutie: minimum 640x480 pixeli; DPI: minimum 96. Elementele de tip video sau audio care depasesc 5MB trebuie sa fie accesibile prin metoda streaming, folosind o solutie a producatorului manualului sau o solutie publica de streaming (de exemplu, YouTube sau Vimeo). Pentru elementele de tip grafica vectoriala se va folosi formatul SVG.

Conform comunicarii rezultatului procedurii de atribuire, (...) autoritatea contractanta a respins oferta contestatoarei deoarece 12 mp3 din 423 si 4 mp4 din 69 ar depasi dimensiunile precizate in caietul de sarcini, fara insa a indica care sunt acele elemente si care este efectul acestor depasiri. Or, tocmai conform caietului de sarcini, dimensiunile elementelor video si audio trebuiau sa fie de maxim 5 MB, respectiv 1 MB, autoritatea contractanta prevazand ca, in situatia in care aceste elemente depasesc 5 MB, ele trebuie sa fie accesibile prin metoda "streaming". Astfel, autoritatea contractanta, desi a stabilit niste limite maxime ale acestor elemente, a prevazut posibilitatea ca acestea sa fie depasite atat pentru elementele video, cat si cele audio, precum si modalitatea in care se permite accesul la acestea. Pe cale de consecinta, intrucat prevederile documentatiei de atribuire sunt opozabile in aceeasi masura atat operatorilor economici, cat si autoritatii contractante, aceasta din urma nu avea dreptul de a respinge oferta contestatoarei pentru faptul ca in cadrul ofertei sale se regasesc elemente audio si video care depasesc limitele precizate, atat timp cat a prevazut modalitatea de prezentare a acestora, in cazul depasirii limitelor. Mai mult decat atat, Consiliul retine si faptul ca numarul elementelor ale caror dimensiuni depasesc limitele invocate de autoritatea contractanta este unul redus raportat la totalul elementelor, o eventuala invocare a capacitatii de stocare detinuta neputand fi primita, pe de o parte, datorita faptului ca depasirile (chiar daca nu au fost cuantificate de autoritatea contractanta) sunt nesemnificative, iar pe de alta parte, prin documentatia de atribuire, s-a permis depasirea dimensiunilor impuse elementelor audio si video. (...)

Din aceste motive, Consiliul constata ca este eronata decizia de respingere ca neconforma a ofertei contestatoarei pentru acest motiv, sens in care se considera necesara reevaluarea acestei oferte in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cele ale documentatiei de atribuire."

CNSC decide si ca "respingerea ofertei prezentate de SC Norand SRL ca inacceptabila, in temeiul art. 8 alin. (5) si 9 alin. (3) din Anexa 2 a Ordinului nr. 5559/2013 este eronata". Anexa ordinului nr. 5559/2013 invocata aici se refera la "Procedura de achizitionare a manualelor \u001Fscolare" si prevede la art. 8 alin. (5) ca "Proiectele de manuale scolare care au obtinut cel putin 43 de puncte din 50 posibile se consemneaza ca fiind proiecte de manuale scolare acceptate in urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate". De asemenea, articolul 9 alin. (3) spune ca "Ofertele de pret care au obtinut cel putin 43 de puncte din 50 posibile se consemneaza ca fiind proiecte de manuale scolare acceptate in urma evaluarii financiare".

Consiliul constata ca, in documentatia de atribuire, la capitolul "Legislatia aplicabila", Ministerul Educatiei nu a mentionat in mod specific si Ordinul nr. 5559/2013: "Nicaieri in documentatia de atribuire si clarificarile publicate in SEAP nu s-a indicat ca se va face aplicarea prevederilor art. 8 alin. (5) si art. 9 alin. (3) din Anexa 2 a Ordinului nr. 5559/2013, potrivit carora sunt acceptate doar proiectele de manuale scolare care obtin cel putin 43 de puncte (din maximul 50 puncte) atat pentru criteriile tehnice de calitate, cat si pentru pret".

"Procedand intr-o astfel de maniera, respectiv prin aplicarea in evaluarea ofertelor a unor criterii suplimentare celor stabilite explicit in documentatia de atribuire si clarificarile publicate in SEAP, autoritatea contractanta a incalcat principiul transparentei" - sustine CNSC.

Consiliul a constatat nereguli si la stabilirea punctajului obtinut de proiectele de manuale in ceea ce priveste calitatea - tot in cazul disciplinei Comunicare in limba materna maghiara clasa I. Dupa ce doua comisii au acordat punctaje diferite acelorasi oferte, fara sa existe o explicitare clara a punctelor acordate, CNSC a decis ca "se considera necesara reevaluarea ofertelor pentru lotul 3 si obligarea evaluatorilor la a-si motiva punctajele, astfel incat sa poata fi determinat modul in care acestea au fost acordate".

La contestatia depusa de SC Uniscan Grup Educational SRL, in cazul manualelor de Limba moderna clasa I si Limba moderna clasa a II-a, CNSC constata ca Ministerul Educatiei nu i-a comunicat firmei motivele concrete pentru care i-a respins oferta de manuale ca neconforma. Si in acest caz, este vorba despre elemente tehnice. Asfel, autoritatea contractanta i-a transmis firmei ca "oferta sa a fost respinsa atat pentru loturile nr. 21 si 22 ca neconforma (Peste dimensiuni: 33 png din 5127 ~ 0,64%, 2 jpg din 132 ~ 1,52%, 8 mp4 din 65 ~ 12,308%. Nu toate AMII-urile pot fi pornite) si inacceptabila (conform art. 9 alin. 3 din anexa 2 la OMEN nr. 5559/2013)". In acest caz, CNSC reia argumentatia de la cazul de mai sus si decide ca Ministerul sa reevalueze manualele propuse de companie pe loturile Limba moderna clasa I si Limba moderna clasa a II-a.

O alta contestatie admisa in parte a venit de la asocierea Akademos Art SRL - Stand Agentie de Difuzare Carte SRL, pentru manualele de Comunicare in limba romana clasa I si Matematica si explorarea mediului clasa I. Ministerul a anuntat asocierea ca nu a fost desemnata castigatoare a licitatiei pe aceste discipline pentru neconformitate ("Nu functioneaza in niciun browser") si ca "inacceptabila" - aici Ministerul invocand acelasi Ordin nr. 5559/2013, pe care CNSC l-a respins, la fel ca in cazul celorlalte doua contestatii. Consiliul a constatat, de asemenea, ca manualele digitale functioneaza.

CNSC a precizat si ca Ministerul Educatiei nu i-a asigurat firmei accesul la dosarul achizitiei, in perioada anterioara formularii contestatiei.

Amintim ca Ministerul Educatiei i-a desemnat castigatori, atat la manualul Comunicare in limba romana clasa I, cat si la manualul Matematica si explorarea mediului clasa I - pe CD Press si Siveco.

Akademos a contestat si modul in care Ministerul Educatiei i-a acordat punctajul asocierii Grup Media Litera SRL - Grup Editorial SRL - Siveco Romania SRL - punctaje cu care a fost declarata castigatoare si la Comunicare in limba romana clasa I, si la Matematica si explorarea mediului clasa I. Ce a retinut in acest caz CNSC:

 • "Analizand informatiile existente in fisele de punctaj puse la dispozitie de autoritatea contractanta, fara a putea fi identificati evaluatorii care au acordat punctajele, cu incalcarea principiului transparentei procesului de achizitie publica stipulat la art. 2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, se constata acelasi caracter succint al evaluarilor facute care nu permit verificarea modului de acordare a punctajului ca si in cazul lotului nr. 3. Din acest motiv cele constatate cu privire la modul in care s-a facut evaluarea pentru lotul nr. 3 contestat de SC Norand SRL sunt valabile si in cazul acestor doua loturi.
 • De aceasta data evaluatorii din etapa a doua au facut diferenta in favoarea ofertantului a caror manuale au fost supuse evaluarii pentru cele doua loturi, pentru lotul 19 fiind crescut punctajul obtinut cu aproape 5 puncte, fara nicio justificare, fiecare din notele acordate fiind lipsite de orice fundament.
 • Pentru fiecare din subcriterii exista formulari asemanatoare ale evaluatorilor dar notele obtinute sunt diferite si, din nou, punctajele acordate de doi evaluatori desfiinteaza rezultatul obtinut ca urmare a prestatiei a 5 evaluatori, fara nicio justificare si, fara niciun demers din partea autoritatii contractante prin comisia de evaluare, chiar daca diferentele de punctaj dintre cele doua etape sunt semnificative si determina implicatii (avantajarea/ dezavantajarea ofertantilor in raport cu ceilalti) cu privire la pozitia unei oferte in clasament.
 • (...) In ceea ce priveste lotul nr. 1 se constata identitatea punctajelor acordate in etapa a II-a de cei doi evaluatori pentru fiecare subcriteriu, singura diferenta fiind constatata la criteriul VII unde cei doi evaluatori, la ultimele doua subcriterii, au acordat unul 9 si 8 puncte, iar celalalt 8 si 9 puncte, fara a se putea determina modul in care au fost acordate punctajele".

CNSC a analizat si punctajele obtinute de CD Press - care a fost declarata de asemenea castigatoare si la Comunicare in limba romana clasa I, si la Matematica si explorarea mediului clasa I. Ce a retinut in acest caz CNSC:

 • Cat priveste ofertele apartinand CD Press, Consiliul constata ca, pentru lotul nr. 1, urmare etapei a II-a de evaluare, punctajele obtinute initial (42,88 si 42,05 puncte) au suferit cresteri substantiale (44,66 si 45 puncte).
 • Astfel, se poate determina existenta acelorasi lipsuri in intocmirea fiselor de evaluare si a proceselor - verbale de evaluare ca si in cazul lotului nr. 3, motiv pentru care cele dispuse in solutionarea contestatiei SC Norand SRL sunt valabile si in acest caz, respectiv reevaluarea tuturor ofertelor depuse pentru aceste loturi (1 si 19) si obligarea evaluatorilor la a-si motiva punctajele acordate astfel incat sa poata fi determinat modul in care acestea au fost acordate.
 • De asemenea, autoritatea contractanta trebuie ca, la reevaluarea ofertelor, sa tina cont de faptul ca oferta castigatoare se stabileste prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit in anuntul de participare si documentatia de atribuire tuturor ofertelor admisibile (care indeplinesc criteriile de calificare si cerintele caietului de sarcini), potrivit art. 200 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 si art. 37 alin. (2) din HG nr. 925/2006.
 • De remarcat ca in cazul ofertei financiare autoritatea contractanta nu a aplicat aceeasi metodologie in stabilirea rezultatului practicand rotunjirea punctajelor primite, fara ca prin fisa de date a achizitie sa fi permis acest fapt, motiv pentru care Consiliul considera necesara, pentru acuratetea evaluarii, refacerea punctajului si prezentarea acestuia si pentru acest factor de evaluare ca si pentru criteriile de calitate cu 2 zecimale.
 • In ceea ce priveste pretul ofertat de asocierea Grup Media Litera SRL - Grup Editorial SRL - Siveco Romania SRL, considerat de catre contestatoare unul de "dumping", Consiliul constata temeinicia in parte a criticilor aduse. In acest sens, Consiliul are in vedere ca, desi sustine ca pretul practicat de asocierea in cauza ar fi unul de "dumping", contestatoarea nu aduce nicio dovada pentru care pretul ofertat de aceasta asociere nu ar fi unul sustenabil.
 • Pe de alta parte, raportat la dispozitiile art. 202 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, Consiliul constata ca autoritatea contractanta si-a indeplinit obligatiile ce-i revin doar din punct de vedere formal, deoarece solicitarea sa nr. 1222/23.07.2014, nu a fost formulata cu respectarea acestor dispozitii (In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv). In sprijinul acestei afirmatii, Consiliul are in vedere ca prin adresa mai sus mentionata autoritatea contractanta i-a solicitat acestei asocieri urmatoarele: Detalii si precizari semnificative cu privire la oferta conform art. 202 din OUG nr. 34/2006 pentru cele doua loturi.
 • Contrar prevederilor legale care stabilesc in sarcina sa oligatia de a decide care sunt acele detalii si precizari considerate semnificative, autoritatea contractanta a lasat la latitudinea asocierii modul de formulare a justificarii pretului ofertat. Prin urmare, raspunsul asocierii in discutie, nr. 1230/24.07.2014, a fost formulat pe masura solicitarii, conform propriei aprecieri.
 • Analizand justificarea pretului ofertat, Consiliul constata lipsa de concludenta a acestuia, contrar aprecierii autoritatii contractante, fapt care nu-i poate fi imputat insa asocierii datorita caracterului general si formal al solicitarii primite. In aprecierea sa, Consiliul are in vedere ca, in fapt, acest raspuns se bazeaza pe notorietatea membrilor asocierii, fara insa a fi prezentata vreo dovada cu privire la preturile avantajoase de care ar beneficia pentru tiparirea manualelor ori la costurile de productie atat a acestora, cat si a celor in forma digitala. In ceea ce priveste presupusa justificare a pretului ofertat, Consiliul constata ca aceasta nu reprezinta o fundamentare economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de realizare utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate (conform prevederilor alin. (2) al art. 202 din ordonanta de urgenta), bazat pe costurile de realizare a manualelor (cheltuieli directe, indirecte, profit etc), ci pleaca de la contravaloarea manualelor presupus a fi achizitionate de autoritatea contractanta ca urmare a derularii acestui acord-cadru. (...)
 • Pentru aceste motive, Consiliul considera necesar ca autoritatea contractanta sa resolicite justificarea pretului de 4,74 lei ofertat de aceasta asociere, cu respectarea obligatiilor ce-i revin conform art. 202 din ordonanta de urgenta, formularea solicitarilor de justificare a pretului trebuind sa fie clara, explicita si sa contina elementele considerate de aceasta semnificative in intocmirea unei oferte de pret, inclusiv solicitarea de documente doveditoare care sa ateste cele sustinute prin raspunsul dat (fapt valabil pentru orice oferta a carei valoare este mai mica decat pragul de 80% din valoarea estimata).

Asocierea SC Humanitas SA - SC Read Forward SRL a contestat rezultatul evaluarii facute de Ministerul Educatiei la proiectele de manuale Comunicare in limba romana clasa a II-a si Matematica si explorarea mediului clasa a II-a [la ambele fiind desemnat castigator, in prima faza, CD Press]. Ce a spus CNSC:

 • Ministerul Educatiei a anuntat asocierea "ca oferta sa este respinsa ca neconforma" pentru ambele proiecte de manuale, sustinand ca "in IE nu functioneaza unele AMII. Peste dimensiuni: 229 png din 2368" , identificand "peste dimenisuni: 54 png din 4288 ~ 1,26%" si sustinand ca oferta este "inacceptabila", fundamentandu-si si de aceasta data decizia pe Ordinul 5559/2013 - respins de CNSC.
 • "Consiliul constata similitudinea celor retinute anterior pentru solutionarea contestatiilor precedente si in ceea ce priveste motivele care au stat la baza respingerii ca neconforma a ofertei contestatoarei pentru cele doua loturi supuse analizei, oferta sa fiind respinsa fara ca mai inainte sa fi fost clarificate aspectele de presupusa neconformitate constatate, contrar prevederilor art. 78 din HG nr. 925/2006."
 • "Nici in comunicarea rezultatului procedurii de atribuire si nici in raportul procedurii ori in alt document nu se poate identifica care au fost acele AMII-uri care nu functioneaza sau png-uri care depasesc limitele impuse prin caietul de sarcini ori vreun demers privind verificarea existentei unor posibile abateri tehnice minore care nu afecteaza rezultatul procedurii ori lipsa de relevanta in economia elaborarii si utilizari manualelelor in format digital pentru cele doua loturi ale existentei unor depasiri a limitelor impuse, respectiv implicatiile existentei unor astfel de depasiri".

Contestatii pe argumente similare celor de mai sus au fost depuse si de SC Insoft Development & Consulting SRL, SC Grupul Editorial Art SRL - SC Infomedia Pro SRL, SC Didactica Publishing House SRL.

SC Intuitext SRL sustine ca "din echipa de redactare a manualului ofertat" de CD Press SRL - Matematica si explorarea mediului clasa a II-a, care a fost desemnat castigator in prima faza de Minister, "a facut parte un membru care a coordonat in cadrul Ministerului Educatiei Nationale elaborarea programelor scolare pentru clasele I si a II-a, respectiv doamna Iliana Dumitrescu". CNSC arata, insa, ca aceasta critica este tardiva si "formulata cu depasirea termenului legal de contestare".

Si SC Aramis Print SRL a depus doua contestatii, care au fost respinse de CNSC.

Descarca de aici Motivarea CNSC in cazul licitatiei de manuale scolare, in forma publicata de Consiliu, si anume fara numele companiilor contestatoare

Informatii de background

Ministerul Educatiei a lansat in luna aprilie 2014 licitatia pentru manuale scolare tiparite si digitale pentru elevii de clasele I si a II-a. Pe 4 august, Ministerul a anuntat ca la licitatie au participat 21 de firme si ca singurii castigatori sunt CD Press SRL (pentru manualele de Comunicare in limba romana clasa I, Comunicare in limba romana clasa a II-a, Matematica si explorarea mediului clasa I, Matematica si explorarea mediului clasa a II-a), Siveco+Litera (Manualul de Comunicare in limba romana clasa I, Matematica si explorarea mediului clasa I), Editura Corvin Deva (Comunicare in limba materna maghiara clasa I) si SC Edu Soft Marketing Srl + SC Cromatic Tipo SRL (Limba moderna clasa I - limba engleza).

Noua companii si asocieri au contestat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), in termenul prevazut de lege, desemnarea castigatorilor de catre Ministerul Educatiei. Pe 10 septembrie, CNSC a decis obligarea Ministerului Educatiei sa reevalueze ofertele in termen de 10 zile. "Trebuie sa li se reevalueze ofertele, pentru ca s-au gasit anumite nereguli. (...) Asta poate duce la schimbarea castigatorilor sau se poate ca ei sa ramana aceiasi", a explicat pentru HotNews.ro presedintele CNSC, Bogdan Lehel Lorand.

Cum Ministerul Educatiei nu a mai dat comanda de manuale vechi pentru clasele I si a II-a, bazandu-se pe faptul ca licitatia se va incheia pana la 15 septembrie, anul scolar 2014-2015 a marcat o premiera in invatamantul romanesc: elevii de clasele I si a II-a au curriculum nou, dar nici un manual pe banci.

In prezent, expertii Ministerului Educatiei sunt in proces de reevaluare a ofertelor, iar surse oficiale au declarat pentru HotNews.ro ca reevaluarea se va finaliza vineri. Intre timp, premierul Victor Ponta i-a spus ministrului Remus Pricopie, in sedinta de guvern, urmatoarele: "Daca toate procedurile si daca toate contestatiile nu se rezolva, pana saptamana viitoare trebuie sa gasiti solutia, chiar si temporara. Inseamna ca si anul acesta copiii o sa invete dupa manualele vechi cum au facut-o si pana acum."

HotNews.ro a consultat motivarea integrala a deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC). Institutia a decis anularea raportului intocmit de Ministerul Educatiei pe loturile de manuale pentru urmatoarele discipline: Comunicare in limba romana clasa I, Comunicare in limba romana pentru minoritati clasa I, Comunicare in limba materna maghiara clasa I, Comunicare in limba romana clasa a II-a, Matematica si explorarea mediului clasa I, Matematica si explorarea mediului clasa a II-a, Limba moderna clasa I si Limba moderna clasa a II-a.

In urma hotararii CNSC, Ministerul Educatiei este obligat sa reevalueze ofertele si sa stabileasca rezultatul procedurii, cu intocmirea unui nou raport al procedurii, pe loturile respective.

Citeste si: