În premieră, lucrările la examenele naționale - Evaluare Națională 2024 și Bacalaureat 2024 -, dar și la simulări, care încep luni pentru elevii de clasa a VIII-a, vor fi corectate digital. Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, spune că evaluarea digitalizată nu influenţează nici tipurile de subiecte, nici baremul, nici timpul de lucru al copiilor, singura diferenţă fiind că lucrarea va fi secretizată automat, în momentul în care este scanată, în prezenţa elevilor.

Elevi la examenul de evaluare nationalaFoto: AGERPRES

Lucrările elevilor de clasa a VIII-a, care vor susține începând de luni simularea pentru Evaluarea Națională 2024, vor fi evaluate digitalizat.

„Ştiu că schimbarea poate fi privită cu reticenţă, însă pilotarea evaluării digitalizate doi ani consecutivi, apoi extinderea ei la bacalaureatul din toamna anului trecut pentru toţi candidaţii ne-au arătat că această schimbare înseamnă, în mod evident, un progres - unul de care avem nevoie”, a scris pe Facebook Ligia Deca.

12 întrebări și răspunsurile Ministerului Educației

Ministerul Educaţiei a publicat, sâmbătă, întrebări și răspunsurile legate de modul în care se va face corectarea digitalizată la simulări și la exemenele naționale, în premieră:

 • 1. Evaluarea digitalizată afectează desfășurarea probelor scrise?

Nu. Pentru candidați, singura diferență este că lucrările nu se mai secretizează manual. În schimb, acestea vor fi secretizate automat, în momentul în care sunt scanate.

 • 2. Care este obiectivul implementării evaluării digitalizate a probelor scrise din cadrul examenelor naționale?

Decizia de a generaliza evaluarea digitalizată este fundamentată pe beneficiile confirmate odată cu pilotarea, dintre care menționăm următoarele:

 • anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării;
 • eliminarea birocrației (borderourile individuale de notare, precum și cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării);
 • reducerea timpului de lucru destinat evaluării;
 • transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct;
 • scăderea riscului erorii umane în privința: calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afișării rezultatelor;
 • posibilitatea realizării unor analize complexe ale rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau școli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

În sesiunea august - septembrie 2023 a examenului național de bacalaureat s-a testat platforma cu peste 6.000 de cadre didactice, pentru mai mult de 18.000 de candidați.

La procesul de scanare a lucrărilor participă aproximativ 10% dintre cadrele didactice sau personal auxiliar (informaticieni), care au competențele necesare accesării și utilizării platformei.

 • 3. În contextul în care există unități de învățământ cu acces limitat la internet, cum se gestionează situația în care conexiunea nu funcționează conform cerințelor impuse?

Procedurile de lucru prevăd soluții pentru situațiile în care conexiunea la internet nu funcționează, inclusiv scanarea lucrărilor în alt centru de examen sau la nivelul comisiei județene.

 • 4. Ce măsuri se iau în cazul în care platforma de scanare întâmpină dificultăți tehnice?

Resursele necesare pentru funcționarea platformei (puterea de calcul și capacitatea de stocare) sunt asigurate de parteneri instituționali. În situația puțin probabilă în care se produc blocaje, se va interveni în timp real pentru suplimentarea resurselor sau identificarea și rezolvarea oricărei probleme.

 • 5. Ce se întâmplă dacă lucrarea unui elev nu este scanată corect și profesorul nu o verifică înainte de a o încărca pe platformă?

Elevul va fi prezent la scanarea propriei lucrări. Dacă vor exista cazuri de scanări incomplete sau erori, sunt prevăzute o serie de mecanisme ce vor permite corectarea situației.

 • 6. Cum trebuie gestionată situația în care un exercițiu lipsește de pe pagina de evaluare din cauza unei scanări incomplete?

Profesorul evaluator are posibilitatea, la identificarea unei lucrări scanate eronat, să semnaleze în platformă acest lucru (butonul „lucrare ilizibilă”). În acest caz lucrarea se scanează din nou și se încarcă în platformă.

 • 7. Cum se procedează în cazul în care nu sunt scanate toate paginile unei lucrări, iar una dintre acestea conține informații esențiale pentru evaluare?

În platformă există informații privind numărul total de pagini al lucrării. Se pot identifica neconcordanțe între numărul real de pagini al lucrării și numărul de pagini scanate. În această situație, lucrarea va putea fi scanată din nou.

 • 8. A fost luată în considerare situația în care elevii au un scris mai mic și profesorii întâmpină dificultăți în examinarea digitală a acestor lucrări?

Platforma oferă posibilitatea de redimensionare a imaginii (zoom in/out). Din acest punct de vedere, este chiar o opțiune de accesibilitate care în modul clasic de evaluare nu exista. Lucrarea poate fi mărită atât cât este necesar, iar rezoluția de scanare permite acest lucru.

 • 9. Cum se gestionează discrepanțele de notare între profesori în situația în care evaluările anterioare permiteau discuții între cadrele didactice, iar acum fiecare profesor corectează independent?

Conform metodologiilor existente, evaluarea se realizează individual, nu prin „discuții între cadrele didactice”. În situația în care diferențele de notare între evaluatori sunt mai mari de 1 punct, platforma identifică aceste lucrări și le repartizează automat altor doi evaluatori. După a doua evaluare, se elimină nota cea mai mare și cea mai mică și se face media notelor rămase.

 • 10. Procesul de evaluare digitalizată afectează criteriile de evaluare/baremele, tipurile de subiecte sau timpul de lucru?

Nu. Procesul de evaluare digitalizată nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenelor, nici timpul de lucru.

 • 11. Există un proces de pregătire și formare pentru profesori în utilizarea platformei de scanare?

Da. La nivelul fiecărui centru de examen se fac pregătiri pentru derularea procesului de evaluare digitalizată. Totodată, au fost elaborate și transmise ghiduri pentru fiecare rol de utilizator din platformă, iar cei implicați au creat inclusiv o serie de materiale video pentru a prezenta și explica procesul.

 • 12. Există o politică privind protecția datelor personale ale elevilor în contextul evaluării digitale? Cum sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor?

Pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți.

Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.