Ministrul Educatiei Nationale, Remus Pricopie, a aprobat prin ordin Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014. Conform acesteia, este obligatorie inscrierea in clasa pregatitoare a copiilor care implinesc 6 ani pana la 31 august 2013, iar la solicitarea parintilor se pot inscrie in clasa pregatitoare si copiii care implinesc 6 ani pana la 31 decembrie 2013, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice o permite. Prin exceptie, numai anul acesta, copiii in varsta de 7 ani pot fi inscrisi, la cerere, in clasa I.Metodologia a fost publicata si in Monitorul Oficial.

Conform metodologiei, doar anul acesta copiii care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013, inclusiv, si care nu au parcurs, anterior, clasa pregatitoare, pot fi inscrisi, la cerere, in clasa I. Tot in clasa I pot fi inscrisi, la solicitarea parintilor, si copiii care implinesc varsta de 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Unde se face evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice se desfasoara in perioada 2-19 aprilie, in intervalul orar 10.00-18.00, iar rezultatul le va fi comunicat in scris parintilor, tot in limita acestei perioade. Rezultatul nu poate fi contestat. Adresele institutiilor unde vor fi evaluati copiii vor fi afisate in data de 28 martie in toate scolile si pe site-urile inspectoratelor scolare. Pentru realizarea acestei evaluari, parintii trebuie sa depuna la Centrul judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE) sau la institutia unde se va face evaluarea o cerere tip.

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza la sediul Centrului judetean de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), precum si in diferite zone ale judetului, cu prioritate in gradinite. Aceasta se realizeaza de catre personalul de specialitate al CJRAE, personal de specialitate din alte institutii/unitati, precum si medici scolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

In prima etapa inscrierea se poate face la o singura scoala (inscrierile multiple sunt detectate de aplicatia informatica, ce va bloca inscrierea la o a doua scoala). Anul acesta, parintii care nu vor scoala de circumscriptie trebuie sa opteze, in cererea de inscriere, daca vor totusi ca locul la scoala de circumscriptie sa le fie rezervat. In cazul in care ei sunt respinsi la inscriere in scoala pe care o doresc si nu au bifata rezervarea locului la scoala unde sunt arondati, atunci parintii trebuie sa-si inscrie copiii in a doua etapa, la scolile care mai au locuri libere.

Unde se fac inscrierile

Parintii pot completa electronic cererile-tip de inscriere direct la scoala la care vor sa isi inscrie copilul, cu ajutorul secretarilor. Aceste cereri pot fi completate si online, pe un formular care va fi disponibil la adresa www.edu.ro incepand din data de 2 aprilie. Insa in cazul completarii online, parintele va trebui sa mearga la scoala la care doreste inscrierea copilului, pentru validarea cererii.

Actele necesare inscrierii:

 • Cerere-tip de inscriere
 • Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal
 • Copie si original al certificatului de nastere al copilului
 • Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

Calendarul inscrierilor

Inscrierile incep pe 2 aprilie si se vor desfasura de-a lungul a doua etape. Spre deosebire de anul trecut, acum prima etapa este destinata inscrierii tuturor copiilor, atat la scolile de circumscriptie, cat si la celelalte scoli. La etapa a doua de inscrieri participa doar cei care nu au fost cuprinsi intr-o scoala dupa prima etapa.

Prima etapa: 02 - 22 aprilie

 • Participa toti parintii care trebuie sa isi inscrie copiii in clasa pregatitoare sau clasa I, indiferent daca isi inscriu copiii in scoala de circumscriptie sau in alta scoala
 • Inscrierile se fac la scoala pe care vrei sa o urmeze copilul, de luni pana vineri, intre orele 08.00 - 20.00
 • sambata, intre orele 08.00 - 13.00
 • parintii pot suna la scoala pentru a fi programati intr-o anumita zi si la o anumita ora in vederea completarii cererii de inscriere

A doua etapa: 08 - 17 mai

 • Participa doar parintii ai caror copii nu au fost cuprinsi intr-o scoala in prima etapa
 • Parintii vor completa o noua cerere de inscriere, repartizarea urmand sa se faca pe locurile ramase disponibile dupa prima etapa.
 • Cererile-tip de inscriere pot fi completate doar pentru scolile pentru care mai exista locuri disponibile
 • Unitatile de invatamant sunt obligate sa afiseze situatia copiilor inscrisi si a locurilor ramase disponibile, dupa fiecare etapa de inscriere.
 • In cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor, maximum trei optiuni pentru scoli la care mai exista locuri disponibile.
 • Parintii depun cererea online sau la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie din cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua.
 • 29 aprilie - afisarea listei copiilor inscrisi, dupa prima etapa
 • 24 mai - afisarea listei copiilor inscrisi, dupa a doua etapa

In situatia in care intr-o scoala numarul cererilor de inscriere de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale si specifice.

Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele:

 • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de unul sau ambii parinti
 • provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
 • are un frate sau o sora inmatriculat/inmatriculata in scoala dorita

In cazul in care numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei criterii, apoi copiii care indeplinesc doua criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criterii.

Scolile cu predare in limba unei minoritati nationale pot introduce test de limba la inscrierea in clasa pregatitoare sau clasa I, caz in care acesta poate fi aplicat inaintea criteriilor generale de departajare.

Criterii specifice:

 • Sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca departajarea intre copii
 • Sunt elaborate de catre fiecare scoala in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale, indiferent de conditia sociala, financiara, indiferent de nationalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc.
 • Scolile vor afisa la sediul lor aceste criterii specifice pe 28 martie

Cum se fac inscrierile in invatamantul particular

 • Inscrierea se face in prima etapa (02 - 22 aprilie).
 • Inscrierea se face direct la scoala sau pe formularul online, daca unitatea de invatamant autorizata/acreditata si-a introdus toate datele in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare, la fel ca unitatile de invatamant de stat. Daca nu, inscrierea se face doar la unitatea de invatamant. In cazul inscrierii online, validarea inscrierii se face la sediul unitatii de invatamant dorite.
 • Daca, dupa finalizarea primei etape, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant dorita de parinte, copilul poate fi inscris la scoala de circumscriptie, numai daca parintele a solicitat si aceasta optiune in formularul de inscriere. In caz contrar, participa la a doua etapa de inscriere (08 - 17 mai).

Inscrierea in invatamantul special

Copiii cu cerinte educationale speciale pot fi inscrisi in scolile de masa, conform regulilor acestei metodologii. In situatiile in care orientarea scolara impune inscrierea in invatamantul special, parintii se adreseaza scolii de circumscriptie sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informatiile necesare pentru inscrierea in invatamantul special.

Inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul special se face direct la scoala speciala, cu documentele de mai sus, la care se adauga documentul care atesta orientarea catre scoala speciala. Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant special completeaza cererile-tip de inscriere direct in aplicatia informatica. Toti copiii care au orientarea scolara pentru invatamantul special vor fi inmatriculati conform solicitarii.

Inscrierea in unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale

Unitatile de invatamant alternativ de stat vor fi incluse in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare. In cazul unitatilor de invatamant alternativ de stat care au constituita circumscriptie scolara, se vor parcurge etapele de inscriere prevazute mai sus. In cazul celor care nu au constituita circumscriptie scolara, parintii se vor adresa, pentru inscriere, direct unitatii de invatamant dorite. Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare la aceste unitati de invatamant se face in prima etapa de inscriere.

In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant alternativ solicitata de parinte, acesta poate fi inscris la scoala de circumscriptie daca parintele a bifat optiunea de intoarcere la scoala de circumscriptie; daca nu a bifat aceasta optiune, copilul participa la a doua etapa de inscriere, la scolile care mai au locuri libere.

Inscrierea la unitatile de invatamant alternativ particulare se face conform regulile referitoare la inscrierea in invatamantul particular.

Metodologia Inscriere in clasa pregatitoare si clasa I - 2013

Alte informatii din metodologie

Conform legii educatiei, invatamantul primar este obligatoriu si incepe de la 6 ani. In situatia in care capacitatea unei scoli nu permite cuprinderea in clasa pregatitoare a tuturor copiilor din circumscriptia scolara stabilita in anul scolar anterior, precum si in alte situatii justificate, inspectoratele scolare judetene pot decide reconfigurarea circumscriptiilor scolare.

Parintii pot obtine informatii referitor la inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si clasa I sunand gratuit la TELVERDE 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judetului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Braila indicativul este 239, pentru Bucuresti indicativul este 021.

Toate scolile care organizeaza clase pregatitoare vor organiza si o "Zi a portilor deschise" in perioada 30 martie - 7 aprilie 2013. In aceasta zi parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot discuta cu profesorii implicati in aceasta activitate. La aceasta activitate vor participa directorul/directorul adjunct al scolii, cadre didactice care predau la clasa pregatitoare, reprezentanti ai parintilor elevilor care sunt deja in clasa pregatitoare.

Prezentarea de inscrisuri false, la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.

Se interzice unitatilor de invatamant de stat sa instituie taxe sau sa solicite parintilor alte foloase, pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I. Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la parintii care solicita inscrierea in invatamantul primar.

Scolile cu program integrat de arta si sportiv care, potrivit reglementarilor in vigoare, pot organiza programul integrat incepand cu invatamantul primar, pot scolariza elevi in invatamantul de arta si sportiv incepand cu clasa I.

Calendarul Inscrierii in Invatamantul Primar MOf

Amintim ca Ministerul Educatiei a pus in dezbatere pe 16 martie proiectul metodologiei de inscriere in invatamantul primar, data limita a dezbaterii a fost 24 martie, iar astazi, 26 martie, Metodologia a fost publicata in Monitorul Oficial.