Ministerul Educatiei Nationale deschide procedurile aferente licitatiei pentru manualele de clasa I si clasa a II-a, anunta MEN intr-un comunicat. "A fost initiata procedura de evaluare si licitatie pentru manualele de clasa I si a II-a, in baza Metodologiei privind evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achizitionarea si gestiunea manualelor", precizeaza Ministerul. Manualele scolare vor avea atat o varianta tiparita, cat si o varianta digitala, iar elevii vor primi ambele formate. Manualele vor fi realizate in doua volume, structurate astfel incat sa acopere intreaga programa scolara, fiecare insotit de un CD/DVD cu formatul digital.

Pentru clasa I si a II-a vor fi asigurate manuale noi la materiile Comunicare in limba romana, Comunicare in limba materna, Matematica si explorarea mediului, Limba moderna si Religie.

Varianta digitala a manualelor va fi accesibila si pe platforma www.manuale.edu.ro. Platforma va contine o aplicatie software dedicata, care va cuprinde, intr-o biblioteca virtuala, variantele online ale manualelor scolare pentru toate disciplinele si modulele de pregatire.

Manualele vor fi valabile timp de 4 ani, incepand cu primul an de dupa incheierea sesiunii de evaluare, cu posibilitatea de extindere pentru inca doi ani scolari, cu conditia reevaluarii lor. Acestea vor fi supuse unui proces periodic de analiza pe perioada viabilitatii acestora.

La licitatia pentru selectarea proiectelor de manuale pot participa ca ofertanti autori individuali, grupuri de autori si unitati economice care au capacitate de realizare si distributie a manualelor scolare.

"Transparenta procesului de modernizare a manualelor este asigurata de procedurile si metodologia pe care MEN le-a discutat public cu toti actorii interesati", precizeaza Ministerul Educatiei Nationale.

Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), aflat in coordonarea MEN, este institutia responsabila de procedurile de organizare, desfasurare, selectare si achizitionare a manualelor scolare.

Descarca de aici urmatoarele documente:

Selectarea si continutul manualelor scolare pentru invatamantul preuniversitar - licitatie pentru manualele de clasa I si clasa a II-a

Incepand cu anul scolar 2014/2015, Ministerul Educatiei Nationale va asigura elevilor claselor I si a II-a urmatoarele manuale noi:

 • Comunicare in limba romana
 • Comunicare in limba materna
 • Matematica si explorarea mediului
 • Limba moderna
 • Religie

Manualele scolare se vor prezenta in fiecare din urmatoarele forme:

 • a) varianta tiparita
 • b) varianta digitala, accesibila pe dispozitiv de stocare extern si pe platforma www.manuale.edu.ro

Elevii vor primi ambele formate.

Manualul va fi realizat in doua volume, structurate astfel incat sa acopere intreaga programa scolara, fiecare insotit de un CD/DVD cu forma digitala.

Cine poate participa la licitatie?

Ofertanti - autori individuali/grupuri de autori/unitati economice care au capacitate de realizare si distributie a manualelor scolare. Ofertantii pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale scolare cu unul sau cu mai multe proiecte de manuale scolare pentru aceeasi disciplina/modul de pregatire pentru o clasa/nivel de studiu, filiera, profil, specializare.

Care sunt criteriile tehnice de calitate dupa care vor fi selectate manualele scolare?

 • Corectitudinea continutului stiintific
 • Corectitudinea stiintifica a informatiei oferite explicit prin text/imagine/elemente multimedia;
 • Relevanta informatiei oferite prin text/imagine/elemente multimedia, raportata la programa scolara;
 • Corectitudinea stiintifica a itemilor de evaluare/autoevaluare.
 • Abordarea didactica a continutului invatarii
 • Coerenta logica a prezentarii continutului disciplinei/modulului de pregatire;
 • Adecvarea activitatilor practice si a exemplelor la formarea/dezvoltarea competentelor din programa scolara;
 • Adecvarea prezentarii continutului stiintific si a mesajului elementelor multimedia la nivelul de varsta/de dezvoltare a elevilor si la specificul disciplinei/modulului de pregatire.
 • Organizarea continutului proiectului de manual scolar in vederea formarii/dezvoltarii de competente in conformitate cu programa scolara
 • Structurarea continutului proiectului de manual scolar pentru eficientizarea invatarii;
 • Formarea/dezvoltarea si valorificarea competentelor din programa scolara;
 • Utilizarea metodelor/tehnicilor/strategiilor activ-participative.
 • Contributia la optimizarea procesului de predare-invatare-evaluare
 • Ponderea temelor recapitulative/de sinteza;
 • Echilibrarea continutului disciplinei/modulului de pregatire cu itemii/testele de evaluare si asigurarea caracterului aplicativ al metodelor complementare de evaluare;
 • Gradul de utilizare a achizitiilor anterioare si noi, in diferite contexte.
 • Calitatea si accesibilitatea limbajului
 • Corectitudinea si coerenta lingvistica, respectarea normelor de exprimare academica/de referinta in vederea formarii competentelor de comunicare, de dezvoltare a limbajului de specialitate in contexte noi;
 • Utilizarea adecvata a informatiilor/termenilor/conceptelor in continuturi; relevanta titlurilor/subtitlurilor in cadrul proiectului de manual scolar.
 • Calitatea tehnoredactarii si facilitatea utilizarii variantei digitale a proiectului de manual scolar
 • Calitatea tehnoredactarii si aspectele estetice ale proiectului de manual scolar; calitatea tehnica a elementelor multimedia;
 • Aspectul atractiv si adecvat nivelului de varsta/de dezvoltare a elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregatire
 • Stilul, unitatea proiectului de manual scolar si calitatea pedagogica a activitatilor multimedia de invatare interactiva
 • Elaborarea proiectului de manual scolar intr-o conceptie unitara, care sa stimuleze dezvoltarea de valori si atitudini in contexte firesti, sincretice, adaptate varstei;
 • Mentionarea competentelor si a finalitatilor practice grupate pe domenii/teme, precum si prezenta cuprinsului; 
 • Forma de prezentare a textului, a imaginilor si a elementelor multimedia.

Care sunt criteriile de eligibilitate ale unui proiect de manual?

 • Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate si pentru oferta financiara se publica odata cu caietul de sarcini, la momentul postarii procedurii de achizitie in SEAP.
 • Ponderea punctajului rezultat in urma evaluarii pe baza criteriilor tehnice de calitate este de 50% din punctajul total.
 • Ponderea punctajului pret rezultat in urma evaluarii ofertei financiare de proiecte de manuale scolare este de 50% din punctajul total.

Calendarul privind asigurarea cu manuale scolare pentru clasele I si a II-a pentru anul scolar 2014-2015

07 martie 2014Lansarea sesiunii de evaluare si a licitatiei proiectelor de manuale scolare pentru clasele I si a II-a, in urma aprobarii ordinului ministrului educatiei nationale privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar.

15 aprilie 2014Postarea pe SEAP a documentatiei de atribuire pentru achizitia manualelor scolare pentru clasele I si a II-a.

02 iunie 2014 Termenul limita pentru depunerea de catre ofertanti, la CNEE, a documentelor necesare procedurii de achizitie

02-20 iunie 2014Desfasurarea sesiunii de evaluare a ofertelor de proiecte de manuale scolare pentru clasele I si a II-a.

23 iunie 2014Comunicarea rezultatelor evaluarii ofertelor de proiecte de manuale scolare pentru clasele I si a II-a.

28 iulie 2014Comunicarea rezultatelor finale in urma procedurii de licitatie pentru proiectele de manuale scolare pentru clasele I si a II-a.

Aprobarea, prin ordin al ministrului educatiei nationale, a manualelor scolare pentru clasele I si a II-a.

4-15 august 2014Incheierea acordurilor cadru cu castigatorii licitatiei de manuale scolare pentru clasele I si a II-a. Derularea procesului de consultare, de catre cadrele didactice, a manualelor aprobate si comunicarea catre inspectoratele scolare a listei manualelor scolare selectate pentru a fi utilizate in clasele I si a II-a.

18-22 august 2014Centralizarea, de catre inspectoratele scolare, a comenzilor si incheierea contractelor subsecvente de furnizare a manualelor scolare pentru clasele I si a II-a.

22 august-10 septembrie 2014 Realizarea tirajului de manuale scolare pentru clasele I si a II-a.

11-15 septembrie 2014Livrarea tirajului de manuale scolare pentru clasele I si a II-a catre inspectoratele scolare si catre unitatile de invatamant.

Regimul manualelor scolare - baze de date si reevaluari calitative

Manualele se vor gasi pe platforma www.manuale.edu.ro - aplicatie software dedicata, care cuprinde, intr-o biblioteca virtuala, variantele online ale manualelor scolare pentru toate disciplinele/modulele de pregatire si care ofera posibilitatea accesarii publice a acestora, asigurand un mediu unitar de distributie pentru varianta digitala a manualului scolar si deservind diferite tipuri de utilizatori, cum ar fi: elevi, profesori, parinti, cadre didactice de specialitate, experti in formare profesionala, anunta MEN.

La nivel national, CNEE coordoneaza evidenta manualelor scolare aprobate. Catalogul cuprinde titlurile de manuale scolare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe clase/nivel de studiu, filiera, profil, specializare, ofertanti, precum si modul de achizitionare a acestora. Catalogul este actualizat anual.

Manualele scolare sunt supuse unui proces periodic de analiza pe perioada viabilitatii acestora.

Dupa primul an de viabilitate a manualelor scolare si, optional, pana la expirarea viabilitatii acestora, cadre didactice selectate intr-un esantion completeaza Raportul asupra corectitudinii stiintifice si a calitatii metodice a manualelor scolare utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare, in aplicatia electronica disponibila pe platforma www.manuale.edu.ro.

Citeste si: