Guvernul a primit acordul companiei Chevron de declasificare a contractelor de concesionare a unor perimetre petroliere din Dobrogea, a declarat joi, la Varsovia, premierul Mihai-Razvan Ungureanu, citat de agentia Agerpres.

Potrivit acestuia, contractele urmeaza sa fie facute publice in cursul zilei de joi pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), insa acestea nu vor contine anumite clauze comerciale pe care compania a dorit sa le mentina confidentiale.

UPDATE Contractele desecretizate pentru perimetrele Adamclisi, Costinesti si Vama Veche au fost postate pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Resurse Minerale

Potrivit primului ministru, contractele nu vor contine anumite clauze comerciale pe care compania a dorit sa le mentina confidentiale.

Guvernul a aprobat in 20 martie trei acorduri petroliere de concesiune de explorare-dezvoltare-exploatare in trei perimetre din Dobrogea (regiunea de sud-est) pentru compania Chevron Romania, hotararile pentru aprobarea acordurilor fiind publicate in Monitorul Oficial din 28 martie.

Cele trei acorduri intre Chevron si Autoritatea Nationala pentru Resurse Minerale se refera la perimetrele EX 18-Vama Veche, EX-19 Adamclisi si EX-17 Costinesti.

 • Perimetrul Adamclisi se intinde pe o suprafata de 909,2 kilometri patrati.
 • Perimetrul Costinesti se intinde pe o suprafata de 901,71 kilometri patrati
 • Perimetrul Vama Veche se intinde pe o suprafata de 889,54 kilometri patrati

Aceleasi redevente ca si in cazul gazelor conventionale

Redeventele petroliere pe care titularul (Chevron, in cazul de fata) trebuie sa le plateasca sunt cele stabilite in momentul de fata in Legea Petrolului. Redeventa la gaze naturale este intre 3,5% si 13% in functie de marimea zacamantului, iar la petrol este intre 3,5% si 13,5% in functie de marimea zacamantului. Redeventa se plateste trimestrial, cu scadenta la data de 25 a primei luni a trimestrului urmator.

 • Intr-un interviu acordat recent HotNews, presedintele ANRM, Alexandru Patruti, a declarat ca "asa cum este legislatia romana in acest moment, nivelul de redeventa este acelasi ca si pentru gazele conventionale". Insa, este dreptul fiecarui stat de a modifica nivelul de redeventa avand in vedere ca toate resursele minerale sunt proprietatea statului, a mai spus Patruti. Acesta a precizat in cadrul interviului, ca legislatia va fi imbunatatita si completata la nivelul UE. "Sefii de guverne si de state membre au decis ca aceste gaze neconventionale pot fi o alternativa la securitatea energetica a Europei si ele trebuiesc studiate. In acelasi timp, etapa urmatoare a fost discutia privind trecerea in revista a legislatiei in domeniul mediului in UE, legislatie care este adoptata integral in Romania. In urma acestei analize, daca se impun reglementari suplimentare este ceea ce face un grup de lucru la care Romania este parte. Si evident ca aceste discutii se porta intre specialisti din tote tarile Uniunii Europene si se tine cont de experienta acumulata in Statele Unite deoarece aici exploatarea s-a realizat cu rezultate remarcabile, circa 30% din productia nationala de gaze a SUA fiind din gazele neconventionale".
 • Guvernul trebuie sa modifice, conform acordului cu FMI, nivelul actual al redeventelor petroliere. Insa, ramane de vazut daca acordurile petroliere in vigoare se vor supune unor eventuale modificari.

Durata acordului

 • Durata acordului petrolier este de 30 de ani contractuali, incluzand perioada de explorare, cu posibilitatea de prelungire pana la 15 ani.
 • Perioada de explorare va fi de 6 ani contractuali de la intrarea in vigoare a acordului. Titularul va avea dreptul sa extinda perioada de explorare cu o perioada aditionala de cel mult 4 ani, fara a putea depasi insa 10 ani contractuali, cu conditita de a-si fi indeplinit obligatiile prevazute in acord pentru perioada de explorare. In vederea obtinerii extinderii este necesara asumarea unui program suplimentar de lucrari.
 • In cazul nerealizarii programelor de lucrari, acordul inceteaza.
 • Partea din perimetru, in care, in urma lucrarilor efectuate in perioada de xplorare nu s-au pus in evidenta zacaminte comerciale, se pune la dispozitia ANRM, libera de orice sarcini sau obligatii, la data incheierii perioadei de explorare. Titularul va notifica ANRM cu privire la descrierea si marimea partii din perimetru care urmeaza sa fie puse la dispozitia agentiei.

Renuntarea la acest acord poate interveni oricand pe perioada derularii acestuia, prin renuntarea voluntara a titularului cu indeplinirea unor conditii:

 • pune la dispozitia agentiei toata documentatia privind activitatea desfasurata pana la data notificarii renuntarii
 • pune la dispozitia agentiei suma reprezentand contravaloarea lucrarilor prevazute in programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier si al celor de dezvoltare si exploatare, scadente la data notificarii renuntarii, si neexecutate din motive imputabile titularului. Suma rezultate ajunge la bugetul statului
 • pune la dispozitia agentiei documentul de atestare a expecutiei lucrarilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a operatiunilor petroliere
 • pune la dispozitia agentiei suma reprezentand contravaloarea lucrarilor de abandonare neexecutate, aferente operatiunilor petroliere desfasurate pana la momentul renuntarii si programului de monitorizare a factorilor de mediu post-inchidere, prevazute in planul de abandonare. Suma rezultata ajunge la bugetul statului.

Acordul inceteaza prin expirarea duratei pentru care a fost acordat, prin renuntarea de catre titular, prin rezilierea de catre agentie conform prevederilor din Legea petrolului sau la cerreea titularului in cazul in care apar evenimente care constituie cauze de forta majora.

Agentia poate suspenda concesiunea cand titluarul acordului, in urma unei sanctionari sau notificari, daca dupa 60 de zile de la primirea acesteia se afla in urmatoarele situatii:

 • nu respecta hotararea unei instante judecatoresi privind litigiile aparute in executarea operatiunilor petroliere
 • este supus procedurii reorganizarii judiciare sau falimentului
 • pericliteaza posibilitatea explotarii viitoare a zacamantului, incalca normele privind protectia si exploatarea in siguranta a zacamintelor
 • aduce grave incalcari privind sanatatea, siguranta si securitatea muncii sau provoaca daune de mediu cu risc major asupra populatiei si mediului

Agentia poate rezilia concesiunea cand constata ca titularul

 • nu-si indeplineste, din vina proprie, obligatiile asumate cu privire la termenul de incepere a operatiunilor petroliere
 • continua sistarea operatiunilor petroliere pe o perioada mai mare de 60 de zile, fara acordul autoritatii competente
 • nu respecta prevederile studiilor tehnic-economice de exploatare
 • executa operatiuni petroliere fata autorizatiile prevazute de lege sau daca i s-a retras autorizatia de mediu sau de protectia muncii
 • furnizeaza agentiei date si informatii false cu privire la operatiunile petroliere
 • nu achita in termen de 6 luni de la data scadenta redeventa petroliera
 • Nu respecta o clauza prevazuta in acordul petrolier
 • nu realizeaza volumul minim de lucrari prevazute in acordul petrolier

Titularul va incepe operatiunile petroliere in termen de 90 de zile de la primirea de la ANRM a autorizarii scrise de incepere a lucrarilor

In termen de 15 zile de la data autorizarii ANRM va permite titularului folosirea tuturor datelor geologice si geofizice de explorare

La sfarsitul primei faze de lucrari care este obligatorie, titularul are dreptul sa renunte la concesiune fara sa mai treaca la faza a doua a operatiunilor petroliere, aceasta fiind optionala.

Titularul se angajeaza, cu un minim angajament de explorare, sa suporte cheltuielile considerate necesare pentru indeplinirea programului minimal de explorare. Titularul se angajeaza sa cheltuiasca anual anumite sume in functie de faza de lucrari in care se afla (explorare sau exploatare). Sumele necheltuite in timpul fiecarui an contractual se reporteaza. Sumele sunt confidentiale si nu sunt facute publice.

 • Prima faza presupune o perioada de executie de 48 de luni de la data intrarii in vigoare a acordului. In primii doi ani, sunt necesare achizitia seismica 2D, pe 300 km, studiul geochimic al carotelor, iar in urmatorii doi ani, trebuie sapata o sonda de 3.500 m si o sonda de 2.500.
 • A doua faza care este optionala dureaza intre 2 si 4 ani in functie de varianta. Prima varianta presupunde saparea unei sonde noi la 3.500 m, a doua varianta inseamna saparea a doua sonde noi la 3.500 m, iar a treia varianta sapatarea a 8 sonde noi la 3.500 m.

Tom Holst, director de tara pentru Romania al Chevron, declara, la inceputul lunii aprilie, ca decizia de secretizare a acordurilor statului cu Chevron pentru perimetrele din Dobrogea a apartinut guvernului roman.

'Chevron are o licenta de explorare in zona Barlad si (...) Guvernul ne-a oferit trei licente de explorare in regiunea Dobrogea. Decizia de secretizare a acordurilor pentru perimetrele din Dobrogea a apartinut guvernului roman, a fost decizia ANRM, nu noi am cerut acest lucru. Noi respectam legea din Romania si decizia ANRM', a afirmat oficialul Chevron.

Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) din Romania a dat aviz pentru aceste acorduri petroliere, intrucat cuprind obligatii ce vizeaza protectia mediului, aspecte prevazute in Nota de Fundamentare a Hotararii de Guvern, potrivit unui comunicat al MMP din 30 martie.

MMP precizeaza ca, in cadrul acestor acorduri, sunt stabilite conditii pentru respectarea legislatiei privind protectia mediului si gospodaririi apelor pe care Chevron Romania Holding B.V. trebuie sa le respecte. De asemenea, sunt prevazute masuri de reducere a impactului asupra mediului, de remediere a daunelor in cazul producerii acestora, precum si obligatii pentru refacerea mediului dupa finalizarea exploatarii.

Acordurile prevad o faza initiala de explorare, care cuprinde o etapa obligatorie in care trebuie efectuate prospectiuni seismice si analize geochimice. Pentru efectuarea de prospectiuni nu este necesara obtinerea unui acord de mediu, cu parcurgerea procedurii de evaluare a impactului.

In functie de rezultatul prospectiunilor, se poate face explorarea pentru a vedea daca exista resurse exploatabile economic. Pentru realizarea explorarii, este necesar acordul din partea autoritatilor de mediu.

Dupa etapa de explorare, in cazul in care vor fi identificate resurse exploatabile economic, se va trece la fazele de dezvoltare si exploatare. Pentru a putea trece la faza de exploatare, este necesar acord de mediu, care este emis dupa derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, luand in considerare directivele europene relevante in domeniu printre care Directiva privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC), Directiva privind controlul asupra riscului de accidente majore care implica substante periculoase (SEVESO), Directiva privind evaluarea si gestionarea calitatii aerului, Directiva cadru privind apa, Directiva privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva privind deseurilor periculoase, Regulamentul privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

Dupa aprobarea acestor acorduri petroliere, Chevron Romania Holding BV trebuie sa realizeze mai intai prospectiunile seismice, apoi explorarea pentru a vedea daca exista resurse exploatabile economic si in final, poate trece la etapa de exploatare.