Ministerul proiectelor de infrastructura condus de Dan Sova a publicat pe site-ul Secretariatului general al Guvernului proiectul pentru noua lege a Parteneriatului Public-Privat (PPP). Proiectul noii legi nu prevede posibilitatea atribuirii contractelor prin licitatii, ci doar printr-o singura procedura: dialogul competitiv intre stat si investitorii privati interesati de proiect. Dialogul competitiv este o procedura contestata, care privilegiaza arbitrariul in dauna criteriilor cuantificabile. Proiectul prevede publicarea anunturilor privind procedurile de PPP in sistemul electronic de achizitii publice, insa nu prezinta aspecte exacte, cum ar fi ce tipuri de lucrari ar putea fi realizate prin PPP, mentionand ca detaliile vor fi cuprinse in normele de aplicare a noii legi ce vor fi publicate mai tarziu.

Lucrarile de infrastructura, la mana arbitrariuluiFoto: Hotnews
  • "Practic, iti selectezi "partenerul", negociezi putin si semnezi contractul", spunea Sorin Ionita (Expert Forum) in iunie 2010 despre procedura dialogului competitiv

Spre deosebire de actuala lege a Parteneriatului Public Privat - lege intens criticata si modificata in ultimii ani, dar sub care nu s-a realizat niciun proiect pana in prezent, potrivit informatiilor de pe portalul electronic de licitatii publice, noul proiect de lege prevede doar o singura metoda de selectie a castigatorilor.

Legea existenta prevede doua metode: Investitorii sunt selectaţi prin procedură deschisă (desfăşurată într-o singură etapă, în care orice investitori interesat poate depune o ofertă) sau prin dialog competitiv (care se desfăşoară în două etape, în care ofertele sunt depuse doar de către investitorii selectaţi în urma evaluării scrisorii de intenţie).

In proiectul depus de Ministrul Dan Sova, investitorii vor fi selectati doar prin procedura dialogului competitiv. Despre procedura dialogului competitiv puteti citi mai multe pe pagina SEAP.

  • Vezi atasat proiectul noii legi ai PPP.

Procesul de atribuire a contractului de partenariat public-privat prin procedura de dialog competitiv se deruleaza dupa cum urmeaza:

a) parcurgerea formalitatilor preliminare;

b) selectia investitorilor care vor invitati sa semneze acordul de proiect;

c) desfagurarea negocierilor cu investatorii privati semnatari ai acordului de proiect;

d) intocmirea raportului de evaluarea ofertelor finale;

e) transmiterea deciziei de atribuire catre fiecare investitor privat care a participat la procedura.

Potrivit proiectului de lege, partenerul public poate initia atribuirea unui contract de PPP daca sunt indeplinite in mod cumulativ in urmatoarele conditii:

  • partenerul public nu detine fondurile necesare finantarii integrale a proiectului
  • partenerul public nu este, in mod obiectiv, in masura defineasca specificatiile tehnice capabiie sa satisfaca necesitatile si/sau stabileasca structura de finantare si/sau juridica a proiectului.

Partenerul public va putea contribui la realizarea proiectului de partenariat privat prin una sau mai multe din urmatoarele:

a) constituirea unor drepturi in favoarea societatii de proiect

b) contributii in numerar la capitalul de proiect

c) asumarea unor obligatii de plata catre partenerul privat sau societatea de proiect

d) acordarea de garantii, in conditiile legii, in favoarea finantatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit, institutii ñnanciare si/sau institutii financiare internationale.

Pentru a se califica la etapa dialogului competitiv, investitorii privati vor fi evaluati de partenerul public pe urmatoarele criterii:

a) situatia personala a investitorului privat;

b) capacitatea de exercitare a profesionale;

C) situatia economica si financiara

d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului.

Partenerul public poate decide sa intre in etapa de negociere cu toti investitorii califilcati sau cu un numar predeterminat de investitori calificati. Partenerul public poate limita numarul de investitori privati selectati pentru incheierea acorduiui de proiect, cu conditia sa fie disponibil un numar suficient de candidati pentru a asigura o concurenta reala.

Partenerul public are obligatia de a solicita investitorilor privati constituirea unei garantii de participare in cuantum de 0,5%, din valoarea estimata a contractului fara TVA.

Potrivit proiectului de lege, negocierile cu investitorii privati semnatari ai acordului de proiect presupun parcurgerea urmatoarelor etape:

a) prezentarea unei oferte preliminare de catre filecare investitor privat semnatar al acordului de proiect;

b) alegerea de carre comisia de atribuire a solutiei tehnice preferate dintre solutiile prezentate de investitorii privati semnatari ai acordului de proiect si consemnarea intr-un proces verbal care se comunica tuturor participantilor la negocieri;

c) prezentarea de catre investitorii privati semnatari ai acordului de proiect a ofertei finale avand in vedere solutia tehnica preferata comunicata de comisia de atribuire.

Partenerul public va publica in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) termenul pentru depunerea ofertei finale care nu poate fi mai mic de 15 zile.

"Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat, pe baza solutiei tehnice preferate comunicate de comisia de atribuire, oferta Cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, dupa aplicarea criteriiior de evaluate a ofertelor finale stabilite de partenerul public si precizate in anuntul de selectie", se arata in proiect.

Anuntul de selectie si documentele atasate se publica in SEAP si dupa caz (daca investitia este mai mare de 5 milioane de euro) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, in toate cazurile "partenerul public va trebui sa justifice recurgerea la mecanismul parteneriatului public-privat prin analizarea urmatoarelor elemente principaie in cadrul studiului de prefezabilitate: suportabiiitatea proiectului, posibilitati de distribuire a riscurilor, modalitatea de raportare a proiectului la datoria publica, caracteristica proiectului de a fi finantabil, eficienta economica a proiectului".

Potrivit documentelor, "studiul de prefezabilitate va fi avizat de Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine", iar intreg proiectul de lege privind PPP va fi implementat de ministerul condus de Dan Sova.

Potrivit noii reglementari veniturile societatii de proiect in cursul derularii PPP pot proveni atat din tarifele colectate de la utilizatorii bunului sau serviciului public, cat si din plati efectuate de partenerul public.

Proiectul nu defineste categoriile de lucrari ce pot fi supuse procedurii de PPP, iar multe amanunte au fost lasate sa fie cuprinse in normele de aplicare a noii legi ce vor fi publicate mai tarziu.

In 2010, HotNews.ro scria ca parlamentul a adoptat Legea Parteneriatului Pulbic Privat care, in forma sa finala, elimina complet licitatia ca procedura de lucru, inlocuind-o cu negocierea.

Parlamentarii au ignorat atunci cererile presedintelui Basescu, care trimisese legea spre reexaminare tocmai pentru ca actul legislativ impune arbitrariul negocierilor in relatia dintre autoritatile publice si partenerii privati.

De-a lungul timpului, insa, Legea a fost modificata de mai multe ori (detalii aici si aici), insa, potrivit informatiilor de pe site-ul e-licitatie.ro, nici un proiect nu a fost realizat sub prevederile legii PPP.

Guvernul Ponta 2 a anuntat de la inceputul anului ca va abroga actuala Lege a parteneriatului public-privat, in urma criticilor formulate atat de Comisia Europeana, cat si de reprezentantii mediului de afaceri, si va promova in regim de urgenta un nou act normativ in domeniu, informeaza Mediafax. Subiectul a fost discutat de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, Dan Sova, cu reprezentantii Camerei de Americane de Comert in Romania-AmCham si cu reprezentantii Bancii Mondiale.

Potrivit unui comunicat de presa, "ministrul Dan Sova a aratat care este abordarea Guvernului in domeniul refacerii in regim de urgenta a cadrului normativ privind parteneriatul public privat, prin abrogarea actualei legi, puternic criticate atat de Comisia Europeana, cat si de reprezentantii mediului de afaceri, si promovarea unui nou act normativ care sa aduca claritate si simplitate in domeniu, in conformitate cu cele mai bune practici la nivel european si international".

Informatii despre noul proiect de lege privind PPP-urile au fost publicate vineri, 8 martie, si de catre Evenimentul Zilei.