Ministrul Sanatatii a anuntat, miercuri, punerea in dezbatere publica a unor proiecte de lege care vor schimba statutul spitalelor din Romania si mecanismul de salarizare al medicilor. HotNews.ro va prezinta in premiera un rezumat al celor mai importante puncte din aceste legi, care vor fi publicate in curand de Ministerul Sanatatii.

Eugen NicolaescuFoto: Hotnews

Un proiect pilot in care vor fi incluse zece spitale pregateste terenul pentru introducerea practicii private in spitalele de stat si transforma spitalele orasenesti si municipale in fundatii sau asociatii.

Conform declaratiilor ministrului Sanatatii, Eugen Nicolaescu, medicii care lucreaza cu norma intreaga intr-un spital de stat nu vor mai putea lucra si la privat. In spitalul de stat li se va permite insa sa ofere, peste programul de 7 ore, asistenta medicala in regim privat. Consultatiile astfel oferite vor fi platite de pacient sau de asigurarea privata a acestuia, conform unor tarife inca neprecizate. Din acest tarif 60% se va indrepta catre medic, 30% va ramane echipei medicale si 10% va fi retinut de spital. Sectia unui spital public nu va putea avea mai mult de 20% din paturi private.

Masura nu ii afecteaza pe medicii care lucreaza cu jumatate de norma (majoritatea cadrelor universitare) care vor putea lucra in continuare si la stat si la privat.

Statutul spitalelor va fi modificat pentru a crea cadrul de functionare necesar acestor modificari. In proiectul pilot vor fi incluse 10 spitale:

 • 2 spitale clinice regionale de urgenta de competenta IA;
 • 2 spitale judetene de urgenta;
 • 2 institute clinice nationale;
 • 2 spitale judetene de urgenta fara statut de spital clinic;
 • 2 spitale orasenesti.

Spitalele pilot vor fi clasificate in spitale de interes national si spitale de interes local. Toate se vor reorganiza ca institutii de sanatate autonome.

VA FI POSIBIL FALIMENTUL SPITALELOR LOCALE

Spitalele pilot de interes local se vor putea reorganiza ca asociatii sau fundatii medicale, in urma deciziei consiliilor judetene sau locale care le au in subordine (sau a altor institutii care le au in subordine). Aceste fundatii si asociatii medicale vor fi de utilitate publica, sub forma de persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial. Patrimoniul si bunurile spitalelor reorganizate sub forma de fundatii pot fi transmise doar persoanelor juridice private sau publice fara scop patrimonial, care au un scop identic sau asemanator. Se prevad conditiile in care un spital pilot de interes local poate intra in lichidare.

AUTORITATILE ISI MENTIN CONTROLUL

Mai mult de 50% din costurile spitalelor pilot „sunt acoperite din vanzari” si ele vor apartine sectorului societatilor nefinanciare. Aceste spitale vor fi conduse de un Consiliu de Administratie format din 7 sau 9 membri (care vor alege si presedintele CA):

 • trei vor fi reprezentanti ai autoritatii care are responsabilitatea managementului spitalului, adica reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau a  Consiliului Judetean;
 • un reprezentant al Ministerului Sanatatii sau al autoritatilor locale dupa caz;
 • doi reprezentanti ai Universitatii de Medicina pentru spitalele clinice;
 • un reprezentant al Colegiului Medicilor;
 • un reprezentant al Ordinului Asistentelor Medicale si Moaselor;
 • un reprezentant al sindicatelor.

Cu alte cuvinte, majoritatea in Consiliul de Administratie va fi detinuta fie de Ministerul Sanatatii, fie de autoritatea locala in subordinea careia se afla spitalul respectiv. Managerul spitalului poate fi o persoana fizica sau una juridica si poate fi demis de Consiliul de Administratie.

In spitalele pilot unde se desfasoara invatamant medical, seful de sectie va fi cadrul didactic cu cel mai mare grad. Studiile clinice desfasurate in spitalele pilot se deruleaza exclusiv pe baza de contract de cercetare incheiat intre spital si finantatorul cercetarii.

CADRUL PENTRU DERULAREA DE ACTIVITATI MEDICALE PRIVATE INTR-UN SPITAL DE STAT

Consiliul de administratie poate decide instituirea unui sistem de salarizare a personalului medical in functie de performanta, dar salariul nu va fi mai mic decat salariul existent la momentul transformarii spitalului in institutie autonoma.

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului pilot este propus de manager si avizat de Consiliul de Administratie. Acest buget trebuie sa fie publicat pe site-ul spitalului. Ministerul Sanatatii monitorizeaza lunar cheltuielile si executia bugetului si poate interveni atunci cand constata nereguli.

Veniturile spitalelor pilot vor putea fi obtinute din:

- contracte cu casele de asigurari de sanatate dar si cu alte persoane juridice;

- bugetul Ministerului Sanatatii pentru programele nationale, investitii in infrastructura si dotari, finantarea salariilor rezidentilor si a departamentelor de urgenta;

- fonduri europene nerambursabile;

- servicii medicale acordate in regim privat;

- coplata;

- servicii de sanatate, servicii hoteliere;

- donatii sau sponsorizari;

- imprumuturi interne si externe care vor fi rambursate din veniturile proprii;

- asocieri in parteneriat public-privat;

- bugetul autoritatilor locale pentru spitalele orasenesti.

Spitalele de interes local vor putea fi renovate, modernizate sau dotate cu aparatura medicala finantata de la bugetul Ministerului Sanatatii doar daca autoritatile locale participa cu minim 30% din cheltuieli. Este mentionata si o exceptie aici: daca modernizarea coincide cu obiective prioritare ale Ministerului Sanatatii, atunci contributia autoritatilor locale poate fi de doar 5%.

SPITALELE VOR PUTEA INCHIRIA APARATURA LOR MEDICALA, IN ANUMITE CONDITII

Aparatura medicala si imobilele aflate in administrarea spitalelor pilot pot fi inchiriate sau concesionate unor persoane fizice sau juridice, fara schimbarea destinatiei lor de asistenta medicala sau sociala. Fac exceptie aparatura medicala si dispozitivele medicale achizitionate de la buget, din fondurile Ministerului Sanatatii sau din fonduri externe.

Asistenta medicala de urgenta se va acorda tuturor in fiecare dintre aceste spitale pilot. In cazul unor dezastre, accidente colective, conflicte sociale, etc., cheltuielile efectuate de spitalele pilot vor fi furnizate de la bugetul statului.

Spitalele pilot din reteaua Ministerului Sanatatii (majoritatea spitalelor de interes national) se vor putea reorganiza sau restructura cu aprobarea ministrului Sanatatii, la initiativa Ministerului Sanatatii sau a managerului spitalului.