Noul Cod Civil intra in vigoare sambata, 1 octombrie. Noile reglementari civile modifica vechiul cod civil, adoptat in urma cu 147 de ani, in 1864, pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Noul Cod Civil aduce modificari esentiale in privinta unor domenii precum respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane, divortul, transmisiunea mostenirii si testamentul. Noul Cod introduce si doua noi institutii legale: logodna si conventia matrimoniala.

Noul Cod CivilFoto: Hotnews

De maine, regulile si institutiile noului Cod Civil intra in vigoare. Potrivit articolului 6 al Codului, legea nu are putere retroactiva. Noul Cod nu se aplica raporturilor juridice incheiate anterior. Codul prevede ca, practic, de maine “dispozitiile legii noi sunt de asemenea aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acesteia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a legii noi.”

In privinta aplicarii noului Cod se mai prevad si urmatoarele:

 • Actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor.
 • Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrarii in vigoare a legii noi sunt supuse dispozitiilor legii vechi, neputand fi considerate valabile ori, dupa caz, eficace potrivit dispozitiilor legii noi.
 • Prescriptiile, decaderile si uzucapiunile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.
 • Dispozitiile legii noi se aplica tuturor actelor si faptelor incheiate sau, dupa caz, produse ori savarsite dupa intrarea sa in vigoare, precum si situatiilor juridice nascute dupa intrarea sa in vigoare

Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane. In noul cod la sectiunea 3-a este reglementat domeniul vietii private si al demnitatii persoanei. La articolele 70 pana la 77 ale noului Cod sunt prevazute noi norme care regelementeaza dreptul la viata privata al unei persoane.

In noul Cod se prevede ca ”in exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate sa interzica ori sa impiedice reproducerea, in orice mod, a infatisarii sale fizice ori a vocii sale sau, dupa caz, utilizarea unei asemenea reproduceri.”

 • Potrivit noului Cod este interzisa: interceptarea fara drept a unei convorbiri private; captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate intr-un spatiu privat, fara acordul acesteia; ifuzarea de imagini care prezinta interioare ale unui spatiu privat, fara acordul celui care il ocupa in mod legal; difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viata intima, personala sau de familie, fara acordul persoanei in cauza; utilizarea, cu rea-credinta, a numelui, imaginii, vocii sau asemanarii cu o alta persoana;

Conventia matrimoniala. Este un fel de contract prenuptial dar in interpretarea CSM termenul de contract prenuptial nu se suprapune exact pe reglementarile prevederilor din noul cod. Conventia Matrimoniala poate fi realizata inainte sau in timpul casatoriei.

 • In noul Cod se prevede ca prin convenţie matrimoniala se poate conveni ca sotul supravieţuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie (drept de proprietate asupra unui bun nedivizat in cota parte) sau in coproprietate;
 • poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soţi sau numai in favoarea unuia dintre ei;
 • nu este supusa raportului donatiilor (obligaţie pe care o au descendenţii si sotul supravietuitor de a aduce la masa succesorala bunurile primite ca donatie de la defunct) ci numai
 • reductiunii liberalitatilor (restrangere prin hotarare judecatoreasca a deciziei unei persoane decedate de a-si dona bunurile daca prin aceasta s-a afectat rezerva succesorala a anumitor mostenitori)

Vezi mai jos expicatiile CSM privind regimul Conventiei Matrimoniale.

Conventia Matrimoniala

Divortul. Noul Cod Civil introduce noi prevederi in procedurile de divort.

 • In noul cod se prevede ca pe cale administrativa poate fi solutionat divortul prin acord, indiferent de durata casatoriei, daca sunt intrunite urmatoarele conditii: sotii isi exprima liber si neviciat consimtamantul, in fata ofiterului de stare civila de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor, nu au copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati.
 • Cererea de divort se depune de soti impreuna iar dupa un termen de gandire de 30 de zile de la inregistrarea cererii, sotii se prezinta personal si, daca ambii staruie sa divorteze, ofiterul de stare civila elibereaza certificatul de divort fara vreo mentiune cu privire la culpa sotilor

Vezi mai jos expicatiile CSM privind Divortul.

Divortul

Logodna. Logodna este o institutie noua aparuta in dreptul roman si reprezinta promisiunea reciproca de a incheia casatoria.

 • Conditiile de fond pentru a incheia o logodna sunt aceleasi ca pentru incheierea casatoriei: consimtamantul liber si personal al logodnicilor; varsta minima 18 ani sau, pentru motive temeinice, 16 ani, cu incuviintarea parintilor sau tutorelui; persoanele care se logodesc sa fie de sex diferit (logodna se poate incheia doar intre barbat si femeie); este interzisa logodna intre rudele in linie dreapta (intre parinti si copii sau intre bunici si nepoti), precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv; incheierea logodnei nu este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba (inscrisuri, martori etc.); incheierea casatoriei nu este conditionata de incheierea in prealabil a logodne.
 • Noul Cod prevede ca “ruperea logodnei nu este supusa niciunei formalitaţi si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba iar logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrans sa incheie casatoria.
 • Vezi mai jos expicatiile CSM privind Logodna

Logodna

 • Citeste mai jos principalele modificare ale noului Cod Civil Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

Rasounderea pt aimale

 • Citeste mai jos principalele modificare ale noului Cod Civil privind Testamentul

Testamentul

Consulta site-ul CSM pentru a afla detalii despre principalele noutati pe care le aduce Codul Civil care intra in vigoare maine.