Presedintele Traian Basescu a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la un posibil conflict de natura constitutionala generat de refuzul premierului Victor Ponta de a contrasemna decrete prezidentiale privind decorarea unor personalitati care au asigurat conducerea Institutului Cultural Roman in perioada 2005-2012, printre care si Horia Roman Patapievici. In sesizare se arata ca premierul a refuzat contrasemnarea fara a motiva, iar presedintele cere CCR sa constate existenta unui conflict intre institutii si sa il oblige pe acesta sa motiveze refuzul.

In sesizarea depusa la CCR se arata ca "prin modul in care a inteles sa isi exercite atributia legala a contrasemnarii, Prim-ministrul a nesocotit flagrant principiul constitutional al loialitatii si colaborarii autoritatilor publice".

"Este necesar ca Curtea Constitutionala sa restabileasca ordinea constitutionala cat mai urgent posibil... in sensul obligatiei de a motiva refuzul", se mai arata in sesizarea facuta de Administratia Prezidentiala.

Solicitarea vizeaza refuzul premierului de a contrasemna proiectul de decret privind decorarea fostului presedinte al Institutului Cultural Roman, Horia-Roman Patapievici si a fostilor vicepresedinti ai Institutului Cultural Roman, Tania Radu si Mircea Mihaies.

"Refuzul contrasemnarii este evidentiat de un simplu 'NU', subliniat urmat de semnatura Prim-ministrului si stampila rotunda", se arata in sesizarea inaintata de Presedintie.

"Prin urmare, refuzul exprimat de Prim-ministru, fara a cuprinde vreo motivare, a creat un blocaj la nivel institutional, generand un conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatile publice implicate in procedura acordarii decoratiilor, respectiv Prim-ministrului, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte", sustine presedintele.

Presedintele CCR, Augustin Zegrean, a precizat ca cererea presedintelui urmeaza sa fie discutata pe data de 21 mai.

"Avem o sesizare a presedintelui tot pe conflict juridic de natura constitutionala, pentru faptul ca, se pretinde acolo, premierul refuza sa semneze niste decrete de acordare a unor decoratii. Are termen tot pe 21 mai", a declarat miercuri presedintele CCR, Augustin Zegrean, citat de Agerpres.

UPDATE Administratia Prezidentiala a facut public continutul cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre premier si presedinte, transmisa de Presedintie presedintelui CCR, Augustin Zegrean.

Domnului Augustin Zegrean,

Presedintele Curtii Constitutionale

In conformitate cu prevederile Art. 146 lit. e) din Constitutia Romaniei si ale Art. 11 alin. (1) pct. A lit. e) si, respectiv, ale Art. 34 - Art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, formulez urmatoarea

Cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Prim-ministru, pe de o parte si Presedintele Romaniei, pe de alta parte

I. Temeiul legal:

1. CONSTITUTIA ROMANIEI

Art. 94 - "Presedintele Romaniei indeplineste si urmatoarele atributii:

a) confera decoratii si titluri de onoare; (...)"

Art. 100 alin. 2 - "Decretele emise de Presedintele Romaniei in exercitarea atributiilor sale prevazute in Articolul 91 alineatele (1) si (2), Articolul 92 alineatele (2) si (3), Articolul 93 alineatul (1) si Articolul 94 literele a), b) si d) se contrasemneaza de primul-ministru."

Art. 146 - "Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii: (...) e) solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii; (...)"

II. Starea de fapt

La data de 25 aprilie 2014, prin intermediul Cancelariei Ordinelor din cadrul Administratiei Prezidentiale, sub nr. CA 492/25.04.2014, Presedintele Romaniei a transmis Prim-ministrului spre contrasemnare doua proiecte de decrete de decorare a unor personalitati care au indeplinit functii de conducere in cadrul Institutului Cultural Roman, precum si a unor personalitati din comunitatea romaneasca din vecinatatea Romaniei.

Potrivit uzantelor, comunicarea intre cele doua autoritati in materia conferirii decoratiilor se realizeaza prin intermediul Administratiei Prezidentiale. Invederam faptul ca potrivit Art. 1 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, Administratia Prezidentiala este o institutie publica ce are personalitate juridica, aflata la dispozitia Presedintelui Romaniei, pentru indeplinirea atributiilor sale; totodata, consilierul prezidential este o functie de conducere in cadrul acestei structuri, avand rang de ministru, iar consilierul de stat avand rang de secretar de stat.

La data de 29 aprilie 2014 Guvernul a restituit Administratiei Prezidentiale proiectul de decret contrasemnat privind decorarea unor personalitati din comunitatea romaneasca din vecinatatea Romaniei, precum si rezolutia de refuz de contrasemnare a decretului de decorarea a unor personalitati ce au condus Institutul Cultural Roman.

Precizam ca proiectul de decret decorare a unor personalitati care au indeplinit functii de conducere in cadrul Institutului Cultural Roman a fost insotit de Memorandumul semnat de catre Presedintele Romaniei, ce cuprinde motivele avute in vedere pentru acordarea distinctiilor.

Astfel, Prim-ministrul a refuzat nemotivat sa contrasemneze proiectul de decret privind conferirea unor decoratii, respectiv:

1. Ordinul National "Steaua Romaniei" - in grad de Cavaler domnului Horia-Roman Patapievici, fost presedinte al Institutului Cultural Roman;

2. Ordinul National "Serviciul Credincios" - in grad de Cavaler doamnei Tania Radu si domnului Mircea Mihaies, fosti vicepresedinti ai Institutului Cultural Roman;

3. Ordinul National "Pentru Merit" - in grad de Cavaler domnului Dan Croitoru, fost secretar general al Institutului Cultural Roman.

Astfel, refuzul contrasemnarii este evidentiat de un simplu "NU", subliniat urmat de semnatura Prim-ministrului si stampila rotunda ce se regaseste pe Nota de transmitere spre contrasemnare semnata de catre domnul Gheorghe Angelescu, consilier de stat la Cancelaria Ordinelor din cadrul Administratiei Prezidentiale. (Anexa nr. 3)

Prin urmare, refuzul exprimat de Prim-ministru, fara a cuprinde vreo motivare, a creat un blocaj la nivel institutional, generand un conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatile publice implicate in procedura acordarii decoratiilor, respectiv Prim-ministrului, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte.

III. Situatia in drept

A. Cu privire la exercitarea atributiei de conferire a decoratiilor si titlurilor de onoare

Presedintele Romaniei isi exercita competentele atribuite prin Constitutie fie prin exercitiul exclusiv al vointei sale, fie prin partajarea prerogativelor cu alte autoritati publice.

Din analiza coroborata a dispozitiilor Art. 94 lit. c) si Art. 100 alin. (2) din Constitutia Romaniei, rezulta ca pentru conferirea unei decoratii de catre Presedintele Romaniei este necesar ca Prim-ministrul sa contrasemneze decretul.

Ratiunea contrasemnarii decretului Presedintelui Romaniei de catre Prim-ministru rezida tocmai in colaborarea ce trebuie sa existe intre autoritatile semnatare ale actului.

In ceea ce priveste interpretarea dispozitiilor Art. 94 lit. a) din Constitutie, in Decizia Curtii Constitutionale nr. 88 din 20 ianuarie 2009 s-a retinut ca: "Articolul 94 din Legea fundamentala, sub titlul marginal ￯Alte atributii￯, prevede, la lit. a), ca Presedintele Romaniei ;confera decoratii si titluri de onoare'. Atributia de conferire de decoratii si titluri de onoare este exercitata de Presedintele Romaniei in considerarea calitatii de reprezentant al statului roman, conform Art. 80 alin. (1) din Constitutie. Aceasta atributie de ordin constitutional si-a gasit dezvoltarea si concretizarea in reglementarile cuprinse in Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei si in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national 'Steaua Romaniei'. (...) Potrivit Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, 'Decoratiile sunt conferite cetatenilor romani pentru serviciile exceptionale aduse statului si poporului roman, pentru acte de eroism savarsite in serviciul militar si pentru merite deosebite in activitate', iar, conform Art. 1 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 11/1998, 'Se reinstituie Ordinul national Steaua Romaniei, cel mai inalt ordin romanesc, pentru a recompensa serviciile exceptionale, civile si militare, aduse statului si poporului roman'".

In opinia noastra, raportat la jurisprudenta constitutionala, un refuz nemotivat echivaleaza cu un drept de veto exercitat de catre Prim-ministru, ce goleste de continut atributia constitutionala a Presedintelui Romaniei de a conferi decoratii si titluri de onoare. Desi orice autoritatea publica dispune de o larga putere de apreciere, precizarea motivelor pe care se intemeiaza refuzul exercitarii unei competente constitutionale este de esenta statului democratic, motivarea asigurand transparenta in exercitarea atributiilor constitutionale si, implicit, o buna administrare.

B. Cu privire la admisibilitatea cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala

Solicitam Curtii Constitutionale sa se pronunte asupra existentei unui conflict juridic de natura constitutionala ivit intre Prim-ministru, pe de-o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, cauzat de actiunea Prim-ministrului de a nu motiva refuzul de a contrasemna decretul de conferire a unor decoratii.

Potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, notiunea de conflict juridic de natura constitutionala consta in "acte sau actiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe isi aroga puteri, atributii sau competente, care, potrivit Constitutiei, apartin altor autoritati publice, ori omisiunea unor autoritati publice, constand in declinarea competentei sau in refuzul de a indeplini anumite acte care intra in obligatiile lor" (Decizia nr. 53 din 28 ianuarie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 17 februarie 2005).

Astfel, pentru a interveni Curtea Constitutionala in vederea solutionarii unui conflict apreciem ca sunt indeplinite cumulativ cele trei conditii, respectiv:

a) conflictul sa fie juridic;

b) conflictul sa fie de natura constitutionala;

c) conflictul sa fie intre autoritati publice.

Conflictul este unul de natura juridica, avand in vedere ca izvorul acestuia il reprezinta actele si faptele juridice concrete pe care le-a intreprins Prim-ministrul. Acesta a decis sa refuze nemotivat contrasemnarea decretului Presedintelui Romaniei de conferire a unor decoratii.

Conflictul ivit este unul de natura constitutionala, purtand asupra atributiilor partajate in materia conferirii de decoratii, dupa cum reies din Titlul III din Constitutie, atributii pe care Prim-ministrul le-a exercitat abuziv.

Autoritatile mai-sus enuntate, respectiv Prim-ministrul si Presedintele Romaniei, sunt autoritati publice, fiind reglementate in Titlul III "Autoritatile publice" din Constitutie, respectiv Capitolul II si Capitolul III. In consecinta, conditia existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritati publice este indeplinita.

Necesitatea motivarii refuzului de a exercita o competenta constitutionala a fost subliniata in mod constant jurisprudenta constitutionala.

Astfel, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 356 din 5 aprilie 2007, s-a retinut ca: "(...) dupa cum Parlamentul nu exercita un drept de veto, ci o activitate de verificare a indeplinirii conditiilor de corespundere in functie, tot astfel nici Presedintele Romaniei nu are drept de veto fata de propunerea Prim-ministrului, ci are dreptul de a verifica corespunderea pentru functie a candidatului si poate cere prim-ministrului o alta propunere de candidat la functie. In toate cazurile respingerea candidaturii trebuie sa fie motivata.".

Totodata, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 98 din 7 februarie 2008 s-a statuat ca "Presedintele Romaniei poate sa ceara primului-ministru sa faca o alta propunere pentru ocuparea unei functii de ministru ramase vacanta si a precizat ca Presedintele nu are un drept de veto, excluzand astfel validitatea unui refuz nemotivat, arbitrar. (...) Motivele cererii Presedintelui Romaniei nu pot fi cenzurate de primul-ministru, care, in procedura prevazuta de Art. 85 alin. (2) din Constitutie, nu are decat dreptul de a propune Presedintelui numirea unui ministru, iar nu si competenta decizionala. Ca si in cazul exercitarii celorlalte atributii prevazute in Constitutie, Presedintele ramane raspunzator politic, in fata electoratului, pentru modul in care a motivat refuzul de a da curs propunerii primului-ministru, dupa cum primul-ministru si Guvernul raman raspunzatori politic in fata Parlamentului.".

De asemenea, prin Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, Curtea Constitutionala a constatat ca "Daca Presedintele Romaniei nu ar avea niciun drept de examinare si de apreciere asupra propunerilor facute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea judecatorilor si procurorilor sau in anumite functii de conducere ori daca nu ar putea refuza numirea nici motivat si nici macar o singura data, atributiile Presedintelui Romaniei, prevazute de Art. 94 lit. c) coroborat cu Art. 125 alin. (1) din Constitutie, ar fi golite de continut si importanta, motiv pentru care Curtea a constatat constitutionalitatea unei asemenea solutii legislative;".

Apreciem ca, prin modul in care a inteles sa isi exercite atributia legala a contrasemnarii, Prim-ministrul a nesocotit flagrant principiul constitutional al loialitatii si colaborarii autoritatilor publice.

In jurisprudenta sa constanta, Curtea subliniaza ca, in realizarea competentelor lor, autoritatile publice trebuie sa se preocupe de buna functionare a statului de drept, avand astfel indatorirea de a colabora in spiritul normelor de loialitate constitutionala (Decizia Curtii Constitutionale nr. 51 din 25 ianuarie 2012) sau "raporturile institutionale dintre primul-ministru si Guvern, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, trebuie sa functioneze in cadrul constitutional al loialitatii si al colaborarii, pentru realizarea atributiilor constitutionale distinct reglementate pentru fiecare dintre autoritati; colaborarea dintre autoritati este conditie necesara si esentiala pentru buna functionare a autoritatilor publice ale statului". (Decizia Curtii Constitutionale nr. 356 din 5 aprilie 2007)

Potrivit Art. 142 alin. (1) din Constitutia Romaniei "Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei". Prin urmare, avand in vedere situatia de blocaj existenta, este necesar ca, in virtutea atributiilor constitutionale pe care le are, aceasta inalta autoritate a statului sa restabileasca ordinea constitutionala cat mai urgent posibil, statuand cu privire la modalitatea si limitele in care Prim-ministrul poate actiona pentru indeplinirea atributiei constitutionale de a contrasemna decretele Presedintelui Romaniei privind conferirea unor decoratii si titluri de onoare, in sensul obligatiei de a motiva refuzul, urmand ca autoritatile publice implicate in conflict sa se conformeze acestei conduite, in considerarea caracterului general-obligatoriu al deciziilor pe care aceasta le pronunta, potrivit Art. 147 alin. (4) din Constitutie.

Stimate Domnule Presedinte al Curtii Constitutionale,

Distinsi Judecatori ai Curtii Constitutionale,

In considerarea argumentelor expuse mai sus, va solicit sa constatati existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Prim-ministru, pe de-o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, conflict ivit ca urmare a nemotivarii refuzului Prim-ministrului de a contrasemna decretul Presedintelui Romaniei privind conferirea unor decoratii mai multor personalitati ale culturii romanesti ce au asigurat conducerea Institutului Cultural Roman in perioada 2005 - 2012.

PRESEDINTELE ROMANIEI

TRAIAN BASESCU