Academia de Studii Economice din București anunță pentru luna iulie concursul de admitere la programele universitare de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2023-2024

Admitere ASE 2023Foto: ASE

Cea mai bună universitate economică și de administrație publică din Europa de Sud-Est vine cu una dintre cele mai generoase oferte de școlarizare pentru candidații săi - peste 11.500 de locuri la toate programele sale universitare.

Înscrierile la programele universitare de LICENȚĂ au loc în perioada 7-14 iulie,prin încărcarea de către candidați a documentelor de concurs pe platforma ASE dedicată Admiterii, care va fi accesată prin www.ase.ro. Candidații pot opta pentru unul sau mai multe dintre cele 35 de programe universitare de licenţă cu predare în limbile română, engleză, franceză sau germană, pentru formele cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Pentru întrebări și informații detaliate despre Admitere candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2023, Facebook, Instagram. La dispoziția candidaților se află și adresa de e-mail admitere@ase.ro și call center la 0213191900/01, interior 360, 306.

Înscrierile la programele universitare de MASTERAT se desfășoară în perioada 20-24 iulie a.c.. Toate documentele de concurs se vor încărca pe platforma ASE, dedicată Admiterii, care va fi accesată prin www.ase.ro, selectând opțiunile pentru programele de studii alese. ASE vine cu o ofertă de 81 de programe universitare de masterat, în limbile română, engleză, franceză sau germană. Pentru întrebări și informații detaliate despre Admiterea la programele universitare de masterat candidații au la dispoziție pagina instituțională Admitere Masterat 2023, Facebook, Instagram. La dispoziția candidaților se află adresa de e-mail consiliere@ase.ro. Biblioteca ASE asigură materialul bibliografic digital pentru examenul de admitere la programele de Masterat 2023, conform tematicii și bibliografiei de concurs, pentru publicațiile și resursele disponibile în colecțiile bibliotecii. Candidații pot solicita bibliografia de concurs la adresa e-mail admiteremaster2023@biblioteca.ase.ro.

Academia de Studii Economice din București a primit dreptul de a conduce doctorate și de a acorda titlul de doctor în științe economice în urmă cu peste un secol, încă din anul 1921. ASE se mândrește cu calitatea școlilor sale doctorale.

Pentru anul universitar 2023-2024, ASE scoate la concurs pentru programele universitare de doctorat 358 de locuri. Înscrierile încep pe 10 iulie și se încheie pe 12 iulie. Candidații încarcă documentele de concurs pe platforma doctorat.ase.ro ASE organizează 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Drept. Informații complete se regăsesc pe pagina dedicată admiterii la doctorat.

„Facultățile noastre, prin programele de licență și masterat, prin temele de doctorat supuse atenției celor care doresc să continue studiile și în acest ciclu de pregătire, sunt în strânsă corelare cu piața muncii, cu cerințele angajatorilor de pe piață. Avem relații parteneriale foarte solide cu mari angajatori, îi avem prezenți lângă noi în Consiliul Consultativ al universității, precum și la nivelul fiecărei facultăți, îi avem ca lectori la cursurile noastre, ca profesori invitați. Urmărim, prin tot ce facem, să fim în armonie cu cerințele de pe piața muncii de astăzi, ca și în proiecție cu ceea ce vor căuta angajatorii în perioadele următoare. Nu putem să fim și nici nu suntem izolați în spațiile universității, știm că elitismul comportă mari riscuri; rămânem o universitate deschisă către societate. În fiecare an, solicităm organizațiilor economice partenere să ne transmită propuneri de teme de cercetare, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru cercetările doctorale. Dintre acestea, cele mai importante teme sunt alocate facultăților pentru a fi scoase la concurs, iar o parte dintre temele propuse sunt ofertate pentru admiterea la doctorat. Totodată, prin intermediul consiliilor consultative și nu numai, îi invităm pe managerii marilor organizații economice să facă propuneri constructive atunci când elaborăm sau îmbunătățim planurile de învățământ, grilele de competențe, fișele disciplinelor.” a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de recentele topuri de prestigiu. În prezent ASE are semnate peste 300 de acorduri bilaterale cu parteneri din 45 de țări, prin care susținem creșterea calității procesului didactic și a experienței educaționale oferite studenților, absolvenților și cadrelor didactice din universitate. Studenții noștri au astfel posibilitatea de a urma cursuri la nivel internațional, dar și acasă, în România. Studenților le oferim acces la o mulțime de oportunități educaționale, în funcție de domeniul lor de interes. Angajatorii apreciază foarte bine studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. O confirmă influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii. 86% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și bine plătit.

La 110 ani de excelență academică, universitatea noastră are o comunitate puternică cu peste 25 000 de membri și peste 350 000 de absolvenți, recunoscută la nivel internațional. În mesajul transmis cu ocazia zilei universității, Președintele României, Klaus Iohannis, a felicitat universitatea pentru menținerea poziției de lider în rândul școlilor de învățământ superior economic din România – „Rezultatele dumneavoastră sunt notabile și se reflectă, pe deplin și binemeritat, în poziționarea Academiei de Studii Economice pe un loc fruntaș în clasamentele naționale şi în primele 600 de universităţi din lume. Performanțele cadrelor didactice, studenților și absolvenților Academiei de Studii Economice sunt oglinda calităţii actului educațional desfășurat la ASE de mai bine de un secol.”

www.ase.ro

#alegeASE

#FiiStudentlaASE

#AdmitereASE

Articol susținut de ASE