Cum iti inscrii copilul in clasa pregatitoare si in clasa I? Ultimele decizii si criteriile de departajare a copiilor

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Joi, 26 ianuarie 2012, 15:23 Actualitate | Esenţial


Toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I, la scoala de circumscriptie - vor fi inmatriculati la acea scoala. Parintii care vor o alta scoala trebuie sa astepte a doua etapa de inscriere, care incepe pe 19 martie. Informatiile au fost furnizate de Ministerul Educatiei, care a publicat ordinul de aprobare a metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013 si a calendarului inscrierii. 

Potrivit Metodologiei, in perioada 25 ianuarie - 18 februarie, inspectoratele scolare judetene (ISJ) si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, realizeaza recensamantul tuturor copiilor care au varsta corespunzatoare pentru a incepe clasa I si clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013. Tot acum se inregistreaza si optiunile parintilor privind nivelul de clasa la care solicita inscrierea copiilor.

In functie de aceste date, Inspectoratele Scolare Judetene stabilesc proiectul planului de scolarizare la clasa pregatitoare si clasa I. Metodologia prevede ca parintii care nu inscriu in invatamantul primar sau impiedica inscrierea si/sau frecventarea scolii de catre copilul care a implinit varsta pentru a merge la scoala - vor fi sanctionati.
 
Stabilirea clasei in care va fi inscris copilul

Copiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi inscrisi in clasa I.
Copiii care implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi inscrisi in clasa pregatitoare, dar pot fi inscrisi si in clasa I, la solicitarea scrisa a parintilor, in urmatoarele situatii:
 • daca sunt inscrisi si frecventeaza, in anul scolar 2011-2012, grupa mare, pregatitoare pentru scoala;
 • daca nu sunt inscrisi sau nu frecventeaza grupa mare, pregatitoare pentru scoala, in anul scolar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi inscrisi in clasa pregatitoare.
Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv pot sa-si inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice a acestora facuta de specialisti atesta pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.

Parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv care nu opteaza pentru inscrierea copiilor lor in clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013 sau ai celor pentru care evaluarea dezvoltarii psihosomatice arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare isi vor inscrie copiii la gradinita, in grupa mare.

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea centrului Judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), in perioada 20 - 29 februarie 2012. Programul zilnic stabilit pentru desfasurarea acestei evaluari si adresele unde se realizeaza sunt stabilite de comisia judeteana si sunt afisate la toate unitatile de invatamant si pe site-urile inspectoratelor scolare judetene.  

Rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului este comunicat, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat. Decizia comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, referitoare la nivelul de clasa la care urmeaza a fi inscrisi copiii care au participat la evaluarea dezvoltarii psihosomatice, este comunicata prin afisare la unitatile de invatamant.

ANEXA_metodologie

Alegerea unitatii de invatamant la care va fi inscris copilul

Toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I, la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata, noteaza Metodologia.

Pe locurile libere, se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza, copiii care provin din alte circumscriptii scolare, in conformitate cu solicitarile parintilor. In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate urmatoarele criterii de departajare, succesiv, in ordinea in care sunt scrise mai jos:
 • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti sau provine de la o casa de copii
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un parinte sau provine dintr-o familie monoparentala
 • existenta unui document care dovedeste ca unul dintre parinti este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat in invatamant
 • existenta unui frate/a unei surori a copilului, inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea
Fiecare scoala va stabili criterii specifice de departajare, care se aplica in situatia in care pe ultimele locuri exista copii aflati la egalitate din punctul de vedere al criteriilor de mai sus, precizeaza Metodologia, care noteaza ca este interzisa includerea printre criterii a oricaror tipuri de teste si examene.

De asemenea, criteriile stabilite de scoli nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educatiei pentru inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa I. Aceste criterii introduse de scoli sunt stabilite in consiliul de administratie al scolii si se transmis spre aprobare comisiei judetene.  

Criteriile stabilite de scoli pentru departajare se anunta public pin afisare la sediul scolii, pe 19 martie 2012, si este interzisa modificarea lor dupa aceasta data.

In cazul in care la o unitate de invatamant, pe ultimul loc liber, este inmatriculat un copil din alta circumscriptie scolara, fratele sau geaman/sora sa geamana va fi admis/admisa la aceeasi unitate de invatamant, peste numarul de locuri alocat.  

Parintii pot solicita inscrierea copiilor lor in alta localitate decat localitatea de domiciliu, inclusiv in alt judet.  

Metodologie clasa pregatitoare
Metodologie_clasa_pregatitoare

Procedura de inscriere

Parintii pot cere informatii referitoare la inscrierea copiilor si prin TELVERDE, linie telefonica gratuita: 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judetului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Braila indicativul este 239, pentru Bucuresti indicativul este 021.

Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I se face in urma completarii unei cereri-tip de inscriere, la secretariatul scolii la care se solicita inscrierea, in perioada 5-16 martie 2012. Parintele depune, in momentul completarii fisei de inscriere, o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de nastere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de catre secretariatul unitatii de invatamant.   

Cuprinderea in clasa pregatitoare si in clasa I se face in etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) 5-16 martie: prima etapa, in care vor fi inscrisi copiii ai caror parinti solicita inscrierea la scoala de circumscriptie;

b) 20-27 martie: a doua etapa, in care sunt inscrisi copiii ai caror parinti solicita inscrierea la o alta unitate scolara decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere;

c) 23-25 aprilie: a treia etapa, in care sunt inscrisi copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost inmatriculati, din lipsa de locuri sau ai caror parinti nu au participat la etapele anterioare de inscriere si solicita, in etapa a treia, inscrierea la scoala de circumscriptie;

d) 2-9 mai / 11-18 mai: a patra etapa, in care este asigurata inscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost distribuiti, din diferite motive.

La stabilirea planurilor de scolarizare, inspectoratele scolare judetene vor lua toate masurile pentru a asigura dreptul la educatie in limba materna al tuturor copiilor, alocand unitatilor de invatamant/sectiilor cu predare in limba respectiva un numar de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc sa studieze in limba materna respectiva.

Calendarul inscrierii in Clasa pregatitoare si in Clasa I
CALENDARUL Inscrierii in Clasa Pregatitoare

Inscrierea in invatamantul special

Copiii cu cerinte educationale speciale pot fi inscrisi in scolile de masa. In situatiile in care orientarea scolara impune inscrierea in invatamantul special, parintii se adreseaza scolii de circumscriptie, de la care vor primi informatiile necesare pentru inscrierea in invatamantul special, informeaza Metodologia.

In clasa pregatitoare din invatamantul special sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale, care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar. La solicitarea scrisa a parintilor, a tutorilor legali sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.

Inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul special se face in prima etapa de inscriere, direct la scoala speciala, si toti copiii care au orientarea scolara pentru invatamantul special vor fi inmatriculati conform solicitarii.

Inscrierea in invatamantul particular

Fiecare scoala din invatamantul de stat are obligatia sa ofere, la solicitarea parintilor, inclusiv informatii referitoare la unitatile de invatamant particular autorizate sau acreditate, care au in oferta clase pregatitoare, respectiv clase I, precizeaza Metodologia. In cazul in care parintele doreste inscrierea la o unitate de invatamant particular, inscrierea se face de catre parinte direct la scoala particulara solicitata.  
 
Ministerul Educatiei recomandata prin metodologie ca inscrierea in unitatile de invatamant particular sa se faca in prima etapa de inscriere, adica in perioada 5-16 martie. In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la scoala particulara la care parintele a solicitat inscrierea, acesta poate participa la etapele inscrierii prevazute prin metodologie.  
 
In final, Metodologia precizeaza urmatoarele:
 • Prezentarea de inscrisuri false, la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda
 • Persoanele vinovate de transcrierea eronata a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea altor prevederi ale metodologiei vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
 • Se interzice unitatilor de invatamant de stat sa instituie taxe sau sa solicite parintilor alte foloase, pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I.
 • Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la parintii care solicita inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I.
 • Unitatile de invatamant cu program integrat de arta si sportiv pot scolariza elevi in invatamantul de arta si sportiv incepand cu clasa I.

In ce priveste pana la ce clasa vor preda profesorii care vor prelua aceste clase pregatitoare, Cristian Alexandrescu, inspectorul scolar general al municipiului Bucuresti, a declarat pentru HotNews.ro ca, cel mai probabil, decizia va fi luata la nivelul scolii. In acest moment, la nivel european exista doua modele diferite: cel german, care merge pe ideea continuitatii si, in consecinta, pe existenta unui profesor care duce copiii pana la clasa a IV-a, si modelul francez, care merge pe ideea diversitatii, a invatarii copiilor cu schimbarea si in cadrul caruia elevilor nu li se schimba doar profesorii in fiecare an, dar si clasele de elevi se schimba in ce priveste componenta copiilor. In acest moment exista si un model intermediar, luat in discutie de specialistii de la Ministerul Educatiei, care prevede ca elevii claselor pregatitoare - clasa a II-a sa aiba un profesor, care se schimba cu alt profesor in clasele a III-a - a IV-a. "Dar, cel mai probabil, decizia va fi luata la nivelul scolilor", a precizat Cristian Alexandrescu.

Citeste si:

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

14232 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  Mda (Joi, 26 ianuarie 2012, 15:46)

  ion [anonim]

  Unde este o mare problema in invatamantul romanesc, dar despre care nimeni nu vorbeste. Din pacate sunt asa zisele scoli bune si scoli mai putin bune. Prin scoli bune inteleg acele scoli in care inca se mai face scoala., unde elevii de bine de rau ma invata ceva. In reforma invatamanutlui ar trebui sa se incerce si o aducere la acelasi nivel al tututor scolilor, si cand ma refer la acelasi nivel ma gandesc la un nivel mai ridicat decat cel actual.
 • 0 (2 voturi)    
  mult zgomot pt nimic (Joi, 26 ianuarie 2012, 16:18)

  Mazeta [utilizator]

  Un ministru 0, intr-un guvern 0, a inventat clasa 0. Inca o pseudo-reforma care nu va supravietui creatorului ei. In cateva luni aceasta poveste cu clasa pregatitoare va fi istorie, iar Funeriu va fi dus acolo de unde a venit. Pariu?
 • 0 (0 voturi)    
  clasa 0 (Joi, 26 ianuarie 2012, 22:04)

  adi [anonim]

  E o prostie clasa asta 0. Asta ar trebui facuta 100% la gradinita unde este cu totul si cu totul alt mediu fata de o scoala. La gradinita sunt alte grupuri sanitare, alt mobilier, alte categorii de copii apropiate de varsta.

  Multe scoli acuma au si liceu in acelasi corp, sa-mi zica mie cineva ca astia de 5 ani nu o sa ia bataie, inbranceli, injuraturi de la copii de 12-13 ani sau mai mari. Vedeti si voi in ce hal sunt generatiile tinere, injura, fumeaza si beau mai rau ca niciodata. Sa pui niste copii de 5 ani in aceasi colectivitate cu astia mi se pare un act stupid.
 • 0 (0 voturi)    
  Forta Funeriu (Vineri, 27 ianuarie 2012, 10:50)

  Lecram [anonim]

  In sfarsit o stire care nu este despre zapada sau manifestanti. Ei bine dragi romani, eu revenit din SUA de 3 ani si incepand o familie asteptam de mult sa vina un ministru la invatamant care sa imi satisfaca viziunea despre cum trebuie sa fie structurata si gandita de la 5 al 25 de ani aceasta activitate de invatare. Daca vede domnul ministru aceasta postare il rog sa fie tare si sa continuie pe aceeasi cale. Multumesc.
 • 0 (0 voturi)    
  Legea pacii ! (Luni, 30 ianuarie 2012, 18:21)

  LecramRETARD [anonim]

  Lecram// La 5 ani abea ziceai "mama" si tu vrei sa dai copilul la scoala??? //, copilaria lui unde e??? Daca tu iti permiti o bona, oamenii care lucreaza de la 08.00-16.00 ce fac cu copii dupa ora 12.00 cand se termina cursurile?? Sa ne spuneti D-le Ministru Funeriu ce facem cu copii?? Unde e transparenta de care vorbeati la TV?? Ce legatura au anexele cu facebook ??? Aveti actiuni la facebook de-mi cere sa ma inregistrez ca sa pot printa anexele respective??? Afaceristii pacii doar la bani va ganditi, dar la ai vostrii.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by