Ministerul Educatiei a publicat criteriile si calendarul concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2014

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Luni, 9 decembrie 2013, 18:12 Actualitate | Esenţial


La scoala
Foto: Agerpres
Ministerul Educatiei Nationale a publicat Ordinul pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar. Potrivit ordinului, profesorii care raman la catedra dupa varsta de pensionare beneficiaza de gradatie de merit pana la incheierea perioadei de acordare a acesteia. Calendarul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit prevede ca in perioada 17 martie - 3 aprilie 2014 profesorii care participa la concurs isi depun dosarele si obtin avizele la nivelul scolii.

Ministerul Educatiei Nationale a publicat pe edu.ro Ordinul pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar. Precizam ca ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial in urma cu o saptamana, pe 2 decembrie. 

"Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular in invatamantul preuniversitar, pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit", prevede ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 5.455 la articolul 4, alineatul 3.
 
In Metodologie se arata ca de gradatie de merit beneficiaza personalul didactic calificat care desfasoara activitati didactice de predare. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2014. Personalul didactic din invatamant care a beneficiat de gradatie de merit pana la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.

Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic, aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.

Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata in vederea pensionarii. Insa profesorii titulari mentinuti in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titulari in invatamantul preuniversitar, pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit.

Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2013.

1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 80%:
 • rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;
 • initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de invatamant;
 • performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza /judeteana/interjudeteana/ nationala/internationala, desfasurate in coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei Nationale;
 • performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale
 • pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene, nationale si internationale incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale
 • organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinte
 • activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultati de invatare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala
 • activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara si de educatie incluziva, organizarea unor programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national, avizate de inspectoratul scolar)
 • activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;
 • activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
 • crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei Nationale
2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 10%:
 • elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar;
 • elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;
 • activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN
 • activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic
 • activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, si in comisiile nationale de specialitate/control
3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:
 • proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
 • proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal
4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala - ponderea 5%:
 • atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
 • realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant
Calendarul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2014

17 februarie - 7 martie 2014: Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar
10 - 14 martie 2014: Comunicarea fiselor de evaluare, de catre inspectoratul scolar, in teritoriu
17 martie - 3 aprilie 2014: Intocmirea si depunerea, de catre candidati, a dosarelor si obtinerea avizelor la nivelul unitatii de invatamant
4 - 11 aprilie 2014: Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
14 - 28 aprilie 2014: Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
29 aprilie - 13 mai 2014: Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit
14 - 16 mai 2014: Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
19 mai 2014: Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar
20 - 21 mai 2014: Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
22 - 26 mai 2014: Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii
27 - 28 mai 2014: Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
29 - 30 mai 2014: Inaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitatile de invatamant, validat in vederea acordarii gradatiei de merit
11 august 2014: Emiterea ordinului ministrului educatiei nationale

Descarca de aici Metodologia integrala privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013 - 2014:

Metodologia privind acordarea gradatiilor de merit Vezi aici metodologia de anul trecut


Citeste mai multe despre   

18826 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  ... cu dedicatie pt unii (Marţi, 10 decembrie 2013, 22:07)

  TeodorescuGabriel [anonim]

  ... nu de acum acordarea acestui premiu a fost discriminatoriu,si a creat intotdeauna disensiuni in sistem, ... la el fiind abonati doar cei... cum spun si nu de acum abilitati politic... majoritatea acestor premii sunt date prin deciziile si comisiile ISJ-urilor cu dedicatie..., carti fara valoare - balast informational realizate cu copy&paste,... culmea mai nou se tiparesc doar numarul strict care merge pt obtinerea ISSN si la Biblioteca Nationala...diplome de participare la simpozioane, conferinte fara nici cea mai mica umbra de tinuta acdemica, te si miri pe unde...obtinute prin posta,... de doar platesti taxa si primesti diploma..., puncte de evaluare realizate doar prin bifare, hartii fara valoare... etc... chiar nu doresc a face polemica inutila pe marginea subiectului!... Evaluati corect resursa din subordine...cereti respectarea legii in teritoriu inclusiv pt numirile in functiile de executie ale scolii.. eliminati interesele unor grupuri, incompetenta, impostura si mediocritatea din sistem domnule ministru!!!. Cu consideratie.
 • 0 (0 voturi)    
  ... cu dedicatie pt unii (Marţi, 10 decembrie 2013, 22:07)

  TeodorescuGabriel [anonim]

  ... nu de acum acordarea acestui premiu a fost discriminatoriu,si a creat intotdeauna disensiuni in sistem, ... la el fiind abonati doar cei... cum spun si nu de acum abilitati politic... majoritatea acestor premii sunt date prin deciziile si comisiile ISJ-urilor cu dedicatie..., carti fara valoare - balast informational realizate cu copy&paste,... culmea mai nou se tiparesc doar numarul strict care merge pt obtinerea ISSN si la Biblioteca Nationala...diplome de participare la simpozioane, conferinte fara nici cea mai mica umbra de tinuta acdemica, te si miri pe unde...obtinute prin posta,... de doar platesti taxa si primesti diploma..., puncte de evaluare realizate doar prin bifare, hartii fara valoare... etc... chiar nu doresc a face polemica inutila pe marginea subiectului!... Evaluati corect resursa din subordine...cereti respectarea legii in teritoriu inclusiv pt numirile in functiile de executie ale scolii.. eliminati interesele unor grupuri, incompetenta, impostura si mediocritatea din sistem domnule ministru!!!. Cu consideratie.


Abonare la comentarii cu RSS

Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version