Cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti au stabilit modalităţile de admitere pentru cele două sesiuni din iulie şi septembrie ale admiterii din 2023. Pentru cele mai multe facultăți va fi o formulă mixtă care va cuprinde, după caz, media de la examenul de bacalaureat, examen scris sau oral, chestionar notat cu admis sau respins, rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare sau probe de aptitudini.

Examen pentru facultateFoto: DreamsTime

Admitere facultate 2023 la Universitatea din București

Pentru sesiunea din iulie, înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti se va putea face atât online, cât şi fizic, în perioada 3-26 iulie 2023, iar data limită de afişare a rezultatelor finale este 29 iulie 2023.

Pentru sesiunile din acest an de admitere la Universitatea din Bucureşti, în ceea ce priveşte studiile universitare de licenţă se pot distinge cinci forme de admitere:

 • Admitere pe baza mediei/a notelor de la bacalaureat în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, al Facultăţii de Biologie, al Facultăţii de Chimie, al Facultăţii de Geologie şi Geofizică, al Facultăţii de Litere, al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (pentru o parte din specializări);
 • Admitere pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional/ scrisoare de motivaţie în cazul Facultăţii de Geografie, al Facultăţii de Istorie, al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, al Facultăţii de Ştiinţe Politice, precum şi al Facultăţii de Teologie Baptistă;
 • Admitere pe bază de examen în cazul Facultăţii de Drept;
 • Admitere pe baza unei formule mixte în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri (Business Administration), al Facultăţii de Filosofie, al Facultăţii de Fizică al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (pentru o parte din specializări), al Facultăţii de Matematică şi Informatică, al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 'Justinian Patriarhul', precum şi al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică.

Formula mixtă de admitere poate cuprinde, după caz, media de la examenul de bacalaureat, examen scris/oral, chestionar notat cu admis/ respins, rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare, probe de aptitudini etc.

Admitere master 2023 la Universitatea de București

Totodată, în ceea ce priveşte programele de masterat oferite de cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, se pot distinge următoarele modalităţi de admitere:

 • Media de la examenul de licenţă: Facultatea de Geologie şi Geofizică;
 • Media generală de absolvire a studiilor de licenţă, eseu şi interviu - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială;
 • Media anilor de studii şi media examenului de licenţă: Facultatea de Administraţie şi Afaceri (în cazul specializărilor în limbi străine vor exista şi probe eliminatorii de verificare a competenţelor lingvistice), Geografie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (pentru unele programe);
 • Interviu la Facultatea de Teologie Baptistă;
 • Interviu şi concurs de dosare la Facultatea de Teologie Romano-Catolică;
 • Interviu şi media studiilor de licenţă la Facultatea de Chimie (în cazul specializărilor în limbi străine vor exista şi probe eliminatorii de verificare a competenţelor lingvistice) şi Facultatea de Teologie Ortodoxă 'Justinian Patriarhul';
 • Interviu/ prezentarea proiectului de cercetare/ a proiectului de carieră: Facultatea de Ştiinţe Politice (în cazul specializărilor în limbi străine vor exista şi probe eliminatorii de verificare a competenţelor lingvistice);
 • Formă mixtă l a Facultatea de Filosofie, Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (pentru unele programe);
 • Concurs de dosare la Facultatea de Drept (în cazul specializărilor în limbi străine vor exista şi probe eliminatorii de verificare a competenţelor lingvistice), Facultatea de Matematică şi Informatică (se va susţine şi o probă orală);
 • Proiect şi susţinerea proiectului: Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării;
 • Scrisoare de intenţie şi interviu: Facultatea de Istorie;
 • Examen oral: Facultatea de Fizică;
 • Examen scris şi interviu: Facultatea de Biologie.

„Candidaţii la admiterea 2023 care vor opta pentru programele de masterat didactic oferite de Facultăţile de Biologie, Chimie, Fizică, Filosofie, Geografie, Istorie, Litere şi Limbi şi Literaturi Străine vor avea de redactat o scrisoare de intenţie (notată cu admis/ respins) şi vor fi evaluaţi pornind de la media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă”, precizează Universitatea din București.

Mai multe detalii cu privire la modalităţile de admitere la programele de licenţă şi masterat oferite de cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti pot fi accesate pe site-ul instituției. (Sursă foto Dreamstime)