Persoanele fizice mai pot depune pana luni, 27 mai, fara sa fie penalizate, "Declaratia privind veniturile realizate din Romania" pentru veniturile realizate in anul 2013, potrivit calendarului stabilit de ANAF.

Nedepunerea ei se sanctioneaza cu amenda de pana la 500 de lei.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

1. Activitati independente: - venituri comerciale - venituri din profesii libere - venituri din drepturi de proprietate intelectuala

2. Cedarea folosintei bunurilor;

3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real: - contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole in sistem real incepand cu 1 ianuarie 2013 si pentru care, incepand cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declara distinct, in formular, venitul net anual realizat intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013. - venituri din activitatile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, si care fac parte din categoriile: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea; c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

4. Silvicultura si piscicultura; 5. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; 6. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.