​ASE anunță că în data de 4 iulie a.c. începe concursul de admitere la programele universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023.

ASEFoto: ASE

Cea mai bună universitate economică și de administrație publică din Europa de Sud-Est vine și anul acesta cu una dintre cele mai generoase oferte de școlarizare pentru candidații săi - peste 7000 de locuri, aproape jumătate fiind finanțate de la bugetul de stat.

Candidații pot opta pentru unul sau mai multe dintre cele 36 de programe universitare de licenţă, cu predare în limbile română, engleză, franceză sau germană, pentru formele cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Facultățile Academiei de Studii Economice din București, care îi așteaptă pe candidați sunt: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

Înscrierile au loc la începutul lunii iulie, așa cum anunță pagina web instituționalăwww.ase.ro, prin încărcarea documentelor de concurs pe platforma admitere.ase.ro. Perfecționată în urma experienței concursurilor de admitere online din ultimii 2 ani, platforma asigură o interacțiune prietenoasă și facilă a candidatului, care urmează să-și încarce documentele de concurs o singură dată, indiferent de numărul opțiunilor sale. Taxa de înscriere se recomandă a fi plătită tot online, în cadrul procesului de înscriere.

Cum devii student la ASE?

Concursul de admitere iulie 2022 constă în:

  • eseul motivațional (probă eliminatorie, evaluată cu admis/respins)
  • testul de competenţă lingvistică, susținut exclusiv de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau Limbi moderne aplicate și care nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE (detalii);
  • media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Ce perspective au absolvenții ASE pe piața muncii?

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de recentele topuri de prestigiu, care își continuă trendul ascendent în prestigiosul clasament Times Higher Education University Impact Rankings 2022, ocupând locul 301-400 la nivel mondial și locul I din România. ASE este cea mai bună universitate din România în domeniul Economie și Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2022.

Angajatorii apreciază foarte bine studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. O confirmă influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii. 86% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și bine plătit.

Pentru întrebări și informații detaliate despre Admitere și ASE, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2022, Facebook, Grup oficial Admitere 2022, Instagram.

ASE desfășoară întâlniri săptămânale online cu candidații săi, sub genericul Admis la ASE, 2022, vinerea, începând cu ora 18:00. Candidații pot întreba tot ce îi interesează despre perspectivele profesionale oferite de ASE, Admiterea 2022, viața de student și oportunitățile de dezvoltare personală pentru absolvenții ASE, iar cadre didactice, consilieri de orientare profesională și studenți răspund cu plăcere.

La dispoziția candidaților se află adresa de e-mail admitere@ase.ro și call center la 0213191900/01, interior 360, 306. La intrările universității se găsesc broșuri cu detalii despre Admitere.

Studenții ASE beneficiază de peste 3.400 de burse de performanță, de studiu şi sociale, cu valori atractive, peste 550 de burse Erasmus de studii în străinătate, peste 3000 de locuri de practică și internshipuri la firme de top. Pentru studenții din țară ASE pune la dispoziție 3500 de locuri în căminele proprii.

Cu o tradiție centenară și peste 310.000 de absolvenți, Academia de Studii Economice este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață, în strânsă legătură cu standardele mediului de afaceri.

Alege un Lider și vei deveni un Lider!

www.ase.ro

#alegeASE #FiiStudentlaASE #AdmitereASE

Articol susținut de ASE