Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins miercuri, ca neintemeiata, in unanimitate, sesizarea presedintelui Traian Basescu asupra legii care modifica organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTv), informeaza Agerpres.

In 19 martie, Curtea a dezbatut sesizarea sefului statului, insa a hotarat intreruperea deliberarilor pentru o mai buna studiere a problemelor ce formeaza obiectul cauzei si a dispus amanarea pronuntarii unei decizii pentru data de 2 aprilie.

In 26 februarie, Traian Basescu a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune.

In sesizare, seful statului subliniaza ca, in forma sa initiala, Legea 41/1994 prevedea, la art. 42, ca 'finantarea necesara producerii si difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei activitati se asigura din fondurile alocate de la bugetul de stat' si ca 'sumele necesare se evidentiaza separat in bugetul fiecarei societati, pe baza programelor stabilite potrivit legii'.

El atrage atentia ca in legea trimisa la promulgare, la art. 43 alin. 1 indice 1 se prevede ca ''in vederea extinderii/dezvoltarii activitatii specifice, in tara sau in strainatate, SRR si SRTv pot infiinta, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor, persoane juridice de drept privat, cu sau fara scop lucrativ, pot dobandi calitatea de asociat in cadrul unor asemenea entitati sau, dupa caz, pot achizitiona actiunile/partile sociale ale unei societati comerciale existente, in conditiile legii'.

Presedintele mai arata ca sunt prevazute urmatoarele modalitati la care pot recurge cele doua institutii in vederea extinderii activitatii specifice acestor societati, in tara si in strainatate: a) infiintarea unei persoane juridice de drept privat (cu sau fara scop lucrativ), b) intrarea in cadrul unor asemenea persoane juridice de drept privat in calitate de asociat, c) achizitionarea unor actiuni sau parti sociale in cadrul unor societati comerciale existente.

"Astfel, consideram ca reglementarea adoptata de legiuitor nu este clara, neoferind conditii/criterii de eligibilitate si oportunitate. In acest sens, observam ca ultimele doua modalitati concepute de legiuitor se suprapun, sub aspectul mecanismului juridic, deoarece dobandirea calitatii de asociat se face prin achizitionarea actiunilor in cadrul respectivei societati, procedura prevazuta distinct in a treia modalitate. De asemenea, reglementarea prevazuta in art. 43 alin. 1 indice 1 este lipsita de predictibilitate deoarece legea nu prevede criterii clare de asociere/achizitionare de parti sociale sau actiuni, cu atat mai mult cu cat finantarea acestor operatiuni se face din fonduri alocate de la bugetul de stat", se apreciaza in sesizarea presedintelui.

In documentul citat se mai sustine ca mentiunea cu privire la avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultura, in vederea aprobarii acestor modalitati, nu este suficienta, in contextul in care initierea unor asemenea demersuri ar trebui sa se raporteze la elemente si criterii specifice activitatii SRR si SRTv.

"In concluzie, textul legii este lipsit de predictibilitate, situatie care poate crea dificultati in ceea ce priveste aplicarea acestuia, context in care opinam ca acest text legal vine in contradictie cu dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutie", se mai scrie in sesizare.

Basescu aminteste ca CCR, in jurisprudenta sa, s-a pronuntat, in cauze similare, in sensul ca: "terminologia utilizata de legiuitor pentru reglementarea procedurii mentionate este confuza si lipsita de predictibilitate, fiind susceptibila de a conduce la interpretari'(Decizia nr. 319/2013, publicata in M. Of. nr. 404 din 4.07.2013) ori 'ca, de principiu, orice act normativ trebuie sa indeplineasca anumite conditii calitative, printre acestea numarandu-se si previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta trebuie sa fie suficient de precis si clar pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o suficienta precizie a actului normativ permite persoanelor interesate sa prevada intr-o masura rezonabila, in circumstantele spetei, consecintele care pot rezulta dintr-un act determinat (...). Solutiile preconizate de un act normativ nu trebuie aplicate in mod aleatoriu, legiuitorul fiind obligat sa stabileasca conditii, modalitati si criterii clare si precise. (...). Asadar, Curtea constata ca textul de lege criticat este neclar si imprecis, prin urmare lipsit de previzibilitate, ceea ce contravine dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie" (Decizia nr. 196/2013, publicata in M. Of. nr. 231 din 22.04.2013).

"Avand in vedere ca dispozitiile legii sunt insuficient de precis formulate, nerespectand criteriile de claritate, precizie, previzibilitate si predictibilitate, va solicitam sa constatati neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, fiind incalcate dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutie", se mai arata in sesizarea presedintelui.