Ministrul desemnat pentru relatia cu Legislativul, Mircea Dusa, a depus joi seara programul de guvernare al noului cabinet desemnat condus de Victor Ponta. Doumentul de circa 50 de pagini prezinta prioritatile Guvernului Victor Ponta, printre acestea numarandu-se si cele anuntate anterior: reintregirea salariilor, recuperea sumelor retinute pensionarilor si crearea de noi locuri de munca. Programul de guvernare nu anunta posibile modificari de taxe si impozite, dar promite rediscutarea redeventelor pentru resurse naturale.

In rezumatul programului de uvernare se arata ca Guvernul si-a propus urmatoarele prioritati esentiale:

 • Respectarea legilor, fara exceptii, fara derogari sau scuze;
 • Repararea inechitatilor sociale;
 • Implementarea unei viziuni economice de lunga durata, care sa ofere predictibilitate, locuri de munca si sa protejeze resursele naturale ale tarii;
 • Depolitizarea administratiei publice. Doar ministrii si secretarii de stat vor fi numiti si sprijiniti politic;
 • Toleranta zero fata de coruptie si clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooperare si Verificare.

Rezumatul Programului de guvernare prezinta si principalele masuri pe care Guvernul Ponta intentioneaza sa le ia in fiecare domeniu de interes. Va prezentam, in cele ce urmeaza, fragmente din rrezumatul programului de guvernare.

Bugetul public si politica economica

 • Realizarea unui mix eficient intre politicile de stimulare a cresterii economice si obiectivul asigurarii stabilitatii economice si financiare a tarii;
 • Continuarea acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeana, Fondul Monetar International, Banca Mondiala si altii) si respectarea prevederilor acestora.
 • Executia bugetara se va realiza de o maniera prudenta, concomitent cu respectarea obligatiilor asumate catre diferite categorii de cetateni, si anume, in cursul acestui an, reintregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2012 si restituirea sumelor retinute fara baza legala pensionarilor.
 • Cresterea incasarilor bugetare prin eficientizarea administrarii fiscale, indeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta ferma impotriva evaziunii fiscale si a coruptiei, precum si prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastica a cheltuielilor materiale ale institutᅩiilor bugetare si ierarhizarea investitiilor publice in functie de influentele economico-sociale favorabile ale acestora);
 • Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri si intarirea clasei mijlocii;
 • Guvernul sustine semnarea de catre Romania a Tratatului Fiscal promovat la nivel european si va stimula dezbaterea publica a prevederilor sale, urmand sa adopte cu operativitate si alte masuri de intarire a guvernantei economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Afaceri europene

1. Gestionarea Fondurilor structurale si de coeziune:

 • Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.

 • Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

2. Coordonarea procesului de gestionare a Afacerilor europene:

 • Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din cadrului bugetar multianual susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.

Sanatate

 • Finalizarea, promovarea și aprobarea noului proiect de lege a sănătății.
 • Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențiată, în funcție de performanță, a personalului din sistemul sanitar.
 • Creșterea accesibilității populației vulnerabile la servicii medicale.
 • Înființarea centrelor multifunctionale în zonele în care și-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creșterea accesibilității populației la servicii medicale de specialitate.
 • Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut.
 • Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine dar la fel de eficiente).

Economie, comert si mediul de afaceri

 • Imbunatatirea performantelor intreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, si prin restrangerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. Implementarea acelor maᅩsuri fiscale menite sa deblocheze platile si mecanismele de compensare a TVA.
 • Auditarea si evaluarea tuturor contractelor de achizitii de bunuri si servicii si de consultanta din punctul de vedere al necesitatii, oportunitatii si eficientizarii actului decizional.
 • Implementarea corecta a legislatiei europene in domeniul energiei ("Pachetul 3 energie") si asigurarea independentei reglementatorului, prin trecerea ANRE in subordinea Parlamentului.
 • Regandirea sistemului de redevente si a taxelor de exploatare a resurselor in acord cu prevederile comunitare.
 • Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde si atunci cand privatizarea aduce responsabilitate si chibzuinta in gestionarea activelor economice si a resurselor, dar dupa finalizarea auditului asupra activitatii Guvernului precedent si clarificarea situatiei reale, tehnice si economice a societatilor supuse acestui proces.

Cultura

 • Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.
 • Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.
 • Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.
 • Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea monumentelor de for public.
 • Măsuri prioritare: protejarea unor valori culturale romanesti precum: Cetatile dacice din Muntii Orastiei, Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu, Ceramica de Horezu.

Administratie si Interne

 • mbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (ANAF, IGPF şi IGPR)
 • Implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile MAI
 • Continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele maritime şi aeriene şi stabilirea termenului de ridicare a controalelor la frontierele terestre
 • Continuarea implementării sistemului integrat de securizare a frontierei
 • Adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare în condiţii de deplină legalitate
 • Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile publice şi în celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe bază de competenţă profesională
 • Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor publice locale
 • Promovarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în vederea acceptării de către Parlamentul României
 • Adoptarea măsurilor necesare astfel încât prefecţii şi subprefecţii să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului electoral

Aparare

 • Îndeplinirea obligațiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA
 • Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocrației, a stării de sănătate și capacităților fizice ale personalului;
 • Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstrucția sistemului de pensii ocupaționale.

Justitie

 • Realizarea cu prioritate a obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), iar în acest sens implementarea noilor coduri rămâne un obiectiv fundamental
 • Iniţierea urgentă a unor dialoguri cu colectivele de conducere ale instanţelor judecătoreşti, cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM), cu asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, cu avocaţii, notarii, consilierii juridici, în vederea adoptării unui calendar corect şi realist, fără sincope sau întârzieri nejustificate, al intrării în vigoare a noilor coduri: intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă (termen estimat: 1 septembrie 2012), precum şi pregătirea corespunzătoare a intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală (termen estimat: primul semestru al anului 2013)

Agricultura si Dezvoltare Rurala

 • Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării
 • Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din fonduri europene

Dezvoltare regionala si Turism

 • Accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene în cadrul Programului Operațional Regional prin transferul responsabilităților de control și monitorizare a proiectelor de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri, stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate de către beneficiari, precum și reglementarea situației proiectelor pentru care nu se depun cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an
 • Revizuirea proiectelor incluse în Programul Național de Realizare a locuințelor sociale destinate tinerilor precum și persoanelor evacuate din locuințe de către foștii proprietari pentru ca acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele

Transporturi

 • Respectarea condiţiilor contractuale privind finanţarea şi termenele de finalizare a investiţiilor în derulare
 • Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi Constanţa), a unor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de infrastructură
 • Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană, aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva)

Diplomatie si Afaceri Externe

 • Dezvoltarea şi consolidarea profilului României în UE şi NATO şi punerea în valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul României de membru al celor două structuri
 • Continuarea eforturilor de promovare şi acţiunilor ferme de susţinere a aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova va avea un loc central

Munca, Familie si Protectie Sociala

 • Reîntregirea salariilor personalului bugetar
 • Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016
 • Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori
 • Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat

Mediu

 • Operationalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investitii verzi si crearea de locuri de munca verzi
 • Adoptarea unei Strategii si a unui Plan National de gestionare a deseurilor
 • Instituirea imediata a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de sist pana la finalizarea studiilor ce se afla in derularea la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fractionare hidraulica.

Educatie

 • Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
 • Deblocarea posturilor din învăţământul superior
 • Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
 • Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie
 • Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor

Citeste si: