Cum se constituie consiliile de administratie ale scolilor - proiect de metodologie al Ministerului Educatiei

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Luni, 8 septembrie 2014, 16:16 Actualitate | Esenţial


Proiect de metodologie de organizare a consiliilor de administratie in scoli
Foto: edu.ro
La inceputul fiecarui an scolar, in unitatile de invatamant din preuniversitar se declanseaza procedura de constituire a unui nou Consiliu de Administratie. Prima etapa a acestei proceduri este urmatoarea: directorul scolii cere consiliului local, primarului si consiliului reprezentativ al parintilor sa isi desemneze reprezentantii. Prevederile fac parte dintr-un proiect de metodologie de functionare si organizare a consiliului de administratie din scolile din invatamantul preuniversitar, publicat de Ministerul Educatiei.  

Ministerul Educatiei a publicat vineri, 5 septembrie, un proiect de metodologie de functionare si organizare a consiliului de administratie din scolile din invatamantul preuniversitar.

Proiect de Metodologie de functionare si organizare a consiliului de administratie in scoli Proiectul de metodologie prevede ca, la inceputul fiecarui an scolar, "in raport cu reteaua scolara", inspectoratele scolare judetene stabilesc prin hotarare a consiliului de administratie, "cu respectarea prevederilor prezentului ordin, numarul minim de membri ai consiliilor de administratie pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, in functie de marimea si specificul acesteia si il comunica unitatilor de invatamant".

Metodologia reia articolele din Legea Educatiei care prevad cine face parte din Consiliul de Administratie al unei scoli si din cate persoane este format acesta, astfel:
"Consiliul de administratie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum urmeaza:
 • a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unitatii de invatamant, 2 reprezentanti ai parintilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie, din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primar;
 • b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva;
 • c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactice, presedintele consiliului judetean/consiliului general al municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanti ai consiliului judetean/consiliului general al municipiului Bucuresti si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva.;"
La modul in care este constituit consiliul de administratie al scolilor gimnaziale cu invatamant special cu un singur rand de clase - metodologia nu mai prevede si prezenta unui reprezentant al consiliului judetean, desi Legea Educatiei spune ca, pe langa presedintele consiliului judetean, in CA trebuie sa fie si un alt reprezentant al consiliului judetean.

Proiectul de metodologie reia prevederile din Lege si in ceea ce priveste scolile particulare: "In cazul unitatilor de invatamant particular si confesional, in componenta consiliului de administratie sunt inclusi reprezentanti ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori. In unitatile pentru invatamantul general obligatoriu, consiliul de administratie cuprinde si un reprezentant al consiliului local".

In document se arata ca "la inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu de administratie".

Cum se constituie noul Consiliu de Administratie

Directorul scolii deruleaza urmatoarea procedura:
 • a) solicita, in scris, consiliului local, si, in cazul invatamantului special, consiliului judetean, primarului, consiliului reprezentativ al parintilor desemnarea reprezentantilor. Desemnarea reprezentantilor este adusa la cunostinta directorului, in scris, in termen de 3 zile lucratoare de la data instiintarii;
 • b) convoaca, in sedinta extraordinara, consiliul profesoral al unitatii de invatamant preuniversitar, in vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administratie;
 • c) emite decizia de constituire a consiliului de administratie pentru anul scolar in curs, o comunica membrilor si observatorilor si o afiseaza, la loc vizibil, in unitatea de invatamant cu personalitate juridica precum si in toate structurile acesteia.
Consiliul de administratie care a functionat pana la data emiterii deciziei de constituire a noului consiliu de administratie se dizolva de drept, se arata in document.

Potrivit proiectului de metodologie, membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati, pana la sfarsitul anului scolar, dupa cum urmeaza:
 • a) reprezentantii cadrelor didactice sunt alesi, prin vot secret, de catre consiliul profesoral, cu majoritate simpla din totalul membrilor acestuia, inclusiv directorul adjunct, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi, din randul cadrelor didactice angajate in unitatea de invatamant cu contract individual de munca.
 • b) In cazul unitatilor de invatamant preuniversitar care au in subordine structuri, coordonatorii acestora pot fi alesi membri ai consiliului de administratie;
 • c) reprezentantii consiliului local/ consiliului judetean sunt desemnati de acesta;
 • d) primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia;
 • e) reprezentantii parintilor sunt desemnati de catre Consiliul reprezentativ al parintilor, dintre parintii copiilor sau elevilor din unitatea de invatamant;
 • f) minoritatile nationale au dreptul la reprezentare proportionala cu numarul de clase in Consiliul de Administratie, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii. In mod similar se procedeaza si in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in cadrul carora functioneaza si clase cu predare in limba romana.
Nu poate fi membru al consiliului de administratie, conform documentului:
 • a) persoana care are in acelasi consiliu de administratie rude si afini pana la gradul III inclusiv;
 • b) persoana care a primit o sanctiune disciplinara in ultimii 3 ani;
 • c) persoana care are o condamnare penala;
Pierderea calitatii de membru in consiliul de administratie opereaza de drept in urmatoarele situatii:
 • a) inregistrarea a 3 absente nemotivate consecutive, respectiv a 5 absente in decursul unui an scolar, la sedintele ordinare ale consiliului de administratie;
 • b) inlocuirea, in scris, de catre autoritatea care a desemnat persoana respectiva;
 • c) ca urmare a renuntarii in scris;
 • d) ca urmare a condamnarii pentru savarsirea unei infractiuni, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva;
Revocarea membrilor consiliului de administratie se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de administratie in urmatoarele situatii:
 • a) savarsirea de fapte care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii de invatamant;
 • b) neindeplinirea atributiilor stabilite.
Prezenta membrilor la sedintele consiliului de administratie este obligatorie.

Hotararile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot fi luate in modalitatea descrisa mai sus, la urmatoarea sedinta cvorumul de sedinta necesar adoptarii este de jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, iar hotararile consiliului de administratie se adopta cu 2/3 din voturile celor prezenti - se arata in proiectul de metodologie. Proiectul reia la acest punct, cu exactitate, articolele din legea educatiei.

Exceptia a fost introdusa in lege prin ordonanta de urgenta 49/2014 (cea contestata puternic si pentru care a fost sesizat Avocatul Poporului), iar executivul a fost acuzat ca politizeaza scoala si mai puternic, prin aceasta slabire a conditiilor in care poate fi adoptata o hotarare importanta in CA. "Primarul, care are influenta politica, reprezentantul consiliului local - care are dimensiune politica, directorul - desemnat politic de multe ori si inca o persoana vor putea lua decizii", a declarat pentru HotNews.ro Oana Badea, la scurt timp dupa publicarea in Monitorul Oficial a ordonantei care opereaza aceasta modificare la lege.

"Hotararile privind bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administratie" - prevedere ce reia aproape identic articolul din legea educatiei. De asemenea, in acord cu legea, in proiectul de metodologie se arata ca "hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret".

Directorul scolii trebuie sa ia decizii in conformitate cu hotararile consiliului de administratie, iar lipsa cvorumului unei sedinte conduce la nulitatea hotararilor luate in sedinta respectiva.

Asa cum spune si legea, consiliul de administratie se intruneste lunar, precum si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui consiliului de administratie sau doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie. Proiectul de metodologie prevede, in plus fata de lege, si posibilitatea ca CA sa se intruneasca  la cererea a doua treimi din numarul membrilor consiliului profesoral, la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor consiliului elevilor sau a doua treimi din numarul membrilor consiliului reprezentativ al parintilor/asociatiei de parinti.

"Membrii consiliului de administratie, observatorii si invitatii sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea sedintei, comunicandu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate. In cazul sedintelor extraordinare convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte. Procedura de convocare se considera indeplinita daca s-a realizat prin unul din urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau sub semnatura", potrivit proiectului.

Acesta prevede ca "daca dupa 3 convocari, in interval de o luna de la emiterea deciziei de constituire a noului consiliu de administratie, acesta nu se intruneste statutar in sedinta, se reconfirma fiecare membru sau sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componentei consiliului de administratie, dupa caz", si "Directorul unitatii de invatamant emite o noua decizie privind constituirea consiliului de administratie".

Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii, conform proiectului:
 • a) conduce sedintele consiliului de administratie;
 • b) semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate de catre consiliul de administratie;
 • c) intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor consiliului de administratie;
 • d) desemneaza secretarul consiliului de administratie din personalul didactic din unitatea de invatamant, care nu este membru in consiliul de administratie;
 • e) colaboreaza cu secretarul consiliului de administratie in privinta redactarii documentelor necesare desfasurarii sedintelor, convocarii membrilor si comunicarii hotararilor adoptate, in conditiile legii;
 • f) verifica la sfarsitul fiecarei sedinte daca toate persoanele participante (membri/ observatori/ invitati) au semnat procesul verbal de sedinta. Lipsa cvorumului conduce la nulitatea hotararilor luate in sedinta respectiva.
Responsabilitatile secretarului consiliului de administratie sunt preluate, in absenta acestuia, de catre o alta persoana desemnata de presedintele consiliului de administratie.

Amintim ca cea mai recenta modificare importanta a legii educatiei nationale, operata prin ordonanta de urgenta atacata la Avocatul Poporului, a avut o componenta semnificativa in ceea ce priveste consiliul de administratie. Astfel, potrivit acestei ordonante, Primarul - care finanteaza scoala - va face parte direct din consiliile de administratie ale scolilor, in preuniversitar, Directorul adjunct al scolii nu mai este obligatoriu membru al consiliului de administratie, Reprezentantii elevilor nu mai participa in sedintele consiliului de administratie decat cand "se dezbat aspecte privind elevii¬, Presedintele consiliului de administratie va fi directorul unitatii de invatamant (pana acum, membrii consiliului de administratie isi alegeau presedintele din randul cadrelor didactice), Directorul scolii va avea obligatia sa ii convoace pe reprezentantii organizatiilor sindicale la toate sedintele consiliului de administratie, Concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct nu mai este organizat de Consiliul de Administratie al scolii, ci de catre inspectoratul scolar.

Citeste aici pe scurt modificarile aduse prin ordonanta de urgenta 49/2014 si cum explica fostul ministru Mircea Miclea modificarile aduse constituirii consiliului de administratie.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

24873 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by