Directiile pentru protectia copilului vor trebui sa fie sesizate in cel mult 24 de ore in cazul copiilor abandonati in maternitati, iar, daca in cinci zile parintii nu pot fi identificati, se va dispune plasamentul de urgenta, nerespectarea termenelor putand duce la sanctionarea angajatilor, scrie Mediafax.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a pus joi, in dezbatere publica, un proiect de hotarare pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor si profesionistilor implicati in prevenire si interventie in situatia copiilor parasiti in unitati sanitare.

Documentul stabileste proceduri si termene clare pentru angajatii spitalelor, dar si pentru cei ai directiilor generale de asistenta social si protectia copilului (DGASPC) in cazul abandonului unui copil si interzic prezentarea minorilor parasiti persoanelor straine.

"Desi Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cuprinde o serie de prevederi explicite referitoare la modalitatea in care autoritatile abilitate trebuie sa actioneze in vederea derularii procedurilor administrative privind clarificarea situatiei copiilor parasiti in maternitati sau alte unitati sanitare a caror nastere nu a fost inregistrata, lipsa unor clarificari metodologice cu caracter explicativ a condus la crearea unor brese ce a permis mentinerea multor copii intr-o situatie de provizorat, menita sa le afecteze astfel atat drepturile, cat si posibilitatea identificarii unor solutii de protectie cu caracter temporar sau permanent care sa le ofere sansa de a creste si se dezvolta intr-un mediu familial adecvat", se arata in nota de fundamentare a proiectului de HG.

Proiectul de hotarare prevede ca serviciul public de asistenta sociala (SPAS) are obligatia sa desemneze cel putin un asistent social care sa faca demersurile necesare inregistrarii nasterii copilului parasit in unitatea sanitara, iar DGASPC trebuie sa desemneze cel putin un asistent social care sa asigure preluarea acestuia in sistemul de protectie a copilului, atunci cand starea de sanatate ii permite.

Asistentii sociali din cele doua structuri mentionate vor colabora cu asistentul social din unitatea sanitara, precum si cu persoanele desemnate de politie si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.

De asemenea, unitatile sanitare vor fi obligate ca in trei luni de la intrarea in vigoare a actului normativ sa incheie protocoale de colaborare cu DGASPC din unitatea administrativ teritoriala in care acestea functioneaza, in acest document fiind prevazute atributiile fiecarei institutii, responsabilitatile acestora, persoanele desemnate pentru urmarirea si punerea in aplicare a prevederilor legale.

Conducerea unitatilor sanitare se va asigura ca personalul din sectiile in care sunt internati copii cunoaste si respecta prevederile din actului normativ, precum si prevederile protocoalelor.

SPAS-urile sau DGASPC-urile de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti vor colabora cu medicul/medicii de familie din unitatea administrativ teritoriala pentru identificarea precoce a gravidei in situatie de risc social, iar responsabili din aceste structuri vor verifica daca femeia este inscrisa pe lista unui medic de familie, o vor sprijini si insoti, daca nu are acte de identitate, pentru obtinerea lor, o vor informa pe gravida si pe familia acesteia cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste cresterea si ingrijirea viitorului copil, precum si cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local.

Documentul pus in dezbatere publica mai prevede ca orice persoana care, prin natura profesiei sau ocupatiei sale, lucreaza direct cu un parinte/ reprezentant legal fata de care are suspiciuni legate de existenta unei situatii de risc de parasire a copilului este obligata sa sesizeze serviciul public de asistenta sociala in a carei raza teritoriala a fost identificat cazul respectiv.

Personalul din compartimentul de primiri urgente este obligat sa ceara actul de identitate al gravidei, iar daca aceasta nu are acte de identitate, trebuie sa faca demersuri pentru a-l putea obtine.

Medicul din compartimentul de primire a urgentelor va trebui sa completeze in Foaia de observatie adresa din cartea de identitate a gravidei/parintelui/ reprezentantului legal/insotitorului, iar in situatia in care aceasta a fost transportata cu ambulanta se va consemna adresa interventiei si se va anexa o copie a acesteia la Foaia de observatie, document in care medicul va fi obligat sa consemneze sintagma "In atentia asistentului social".

Acestia vor sesiza asistentul social si in cazul internarii unui copil care prezinta semne de abuz/neglijare/exploatare.

Asistentul social din unitatea sanitara sau persoana desemnata are ca obligatii analizarea foilor de oservatie din ziua precedenta sau registrul de internare si cel de evidenta nasteri, la inceputul programului de lucru, pentru preluarea in evidenta sa a tuturor gravidelor/parintilor/reprezentantilor legali aflate/aflati in situatie de risc social. De asemenea, el va trebui sa informeze imediat gravida/parintele/reprezentantul legal/insotitorul internat fara act de identitate cu privire la obligatia prezentarii acestui document in 24 de ore de la internare, dar si cu privire la consecintele legale ce deriva din declararea unei identitati false.

Tot asistentul social din spital va trebui sa sesizeze imediat DGASPC cu privire la internarea unui copil ce prezinta semne de abuz/neglijare/exploatare si sa transmita situatia centralizatoare a copiilor internati fara acte de identitate, a celor pentru care a fost intocmit proces verbal de constatare a parasirii copilului in primele cinci zile ale fiecarei luni.

Ei vor trebui sa monitorizeze si mentinerea relatiei parintelui/reprezentantului legal cu copilul, in situatia spitalizarii prelungite a acestuia, prin pastrarea unei evidente a vizitelor acestora.

In atributiile asistentei medicale sefa din sectia unitatii sanitare in care este internat copilul va fi si obligatia de a informa asistentul social din unitatea sanitara cu privire la: disparitia mamei, revenirea mamei, sau dupa caz a parintelui/reprezentantului legal/insotitorului, eliberarea biletelor de invoire pentru mama/parinte/reprezentant legal/insotitor sau transferul in alta unitate sanitara, internarea unui copil singur sau prin transfer din alta unitate sanitara fara insotitor sau orice alta informatie relevanta pentru prevenirea si interventia in situatiile de risc de parasire a copilului.

"In situatia in care se constata absenta parintelui/ reprezentantului legal/insotitorului din unitatea sanitara, pentru o perioada mai mare de 24 de ore, medicul curant sau dupa caz, medicul de garda consemneaza acest lucru in foaia de observatie si in documentele administrative de predare/primire a turei, cu specificarea orei si a imprejurarilor in care s-a constatat lipsa. Medicul consemneaza in foaia de observatie si revenirea mamei, sau dupa caz a reprezentantului legal/insotitorului", prevede proiectul de act normativ.

In 24 de ore de la momentul constatarii absentei nemotivate, respectiv fara bilet de invoire a mamei/reprezentantului legal/insotitorului, asistentul social din unitatea sanitara sesizeaza, imediat telefonic si in maxim 24 de ore in scris, DGASPC si unitatea de politie in a caror raza de competenta functioneaza unitatea sanitara, iar daca se cunoaste domiciliul mamei sau daca exista informatii/indicii cu privire la acesta, asistentul social din unitatea sanitara solicita serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul acesteia, informatii cu privire la situatia familiala a acesteia.

"Serviciul public de asistenta sociala monitorizeaza situatia mamelor care au fost inregistrate in situatie de risc in spital cel putin un an de la externare, prin vizite semestriale la domiciliu si intocmeste rapoarte cu privire la modul de crestere si ingrijire a copilului. Daca in urma vizitelor efectuate se constata ca viata, integritatea corporala sau sanatatea copilului sunt puse in pericol sesizeaza de urgenta DGASPC", se arata in proiect.

Noul proiect de act normativ interzice personalului unitatii sanitare sa prezinte copilul aflat in situatie de risc sau pe cel parasit, altor persoane, cu exceptia personalului unitatii sanitare care ofera servicii medicale acestuia, parintilor, membrilor familiei extinse si reprezentantilor SPAS sau DGASPC.

Procesul verbal de constatare a parasirii copilului se va face in cel mult cinci zile si de la momentul sesizarii disparitiei mamei pana la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, reprezentantul fiecarei institutii semnatare initiaza actiuni specifice de identificare a acesteia.

Astfel, reprezentantul politiei realizeaza, in regim de urgenta, verificari specifice, asistentul social desemnat de catre DGASPC solicita de urgenta SPAS-ului de la domiciliul declarat in Formularul-Declaratie realizarea evaluarii initiale a acesteia si transmiterea rezultatelor evaluarii in cel mult 24 de ore.

Daca in acest timp nu se cunoaste domiciliul mamei/reprezentantului legal/insotitorului, DGASPC are obligatia de a dispune plasamentul in regim de urgenta si de a prelua copilul.

Daca in trei zile de la dispunerea plasamentului in regim de urgenta, DGASPC primeste de la politie informatii cu privire la domiciliul mamei, iar acesta nu se afla in aria de competenta a acesteia, anunta imediat DGASPC din judetul/sectorul in care domiciliaza aceasta in vederea instituirii masurii plasamentului in regim de urgenta pe raza sa de competenta.

Nerespectarea procedurilor poate fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 500 si 5.000 de lei, iar constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se va face de catre persoane cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Sanatatii, Ministerului Afacerilor Interne sau Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

Proiectul va fi in dezbatere publica pana in 11 septembrie.