Ministerul Educaţiei a publicat, miercuri, procedurile pentru egalizarea şanselor la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat pentru elevii cu deficienţe de auz, deficienţe de vedere sau tulburări de neurodezvoltare, între care autism. Cei cu deficienţe de auz, de exemplu, vor beneficia de interpret mimico-gestual, potrivit News.ro.

Elevi înainte de sesiunea de BacalaureatFoto: Inquam Photos / George Călin

Dacă acesta este pus la dispoziţie de Inspectoratul Şcolar, elevul şi interpretul trebuie să se familiarizeze, cu cel mult 10 zile înaintea examenului. Elevii cu deficienţe de vedere vor beneficia de subiecte redactate pe foi A3, dacă deficienţa le permite să vadă scrisul mai mare sau pot opta pentru scrierea braille. Dacă unitatea de învăţământ nu poate transpune în braille subiectul de examen acesta îi va fi dictat elevului.

”Am publicat «Procedura cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea 2024». Scopul documentului este de a crea un cadru procedural unitar pentru asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale 2024”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Educaţiei.

Sursa citată a precizat că, principala modificare faţă de condiţiile stabilite prin procedura aplicabilă în anul şcolar trecut, este că în procesul de avizare şi aprobare a instrumentelor şi a materialelor compensatorii poate fi implicat, la nivelul comisiei judeţene, şi un cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială/ Psihologie/ Pedagogie, familiarizat cu problematica TSI, desemnat de către ISJ/ ISMB, cu informarea Comisiei Naţionale.

Potrivit procedurii, ”candidaţii cu deficienţe de auz pot solicita susţinerea probelor de examen cu subiecte unice cu suportul interpreţilor limbajului mimico-gestual, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de altă specialitate decât cea la care se susţine proba şi care nu au predat la clasele din care provin candidaţii”.

Interpreţii sunt puşi la dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar, caz în care trebuie să se cunoască în prealabil cu candidatul, pentru a se familiariza cu gesturile folosite.

Familia candodatului poate solicita în scris, motivat, alt interpret decât cel propus de Inspectorat.

”Părinţii/tutorii legali instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor/elevii majori cu deficienţe de vedere îşi vor exprima, în scris, potrivit art. 4 din prezenta procedură, opţiunile referitoare la 3 Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie Direcţia Minorităţi Direcţia Generală Juridică şi Control modalitatea de accesibilizare a subiectului/ modul de redactare a subiectelor (scriere obişnuită, scriere obişnuită cu caractere mărite sau prin intermediul unui profesor asistent, scriere braille)”, se mai arată în procedură.

În funcţie de gradul deficienţei, candidatul poate beneficia de asigurarea subiectelor în scriere obişnuită cu caractere mărite, prin transpunerea automată a subiectului din format A4 în format A3, prin intermediul unui copiator.

”Multiplicarea subiectelor în sistem de scriere braille se realizează de către comisia din cadrul centrului de examen (...) cu imprimante specializate braille, prin intermediul unor programe software specializate, prin scanare sau prin transpunerea manuală a textului după dictare/prin aducerea subiectului în format electronic (...) Pentru candidaţii cu deficienţă de vedere care solicită susţinerea examenelor naţionale prin utilizarea sistemului braille, dar nu există condiţii pentru transpunerea subiectelor şi multiplicarea acestora prin sistemul braille, subiectele se transmit prin dictare directă, de către unul dintre profesorii asistenţi, timpul de redactare a lucrărilor scrise fiind contorizat de la momentul finalizării dictării”, se mai arată în procedură.

Documentul conţine, de asemenea, reglementări pentru elevii cu tulburări de neurodezvoltare - tulburări de spectru autist, tulburări cu deficit de atenţie/hiperactivitate, tulburări de dezvoltare intelectuală sau alte tulburări de neurodezvoltare.