Ajutorul social nu se acorda daca beneficiarii detin teren, animale si pasari cu valoare de productie de 1.000 de euro pentru o persoana

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Joi, 3 octombrie 2013, 17:58 Actualitate | Esenţial


Persoanele care detin cladiri, autovehicule, terenuri, animale sau pasari "a caror valoare neta de productie depaseste suma de 1.000 euro" pentru persoana singura, respectiv 2.500 euro pentru familie nu vor primi ajutoare sociale. Prevederea face parte dintr-un proiect de Hotarare de Guvern publicat de Ministerul Muncii. Potrivit proiectului, pentru determinarea acestor sume, Ministerul Agriculturii va pune la dispozitia primarilor procedura de calcul necesara pentru stabilirea valorii de productie.

Ministerul Muncii a publicat un proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind venitul minim garantat, a normelor de aplicare a legii privind alocatia pentru sustinerea familiei si a normelor de aplicare a ordonantei de urgenta privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.

Proiectul mai prevede modificarea modelelor de cereri astfel incat ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei sa fie solicitate in baza aceluiasi formular.

Proiectul de Hotarare de Guvern prevede ca "Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social (...) cuprinde cladiri si alte bunuri mobile cu potential de valorificare, respectiv aflate in stare de functionare, precum si suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie".

Pentru determinarea acestor sume, Ministerul Agriculturii va pune la dispozitia primarilor procedura de calcul necesara pentru stabilirea valorii de productie.

O alta modificare propusa prevede ca in situatia in care unul sau mai multe bunuri aflate in proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social "este dat in inchiriere/arenda/concesiune sau alta forma legala de instrainare a bunurilor, acest bun va fi luat in calcul pentru persoana/familia care il are in inchiriere/arenda/concesiune etc., iar pentru proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea de instrainare a bunului."

De asemenea, persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social vor avea obligatia sa dovedeasca din 3 in 3 luni, si nu lunar, cum e in prezent, ca sunt in cautarea unui loc de munca, faptul ca nu au refuzat un loc de munca si ca nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si la servicii de formare profesionala.

Proiectul de HG mai prevede ca "pentru recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, in conditiile art. 21 din lege se procedeaza dupa cum urmeaza:
 • daca beneficiarul primeste in continuare de ajutor social, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare;
 • daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare constatarii debitului si titularul consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta va achita suma respectiva in contul agentiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de decizia de recuperare;
 • daca titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei si nu exista posibilitatea recuperarii din alte drepturi, se transmite instiintare la directia judeteana a finantelor publice, respectiv a sectoarelor municipiului Bucuresti,/directia generala regionala a finantelor publice, aceasta institutie urmand sa confirme preluarea in continuare a urmaririi debitului respectiv;
 • debitorii declarati insolvabili se scad din activul agentiei teritoriale si se trec intr-o evidenta speciala, cu respectarea procedurilor legale.
 • In situatia in care beneficiarul ajutorului social este familia iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, in conditiile art. 21 din lege se va face de la ceilalti membri ai familiei cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin.(1), precum si ale art. 32.
 • In situatia in care beneficiarul ajutorului social, persoana singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social.
Ministerul Muncii completeaza lista ajutoarelor acordate familiilor cu venituri reduse pentru acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei cu ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, numit ajutor pentru energie electrica (pe langa ajutorul pentru energie termica, ajutorul pentru gaze naturale si ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri - existente pana acum).

"In cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrica, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau resedinta titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de incalzire utilizat", se arata in proiect. Ancheta sociala se realizeaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala. "In cazul beneficiarilor de ajutor social si/sau alocatie pentru sustinerea familiei, care solicita ajutorul pentru energie electrica, ancheta sociala se efectueaza numai in situatia in care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor", prevede proiectul de hotarare de guvern.   

Ajutoarele pentru sezonul rece se acorda, potrivit proiectului de HG, nu doar pe baza cererilor si a declaratiilor pe propria raspundere a celor care solicita ajutoarele, ci si pe baza "actelor doveditoare".

Ministerul propune ca "pentru recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru incalzire, in conditiile art. 30 alin. (4) din ordonanta de urgenta", sa se procedeze astfel:
 • "daca beneficiarul primeste in continuare ajutor pentru incalzire, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare;
 • daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare constatarii debitului si titularul consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta va achita suma respectiva in contul agentiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de dispozitia de recuperare;
 • daca titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei si nu exista posibilitatea recuperarii din alte drepturi, se transmite instiintare la directia judeteana a finantelor publice, respectiv a sectoarelor municipiului Bucuresti, /
 • directia generala regionala a finantelor publice, aceasta institutie urmand sa confirme preluarea in continuare a urmaririi debitului respectiv;
 • debitorii declarati insolvabili se scad din activul agentiei teritoriale si se trec intr-o evidenta speciala, cu respectarea procedurilor legale.
 • In situatia in care beneficiarul este familia iar titularul a decedat, recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor se va face de la ceilalti membri ai familiei.
 • In situatia in care beneficiarul, persoana singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit."
Proiectul prevede ca incepand cu luna noiembrie 2013 drepturile de ajutor social, precum si cele de alocatie pentru sustinerea familiei se stabilesc pe baza unor noi formulare de cerere si declaratie pe propria raspundere.

Nota de Fundamentare

In nota de fundamentare a proiectului de hotarare de guvern se arata ca stabilirea unui nou model de Cerere si declaratie pe propria raspundere prin introducerea tuturor elementelor necesare pentru solicitarea, in baza aceluiasi formular, atat a ajutorului social, cat si a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, indeplineste una dintre cerintele din cadrul proiectului derulat cu Banca Mondiala.

Modificarea listei bunurilor ce conduc la excluderea solicitantului de la acordarea ajutorului social, prin eliminarea categoriilor de terenuri, animale si pasari si introducerea unei valori nete de productie in cazul suprafetelor de teren, animalelor si pasarilor atat pentru persoana singura, cat si pentru familie, pana la care se poate solicita ajutorul social, este o procedura similara cu cea utilizata la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru acordarea diverselor tipuri de sprijin reglementate la nivel national si la nivelul Uniunii Europene, precizeaza initiatorii proiectului.

In nota de fundamentare se precizeaza ca "totodata, ca masura tranzitorie pentru aplicarea noilor criterii cuprinse in lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii dreptului de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei, se propune finalizarea reevaluarii drepturilor de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei, de catre autoritatile administratiei publice locale, pana la 31 decembrie 2013, pentru a nu crea presiune majora asupra acestora, in conditiile in care in aceasta perioada se demareaza procesul de stabilire a ajutorului pentru incalzirea locuintei. Pentru beneficiarii de ajutor social sau alocatie pentru sustinerea familiei care vor solicita ajutorul pentru incalzirea locuintei, reeavaluarea acestor drepturi se va realiza odata cu stabilirea drepturilor de ajutor pentru incalzire".

Care este in prezent lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social:
 • Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti (case de vacanta, piscine, saune si altele) sau alte imobile aflate in una dintre urmatoarele forme de detinere: proprietate, inchiriere, concesiune, comodat s.a.
 • Motociclete, motorete, scutere si autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
 • Autovehicule aflate in stare de functionare: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
 • Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
 • Utilaje agricole aflate in stare de functionare: tractor, combina autopropulsata
 • Utilaje de prelucrare agricola aflate in stare de functionare: presa de ulei, moara de cereale
 • Utilaje de prelucrat lemnul aflate in stare de functionare: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
 • Obiecte de arta, bijuterii si metale pretioase peste 100 grame, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, obiecte de colectie, in stare vandabila
 • Aparatura electronica aflata in stare de functionare: camere video, amplificatoare audio, copiatoare
 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
 • Terenuri in intravilan arabile sau cu potential de constructii ori vanzare, cu o suprafata totala mai mare de 1.000 metri patrati in zona urbana si 2.000 metri patrati in zona rurala, cu exceptia terenului pe care sunt construite locuinta si anexele
 • Terenuri extravilane in zona colinara, de ses si de munte, cu potential productiv (exploatabile) (1,5 ha/familie pentru familiile cu 1-3 persoane sau 2 ha/familie pentru familiile cu peste 3 persoane)
 • Categorii de animale/pasari: peste doua bovine, peste o cabalina, peste 3 porcine, peste 5 ovine/caprine, peste 5 familii de albine, peste 10 capete de iepuri de casa, peste 25 de capete de pasari si crescatorii a caror productie se comercializeaza.

Drepturile de primire a ajutoarelor de incalzire se stabilesc incepand cu data de 1 noiembrie

Ministerul Muncii anunta intr-un comunicat remis HotNews.ro ca noile formulare pentru acordarea ajutoarelor de incalzire vor putea fi procurate direct de la sediile primariilor sau de pe paginile web ale acestora, ale agentiilor pentru plati si inspectie sociala si a Ministerului Muncii, dupa incheierea procesului de avizare interministeriala. Procesul de avizare este "in plina desfasurare", ca urmare a faptului ca includerea consumatorului de energie electrica in randul beneficiarilor de ajutoare de incalzire a dus la modificarea normelor metodologice si, implicit, a vechiului formular de cerere.

Familiile si persoanele singure cu venituri reduse beneficiaza, in perioada sezonului rece 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014, de acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.
 
Drepturile de primire a ajutoarelor de incalzire se stabilesc incepand cu data de 1 noiembrie, iar pentru acest lucru solicitantii trebuie sa depuna la sediul primariei de domiciliu o cerere, precum si o serie de acte doveditoare privind familia, veniturile si locuinta:
- acte de identitate ale membrilor familiei si documente din care sa reiasa veniturile acestora - adeverinte de salarii/venituri eliberate de angajatori, serviciile ANAF, mandate de plata ale unor drepturi sociale sau decizii/dispozitii de acordare a lor etc.;
- acte privind locuinta - act de proprietate, contract de inchiriere, imputernicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru incalzire in cazul chiriasilor, alte documente ce atesta forma de detinere/utilizare a locuintei.
 
Pentru verificarea documentelor depuse, primaria solicita informatii suplimentare, pe baza de protocol, atat altor institutii/autoritati, inclusiv in alte unitati administrativ-teritoriale, cat si solicitantilor. In situatia in care apar suspiciuni, primaria poate stabili dreptul la ajutor ori valoarea acestuia pe baza unei anchete sociale efectuate de serviciul public de asistenta sociala, evitandu-se in acest fel acordarea unor sume necuvenite si recuperarea ulterioara de debite, precizeaza Ministerul Muncii.
 
Ajutorul pentru incalzirea locuintei este o masura suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili. Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pentru un singur sistem de incalzire principal utilizat.
 
Primarii pot acorda ajutoare din bugetele locale peste limitele de venituri si/sau cuantumurile reglementate de la bugetul de stat. Ministerul informeaza ca ajutorul se acorda oricand pe perioada sezonului rece, daca sunt indeplinite criteriile de acordare, pentru perioada ramasa de la depunerea cererii si pana la sfarsitul sezonului.
 
De asemenea, la solicitarea consiliilor judetene si cu avizul Autoritatii Nationale de Meteorologie, perioada sezonului rece poate fi prelungita intr-unul sau mai multe judete, conditiile, durata, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

16350 vizualizari

 • +6 (6 voturi)    
  N-am citit intreaga aberatie (Joi, 3 octombrie 2013, 18:13)

  Cataleya [utilizator]

  Dar pe ce perioada se face referire la cei 1000 de euro?
  Pe luna? Pe an?
  Exista o multime de oameni care au pamant, dar sunt prea batrani sa-l mai lucreze..cu aia ce faceti?
  Ii lasati sa moara de foame sau ii obligati sa-si vanda pamantiul baronilor, pe un pret de nimic?
  Si dupa aceea ce se intampla cu ei?
  Nerusinarea USL nu are limite!
  • +5 (5 voturi)    
   ii lasa sa moara (Joi, 3 octombrie 2013, 18:36)

   Serban. B [anonim] i-a raspuns lui Cataleya

   Exact cum il acuzau pe Boc. Astia nu stiu sa ia decat masuri Boc. Deci era bun Boc ?
  • +2 (2 voturi)    
   Nici in proiectul de pe siteul mmuncii.ro nu e (Joi, 3 octombrie 2013, 19:29)

   denvarel [utilizator] i-a raspuns lui Cataleya

   Citez tot alineatul:
   "La articolul 18 se introduc doua noi alineate, alin.(2) și alin.(3) cu următorul cuprins:
   ”(2) Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la alin.(1) cuprinde clădiri și alte bunuri mobile cu potențial de valorificare, respectiv aflate în stare de funcționare, precum și suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie."

   Si mai tare este urmatorul articol: "”(2) În situația în care unul sau mai multe bunuri prevăzute la alin.(1) aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social este dat în închiriere/arendă/concesiune sau altă formă legală de înstrăinare a bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune etc., iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea de înstrăinare a bunului.”

   Ce-i aceea "Valoare de Productie"? Productia bruta? Neta?
   Iar "potential de valorificare" suna suspect, nu mai spun de "valoarea de instrainare"?!? De ce nu pot "specialistii" astia sa faca o lege clara cu termeni bine definiti??? Si cu o logica clara: ori am treaba cu productia ori cu vanzarea bunurilor.

   100 euro valoare pe ce perioada? Daca este pe an inseamna ca 83 euro/luna este limita maxima de venit lunar de la care incepi sa primesti ajutor social??? Pai pensia minima e 350 lei... adica tot pe acolo, ce ti-e 350, ce ti-e 370 lei.

   Pe scurt: pa-pa ajutoare sociale!

   Ce ma bucur! Votati USL! Cu doua maini si cu bunicii din cimitir cu tot. Prezenta de 120% le va iesi pe nas milogilor.
 • +3 (3 voturi)    
  Feudalismul comunist de tip uslist (Joi, 3 octombrie 2013, 19:00)

  Savitar [utilizator]

  Si comunistii iti numarau gainile, daca cresteai un porc sau un vitel trebuia sa-l dai automat "la contract" aproape pe degeaba.
  Cica beneficiarul trebuie sa dovedeasca din 3 in 3 luni ca e in cautarea unui loc de munca de parca economia Romaniei ar fi cea a USA. Pai sunt arealuri intinse in care in afara unui magazin mixt de tara nu gasesti nimic altceva privat.
  Ponta ar trebui sa arate unde-s alea 1 000 000 de locuri de munca promise si dupa aia sa intrebe oamenii de ce nu muncesc.
 • +3 (3 voturi)    
  Deci in viziunea grupului infractional organizat (Joi, 3 octombrie 2013, 19:26)

  Wan Ted [utilizator]

  o baba care are 26 de gaini e un chiabur nenorocit si imbuibat care merita sa crape de frig si de foame. Probabil ca subventia aia reprezinta cam un sfert dintr-o nota de plata pentru o friptura de vita Kobe pe care o infuleca noua nomenklatura USL-ista. Dreptate pana la capat tovarasi... e anul victoriei..... revolutiei lichelelor!
 • +2 (2 voturi)    
  e o exceptie in lege (Joi, 3 octombrie 2013, 20:21)

  rov [utilizator]

  daca esti tigan nu se aplica.
  nu se aplica nici impozite, nu ai nevoie nici de autorizatie de constructie, esti tolerat, cu conditia sa te inmultesti precum iepurii, sa devii majoritar si astfel sa se termine cu tara si natiunea asta...
  pana atunci votati calaul(USL)


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by