EXCLUSIV Hotnews.ro va prezinta programul de guvernare integral al Guvenului Ponta: Fara modificari de taxe si impozite, Reintregirea salariilor bugetarilor, restituirea sumelor retinute ilegal din pensii si continuarea acordurilor cu FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana

de Red. Stiri     HotNews.ro
Joi, 3 mai 2012, 21:36 Actualitate | Esenţial


 documente
(03 Mai 2012) PDF, 217KB
(03 Mai 2012) PDF, 650KB
Ministrul desemnat pentru relatia cu Legislativul, Mircea Dusa, a depus joi seara programul de guvernare al noului cabinet desemnat condus de Victor Ponta. Doumentul de circa 50 de pagini prezinta prioritatile Guvernului Victor Ponta, printre acestea numarandu-se si cele anuntate anterior: reintregirea salariilor, recuperea sumelor retinute pensionarilor si crearea de noi locuri de munca. Programul de guvernare nu anunta posibile modificari de taxe si impozite, dar promite rediscutarea redeventelor pentru resurse naturale.

In rezumatul programului de uvernare se arata ca Guvernul si-a propus urmatoarele prioritati esentiale:
 • Respectarea legilor, fara exceptii, fara derogari sau scuze;
 • Repararea inechitatilor sociale;
 • Implementarea unei viziuni economice de lunga durata, care sa ofere predictibilitate, locuri de munca si sa protejeze resursele naturale ale tarii;
 • Depolitizarea administratiei publice. Doar ministrii si secretarii de stat vor fi numiti si sprijiniti politic;
 • Toleranta zero fata de coruptie si clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooperare si Verificare.

Rezumatul Programului de guvernare prezinta si principalele masuri pe care Guvernul Ponta intentioneaza sa le ia in fiecare domeniu de interes. Va prezentam, in cele ce urmeaza, fragmente din rrezumatul programului de guvernare.


Bugetul public si politica economica

 • Realizarea unui mix eficient intre politicile de stimulare a cresterii economice si obiectivul asigurarii stabilitatii economice si financiare a tarii;
 • Continuarea acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeana, Fondul Monetar International, Banca Mondiala si altii) si respectarea prevederilor acestora.
 • Executia bugetara se va realiza de o maniera prudenta, concomitent cu respectarea obligatiilor asumate catre diferite categorii de cetateni, si anume, in cursul acestui an, reintregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2012 si restituirea sumelor retinute fara baza legala pensionarilor.
 • Cresterea incasarilor bugetare prin eficientizarea administrarii fiscale, indeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta ferma impotriva evaziunii fiscale si a coruptiei, precum si prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastica a cheltuielilor materiale ale institutᅩiilor bugetare si ierarhizarea investitiilor publice in functie de influentele economico-sociale favorabile ale acestora);
 • Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri si intarirea clasei mijlocii;
 • Guvernul sustine semnarea de catre Romania a Tratatului Fiscal promovat la nivel european si va stimula dezbaterea publica a prevederilor sale, urmand sa adopte cu operativitate si alte masuri de intarire a guvernantei economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.


Afaceri europene

1. Gestionarea Fondurilor structurale si de coeziune:

 • Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.

 • Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
 
2. Coordonarea procesului de gestionare a Afacerilor europene:
 • Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din cadrului bugetar multianual susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.

Sanatate

 • Finalizarea, promovarea și aprobarea noului proiect de lege a sănătății.
 • Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențiată, în funcție de performanță, a personalului din sistemul sanitar.
 • Creșterea accesibilității populației vulnerabile la servicii medicale.
 • Înființarea centrelor multifunctionale în zonele în care și-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creșterea accesibilității populației la servicii medicale de specialitate.
 • Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut.
 • Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine dar la fel de eficiente).


Economie, comert si mediul de afaceri

 • Imbunatatirea performantelor intreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, si prin restrangerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. Implementarea acelor maᅩsuri fiscale menite sa deblocheze platile si mecanismele de compensare a TVA.
 • Auditarea si evaluarea tuturor contractelor de achizitii de bunuri si servicii si de consultanta din punctul de vedere al necesitatii, oportunitatii si eficientizarii actului decizional.
 • Implementarea corecta a legislatiei europene in domeniul energiei ("Pachetul 3 energie") si asigurarea independentei reglementatorului, prin trecerea ANRE in subordinea Parlamentului.
 • Regandirea sistemului de redevente si a taxelor de exploatare a resurselor in acord cu prevederile comunitare.
 • Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde si atunci cand privatizarea aduce responsabilitate si chibzuinta in gestionarea activelor economice si a resurselor, dar dupa finalizarea auditului asupra activitatii Guvernului precedent si clarificarea situatiei reale, tehnice si economice a societatilor supuse acestui proces.


Cultura

 • Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.
 • Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.
 • Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.
 • Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea monumentelor de for public.
 • Măsuri prioritare: protejarea unor valori culturale romanesti precum: Cetatile dacice din Muntii Orastiei, Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu, Ceramica de Horezu.


Administratie si Interne

 • mbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (ANAF, IGPF şi IGPR)
 • Implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile MAI
 • Continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele maritime şi aeriene şi stabilirea termenului de ridicare a controalelor la frontierele terestre
 • Continuarea implementării sistemului integrat de securizare a frontierei
 • Adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare în condiţii de deplină legalitate
 • Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile publice şi în celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe bază de competenţă profesională
 • Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor publice locale
 • Promovarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în vederea acceptării de către Parlamentul României
 • Adoptarea măsurilor necesare astfel încât prefecţii şi subprefecţii să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului electoral


Aparare

 • Îndeplinirea obligațiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA
 • Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocrației, a stării de sănătate și capacităților fizice ale personalului;
 • Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstrucția sistemului de pensii ocupaționale.


Justitie

 • Realizarea cu prioritate a obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), iar în acest sens implementarea noilor coduri rămâne un obiectiv fundamental
 • Iniţierea urgentă a unor dialoguri cu colectivele de conducere ale instanţelor judecătoreşti, cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM), cu asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, cu avocaţii, notarii, consilierii juridici, în vederea adoptării unui calendar corect şi realist, fără sincope sau întârzieri nejustificate, al intrării în vigoare a noilor coduri: intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă (termen estimat: 1 septembrie 2012), precum şi pregătirea corespunzătoare a intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală (termen estimat: primul semestru al anului 2013)


Agricultura si Dezvoltare Rurala

 • Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării
 • Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din fonduri europene


Dezvoltare regionala si Turism

 • Accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene în cadrul Programului Operațional Regional prin transferul responsabilităților de control și monitorizare a proiectelor de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri, stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate de către beneficiari, precum și reglementarea situației proiectelor pentru care nu se depun cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an
 • Revizuirea proiectelor incluse în Programul Național de Realizare a locuințelor sociale destinate tinerilor precum și persoanelor evacuate din locuințe de către foștii proprietari pentru ca acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele


Transporturi

 • Respectarea condiţiilor contractuale privind finanţarea şi termenele de finalizare a investiţiilor în derulare
 • Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi Constanţa), a unor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de infrastructură
 • Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană, aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva)


Diplomatie si Afaceri Externe

 • Dezvoltarea şi consolidarea profilului României în UE şi NATO şi punerea în valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul României de membru al celor două structuri
 • Continuarea eforturilor de promovare şi acţiunilor ferme de susţinere a aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova va avea un loc central


Munca, Familie si Protectie Sociala

 • Reîntregirea salariilor personalului bugetar
 • Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016
 • Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori
 • Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat


Mediu

 • Operationalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investitii verzi si crearea de locuri de munca verzi
 • Adoptarea unei Strategii si a unui Plan National de gestionare a deseurilor
 • Instituirea imediata a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de sist pana la finalizarea studiilor ce se afla in derularea la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fractionare hidraulica.


Educatie

 • Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
 • Deblocarea posturilor din învăţământul superior
 • Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
 • Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie
 • Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor


Citeste si:


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

10826 vizualizari

 • +14 (22 voturi)    
  Nici eu nu-i votez in parlament pe astia (Joi, 3 mai 2012, 21:47)

  parlamentarul obosit [anonim]

  Numai prin numirea ministrilor si au incalcat deja toate punctele din "prioritatile esentiale" ale asa-zisului lor program de guvernare.
  • +10 (20 voturi)    
   Au copiat programul lui Mihai Razvan Ungureanu (Vineri, 4 mai 2012, 7:17)

   CalinM [utilizator] i-a raspuns lui parlamentarul obosit

   Diferenta e ca MRU avea ministri profesionisti, pe cand Ponta a adus cu el cel mai prost guvern de dupa Revolutie. Toti parca au fost alesi pe criterii ca conflict de interese, abuz in serviciu, incompatibil, putred de bogat, semi-analfabet, omul lui Voiculescu, Adrian Nastase etc.

   Ce poate sa faca Dan Constantin ala la Agricultura cand el a ajuns acolo doar ca Voiculescu are nevoie sa scape de un proces de 60 milioane de euro? Sau Dumitrescu la Educatie cand ar trebui sa mearga ea prima din nou la gimanziu sa invete sa scrie?

   Si USL le-a pus in brate fraza copiate de la altii. Dar din pacate coruptia o sa infloreasca, justitia o sa fie iar oprita sa-i aresteze, presa o sa fie iarasi sub presiune.
   • -4 (8 voturi)    
    Beizadelele alea! (Vineri, 4 mai 2012, 9:07)

    Don [anonim] i-a raspuns lui CalinM

    Beizadelele alea erau ministri priceputi?! Cu case cumparate de tata in Miami, oameni care nu au produs un leu real de capul lor niciodata. N-au facut absolut nimic. Habar nu ai ce spui!
   • -2 (2 voturi)    
    N-au copiat nimic!! (Vineri, 4 mai 2012, 11:33)

    miruna [anonim] i-a raspuns lui CalinM

    E programul lor! Cum puteti minti asa??
    E facut de cativa ani, stiu ce spun, eram siguri ca vom da jos clasa dictatorului de hoti!
    • +1 (1 vot)    
     au disparut! (Vineri, 4 mai 2012, 14:37)

     curios [anonim] i-a raspuns lui miruna

     deci dispare reteta electronica si dispare cardul de sanatate. Asa-i ca la PSD se primeste spaga de la importatorii de medicamente????
    • 0 (0 voturi)    
     Bineinteles bla,bla,bla (Vineri, 4 mai 2012, 21:16)

     pamblicaru [anonim] i-a raspuns lui miruna

     Daca te pricepi asa bine cum ne poti explica ce inseamna clientelism politic si de ce nu respecta propunerea de guvern, acest principiu?
     Multi dintre noi au inceput sa aplice toleranta ZERO la imbrobodelile voastre.
     "Canta la alta masa".
   • -1 (1 vot)    
    Ha, ha! (Vineri, 4 mai 2012, 11:59)

    Timisoara [anonim] i-a raspuns lui CalinM

    Daca PDL-ul a avut CEL MAI BUN GUVERN, atunci dumneata faci parte din categoria LOW-CLASS a Romaniei.
    • +1 (1 vot)    
     unde sunt cifrele? (Vineri, 4 mai 2012, 14:43)

     aritmos [anonim] i-a raspuns lui Timisoara

     A. deci nu mai scade CAS? si repornirea motoarelor economiei? sau aia era bla-bla pe sticla? B. bani la bugetari (sindicatele lor aduc voturi) si nimic la privati, traiasca Karl Marx C. se fac centre multifunctionale! cum ramane cu urletele despre spitalele ce nu trebuiau desfiintate, caci vad ca nu le reinfiinteaza (alt bla-bla pe sticla). D. un amarat de Logan e sub 10 000 euro, un Toyota Prius e peste 25 000 euro (sa vezi coincidenta, Toyota era sponsor pt. copilotul Ponta). E. ce inseamna inechitate sociala? cel cu trei perechi de nadragi da una celui cu o singura pereche? asta am trait-o in 1950, impreuna cu "Ana, Luca, Teo, Dej baga spaima in burgheji"
  • +5 (9 voturi)    
   Program scris in bataie de joc.... (Vineri, 4 mai 2012, 9:42)

   Ali Star [anonim] i-a raspuns lui parlamentarul obosit

   Programul USL scris in limbaj de lemn se situeaza mult sun Programul PP-DD mai ales prin enuntul punctelor din program si sustinerea lor intr-o forma usor de inteles.

   Din start programul este un fel de bla bla bla.
   Grav este ca ne jucam de-a justitia:
   "Respectarea legilor, fara exceptii, fara derogari sau scuze" Adica, nene posibil viitor prim ministru, la cine te referi si, mai ales cine NU respecta (nu a respectat) legile?
   As fi tendentios sa amintesc aici un nume: A. Nastase. Deocamdata condamnat.

   Mediu:
   "crearea de locuri de munca verzi" Bravo!
   Intreaba pe mama Omida ce inseamna locuri de minca verzi? Locuri de munca rosii, albastre, etc.
  • +2 (2 voturi)    
   Programul de falimentare a Romaniei (Vineri, 4 mai 2012, 11:41)

   Captain Obvious [utilizator] i-a raspuns lui parlamentarul obosit

   Si de imbogatire a vechii garzi
 • +18 (26 voturi)    
  repararea inechitatilor sociale:))) (Joi, 3 mai 2012, 21:54)

  popcorn monta [utilizator]

  cum repari chestia asta???...iei de la mine si dai la un trantor?
  • -12 (20 voturi)    
   mda (Vineri, 4 mai 2012, 5:47)

   Bogdan [anonim] i-a raspuns lui popcorn monta

   Stereotipurile tipice. Cei cu bani ii vad pe cei saraci drept trantori, iar cei saraci ii vad pe cei bogati drept hiene lacome. Oameni cu mintea ingusta.
   • 0 (0 voturi)    
    Nu, ferma animalelor (Vineri, 4 mai 2012, 21:28)

    goe [anonim] i-a raspuns lui Bogdan

    "Toate animalele sunt egale, dar porcii sunt cei mai egali".
  • +7 (13 voturi)    
   invers (Vineri, 4 mai 2012, 7:35)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui popcorn monta

   deja statul ia de ceva ani de la cel care munceste si da la cel care sta de pomana... deci repararea inseamna ca va lua de la asistatii sociali (inlcusiv ipoCrin Antonescu?) si va da inapoi platitorilor de taxe...
   hmmm.. sau nu, pentru ca ei de fapt sunt comunistii.. si vad altfel 'inechitatile'?
   • +4 (6 voturi)    
    da, dar... (Vineri, 4 mai 2012, 9:36)

    translativus [utilizator] i-a raspuns lui pehash

    ...pomanagii "are" drept de vot si voteaza pe cel ce le da de pomana.
    Pentru cei ce muncesc cinstit, sistemul politic are un singur raspuns: YAMATAKURU ! L-am tradus in japoneza ca sa nu o lungesc.
   • -3 (3 voturi)    
    precizare (Vineri, 4 mai 2012, 11:40)

    casandra [anonim] i-a raspuns lui pehash

    Se va lua de la individul care-si plateste mizerabil salariatii pentru a-si pastra pentru sine grosul profitului si nu-si plateste corect impozitele si contributiile. Si se va da familiilor salariatilor batjocoriti de ipochimentul de mai sus. Cand jumatate din salariatii Romaniei sunt platiti cu salarii brute mai mici de 1500 lei lunar - si sunt muritori de foame cu banii acestia - este loc de mai multa dreptate sociala.
    • 0 (0 voturi)    
     Rezon (Vineri, 4 mai 2012, 21:39)

     a.n. [anonim] i-a raspuns lui casandra

     Si cine ii opreste sa munceasca in alta parte sau pe cont propriu?
     Asteapta de la ""statul sa ne dea".
     Statul nu mai are de unde sa dea. Se imprumuta sa supravietuiasca!
     Inechitatea sociala este o gogorita comunista. Doar n-oi vrea sa ma convingi ca baronii usl-ei sunt de stanga si se caineaza de diferenta dintre ei si mine.
     • 0 (0 voturi)    
      sclavia are multe forme (Marţi, 8 mai 2012, 4:38)

      gogu al mic [anonim] i-a raspuns lui a.n.

      spui tu ceva pe-acolo, dar daca ne-o luam cu "cine ii opreste sa munceasca in alta parte" nu mergem deloc inainte. daca tie iti place ca inca mai exista iobagia, e treaba ta. mie unuia nu-mi place asta.
    • 0 (0 voturi)    
     mizerabil (Sâmbătă, 5 mai 2012, 12:44)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui casandra

     pai profitul ala se duce mai mult catre patron pentru ca salariatii sunt... "limitati". altfel si-ar da toti demisia, in grup, si ar face rapid o firma concurenta. dar stiu ca nu sunt in stare si accepta cu mare bucurie un salariu in loc sa accepte provocarea antreprenoriatului.
  • +5 (9 voturi)    
   Cam asta e socialismul (Vineri, 4 mai 2012, 9:39)

   Gipsi [utilizator] i-a raspuns lui popcorn monta

   Cam asta e socialismul, daca nu stiai, partidul de stanga face ce stie el mai bine, ia de la omul care munceste si da la trantori, "sa manance si gura lor ceva". (plus ce-si iau ei, ca doar nu fac pe robin-huzii degeaba :D )
  • +2 (2 voturi)    
   ... (Vineri, 4 mai 2012, 13:38)

   Marcu [anonim] i-a raspuns lui popcorn monta

   Daca trantorii sunt mai multi decat oamenii harnici, este normal ca trantorii sa fie privilegiati de conducatori. Altfel nu ar ajunge/rezista la conducere.

   Slava Domnului ca avem nevoie de FMI si de UE, ca altfel ne duceau romanii nostri de la conducere in Epoca de Piatra.
 • +11 (15 voturi)    
  asa sa fie (Joi, 3 mai 2012, 21:59)

  pd [utilizator]

  cred ca n-am citit bine dar nu scrie nicaieri de propunerea anuntata de varanul vesel referitoare la scadererea TVA la 10% la produsele agricole si nici de reintregirea pensiilor anuntata mai peste tot
  • +2 (6 voturi)    
   ponta taie panglici (Vineri, 4 mai 2012, 8:35)

   panfil flecaru [anonim] i-a raspuns lui pd

   dupa modelul lui mitica oparescu.

   programul pon..aaaa, pardon, al Guvernului Romaniei(!!), este aceeasi marie, cu o noua palarie.
   adica o continuare a programului guvernului ungureanu, data cu nitel rosu, de camuflaj.

   e caraghioasa insistentza pe, unde's bani de mariri.
   maririle nu sunt o plata si atat, sa ai un depozit, faci plata si ai scapat.
   maririle vor fi permanente, se vor plati in fiecare luna, de acum in colo.
   cam ce depozit ar fi trebuit sa faca ungureanu, sa poata plati pontanacu salariile majorate, pe urmatorii patru ani ?!

   guvernul ungureanu gasise solutii de suplimentarea veniturilor, astfel ca tzinta de deficit sa nu se schimba.
   asta tre'sa faca si pontancii din noua guvernare..

   iar, despre chevron, se explicase cine a semnat contractul, ce cuprindea si ca aveau licenta numai pentru explorari.
   pentru exploatare, urmau sa primeasca licenta cand aveau datele necesare.

   deci moratoriul este o muratura.
   adica o sorcova pentru alegatorii mai redusi la intelegere.

   nimic despre autostrade (citat varanul), iesprimat in km.
   oricum pontanacul va inaugura autostrada buc- ploiesti in masina aia, cu respect pentru mediu.

   sper ca aceasta gubernare sa intre in almanahe. (citat celebru !)

   le urez ...succesuri !
   • +1 (3 voturi)    
    vino lume, vino ! (Vineri, 4 mai 2012, 10:43)

    ginel oboreanu [anonim] i-a raspuns lui panfil flecaru

    doua circuri, doua !
    afara'i vopsit gardul, inlauntru'i leopardu' !
    atractia zieli, ponta scoate panglici pe nas !

    deci nu taie panglici, scoate panglici pe nas, pe gura..
    solutia pontanacilor, pentru bani de salarii, este, nu de suplimentarea veniturilor la bujet, ci, atentie, "ajustarea" deficitului, prin renegocieri cu fmi & co.
    sa vedem ce vor zice reprezentantii comisiei ioropene.

    deci, sa o lamurim, in dulcea limba romaneasca, vor mari deficitul, vor acoperi lefurile din imprumuturi.

    deci, tot pe romaneste, la sfarsitul anului vom datora mai mult.

    sigur vor intra in almanahe !
    • 0 (0 voturi)    
     Volan pe partea stanga (Vineri, 4 mai 2012, 21:46)

     debitor si eu si tata [anonim] i-a raspuns lui ginel oboreanu

     Cu astia, pana in toamna, salutam Grecia din mers.....
     Ii vom depasi si ce mandrie proletara ne va cuprinde!
 • +9 (13 voturi)    
  Depolitizare? (Joi, 3 mai 2012, 22:04)

  Jeana [anonim]

  Nu mai devreme decat azi am constatat o noua majoritate in CA al SRTV : cea USL! Asta suna curat a "depolitizare"! Mai au sa-i zica Antena 4 in loc de TVR si gata! Vom fi o tara de intoxicati de slugile lui Voiculescu, care vrea cu orice pret sa puna mana pe putere. Iata de ce-a murit Ceausescu, stimati alegatori!
 • +5 (9 voturi)    
  Vorbe goale! (Joi, 3 mai 2012, 22:06)

  Bebe [anonim]

  No comment!
 • +10 (14 voturi)    
  Au si inceput sa puna in practica (Joi, 3 mai 2012, 22:08)

  CalinM [utilizator]

  Ponta a uns ministri toti incompatibili, datori vanduti de-ai lui Voiculescu, ministrii lui Adrian Nastase, pe cei care au supervizat falimentele Bancorex, Caritas, cei dati in judecata de statul roman pentru fraude si incalcari ale legilor.

  Ministri lui Ponta or sa aduca la randul lor in toate functiile publice indivizi la fel de dubiosi ca ei si asa programul de guvernare o sa se infaptuiasca: coruptia generalizata, nesimtire, populism, minciuni si iresponsabilitate. Cursul de schimb a aratat deja ce crede piata de guvernul USL: leul e in corzi la minimul istoric.
  • -1 (3 voturi)    
   Esti foarte activ! (Vineri, 4 mai 2012, 9:13)

   Blam [anonim] i-a raspuns lui CalinM

   Cat iti dau astia pe postare?
  • -2 (4 voturi)    
   orele suplimentare se platesc dublu? (Vineri, 4 mai 2012, 9:23)

   postac wannabe [anonim] i-a raspuns lui CalinM

   imi zici si mie unde sa trimit CV? pls
   ms
 • +4 (10 voturi)    
  hai frate votativa mai repede (Joi, 3 mai 2012, 22:12)

  Ghita [anonim]

  ca pana luni ramaneti fara ministri si tot la voiculescu si nastase apelati. Deja unu s-a pierdut ca e incompatibil, altu e cercetat penal ca a angajat-o pe nevastasa la teatru desi avea experienta 1 luna si nu 1 an, alta e iar cercetata de ani, marga n-are timp sa invete in 6 luni ce inseamna relatii externe, ala micu a lui voiculescu o sa stea in sedinte de partid la grivco pana se face iarna, rovana plumb se cauta iar de spaga ca-n vremurile bune cand a retras sute de autorizatii de mediu si au ramas doar 4 firme de partid sa faca vanzari de metal (in 2004), corlatean la justitie tre sa il scape pe nastase ca altceva nu stie, hellvig ala are doar numele brand (mai era puwak cu atragerea fondurilor europene a atras si deturnat pentru baietelul ei).

  Pai e show sau nu e show? Si asta e lista pana la alegeri, lista de cinstiti, lista sa luam ochii electoratului =)).
 • +14 (14 voturi)    
  Lol (Joi, 3 mai 2012, 22:16)

  Orpheus [utilizator]

  Deci guvernul isi propune sa respecte legile? Buuunnn! De fapt e trist ca e necesara o astfel de afirmatie, dar totul e posibil in Romania.
 • +13 (17 voturi)    
  Program de guvernare (Joi, 3 mai 2012, 22:24)

  Ibrahim [utilizator]

  Luam cat putem de la voi si dam la ai nostrii.
  Chestia e ca "voi" suntem noi, tara intreaga. Iar "ai nostrii" sunt Nastase, Iliescu si ai lui, Ponta-Naum, repetenu' Antonescu si ai lor...
  Ce facem?
  • +14 (18 voturi)    
   Dictionar explicativ pentru jargoanele USL-iste (Vineri, 4 mai 2012, 0:10)

   CalinM [utilizator] i-a raspuns lui Ibrahim

   Depolitizare = Inlocuirea tuturor functionarilor cu incompetenti corupti din USL

   Respectarea legilor = Eliberarea coruptilor si oprirea proceselor.

   Imbunatatirea performantelor companiilor de stat = Un val de contracte cu baietii destepti si hamesiti din USL

   Imbunatirea colaborarii dintre institutii = Desfiintarea DNA, ANI, concedierea procurorilor incoruptibili.
   • +7 (11 voturi)    
    Bla, bla, bla, va vom fura!!! (Vineri, 4 mai 2012, 0:30)

    Impotriva prostiei din tara [utilizator] i-a raspuns lui CalinM

    Bla, bla, bla, vom privatiza! Dupa ce am urlat ca "Nu ne vindem tara!", vom privatiza noi pe comisioane cum ne-a invatat Nastase cu Petrom, Petromidia si restul. Adio Chevron, vom importa mai multe gaze de la tovarasii nostri, prietenii tovarasului Ion Iliescu. Vom devaliza tara mai ceva ca in 2008 si va vom arunca niste firimituri ca sa ne votati ca imbecilii! DNA il vom decapita, la fel si ANI! Va fi liniste si vom fura in liniste. Multumim pensionarilor, bugetarilor fara coloana vertebrala, asistatilor, interlopilor, comunistilor, securistilor si bineinteles mogulilor care ne sustin!
    Votati-ma daca nu vreti o Romanie a mafiei USL, cu un guvern cocktail format din fosilele lui Vacaroiu si Nastase, plin de hoti, incompetenti, demagogi si populisti!
 • -9 (15 voturi)    
  fadf (Joi, 3 mai 2012, 22:27)

  escu [anonim]

  Mi se pare un program realist.
 • +9 (15 voturi)    
  am mai auzit (Joi, 3 mai 2012, 22:28)

  andimi [utilizator]

  am mai auzit din acestea si in alte dati, dar cel mai tare ma distreaza cind aud psd-isti vorbind de depolitizare!!! Poanta chiar crede ca alde Hrebe, Mazare, Oprisan si altii vor renunta la functiile din teritoriu ce le permit sa fie adevarati baroni locali?
 • +10 (14 voturi)    
  "Respectarea legilor, fara exceptii, fara derogar" (Joi, 3 mai 2012, 22:41)

  george [anonim]

  doamne Vlade unde esti , cred te rasucesti in mormint cind ii auzi pe nemernicii astia ..
 • +10 (14 voturi)    
  da, da (Joi, 3 mai 2012, 23:18)

  calamaru [anonim]

  Da, pontalau, la teorie si dat din clanta esti bun, ca toti neocomunistii tai. Sa te vad condamnandu-l pe Nastase, apoi incep sa ma gandesc sa te si cred.
  • +10 (16 voturi)    
   A inceput cu cel mai prost guvern de dupa '89 (Joi, 3 mai 2012, 23:48)

   CalinM [utilizator] i-a raspuns lui calamaru

   Ce program o sa puna in aplicare aia daca nici macar nu pot sa scrie corect in limba romana? Si majoritatea sunt dati in judecata, declarati incompatibili etc etc. O sa mareasca salarii, cheltuieli pana la alegeri si dupa o sa ne rupa la taxe si prin deprecierea leului ca sa acopere gaurile.

   Iar pe taticul lui spiritual Adrian Nastase iti dai seama ca nu-l mai atinge nimeni. Si toti coruptii din jurul PSD, PNL si PC au liber la furat de acum. Tineti-va bine!!
   • -4 (4 voturi)    
    cel mai prost guvern a tinut 78 de zile (Vineri, 4 mai 2012, 11:34)

    marius [anonim] i-a raspuns lui CalinM

    si a intrat in istorie cu o privatizare fenomenala care nu s-a mai tinut, cu o marire de salarii planuita pentru care nu avea bani si pentru acceptarea furtului neconstitutiona de bani de la pensionari savarsit de catre un profesor de drept constitutional.

    in rest puteti sa latrati cat vreti, sa va legati de greseli de gramatica (apropos "majoritatea sunt dati in judecata" arata ca esti varza la gramatica)!
    • 0 (0 voturi)    
     Orisicat (Vineri, 4 mai 2012, 21:57)

     pamblicaru [anonim] i-a raspuns lui marius

     Nu a fost facut pe bancheta din spate...
 • -3 (7 voturi)    
  in drum spre Brasov (Joi, 3 mai 2012, 23:32)

  Ari3s [anonim]

  Nu sunt expert, dar cred ca ECONOMIA se refera la cele trei elemente de baza: productia/consumul si starea de neutralitate- comertul. In acest program, exista capitolul ECONOMIE, COMERT SI MEDIUL DE AFACERI. Din start, ceva nu este in regula. Aici, creativitatea, crearea conditiilor, lipseste cu desavarsire. Intalnesti doar ,,privatizarea". Mai este ceva de ...privatizat?
  Daca parcurgi mai departe, intalnesti la capitolul APARARE, ,,respectarea obligatiilor asumate in parteneriatului strategic cu SUA". Nimic mai mult. Ce s-a intamplat cu atat de cunoscutul slogan ,,...NATO si UE..."? Nu am curaj sa ma gandesc ca viitorii ministri ai apararii au o viziune referitoare la punctele de rezistenta strategice, de exemplu.
  Ma rog, poate ca actualii politicieni au dreptate. In aceasta viata, nu suntem decat simpli calatori.
  • +3 (9 voturi)    
   bun ! politizarea si politruceala continua !!! (Joi, 3 mai 2012, 23:59)

   n [anonim] i-a raspuns lui Ari3s

   dar putem calatorii si la clasa I-a fiind cinstiti.

   ori coruptii astia iti iau tot - si zaharul din ceai.

   cel mai mult mi-a placut cand zic ca nu vor numi politici decat 2 persoane din minister: minstru si vicele.
   si ca logica de consecinta ce dreaq crezi ca vor face aia ? alegeri obiectiveeeee ??? :)))

   asta e boala romaniei si a Africii.
   politizarea procesului decizional.
   adica apararea intereselor speciale !
   CU ORICE PRET !!!

   BAFTA LA TRANZITIE ROMANI.
   asa un dor am sa mai vad meleagurile natale - dar asa nu imi vine sa dau 1000 dolari sa ma enervez la aeroport ... sa intru in tara lui Nimeni...

   pacat.
 • +5 (9 voturi)    
  Dragi roman, centurile va rugam, revine tranzitia (Joi, 3 mai 2012, 23:53)

  Daniel [anonim]

  ===
  "Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstrucția sistemului de pensii ocupaționale."

  Rollback la reforme adica iar cresc pensiile celor din categorii speciale:
  ===
  Aparare:
  Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocrației, a stării de sănătate și capacităților fizice ale personalului;

  Clar, proba de haltere si ridicare de greutati... care castiga, ala devine general, ca doara razboaiele moderne se poarta cu buzduganul...
  ==
  Sanatate:
  " Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine dar la fel de eficiente)."
  Medicamente?? C'mon people... dar oare ce ati zice sa incurajam oamenii sa faca sport si sa manance verde si sanatos?
  ===========
  "Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut."
  Pe marginea drumurilor nationale cred ca ar fi un loc potrivit, sa avem cate o sectie de urgente la fiecare cativa kilometri... Si cand ii primim, evident ca le aprindem o lumanare, ca urgentele trebuie tratate, nu doar primite, intrebate ce s-a intamplat si tinute de mana... Ce ati spune sa creeati colaborare intre sectiile de urgenta si sa dotati elicopterele militare cu echipamente pentru preluarea urgentelor...

  ===============
  "Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri si intarirea clasei mijlocii; "

  Buget multianual, cand Ponta acum 3 luni declara ca sunt bani de salarii si azi declara ca nu sunt bani?
  ====
  "Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor publice locale"

  Tocmai ieri a declarat Ponta ca vor lua bani inapoi de la primari si consilii PDL ca sa le ajunga banii de salarii...
  ===

  Dragi Romani,

  Curatati canalizarile si burlanele de la case pentru ca in cateva zile va incepe sa curca laptele si mierea....

  Si nu uitati sa spalati borcane multe, fara numar, ca sa aveti in ce pune tot ce veti primi de la USL.
  • +6 (8 voturi)    
   Targeting (Vineri, 4 mai 2012, 0:03)

   roslyn ceapall [anonim] i-a raspuns lui Daniel

   Tare...baga mare... avem de dat ceva apa sfintita si altora pe alte site-uri...
 • +2 (6 voturi)    
  E de la bamcul zilei? (Vineri, 4 mai 2012, 0:33)

  supea [anonim]

  Si ati gresit rubrica ?
 • +3 (7 voturi)    
  din nou ”greaua mostenire”. (Vineri, 4 mai 2012, 6:30)

  gica43 [utilizator]

  Oare cat timp vom mai auzi,repetata la infinit de cei doi pacalici usl si de diversi ”analisti ”gen Voinea,Cosea etc,aceasta imbecilitate:”Guvernele Boc si MRU nu au prevazut sumele pentru salarii si pensii”.După mintea lor putina trebuia probabil ca intr-un sertar sa fie gasite cateva miliarde de lei cu dedicatia ”:Miere pentru usl.”
 • 0 (4 voturi)    
  prostii fac reforma hotii aduna rezultatele (Vineri, 4 mai 2012, 7:13)

  vaisamar [anonim]

  taiat de panglici la greu =)

  science.hotnews.ro/stiri-tehnologie-11524179-laserul-magurele-proiectul-celui-mai-puternic-laser-din-lume-eli-fost-declarat-admisibil-expertii-europeni-daniel-funeriu-proiectul-intra-ultima-faza-inainte-semnatura-comisiei.htm
 • 0 (4 voturi)    
  Da pensiile ? (Vineri, 4 mai 2012, 7:22)

  Ion Cuibar [anonim]

  Salriile si iarasi salariile ,pensiile cand vor fi reintregite?Da ,cei 5,5% dati inapoi ,evident cu dobanda cu care statul ne penalizeaza daca nu platim darile la timp . Chiar daca sunt dati inapoi acei bani nu sunt decat praf in ochii pensionarilor. Timp de peste doi ani ,oamenii USL au aparut pe sticla, acuzand votul si numaratoarea ilegala ,de la adoptarea actualei legi a pensiilor ,sa o anuleze imediat ce ajung la guvernare ,sa faca punctul de pensie 45% din salariul mediu brut ,respectiv : 2117x 0,45= 953,65 lei , nu 732,80 lei cat este in legea PDL ,aia adoptata numarand doi votanti in loc de unul . Procentul de 30% neaplicat la toata pensia este adevarata jecmaneala a pensionarilor, nu mizilicul de 5,5%aplicat la diferenta de 740 lei . De ce pentru salariati s-au gasit si se gasesc bani pentru reintregirea salariilor iar pentru pensionari nu ? Sa-i recupereze pe cei obtinuti din vanzarea ,dea lungul anilor , a activelor statului ,ca doar pensionarii le-au facut prin munca de robi si pe banii lor, din confiscarea verilor facute ilicit si din privatizari dubioase. A nu mai spune nimic despre pensionari si mai ales a nu face nimic, inseamna ca la putere este aceiasi marie cu alta palarie iar batjocorirea si genocidul pensionarilor continua.
 • +1 (1 vot)    
  cum sunt IMM-urile si PRIVATII impacati? (Vineri, 4 mai 2012, 9:37)

  palmas la patron [anonim]

  Da de firmele private nu zice mai nimic, aka "stimularea mediului de afaceri si intarirea clasei mijlocii"!!!! Pana la urma, contributia majora este a IMMurilor in PIB, repsctive taxele in bugetul tarii...si astia isi fac planuri bugetare, mariri de salarii si pensii pe banii nostrii. Eu lucrez la Patron si Programul lui PONTA nu prea ma afecteaza. JOS GUVERNUL PONTA si FOMISTII si INCOMPETENTII din Guvernul USL.
 • 0 (2 voturi)    
  Cand o sa veniti (Vineri, 4 mai 2012, 9:55)

  kibbitz [utilizator]

  si cu niste CIFRE concrete, voi incerca sa va iau in serios. Pana atunci, ar fi bine sa ascundeti de ochii lumii fituica asta numita program de guvernare.
 • 0 (2 voturi)    
  program guvernare (Vineri, 4 mai 2012, 10:32)

  marian [anonim]

  D-nule Ponta chiar ne credeti atat de prosti sa va votam pentru asemenea povesti?
  Atata lucru puteam si eu sa scriu fara sa fac parte din Guvern.
  Pana si dEan Diaconescu are un program de 100 de ori mai bun decat al vostru (chiar daca unele puncte sunt de criticat iar pentru altele nu stiu de unde o sa aiba bani),care contine cifre si este usor de inteles de toti.
  Acest Program este o bataie de joc la adresa Romaniei si a celor care o sa va voteze anul acesta.
  Si pentru final:multumim pentru faptul ca o sa ne asigurati la toti romanii cate o Toyota Prius in urmatorii patru ani,ca sa incurajati astfel CREAREA DE LOCURI DE MUNCA IN ROMANIA.
 • 0 (0 voturi)    
  sclavii FMI (Vineri, 4 mai 2012, 11:30)

  miruna [anonim]

  Am asteptat acest guvern, ca pe nu stiu ce! Au zis ca termina cu acordurile astea cu FMI care ne-au saracit tara, facute de Basi...
  Si acum, ce fac ei? Vin sa-mi spuna ca DOAR FMI isi va da acordul daca-mi da mie banii inapoi la salariu??
  Sclavilor! Ne-ati mintit!! Vindeti si voi tara FMI-ului!!
 • 0 (0 voturi)    
  Verificati referirea la anul 2912! (Vineri, 4 mai 2012, 11:33)

  Observator [anonim]

  Cum adica:"reintregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2012 r".
  Trebuie sa fie o gresala, verificati, va rog. Poate este vorba de iunie 2010, nivel de la care au fost taiate salariile. Daca ramane "nivelul din 2012",inseamna ca nu se va reintregii nimic, iar bugetarii vor ramane cu aceleasi salarii pe care le au acum si pe care le vor avea si in 2012!!
 • +1 (1 vot)    
  In 7 zile au uitat jumatate din promisiuni! (Vineri, 4 mai 2012, 11:54)

  Klaus_ [utilizator]

  Pai unde sunt promisiunile alea de acum o saptamana?
  Unde e reducerea CAS angajator cu 5%?
  Unde e cresterea salariului minim pe economie la 800 sau 850 lei?
  Unde sunt cele 1 milion de noi locuri de munca?
  Unde e cota redusa de TVA la productia de paine, cereale, carne, lapte si legume?
  Unde e impozitul diferentiat pe salariu de 8% pana la 800 lei/luna si 12% pana la 1600 lei/luna?
  Unde e cardul de credit pt IMM de 5000-100,000 euro.
  Au trecut doar 7 zile si le-au uitat! Oare ce va mai ramane dupa 6 luni din promisiunile lui Ponta?
 • +1 (1 vot)    
  MISTO PROGRAM (Vineri, 4 mai 2012, 12:11)

  Cristi [anonim]

  In cele 50 de pagini, "implementare" apare de 40 de ori, "promovare" de 29 de ori. Multe vorbe, putine afirmatii....
 • 0 (0 voturi)    
  OK. (Vineri, 4 mai 2012, 13:44)

  Nea Costica [anonim]

  Buuuuun ! Cu specificatia: acest program de guvernare este pentru urmatorii 200 de ani cu posibilitati de intrare in prelungiri. Mult succes ! Cu stima,NC.
 • 0 (0 voturi)    
  Autostrada Buc-Brasov (Vineri, 4 mai 2012, 13:46)

  Ioan [anonim]

  Cand se apuca cineva si de Comarnic-Brasov?
 • 0 (0 voturi)    
  guvern Ponta (Vineri, 4 mai 2012, 15:50)

  emizil [anonim]

  De ce sa fie cumparata masina ecologica din banii statului pentru dl. prim-ministru desemnat?Astept momentul cind toti bugetarii vor merge cu masini fabricate in Romania.Ceausescu a vandut toate masinile de import unei firme de taxiuri din Liban.In Suedia ministrii folosesc bicicletele.Sa si -o cumpere din veniturile familiei folosind credit oficial.
 • 0 (0 voturi)    
  sa respect legile (Vineri, 4 mai 2012, 18:55)

  doru [anonim]

  asta cu respectatul legilor e ca si cand ai recunoaste ca nu le-ai respectat tot timpul , dar de data asta iti propui sa fii corect ,... tare mi-e teama ca tocmai la punctul asta o s-o dea in bara
 • 0 (0 voturi)    
  bla,bla,bla (Luni, 14 mai 2012, 1:56)

  mariana [anonim]

  bla,bla,bla


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by