Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a anuntat miercuri ca va suplimenta numarul autobuzelor din noaptea de Inviere (sambata spre duminica), acestea urmand sa circule, la intervale de 30 minute, pe trasee de legatura intre toate cartierele Capitalei si Piata Unirii, informeaza Mediafax.

Luni, 16 aprilie, mijloacele de transport RATB vor circula dupa programul unei zile de duminica, au mai precizat reprezentantii regiei.

Traseele celor 23 de linii de noapte sunt urmatoarele:

 • Linia N101- Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Carol I, Calea Mosilor, Sos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Sos Colentina, terminalul Pasaj Colentina
 • Linia N102 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Sos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasa, Bd. Pierre de Coubertin, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, terminalul Granitului
 • Linia N103 - Piata Unirii, Bd. Unirii, Bd. Burebista, Calea Dudesti, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Sos. Vergului, Sos. Pantelimon, terminalul Granitul
 • Linia N104 - Piata Unirii, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, terminalul Faur SA
 • Linia N105 - Piata Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Piata Sudului, Bd. Alexandru Obregia
 • Linia N106 - Piata Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Serban Voda, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Oltenitei, Piata Sudului, Sos. Berceni, Str. Ion Iriceanu, pana la intersectia cu Sos. Oltenitei, Str. Ion Iriceanu, terminalul Bd. Al. Obregia
 • Linia N107 - Piata Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Marasesti, Bd. Dr. Istrate, Sos. Viilor, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului, terminalul CFR Progresul
 • Linia N108 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Garii Obor, Str. Baicului, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade intre Vii, Str. Doamna Ghica, Sos. Colentina, terminalul Pasaj Colentina
 • Linia N109 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Corneliu Coposu, Calea Calarasilor, Bd. Basarabia, terminalul Republica
 • Linia N110 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Str. Petre Popovat (Sos. Virtutii), Bd. Constructorilor, Calea Giulesti, terminalul Cart. 16 Februarie
 • Linia N111 - Piata Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Calea Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Theodor Pallady, terminalul Complex RATB Titan
 • Linia N112 - Piata Unirii, Bd. Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Serban Voda, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Otenitei, Sos. Oltenitei, Piata Sudului, Str. Nitu Vasile, Str. Izvorul Rece, Str. Resita, Piata Resita, Str. Luica, Str. Anghel Alexandru, terminalul Zetarilor
 • Linia N113 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piata Romana, Bd. Dacia, Calea Dorobantilor, Bd. Constantin Prezan, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Str. Elena Vacarescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogarii, Cartier Baneasa
 • Linia N114 - Piata Unirii, Bd. Regina Maria, Cal. Rahovei, Sos. Alexandriei, terminalul Depoul Alexandria
 • Linia N115 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Splaiul Independentei, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Preciziei, cu intoarcere pe Bd. I. Maniu, terminalul Liceul Industrial Auto
 • Linia N116 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar (Dr. Rainer), Str. Razoare, Drumul Taberei, Str. Valea Ialomitei, Str. Valea Oltului, Bd. Timisoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, terminalul Master
 • Linia N117 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piata Romana, Bd. Dacia, Calea Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, terminalul Strand Straulesti
 • Linia N118 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piata Romana, Bd. Lascar Catargiu, Piata Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Calea Grivitei, Sos. Chitilei, terminalul Mezes
 • Linia N119 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Piata Romana, Bd. Dacia, Calea Dorobantilor, Sos. Stefan cel Mare, Cal. Floreasca, Str. Fabrica de Glucoza, Str. Barbu Vacarescu, Sos. Pipera, terminalul CFR Constanta
 • Linia N120 - Piata Unirii, Splaiul Independentei, Str. Petre Popovat, Cal. Crangasi, Pasaj Grant, Cal. Crangasi, Sos. Virtutii, Bd. Timisoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, terminalul Complex Comercial Apusului
 • Linia N121 - Piata Unirii, Splaiul Independentei, Str. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Calea 13 Septembrie, Sos. Progresului, Calea Rahovei, Calea Ferentari, terminalul Zetarilor
 • Linia N122 - Piata Unirii, Splaiul Independentei, Str. Hasdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Bd. Timisoara, Str. Valea Oltului, terminalul Valea Oltului
 • Linia N123 - Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfanta Vineri, Calea Mosilor, Str. Armand Calinescu, Str. Vasile Lascar, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Vacarescu, Str. Eugen Botez, Str. Gheorghe Banciulescu, Cal. Floreasca, Str. Ceaikovski, Str. Barbu Vacarescu, Bd. Lacul Tei, terminalul Lacul Tei