Elevii care absolva gimnaziul anul viitor vor intra la liceu pe baza notelor obtinute la Evaluarea Nationala si a mediei generale din clasele V-VIII, prin repartizare computerizata care se va desfasura pe 14 iulie 2015. Prevederile fac parte din ordinul ministrului Educatiei privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal 2015-2016. In media de admitere la liceu, Evaluarea Nationala va avea in continuare o pondere de 75%, iar elevii trebuie sa completeze fisele de inscriere la liceu incepand cu 3 iulie 2015.

Calendar Admitere Liceu 2015Foto: edu.ro

Ministerul Educatiei a publicat joi, 4 septembrie, in Monitorul Oficial, Ordinul nr. 4.432 din 29.08.2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2015-2016.

Media de admitere la liceu se calculeaza si in 2015 astfel: 75% Evaluarea Nationala, 25% media generala de absolvire a gimnaziului.

La admiterea in licee cu programe bilingve, elevii care promoveaza, in cursul gimnaziului, examene recunoscute international de limbi straine - pot sa ceara sa le fie recunoscute si echivalate rezultatele pe care le-au obtinut cu examenul de limba moderna de la admiterea in clasele a IX-a. Aceasta echivalare se face la cerere, daca certificatul sau diploma este obtinuta pentru un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi. Elevii carora le sunt echivalate aceste rezultate primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

Ordinul prevede ca liceele pot organiza si clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori, pentru care nu este nevoie de examen de limba la admitere. Pentru organizarea acestor clase de incepatori, scoala are nevoie de aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. Aici, admiterea se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

Calendar Admitere la Liceu 2015

7 mai 2015Afisarea in scolile gimnaziale a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

15 mai 2015Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

11 - 29 mai 2015Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare

25 - 26 mai 2015Inscrierea pentru probele de aptitudini / in cazul elevilor care sustin admitere la licee vocationale

25 - 26 mai 2015Inscrierea pentru examenele de limba moderna sau materna / in cazul liceelor de profil

27 - 30 mai 2015Desfasurarea probelor de aptitudini, in cazul liceelor vocationale

27 - 30 mai 2015Desfasurarea examenelor de limba moderna sau materna

1 iunie 2015Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si depunerea contestatiilor

1 iunie 2015Afisarea rezultatelor la examenele de limba moderna sau materna si depunerea contestatiilor

2 iunie 2015Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini

2 iunie 2015Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la examenele de limba moderna sau materna

19 iunie 2015Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

3 iulie 2015Afisarea, in fiecare scoala gimnaziala, a listei candidatilor la liceu, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere

6 iulie 2015Eliberarea fiselor de inscriere pentru elevii care solicita sa participe la admitere in alt judet

6 - 8 iulie 2015Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

3 - 7 iulie 2015Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

3 - 7 iulie 2015Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

4 - 8 iulie 2015Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

14 iulie 2015Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016

15 iulie 2015Afisarea in scolile gimnaziale a rezultatelor = a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in liceele din judet

15 iulie 2015Afisarea de catre liceu a listei candidatilor repartizati in acea unitate

16 iulie-24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

1 mai 2015 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016

21-22 iulie 2015 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa

22-24 iulie 2015 Repartizarea candidatilor

Calendar Admitere Scoala Profesionala de 3 ani in 2015

27 februarie 2015Afisarea, la sediul scolilor care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselectie (dupa caz) si a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificarile, numarul de locuri disponibile pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si perioadele de inscriere pentru anul scolar 2015 - 2016

6 - 10 aprilie 2015La nivelul fiecarei unitati de invatamant care isi propune sa scolarizeze invatamant profesional in anul scolar 2015-2016 se desfasoara actiunea "Saptamana meseriilor"

30 aprilie 2015Afisarea ofertei de scolarizare aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul gimnaziilor si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.

7 mai 2015Transmiterea in scolile gimnaziale a brosurilor cu informatii legate de admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul scolar 2015-2016.

Afisarea in gimnazii a graficului sedintelor de completare a optiunilor din Fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

15-17 iunie 2015Secretariatele gimnaziilor completeaza, la cererea elevilor si a parintilor, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani

15-18 iunie 2015 Inscrierea candidatilor la scolile profesionale cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere completate

19 iunie 2015Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si a graficului de desfasurare a sesiunii de preselectie si / sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz.

22-23 iunie 2015 Derularea probei de preselectie, in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia.

24 iunie 2015 Afisarea rezultatelor preselectiei la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie.

24-25 iunie 2015Ridicarea, de catre elevii respinsi la preselectie, a fiselor de inscriere si inscrierea pentru alte calificari sau la o alta scoala profesionala, la care nu s-a organizat proba de preselectie

30 iunie 2015 Desfasurarea probei suplimentare de admitere (in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)

1 iulie 2015 Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere. Depunerea contestatiilor

2 iulie 2015Afisarea rezultatelor la contestatii

2-3 iulie 2015Calcularea de catre Comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional.

13 iulie 2015 Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de admitere.

15 iulie 2015 Afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate dupa etapa I de admitere in invatamantul profesional de stat din judet

Descarca de aici calendarul integral al admiterii in invatamantul profesional de 3 ani in 2015

Vezi aici mai multe detalii despre invatamantul profesional de 3 ani

Citeste si: