Imobilele RA-APPS pot fi cumparate in rate. Daca nu se prezinta nimeni la primele doua licitatii, cladirile/terenurile vor putea fi vandute prin negociere

de Catiusa Ivanov     HotNews.ro
Vineri, 22 martie 2013, 17:42 Actualitate | Esenţial


 documente
(22 Mar 2013) DOC, 184KB
Imobilele aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), a caror valoare depaseste 50.000 de euro, pot fi cumparate si in rate, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern si publicata in Monitorul Oficial vineri. Astfel, cei interesati vor trebui sa plateasca un avans de minim 25 %, diferenta urmand a fi platita in rate lunare pe o perioada de 1 - 3 ani. La cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda Euribor plus doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta. Tinerii casatoriti, care au fiecare varsta de pana la 35 de ani, pot achita un avans cuprins intre 10-25% din pretul de vanzare.

O alta modificare importanta se refera la pretul cu care vor fi vandute aceste imobile. Potrivit Ordonantei, in cazul in care la prima licitatie organizata pentru vanzarea imobilelor, niciun ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire al licitatiei, se va organiza o noua licitatie, avand pretul de pornire cu 10% mai mic fata de cel stabilit initial, dar nu mai mic decat valoarea de inventar a imobilului.  in cazul in care si cea de a doua licitatie  a avut loc fara ca vreun ofertant sa fi oferit cel putin pretul de pornire al licitatiei, se va organiza o noua licitatie, avand pretul de pornire cu 20% mai mic fata de cel stabilit. in  cazul in care nici la cea de-a treia licitatie nu s-a prezentat nimeni care sa ofere cel putin pretul de pornire al licitatiei, imobilul va putea fi vandut prin negociere, pe baza unei oferte de cumparare care va putea fi mai mica cu 30% decat pretul stabilit initial.

Actul normativ mai stabileste ca, prin derogare de la prevederile Legii locuintei nr.114/1996, ministrilor, inclusiv persoanelor care ocupa functii asimilate celei de ministru si ministrilor delegati, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat si persoanelor care ocupa functii asimilate celei de secretar de stat, pe o perioada de 3 luni de la data numirii in functie, li se pot atribui temporar imobile cu destinatia de locuinta de serviciu din fondul locativ aflat in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Atribuirea imobilelor se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau a institutiilor publice interesate, dupa caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului si in limita fondului locativ existent. RA-PPS in calitate de locator, este autorizata sa incheie direct cu beneficiarii, in calitate de locatari, contracte de inchiriere pentru locuințele de serviciu.

Contractele de inchiriere pentru ministri, inclusiv asimilatii acestora si ministri delegati, se incheie pe o perioada de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act aditional. Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele care detin in proprietate exclusiva sau in coproprietate imobile cu destinatia de locuinta in municipiul Bucuresti.

Locuinta de serviciu se pune la dispozitie beneficiarilor complet dotata, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de intretinere a locuintelor de serviciu si amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigura de institutiile publice in care isi desfasoara activitatea beneficiarii, in limita unei sume de 18.600 lei anual pentru fiecare beneficiar in parte. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotarare a Guvernului.

Totodata, Ordonanta prevede ca banii proveniti din vanzarea imobilelor aflate in administrarea RA-APPS sa fie impartiti intre Regie si bugetul de stat - 50%-50%.

In plus, prin aceasta Ordonanta a trecut din administrarea Ministerului Mediului si Padurilor - Administratia  Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” imobilul Uzlina din Sat Uzlina, Comuna Murighiol, judetul Tulcea.


Principalele articole modificate prin Ordonanta

 • Articolul 2 se modifica astfel:
Aricol vechi
(1) Din sumele obtinute din vanzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, valoarea ramasa neamortizata a imobilului vandut, precum si sumele reprezentand valoarea ramasa neamortizata a investitiilor in conditiile art. 13 alin. (2).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele obtinute din vanzarea imobilelor proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A.A.P.P.S., dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (1), se fac venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investitiilor.


Articol nou

La articolului 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Din sumele obtinute din vanzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, valoarea ramasa neamortizata a imobilului vandut, precum si sumele reprezentand valoarea ramasa neamortizata a investitiilor in conditiile art. 13 alin. (3).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin.(2) din Legea nr.500/2002  privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele obtinute prin vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S., dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin.(1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor, iar un procent de 50% ramane la dispozitia Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru lucrari de modernizari si investitii la imobilele proprietatea publica a statului, la imobilele in care functioneaza institutii publice si pentru intretinerea bunurilor mobile  aflate in domeniul public sau privat al statului si administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".”

 • Articolul 6 se modifica astfel:
Articol vechi
(1) Terenul aferent constructiei vandute pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si a carui situatie juridica este clarificata, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului, poate fi vandut proprietarului actual al constructiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Pretul de vanzare va fi valoarea cea mai mare dintre pretul de piata determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati, in conditiile legii, si selectati de catre R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislatiei in vigoare, si valoarea de inventar a imobilului.

(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobandit si de catre persoanele fizice sau juridice straine, in conditiile prevazute la art. 44 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, si in Legea nr. 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine.

(4) Terenul, proprietate publica a statului, aferent constructiei vandute poate fi inchiriat/concesionat, iar veniturile obtinute din inchiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii.


Articol nou

„(1) Terenul aferent constructiilor vandute pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, terenul aferent constructiilor  retrocedate in conditiile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, respectiv in temeiul unei hotarari judecatoretti definitive pronuntate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare, precum si terenul aferent unei constructii cu un alt proprietar si a carui situatie juridica este clarificata, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului, poate fi vandut proprietarului actual al constructiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Pretul de vanzare al imobilelor prevazute la alin. (1)-(12) se determina conform art.4.

(4) Terenul, proprietate publica a statului, aferent constructiei vandute sau retrocedate in temeiul unei legi sau in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, respectiv in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive pronuntate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr.76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, poate fi inchiriat/concesionat, iar veniturile obtinute din inchiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii.”


 •  Articolul 8 se modifica astfel:

Articol nou
„Art. 8. - (1) Licitatia deschisa cu strigare are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca a fost prezentata cel putin o oferta la nivelul pretului de pornire al licitatiei stabilit potrivit art. 4.

(2) in cazul in care licitatia a avut loc fara ca vreun ofertant sa  fi oferit cel putin pretul de pornire al licitatiei, se va organiza o noua licitatie, avand prețul de pornire cu 10% mai mic fata de cel stabilit conform art.4, dar nu mai mic decat valoarea de inventar a imobilului.

(3) in cazul in care cea de a doua licitatie  a avut loc fara ca vreun ofertant sa fi oferit cel putin pretul de pornire al licitatiei, se va organiza o noua licitatie, avand pretul de pornire cu 20% mai mic fata de cel stabilit in conditiile art.4, dar nu mai mic decat valoarea de inventar a imobilului.

(4) in toate cazurile, licitația se adjudeca in favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale, va fi declarat castigator al licitatiei titularul unui contract de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatie sau prestari de servicii incheiat potrivit legii, avand ca obiect imobilul vandut in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(5) In  cazul in care cea de-a treia licitatie  a avut loc fara ca vreun ofertant sa fi oferit cel putin pretul de pornire al licitatiei, imobilul va putea fi vandut prin negociere, pe baza unei oferte de cumparare care va putea fi mai mica cu 30% decat pretul stabilit conform art.4, dar nu mai mica decat valoarea de inventar a imobilului.

(6) In termen de 2 zile lucratoare de la inregistrarea ofertei de cumparare, RA-APPS va publica pe site-ul propriu anuntul privind inregistrarea acesteia.

(7) In cazul in care, in termenul de 2 zile lucratoare de la publicarea pe site-ul RA-APPS a anuntului privind inregistrarea ofertei de cumparare a imobilului, conform alin.(5), se inregistreaza mai multe oferte, se va organiza o noua licitație. Pretul de pornire al licitatiei va fi mai mic cu 30% fata de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decat valoarea de inventar a imobilului.

(8) R.A.-A.P.P.S. va publica si va actualiza periodic, pe site-ul propriu, o lista  a imobilelor care pot fi vandute in conditiile alin. (5) - (7).”


 
Articol vechi
(1) Licitatia deschisa cu strigare are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca a fost prezentata cel putin o oferta.

(2) Licitatia se adjudeca in favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric.

(3) in cazul in care licitatia a avut loc fara ca vreun ofertant sa fi oferit pretul de pornire al licitatiei, urmeaza a se organiza a doua licitatie.

(4) in cazul in care la a doua licitatie nu se inregistreaza nicio oferta, pentru imobilul in cauza se va organiza o noua licitatie, in conditiile art. 3.


 • Articolul 12 se modifica astfel:
Articol nou
„Art. 12. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - constructie si/sau teren - al carui pret stabilit conform art. 4, depaseste suma de 50.000 Euro, poate fi vandut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata in rate, in urmatoarele conditii :

a) avans de minimum 25% din pretul de vanzare;

b) rate lunare, esalonate pe un termen stabilit intre 1-3 ani, fara acordarea unor termene de gratie.

(2) Tinerii casatoriti, care au fiecare varsta de pana la 35 de ani, pot achita un avans cuprins intre 10-25% din pretul de vanzare.

(3) Plata avansului prevazut la alin. (1) lit. a) si, respectiv, la alin. (2), se face in termen de cel mult 60 de zile de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii de drept a acestuia, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate.

(4) In situatia in care avansul prevazut la alin. (1) lit. a) si, respectiv, la alin. (2) nu a fost platit, iar contractul a fost desfiintat prin reziliere, conform dispozitiilor alin. (3), imobilul in cauza poate fi scos la vanzare din nou, prin licitatie deschisa cu strigare, conform art.8, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte in primul contract de vanzare-cumparare.

(5) in contractele de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda Euribor plus doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta. Regia Autonoma „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va comunica cumparatorului, cu 10 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.

(6) in cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta trei rate consecutive, contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate. Sumele achitate de cumparator pana la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.

(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizeaza la data achitarii integrale a prețului, cu indeplinirea formalitaților de publicitate cerute de lege.”


Articol vechi

(1) Plata pretului se face in termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii de drept a acestuia, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate.

(2) in situatia in care pretul nu a fost platit, iar contractul a fost desfiintat prin rezolutiune, conform dispozitiilor alin. (1), imobilele in cauza vor fi scoase la vanzare din nou, prin licitatie deschisa cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte in primul contract de vanzare-cumparare. ​


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

1553 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  hm (Vineri, 22 martie 2013, 22:07)

  I [utilizator]

  sa le vanda acum cand piata e jos mi se pare o greseala. Parca aveati de returnat ceva banii pentru retrocedari. De ce nu le dati acolo?


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by