Presedintele Traian Basescu i-a cerut oficial lui Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu Ordonanta de urgenta care stopeaza reforma din Educatie. Presedintele Basescu i-a trimis o scrisoare lui Ciorbea in acest sens. Reamintim ca Avocatul Poporului este singura institutie abilitata sa atace la Curtea Constitutionala ordonantele de urgenta adoptate de guvern. In lipsa atacarii la CCR, o ordonanta de urgenta produce efecte imediat dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial.

Traian Basescu precizeaza in cadrul scrisorii ca “prin O.U.G. nr. 49/26 iunie 2014 au fost adoptate o serie de modificari legislative cu un puternic impact negativ atat in sfera invatamantului preuniversitar, cat si in planul invatamantului universitar:

 • posibilitatea organizarii, in cazuri temeinic justificate, a unei sesiuni de bacalaureat speciale
 • trecerea terenurilor si a cladirilor in care isi desfasoara activitatea elevii, palatele si cluburile acestora, cluburile sportive scolare, ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat, din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale, la cererea Consiliului Judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului,
 • organizarea programelor de studii universitare de doctorat si la forma de invatamant cu frecventa redusa
 • reglementarea initiativei infiintarii unei institutii de invatamant superior particular si de catre persoane fizice sau grup de persoane fizice
 • trasarea regimului juridic al institutiilor de invatamant superior ca persoane juridice de drept public sau, dupa caz, persoane juridice de drept privat si de utilitate publica
 • organizarea concursului de ocupare a functiilor de director si de director adjunct de catre inspectoratul scolar
 • participarea in calitate de membri, in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant de stat a primarilor si presedintilor consiliilor judetene
 • crearea unei noi categorii de functii didactice in cadrul unitatilor de invatamant superior”

"Prin adoptarea de catre Guvern a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/26 iunie 2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative a fost incalcat regimul constitutional privitor la emiterea ordonantelor de urgenta, fiind nesocotite, in acelasi timp, dreptul la invatatura si dreptul la proprietate privata", semnaleaza presedintele Basescu.

Scrisoarea trimisa de presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, Avocatului Poporului, domnul Victor Ciorbea

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a trimis vineri, 4 iulie a.c., o scrisoare Avocatului Poporului, domnul Victor Ciorbea.

"Bucuresti, 4 iulie 2014

Domnului Victor Ciorbea,

Avocatul Poporului

Stimate domnule Avocat al Poporului,

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/26 iunie 2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative.

In acest context, in temeiul dispozitiilor Art. 80 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, va solicit sa analizati posibilitatea de a va exercita competenta de a sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a ordonantei de urgenta mai sus indicate, conform Art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata si Art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru considerentele de mai jos.

Prin O.U.G. nr. 49/26 iunie 2014 au fost adoptate o serie de modificari legislative cu un puternic impact negativ atat in sfera invatamantului preuniversitar, cat si in planul invatamantului universitar: posibilitatea organizarii, in cazuri temeinic justificate, a unei sesiuni de bacalaureat speciale, trecerea terenurilor si a cladirilor in care isi desfasoara activitatea elevii, palatele si cluburile acestora, cluburile sportive scolare, ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat, din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale, la cererea Consiliului Judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, organizarea programelor de studii universitare de doctorat si la forma de invatamant cu frecventa redusa, reglementarea initiativei infiintarii unei institutii de invatamant superior particular si de catre persoane fizice sau grup de persoane fizice, trasarea regimului juridic al institutiilor de invatamant superior ca persoane juridice de drept public sau, dupa caz, persoane juridice de drept privat si de utilitate publica, organizarea concursului de ocupare a functiilor de director si de director adjunct de catre inspectoratul scolar, participarea in calitate de membri, in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant de stat a primarilor si presedintilor consiliilor judetene, crearea unei noi categorii de functii didactice in cadrul unitatilor de invatamant superior.

Potrivit alin. (4) si (6) al Art. 115 din Constitutie, ordonantele de urgenta pot fi adoptate 'numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata', neputand 'afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie'.

Din coroborarea celor doua prevederi constitutionale mai sus indicate, pentru emiterea unei ordonante de urgenta, trebuie indeplinite, in mod cumulativ, cele doua cerinte: urgenta si sfera obiectului de reglementare.

Astfel, in ceea ce priveste urgenta, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 258/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2016, s-a stabilit ca '(...) inexistenta sau neexplicarea urgentei reglementarii situatiilor extraordinare, de natura sa justifice adoptarea unei masuri de inlaturare a stabilitatii institutiei legale, reglementata prin instituirea duratei perioadei de exercitare a unor functii, constituie in mod evident o bariera constitutionala in calea adoptarii de catre Guvern a unei ordonante de urgenta in sensul aratat. A decide altfel inseamna a goli de continut dispozitiile art. 115 din Constitutie privind delegarea legislativa si a lasa libertate Guvernului sa adopte in regim de urgenta acte normative cu putere de lege, oricand si - tinand seama de imprejurarea ca prin ordonanta de urgenta se poate reglementa si in materii care fac obiectul legilor organice - in orice domeniu.'. Mai mult decat atat, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 421/2007 din 9 mai 2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 367/30 mai 2007 s-a hotarat in sensul ca '(...) urgenta reglementarii nu echivaleaza cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativa putandu-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare'.

Cu privire la a doua conditie, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 738/2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 8/10/2012, a statuat ca: '(...) sunt institutii fundamentale ale statului acelea reglementate expres de Constitutie, in mod detaliat ori macar sub aspectul existentei lor, in mod explicit sau doar generic, respectiv institutiile cuprinse in titlul III din Constitutie, precum si autoritatile publice prevazute in alte titluri ale Legii fundamentale. Cat priveste intelesul sintagmei 'afectare a regimului institutiilor fundamentale ale statului' se au in vedere toate componentele care definesc regimul juridic al acestora - structura organizatorica, functionarea, competentele, resursele materiale si financiare, numarul si statutul personalului, salarizarea, categoria de acte juridice pe care le adopta.

Curtea Constitutionala a statuat, prin Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, ca ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate daca 'afecteaza', respectiv produc consecinte negative asupra regimului institutiilor fundamentale ale statului, in schimb, pot fi adoptate daca, prin reglementarile pe care le contin, au consecinte pozitive in domeniile in care intervin.

Curtea Constitutionala retine ca reglementarea pe calea ordonantelor si a ordonantelor de urgenta constituie, asa cum se prevede expres in Art. 115 din Constitutie, o atributie exercitata de Guvern in temeiul delegarii legislative, iar depasirea limitelor acestei delegari, stabilite prin insusi textul Constitutiei, reprezinta o imixtiune nepermisa in competenta legislativa a Parlamentului, altfel spus, o violare a principiului separatiei puterilor in stat. '.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.569 din 6 decembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 1 martie 2012, Curtea a decis cu privire la transferul patrimoniul unitatilor de invatamant privat si confesional catre fondatorii acestor entitati, in caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare.

Totodata, dreptul la invatatura este asigurat in conformitate cu Art. 32 alin. 1 din Constitutie, iar, potrivit Art. 44 alin. 2 din legea fundamentala, proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular.

Prin adoptarea de catre Guvern a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/26 iunie 2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative a fost incalcat regimul constitutional privitor la emiterea ordonantelor de urgenta, fiind nesocotite, in acelasi timp, dreptul la invatatura si dreptul la proprietate privata.

Democratia constitutionala si statul de drept impun nu numai respectarea principiului separatiei si echilibrului puterilor, ci si obligatia respectarii Constitutiei Romaniei si, implicit, a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

In indeplinirea misiunii sale constitutionale si legale Avocatul Poporului, autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, isi desfasoara activitatea in scopul apararii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice.

Fata de cele expuse, avand in vedere competenta exclusiva de a sesiza direct Curtea Constitutionala, consider ca respectarea Legii fundamentale trebuie sa fie asigurata, in acest caz, prin intermediul institutiei Avocatului Poporului."

Amintim ca presedintele Traian Basescu l-a criticat in urma cu o zi pe Victor Ciorbea, Avocat al Poporului, pentru ca nu a atacat la Curtea Constitutionala Ordonanta pentru modificarea Legii Educatiei. "Un Avocat al Poporului responsabil ar fi atacat Ordonanta de Urgenta de modificare a Legii Educatiei, pe care a dat-o Guvernul de curand, si care a facut din nou, din Educatie, un chiosc la care sa se poata acizitiona diplome”, a declarat Traian Basescu joi, 3 iulie, in cadrul unei dezbateri despre statul de drept organizata de Fundatia Miscarea Populara. Detalii aici

In replica, Victor Ciorbea a declarat ca nu a primit nici o sesizare. “N-am primit sesizari nici in legatura cu aceasta ordonanta de urgenta pana acum, asa incat, repet, noi nu putem actiona decat in cadrul constitutional si legal stabilit”, a declarat Victor Ciorbea, citat de Agerpres.

Informatii de background despre a patra OUG prin care Guvernul Ponta modifica Legea Educatiei Nationale

 • Guvernul Ponta a adoptat in sedinta de joi, 26 iunie, o Ordonanta de urgenta care aduce 97 de modificari la Legea Educatiei Nationale.
 • Luni, 30 iunie, "Ordonanta de urgenta nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative" a fost publicata in Monitorul Oficial.
 • OUG prevede, printre altele, organizarea unei a treia sesiuni de BAC, pregatirea elevilor fara bacalaureat la facultate, posibilitatea trecerii terenurilor cluburilor elevilor in domeniul autoritatilor locale, organizarea de doctorate la formele de invatamant cu frecventa redusa
 • Vezi aici textul OUG comparat articol cu articol cu Legea Educatiei

Primul care a luat pozitie fata de loviturile decisive aduse prin aceasta ordonanta Legii educatiei a fost Mircea Miclea, fost ministru al Educatiei. Miclea a explicat pentru HotNews.ro care sunt cele mai nocive prevederi ale ordonantei. De la crearea unui sistem paralel pentru universitatile private - care nu mai trebuie sa respecte legea in atributii, mandate si structura -, crearea modalitatii ca rectorii de la stat sa fie in functie pe viata, posibilitatea ca o persoana fizica sa fondeze o universitate in mainile careia sa se intoarca apoi patrimoniul acesteia, reintroducerea doctoratului la frecventa redusa si pana la politizarea sistemului preuniversitar si intarirea sindicatelor - totul "este o grozavie", spune fostul ministru al Educatiei.

Prevederile ordonantei au fost criticate si de fostul ministru Daniel Funeriu, de catre rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Ioan Aurel Pop, de fostul secretar de stat Oana Badea, de Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, iar studentii au cerut demisia ministrului pentru Invatamant Superior, Mihnea Costoiu, "pentru dezastrul din sistem cauzat de schimbari legislative demne de tarile din lumea a treia".

Singura apreciere a venit din partea sindicatelor. La unison, Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater", Federatia Spiru Haret si FSLI au laudat Guvernul Ponta pentru modificarile pe care le-a adus legii educatiei.

Aceasta este a patra ordonanta de urgenta prin care Guvernul Ponta a modificat legea educatiei nr. 1/2011.

Prima a fost promovata in decembrie 2012 de ministrul de atunci Ecaterina Andronescu; in ultimele zile ale mandatului sau, Andronescu a dat cateva lovituri importante reformei in invatamant: a scos din Legea Educatiei Nationale incompatibilitatile care privesc rectorii-parlamentari, a prevazut ca profesorii universitari sa poata fi rectori si dupa pensionare si sa poata conduce la doctorat cati studenti-doctoranzi aproba senatul universitar. Vezi aici detalii

A doua ordonanta de urgenta prin care Guvernul Ponta a modificat Legea Educatiei a venit in martie 2013. Sindicatele au primit cu acea ocazie noi prerogative: ordonanta de urgenta i-a facut pe liderii de sindicat evaluatori ai calitatii invatamantului si l-a garantat salariul intreg, dar ore mai putine la clasa. Detalii aici

A treia ordonanta de urgenta care a adus modificari importante la lege a fost promovata pe modelul din 2012, adica in plina vacanta de iarna si intre sarbatori. In decembrie 2013, Guvernul Ponta a aprobat o OUG care a prevazut trecerea clasei a IX-a la liceu, majorarea duratei invatamantului obligatoriu de la 10 la 11 ani (asadar sunt obligatorii clasa pregatitoare, clasele I-VIII si IX-X) si amanarea termenului introducerii de examene interdisciplinare. Detalii aici si aici

Citeste si: