Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, sector 1, se va desfășura conform următorului grafic:

Cadru didacticFoto: freepik.com

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 3 – 5 aprilie între orele 09:00 – 16:00

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 12 aprilie 2023

3. Proba practică/Inspecție la clasă - 20-21 aprilie 2023

4. Proba scrisă – 22 aprilie 2023

5. Depunerea contestațiilor – 23 aprilie 2023

6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 24 aprilie 2023

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012

Concursul se va desfășura în perioada 20-22 aprilie 2023, conform graficului din anexa 2.

Vor fi scoase la concurs posturile didactice/catedrele din anexa 3 (vezi aici). Centrul propus pentru organizarea și desfășurarea concursului este ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, Str. Făgăraș, nr. 9-13, sector 1, Municipiul București.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.