Cererile privind privind restituirea proprietatilor nationalizate de regimul comunist ar urma sa fie solutionate pana cel tarziu 2017, potrivit noii forme a proiectului noii legi a retrocedarilor publicate de ANRP, joi, si pe care Guvernul Ponta isi va angaja raspunderea in Parlament. Intaietate vor avea despagubirile in natura care la nivel local vor trebui sa fie realizate pana la 1 ianuarie 2016. Spre deosebire de prima forma, noul proiect elimina obligativitatea uneia din cele trei etape ale procesului de despagubire - particaparea la licitatii nationale. Astfel, cei care n-au putut fi despagubiti din natura, vor primi puncte ce vor putea fi transformate in bani in transe anuale de 14%, dar abia de la 1 ianuarie 2017 - masura ce se mentinte. In plus, s-a schimbat impozitarea samsarilor de drepturi litigioase cu 85%, cu o prevedere asemanatoare.

  • In cazul dosarelor solutionate pana la data intrarii in vigoare a noii legi, plata sumelor de bani se va face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand de la 1 ianuarie 2014.

Potrivit proiectului de lege in forma adoptata de Guvern, publicat joi pe site-ul ANRP, intaietate vor avea despagubirile in natura, mai ales la nivel local, acolo unde fostii proprietari pot primi terenuri sau imobile aflate in proprietatea statului. Proiectul prevede si despagubirile in bani celor care au dosarele solutionate inainte de intrare in vigoare a acestei legi.

Astfel, "Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele solutionate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu 1 ianuarie 2014", iar "cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5000 de lei".

Cererile de despagubire vor fi solutionate cel tarziu pana iunie 2017

Legea prevede ca "Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, dupa cum urmeaza:

  • in termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2500 de cereri;
  • in termen de 24 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2500 si 5000 de cereri;
  • in termen de 36 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5000 de cereri.

Termenele prevazute curg de la data de 1 iunie 2014.

Despagubirile in natura au prioritate. La nivel local vor fi facute pana in 2016

Proiectul de lege prevede ca la nivelul fiecarei unitati administrativ - teritoriale sa se constituie o comisie locala pentru inventarierea terenurilor disponibile in vederea retrocedarii. Dupa aceasta invetariere la nivel local si apoi central, pana la data de 1 martie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, pentru fiecare judet si la nivel national, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren.

Ulterior, "Comisiile locale si judetene de fond funciar au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si a elibera titlurile de proprietate pana la data de 01 ianuarie 2016".

Dupa 2016, compansare cu imobile din Fondul National. Puncte de compensare si licitatii pentru imobile

Acolo unde compensarea nu se poate face prin restituirea in natura, la nivel central se va face o evaluarea a imobilului de despagubit prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre secretariatul Comisiei Nationale (infiintat pe langa Cancelaria Primului Ministru) si se exprima in puncte. Potrivit proiectului, "un punct are valoarea de un leu".

Evaluarea imobilelor se va face tinand cont de grila notariala de la data intrarii in vigoare a noii legi

Proiectul de lege prevede o exceptie prin care Secretariatul Comisiei Nationale poate propune, dupa analizarea dosarelor, "validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investita de lege, care se actualizeaza cu indicele de inflatie".

La pasul urmator, proiectul de lege prevede ca titularii deciziilor de compensare pot valorifica punctele prevazute in decizie prin participarea la licitatiile nationale de imobile din Fondul National, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Aceste licitatii de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta.

Valorificarea in numerar a punctelor de compensare: abia din 2017 si in transe anuale de 14%, dar fara obligatia de a participa la licitatii

Cea mai mare diferenta fata de forma initiala a legii se regaseste in modul in care un fost proprietar isi poate valorifica in bani punctele de despagubire primite. Astfel, vechea forma prevedea obligativitatea de a participa la cel putin doua licitatii nationale de imobile. Forma adoptata elimina aceasta obligativitate, air fostii proprietari pot opta direct pentru transformarea punctelor in bani, dar - la fel ca forma initiala - aceste plati se vor face abia din 1 ianuarie 2017.

"In termen de 3 ani de la primirea deciziei de compensare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul poate opta pentru plata echivalentului pucntelor si in numerar.

Astfel, un proprietar sau detinator de drepturi poate solicita, anual, ANRP emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor nevalorificate. Proiectul prevede ca ultima transa va fid e 16%.

Inca o diferenta - Fata de forma initiala, in noua forma adoptata de guvern, este eliminat un intreg articol care spunea ca in cazul restituirii in natura a imobilelor, nou proprietar ar fi trebuit sa ramburseze valorea imbunatatirilor necesare si utile aduse acestora.

Cum vor fi taxati samsarii

Tot diferit fata de forma initiala a legii, in care se prevedea si un impozit de 85% pentru cei care cumpara punctele de compensare de la fostii proprietari, forma adoptata de Guvern prevede o masura similara, dar diferit expusa.

Astfel, "persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunicae ANRP, in termen de 15 zile, un exemplar al actului prin care s-a facut tranzactia".

Ulterior, in etapa acordarii despagubirilor, samsarilor li se vor acorda un numar de puncte egal cu sama platitia fostilor proprietari pentru dreptul litigios si doar un procent de 15% din diferenta de suma platita fostului proprietar si valoarea imobilului".

Daca nu poate fi prezentat actul prin care samsarul a achizitionat dreptul de la fostul proprietar, samsarul va primi doar 15 din valoarea imobilului in cauza.

Inca o diferenta se regaseste si la capitolul termene acordate Secretariatului Comisiei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. Astfel, fata de termenul initial de 60 de luni de la intrarea in vigoare a legii in care secretariatul trebuie sa solutioneze dosarele, s-a inclus si exceptia de 36 de luni pentru dosarele de fond funciar.

Proiectul de lege mai prevede amenzi intre 10.000 si 100.000 de lei pentru nerespectarea termenelor prevazute.

Consulta aici varianta initiala a proiectului de lege.

Vezi atasat FORMA FINALA a legii asa cum a fost adoptata de Guvern

Citeste pe aceeasi tema: