Curtea Constitutionala: Aplicarea taxei clawback la o alta taxa este contrara prevederilor constitutionale

de V.M.     HotNews.ro
Miercuri, 6 martie 2013, 15:12 Actualitate | Esenţial


Aplicarea taxei de clawback la o alta taxa este contrara prevederilor constitutionale referitoare la asezarea justa a sarcinilor fiscale, motiv pentru care includerea TVA in valoarea totala a vanzarilor de medicamente in raport cu care se calculeaza clawback este neconstitutionala, motiveaza Curtea Constitutionala, potrivit Mediafax.

"Contributia trimestriala reprezinta, asadar, un procent aplicat nu numai asupra pretului in sine al medicamentelor, ci si asupra taxei pe valoare adaugata aplicata pretului medicamentelor, ceea ce echivaleaza cu un impozit la impozit", explica Curtea Constitutionala (CC) in motivarea deciziei sale din 5 februarie privind admiterea exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la Ordonanta de Urgenta a Guvernului 77/2011, completata prin OUG 110/ 2011.

Curtea Constitutionala a constatat ca, in virtutea principiului general valabil in materie fiscala, impozitele si taxele se aplica asupra materiei impozabile - venituri sau bunuri, nu si asupra celorlalte impozite, or aplicarea taxei de clawback la o alta taxa este contrara prevederilor constitutionale referitoare la asezarea justa a sarcinilor fiscale, motiv pentru care includerea taxei pe valoarea adaugata in valoarea totala a vanzarilor de medicamente in raport cu care se calculeaza taxa de clawback este neconstitutionala, urmand ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie admisa sub acest aspect.


Prin incheierea din 22 octombrie 2012, pronuntata in Dosarul 5.121/2/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Labormed Pharma" - SA cu sediul in Bucuresti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cereri de anulare a unor notificari comunicate in temeiul art.31 din OUG 77/2011.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine, in esenta, urmatoarele: 1. Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2011 impun in mod nediferentiat tuturor contribuabililor vizati de acest act normativ obligatia de a plati o taxa calculata asupra unei valori - consumul total de medicamente - care include intre altele si consumul de medicamente din cadrul unor programe nationale la care respectivii contribuabili nu participa in nicio modalitate, ceea ce contravine art.16 alin.(1) din Constitutie, precum si principiului justei asezari a sarcinilor fiscale.

Din prevederile criticate rezulta ca taxa de clawback se datoreaza pentru consumul total de medicamente, generat atat de consumul de medicamente cuprinse in programele nationale de sanatate, cat si de consumul de medicamente care nu formeaza obiectul unor astfel de programe.

2. Astfel cum rezulta din cuprinsul art.31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011, baza de calcul al contributiei datorate in temeiul acestui act normativ cuprinde si valoarea consumului de medicamente comercializate de un anumit contribuabil, suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii. Or, aceasta valoare este egala cu valoarea decontata, in functie de categoria din care face parte medicamentul, iar pretul de referinta, precum si pretul de decontare se stabilesc prin raportare la pretul de vanzare cu amanuntul, in structura caruia nu intra doar pretul de producator.

Taxa de clawback se constituie intr-o taxa aplicabila, intre altele, asupra unei alte taxe, respectiv taxa pe valoarea adaugata. Astfel, prin intermediul taxei instituite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011 se ajunge la suprataxarea unei valori care are "statut de suma colectata" cu titlu de taxa pe valoare adaugata - mai exact la suprataxarea acelei parti a nivelului consumului avut in vedere de art.1 din aceeasi ordonanta de urgenta, care este reprezentata de sumele inregistrate cu titlu de taxa pe valoare adaugata. Or, aceasta imprejurare este contrara principiului justei asezari a sarcinilor fiscale instituit de art.56 alin.(2) din Constitutie, care trebuie interpretat in sensul ca un contribuabil poate fi obligat sa suporte numai sarcini fiscale aferente propriei activitati ori unor beneficii proprii.

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011 este contrara art.115 alin.(4) si (6) din Constitutie, deoarece, in cazul de fata, situatia extraordinara si urgenta sunt doar proclamate in preambulul ordonantei de urgenta, fara a fi motivate si fara a fi precizat vreun element cuantificabil, obiectiv, prin care sa se demonstreze felul in care ar fi perturbata functionarea sistemului de sanatate prin neemiterea acestei ordonante, neprecizandu-sa nici de ce o asemenea reglementare este urgenta si nu poate fi amanata.

Totodata, se arata ca, prin obiectul de reglementare, ordonanta de urgenta criticata afecteaza "regimul juridic al indatoririlor constitutionale", respectiv al asezarii juste a sarcinilor fiscale.

4. Se mai sustine ca sunt incalcate prevederile constitutionale ale art.34 si art.44 alin.(1) si (2), sens in care arata ca obligatia de plata a contributiei stabilite prin art.31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011 este o ingerinta in dreptul la respectarea bunurilor in sensul art.1 paragraful 2 din Protocolul nr.1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Cadrul legislativ a avut carente inca de la inceputul instituirii acestei
taxe, respectiv incoerenta autoritatilor sau comunicarea defectuoasa a informatiilor referitoare la cuantumul acestei taxe de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate catre platitorii taxei de clawback.

Modul in care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a interpretat legislatia este total imprevizibil, iar notificarile atacate prin cererea introductiva contin elemente eronate, a caror posibilitate de verificare concreta nu se afla la dispozitia contribuabililor.

Or, prin reglementarea care impune o sarcina disproportionata, statul provoaca sau impune retragerea medicamentelor din listele de compensare sau retragerea unor producatori de pe piata, ceea ce incalca si dreptul la ocrotirea sanatatii.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, arata urmatoarele: - in ceea ce priveste pretinsa incalcare a dispozitiilor constitutionale ale art.115 alin.(4) si (6), considera ca aceasta este neintemeiata, intrucat interventia legislativa sub forma adoptarii unei ordonante de urgenta este justificata, fiind determinata de necesitatea satisfacerii unui interes public, constand in asigurarea accesului neintrerupt al populatiei la medicamente, neadoptarea unor masuri in procedura de urgenta fiind de natura sa conduca la imposibilitatea desfasurarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar; in ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportata la art.16 alin.(1) din Constitutie, aceasta este intemeiata, avand in vedere ca, asa cum reiese din mecanismul de calcul al contributiei instituite de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2011, procentul de contributie datorat este identic pentru toti contribuabilii, desi acestia se regasesc in situatii diferite, in sensul ca nu toti producatorii de medicamente participa la programele nationale de sanatate; referitor la pretinsa incalcare a prevederilor art.56 alin.(2) din Constitutie, apreciaza ca se sustine argumentul autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, in sensul ca taxa de clawback se constituie intr-o taxa aplicabila, printre altele, asupra unei alte taxe, si anume celei pe valoarea adaugata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 680 din 26 septembrie 2011, insa din criticile autoarei exceptiei reiese ca, in realitate, acestea vizeaza in mod concret dispozitiile art.31 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011, astfel cum a fost completata prin art.I pct.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea si
completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.860 din 7 decembrie 2011.

Textul art.31 alin.(5) are urmatorul cuprins: "(5) Prin valoarea vanzarilor, in sensul alin.(1)-(3), se intelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata."

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art.16 alin.(1) care dispun ca "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari", ale art.34 privind dreptul la ocrotirea sanatatii, ale art.44 alin.(1) si(2) referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate, ale art.56 alin.(2) potrivit carora "Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale" si ale art.115 alin.(4) si (6) privind regimul ordonantelor de urgenta. De asemenea, sunt mentionate dispozitiile art.14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind interzicerea discriminarii, precum si ale art.1 paragraful 2 din Protocolul aditional nr.1 la
Conventie, referitor la protectia proprietatii.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala a constat: I. Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, raportat la critici si prevederi constitutionale si conventionale similare, sens in care este Decizia nr.1.007 din 27 noiembrie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.878 din 21 decembrie 2012.

II. Distinct de cele retinute in decizia mentionata, in ceea ce priveste critica autoarei prezentei exceptii de neconstitutionalitate referitoare la faptul ca formula de calcul privind taxa de clawback include si taxa pe valoarea adaugata, Curtea Constitutionala retine ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2011, si in mod special cele referitoare la modul de calcul al contributiei respective, au fost modificate si completate astfel: - prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.860 din 7 decembrie 2011, s-a introdus art.31, care prevede, printre altele, la alin.(5) ca "prin valoarea vanzarilor (...) se intelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata"; - Ordonanta Guvernului 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.611 din 24 august 2012, care la art.7, din sectiunea a 2-a - Reglementari privind contributia trimestriala prevazuta de Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta de urgenta a Guvernului 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, prevede in mod explicit ca formula de calcul nu include si taxa pe valoarea adaugata, revenind la solutia legislativa anterioara modificarii aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 110/2011.

Avand in vedere cele statuate anterior, precum si modificarile legislative intervenite in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2011, Curtea retine urmatoarele: In speta dedusa judecatii, pe langa argumentele prezentate de autoarea exceptiei de neconstitutionalitate si retinute in Decizia nr.1.007 din 27 noiembrie 2012, ale carei considerente sunt valabile si in prezenta cauza, pe de o parte, sunt criticate, in mod expres, dispozitiile art.31 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 77/2011, astfel cum au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 110/2011, iar, pe de alta parte, notificarile au ca temei legal tocmai dispozitiile art.31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 77/2011, astfel cum a fost completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 110/2011.

Curtea Constitutionala observa ca dispozitiile alin.(5) al art.31 stabilesc, in mod expres, ca prin valoarea vanzarilor, in sensul celor reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011, se intelege valoarea medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata.

Contributia trimestriala reprezinta, asadar, un procent aplicat nu numai asupra pretului in sine al medicamentelor, ci si asupra taxei pe valoare adaugata aplicata pretului medicamentelor, ceea ce echivaleaza cu un impozit la impozit.

Curtea constata ca, in virtutea principiului general valabil in materie fiscala, impozitele si taxele se aplica asupra materiei impozabile - venituri sau bunuri, nu si asupra celorlalte impozite, or aplicarea taxei de clawback la o alta taxa este contrara prevederilor constitutionale referitoare la asezarea justa a sarcinilor fiscale, motiv pentru care includerea taxei pe valoarea adaugata in valoarea totala a vanzarilor de medicamente in raport cu care se calculeaza taxa de clawback este neconstitutionala, urmand ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie admisa sub acest aspect.

Astfel, CC a decis, in 5 februarie, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, ridicata de Societatea Comerciala "Labormed Pharma" - SA, cu sediul in Bucuresti, in Dosarul 5.121/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, si constata ca sintagma "care include si taxa pe valoarea adaugata" din cuprinsul art.31 alin.(5) al Ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, este neconstitutionala.

Decizia este definitiva si general obligatorie, fiind publicata in Monitorul Oficial 100/20 februarie 2013.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

1026 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    taxa la taxa (Miercuri, 6 martie 2013, 17:11)

    Demostene [utilizator]

    TVA la taxa de prima inmatriculare nu e la fel de neconstitutional? Tot taxa la taxa era.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by